Ajax-loader

Benkő Tiborné könyvei a rukkolán


Benkő Tiborné - Benkő László - Kiss Zoltán - Tóth Bertalan - Objektum-orientált ​programozás Turbo Pascal 6.0-ban - Turbo Vision
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő László - Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Programozzunk ​Turbo Pascal nyelven!
Könyvünk ​elsõsorban azokhoz szól, akik segítségünkkel kívánnak megismerkedni a Pascal nyelv rejtelmeivel és szépségeivel. A nyelv leírása mellett az alapvetõbb programozással kapcsolatos fogalmakat is tisztázzuk. A Pascal nyelv szintaktikájával és szabályaival foglalkozó fejezetek példákon keresztül magyarázzák az elméletet. A könyv felépítése olyan, hogy segítségével a még egészen kezdõ programozók, akik ez ideig semmilyen programozási nyelvvel sem foglalkoztak, minden egyéb külsõ segítségség nélkül is megtanulhatják a Pascal nyelvet. Különösen nekik szántuk a könyv elsõ két fejezetét, melynek áttanulmányozása után már egyszerûbb programok is készíthetõk. A tapasztaltabb Olvasók, akik már használtak valamilyen más programozási nyelvet vagy kezdõ szinten ismerik a Pascalt, el is eltekinthetnek az elsõ két fejezet feldolgozásától. (Bár a második fejezetet azonban számukra is jó kiindulási pont lehet a könyv további részeihez.) A gyakorlott Olvasók tanulási stratégiája a példaprogramok áttanulmányozására és megértésére épülhet. Amikor már megismerték az utasítások helyes használatát és a Pascal program szerkezeti sajátosságait, hozzáláthatnak a könyvben közölt feladatok önálló megoldásához. (Ha elsõre nem is koronázza teljes siker a próbálkozást, nem kell kétségbeesni, hiszen a feladatok megoldása megtalálható a lemezmellékleten.)

Benkő Tiborné - Dr. Poppe András - Együtt könnyebb a programozás - C
A ComputerBooks Kiadó új, "Együtt könnyebb a programozás" sorozatának második kötete ez a C tankönyv, amely jól segítheti a C nyelv alapjainak önálló elsajátítását. A művet az oktatók is haszonnal forgathatják, hisz a tananyag az alapkönyvet kiegészítő, 11 gyakorlati foglalkozásra bontva, óravázlatként is felhasználható. A C nyelv, az újabb nyelvekhez képest, egy egyszerű, jól tanítható, illetve tanulható programnyelv, melyről tetszőleges irányba tovább lehet lépni, hisz a legtöbb napjainkban használt programozási nyelv (C++, Java, C#, PHP, Phyton, Perl stb.) alapjait a C nyelvben kell keresnünk. Könyvünk alapvető célja a C nyelvű programok készítésének feladatokon keresztüli megismertetése. A feladatok megoldását rövid elméleti magyarázat vezeti be, azonban részletesebb leírást talál az Olvasó a ComputerBooks Kiadó "Programozzunk C nyelven!" című kiadványában. A könyv fejezeteiben a programkészítés módszerének elsajátításához mutatunk be gyakorló feladatokat, melynek megértése, illetve a kiírt feladatok megoldása nagyban hozzájárul az önálló tanuláshoz. Csak röviden világítunk rá azokra az elméleti ismeretekre, amelyek feltétlenül szükségesek a feladatok megoldásához. Fontos része a műnek a függelék, mely olyan oktatási anyagot tartalmaz, amely gyakorlati foglalkozásonként csoportosítja a különböző témaköröket.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Könnyű windows-t programozni!? 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Benkő László - Amit az Excel-, PowerPoint-, Access 2002-ről tudni érdemes
Jelen könyv célja, hogy a kezdő felhasználóknak, diákoknak, oktatóknak, a felnőttképzésben résztvevő hallgatóknak alapvető segítséget nyújtson a gyakran használt Windows XP alatt futó programok kezeléséhez. A könyv felépítése olyan, hogy a fejezetek áttanulmányozása és a példák megértése után szerzett tapasztalatokat a saját feladatokban maximálisan lehessen alkalmazni. Különös figyelemmel voltunk a Nemzeti Alap Tanterv középiskolai követelményeire, de meggyőződésünk, hogy nagyon sok főiskola és egyetem (a Szerző egyeteme is) fogja jegyzetként használni szakkönyvünket.

Benkő Tiborné - Benkő László - Amit egy Windows XP-s,Office XP-s PC-ről tudni érdemes!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő László - Benkő Tiborné - Programozási ​feladatok és algoritmusok Turbo C és C++ nyelven
A ​szerzok feltételezik, hogy az Olvasó valamilyen szinten már tisztában van a C programozási nyelv szintaktikájával. A feladatgyujteményhez elotanulmányként a Programozzunk C nyelven - kezdoknek, középhaladóknak címu könyvet ajánljuk, melynek bizonyos fejezeteire a feladatmegoldások közben is hivatkozunk.

Benkő Tiborné - Turbo ​C++ programozása IBM PC-n
A ​C programozási nyelv az egyik legnépszerűbb programfejlesztési eszköz a világon. A fejlesztők szívesen dolgoznak vele, mert általános célú, alkalmas igen nagy lélegzetű csoportmunkákban való felhasználásra (ellentétben a Pascal legtöbb implementációjával), nagyon jó hatásfokú szabványosított nyelv. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy adott géptípus adott operációs rendszerére kidolgozott - bizonyos programírási szabályokat figyelembe vevő - program viszonylag kis munkával, jól meghatározott helyeken való módosítással átírható más számítógép tetszőleges (a C nyelvet támogató) operációs rendszere alá. Itt kell azonban rögtön megjegyeznünk azt is, hogy nagyon könnyű C nyelven áttekinthetetlen, nehezen megérthető és módosítható programokat készíteni. Nagyon fontos tehát a fegyelmezett, körültekintő programozási stílus alkalmazása, aminek az elsajátítása kb. annyi munkát igényelhet, mint maguknak a nyelvi elemeknek a megtanulása. Másképp megfogalmazva: a C nyelv nyújtotta szabadság - mint minden szabadság a világon - csak annak válik igazán hasznára, aki megfelelően tud vele élni. A C programozási nyelvet sokan tekintik struktúrált, gépfüggetlen assembly nyelvnek. Ez persze nem azt jelenti, hogy magasszintű nyelvről le kívánják "alacsonyítani", hanem éppen az előnyeit hangsúlyozzák: annyira gépközeli, hogy segítségével lehet akár operációs rendszert is írni, egyúttal annyira gépfüggetlen, hogy ugyanazt a rendszert más géptípusra forrásnyelvi szinten csekély módosítással át lehet tenni (kivéve persze a legalsó réteget képviselő hardver-közeli részeket, de azok úgyis assemblyben készülnek:. A C nyelvet ez a képessége azonban nem korlátozza rendszerszintű programozásra, hanem egyúttal általános célú programfejlesztési eszközzé is kinőtte magát, amiben az említett nagyfokú szabványosság is komoly szerepet játszott.

Benkő Tiborné - Benkő László - Amit ​a Windows XP-ről tudni érdemes!
Jelen ​könyv célja, hogy a kezdő felhasználóknak, diákoknak, oktatóknak, a felnőttképzésben résztvevő hallgatóknak alapvető segítséget nyújtson a Windows XP operációs rendszer, valamint az alatta futó programok kezeléséhez. A könyv felépítése olyan, hogy a fejezetek áttanulmányozása és a példák megértése után szerzett tapasztalatokat a saját feladatokban maximálisan lehessen alkalmazni. Különös figyelemmel voltunk a Nemzeti Alap Tanterv középiskolai követelményeire, de meggyőződésünk, hogy nagyon sok főiskola és egyetem (a Szerző egyeteme is) fogja jegyzetként használni szakkönyvünket. Az első fejezetben megismerkedünk a Windows XP Intézőjével, a keresési módszerekkel és a Sajátgép mappa használatával. Bemutatunk néhány hasznos tanácsot: a felesleges nyomtatás elkerülése érdekében a nyomtató leállítását, illetve a Vezérlőpulton elvégezhető lényegesebb beállításokat. Részletesen foglalkozunk a Jegyzettömb, a WordPad és a Paint alkalmazások kezelésével és felhasználásával. A második fejezetben az Internettel kapcsolatos alapfogalmakat ismerhetjük meg. Foglalkozunk az ismert Internet Explorer böngészővel. Bemutatjuk az Interneten való keresést, a webcímek Kedvencekhez való hozzáadását stb. Ugyancsak foglalkozunk az Outlook Express elektronikus levelezőrendszer (e-mailezés) kezelésével. A Függelékben megismerkedünk - a Windows XP operációs rendszer használatához ajánlott néhány tippel, - a Windows Commander használatával. Mivel foglalkozunk a Windows és az Internet Explorer legalapvetőbb fogalmaival, használatával, ez a könyv is hozzájárulhat az ECDL (European Computer Driving Licence) képesítés megszerzéséhez akár önálló tanulással is. A Műegyetem Gépészmérnöki Karán is Informatikai tárgy tankönyveként ajánljuk ezt az anyagot.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Programozás ​Borland Pascal 7.0 rendszerben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Poppe András - Tóth Bertalan - Objektum-orientált ​C++
A ​könyv egy C++ tankönyv, ami egyaránt segíthet a tanulóknak, hogy akár önállóan elsajátítsák a C++ nyelv alapjait, és segíthet az oktatóknak is, hisz a tananyag az alapkönyvet kiegészítő, 16 gyakorlati foglalkozásra bontva, óravázlatként is felhasználható. Könyvünk alapvető célja, hogy feladatokon keresztül megismertesse az objektum-orientált C++ nyelv használatát. Az egyes fejezetekben a programkészítés módszerének elsajátításához mutatunk be gyakorló feladatokat, melynek megértése és a kürt feladatok megoldása hozzájárul az önálló tanuláshoz. Csak röviden világítunk rá azokra az elméleti ismeretekre, amelyek feltétlenül szükségesek a feladatok megoldásához. A C++ nyelv támogatja a hagyományos, algoritmikus programkészítést, ezért könyvünk első „A C++ mint egy jobb C nyelv" része is ezt a megközelítést tűzte a zászlajára. A C nyelvet ismerő Olvasók nagy lépésekkel haladva dolgozhatják fel az ide tartozó fejezeteket, a kezdő programozók pedig elsajátíthatják a C++ nyelv alapjait (típusok, definíciók, utasítások, függvények). A könyv második „Az objektum-orientált C++ nyelv" része a napjainkban nagyon elterjedt programfejlesztési módszerrel, az objektum-orientált programozással ismerteti meg az olvasót. Lépésről-lépésre haladva feltárulnak az osztályok, azok különböző tagjai, az öröklés és végül a nagyobb rendszerek fejlesztéséhez nélkülözhetetlen sokalakúság. Fontos része a műnek a függelék, és ez a megállapítása nemcsak az oldalszámra, hanem a tartalomra is vonatkozik. Az F2. függelék olyan oktatási anyagot tartalmaz, amely gyakorlati foglalkozásonként csoportosítja a különböző témaköröket. A fela- datlapok PDF-formátumban a CD-mellékleten is megtalálhatók. A feladatsorok felölelik a könyv teljes tartalmát, azonban más feladatokon keresztül mutatják be a C++ lehetőségeit, rendszerezetten végighaladva az alapismereteken. Minden gyakorlati foglalkozás elején röviden ismertetjük az aktuális témakört és a hozzá tartozó mintafeladatokat. A kidolgozott mintafeladatok nagyban segíthetik a programozási lépések, fogások hatékony elsajátítását.

Benkő Tiborné - Benkő László - Tamás Péter - Windows ​alkalmazások fejlesztése Delphi 3 rendszerben
A ​könyv a Delphi 3.0-ás változatát mutatja be sok szempontból talán alaposabban és pontosabban, mint az eredeti gyári dokumentációk, amelyek ráadásul nem is magyarul íródtak. Ez elsősorban a termék bemutatása óta eltelt időben szerzett tapasztalatok integrálásának következménye. Erre azonban nagy szükség is van, hiszen ebben a Delphi verzióban először megtalálható új technológiák néha elég komplikáltak és magasszintű használatuk sok előzetes információt igényel.

Benkő Tiborné - Benkő László - Tóth Bertalan - Programozzunk ​C nyelven!
A ​"Programozzunk C nyelven!" című könyv elsősorban azok számára íródott, akik most kezdenek ismerkedni a programozási nyelvek "angoljának" nevezhető C nyelvvel. A könyv felépítése olyan, hogy nem szükséges a teljes művet elolvasni ahhoz, hogy a feldolgozott témakört programok írásával mélyítse el az Olvasó. Amennyiben a feldolgozást sikeresnek ítéli meg, tovább lehet lépni a következő fejezet olvasásával. Az önellenőrzéshez a fejezetek végén található kérdések és feladatok nyújtanak segítséget. A könyv interaktív CD-mellékletén a \Teszt könyvtárban elhelyezett, a Windows98/2000/XP alatt működő tesztprogram is önképzés és önellenőrzés fontos eszköze.

Benkő László - Benkő Tiborné - Poppe András - Objektum-orientált ​programozás C++ nyelven
A ​könyv megismertet az objektum-orientált programozás alapelveivel és a nyelv lehetőségeivel: öröklődéssel, virtuális objektumokkal, adatrejtéssel, operátor-függvények definiálásával, a sablonok használatával. A grafikus feladatokban az animáció elemeivel foglalkozik. Megismerteti a Windows 95 alatt futó Borland C++ 5.02 fordító DOS verziójának használatát. A feladatokat is ebben a rendszerben tesztelték.

Benkő Tiborné - Kiss Zoltán - Tamás Péter - Tóth Bertalan - Könnyű ​a Windows-t programozni!? 1-2.
Windows ​program egyre inkább terjed a felhasználók körében. Nagy előnyei közé tartozik az egységes kezelés, a különböző programok hasonló, áttekinthető megjelenése mellett az, hogy a PC típusú gépek hardver eszközeit jobban kihasználja, mint a DOS operációs rendszer. A különböző processzorok (8088, 80286 80386 és 80486) lehetőségei kiaknázhatók ugyanúgy, mint az esetleges nagy memória. A hagyományos, egy program futtatására alkalmas DOS operációs rendszerrel szemben a Windows egyszerre több program futtatását teszi lehetővé megosztva az erőforrásokat a programok közt. Azt nem mondhatjuk, hogy a Windows operációs rendszer lenne. Rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyek az operációs rendszereket is jellemzik (memóriakezelés, a programok futásának szervezése), néhány területen azonban a DOS lehetőségeire hagyatkozik (például az alacson szintű I/O kezelés). Fontos, hogy felhasználási szempontból a Windows nagyon hasonlít más típusú számítógépek operációs rendszeréhez, vagy azok előzőekben kiemelt néhány tulajdonság is elegendő a Windows program előnyeinek bizonyítására. A szoftver piacokon mostanáig azonban kevésbé terjedtek el olyan programok, amelyek a Windows felügyelete alatt működnek - az úgynevezett Windows alkalmazói programok (application). Napjainkban ez a helyzet változni látszik. Egyre több sikeres programnak, szövegszerkesztőnek, játéknak, táblázatkezelőnek stb. van olyan verziója, amely a Windows felügyelete alatt működik...

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - C#
Sokan ​mondják, hogy programozni könnyű! Még többen hangoztatják, hogy nehéz a programozás! Kinek adjunk igazat? A legbölcsebb amit tehetünk, hogy mindkét tábornak igazat adunk, hangsúlyozva, hogy a programkészítés nehézségi foka nagyon sok mindentől függ. Vegyünk például egy egyszerű sorösszeg-számítást. Ha assembly nyelven (netalán gépi kódban) kell a feladatot megoldanunk, az bizony nem könnyű. Ha azonban valamilyen magas szintű nyelvet használhatunk, néhány kódsor az egész. Amennyiben egy program grafikus felhasználói felületét teljes mértékben magunknak kell megvalósítani, az kemény programozói feladat. A megoldás könnyebbé tehető, ha igénybe vehetjük valamilyen grafikus programkönyvtár függvényeit, azonban még ekkor is sokat kell dolgoznunk. Ha azonban rendelkezésünkre áll egy grafikus programelemeket, komponenseket tartalmazó osztálykönyvtár, a feladat akár egyetlen programsor megírása nélkül elvégezhető. Valahogy így van ez az összes Windows alá készített fejlesztőeszközzel. Például, a .NET Keretrendszer biztosít számunkra egy gazdag osztálykönyvtárat, egy biztonságos futási környezetet, valamint egy sor programozási nyelvet. A Visual Studio megfelelő verziója pedig a programkészítés folyamatához nyújt hathatós segítséget. Természetes választás a fenti lehetőségek teljes kiaknázásához a C# nyelv, amely a .NET rendszer belső fejlesztői nyelve is egyben. A programozás nehézségének szubjektív vetületei is vannak, hisz aki gyakorlott egy adott feladat programozásában, az minden nehézség nélkül megold egy újabb, hasonló feladatot. Hogyan tegyünk szert programozási gyakorlatra? A válasz igen egyszerű, készítsünk minél több programot, a legkülönfélébb alkalmazási területeken. A könyvünk bizonyos szempontból a programozási tapasztalat, gyakorlat megszerzéséhez nyújthat hathatós segítséget. A könyv előkészítésénél feltételeztük, hogy az Olvasó már programozott valamilyen nyelven, és tisztában van a programozás alapvető fogalmaival (változó, típus, alprogram stb.) A C# nyelv ismertetése során erre építettünk, és inkább a példákon keresztüli tanítást tartottuk szem előtt. Ennek során azonban külön figyelmet szenteltünk a feladatok objektum-orientált felfogásban történő megoldásának. A könyv 10 papírra nyomtatott és 4 elektronikus fejezetből épül fel, melyek a CD-mellékleten kaptak helyet. Az első 9 fejezet egyszerű példák segítségével ismerteti meg az Olvasót a C# nyelv alapjaival. Terjedelmi korlátozások miatt messze nem törekedtünk a teljességre, azonban egy erős alapot igyekszünk adni a C# fejlesztésekhez. Mivel itt elsősorban magára a nyelvre koncentráltunk, a példaprogramok kizárólag szöveges felhasználói felülettel rendelkező konzolalkalmazások (Console Application). A 10. fejezet, miután bemutatta a Visual C# Express Edition eszköz használatát, grafikus felületű programok (Windows Forms Application) készítéséhez nyújt segítséget. Először a C# nyelv alapjainak gyakorlását segíti példaprogramokkal, majd pedig kitér a menüs, grafikát megjelenítő alkalmazások készítésére, valamint a fájlok kezelésére. Az elektronikus formában rendelkezésre álló 11. fejezet különböző matematikai algoritmusok C# nyelvű megvalósításaival ismerteti meg az Olvasót. Az elektronikus függelék pedig sok hasznos összefoglaló táblázatot, leírást tartalmaz. Végezetül néhány szó a CD-mellékletről, melynek részletes leírása elolvasható a könyv tartalomjegyzéke után. A CD-lemezen a könyv példaprogramjai és az elektronikus fejezetek mellett helyet kapott a tanultak felmérését és értékelését végző teszt­program. A könyv példáin kívül további gyakorló feladatok kiírását és megoldását is megtaláljuk itt. Külön kiemeljük a 10. fejezet speciális, óravázlatokra bontott feldolgozását, mely gyakorlati alapját képezheti a C# nyelv tanórákon történő oktatásának.

Benkő Tiborné - Benkő László - Tamás Péter - Kuzmina Jekatyerina - Windows ​alkalmazások fejlesztése Visual Basic 5 rendszerben
Windows ​alkalmazások fejlesztése Visual Basic 5 rendszerben

Benkő Tiborné - Meszéna Zsolt - Gyenes Károly - Benkő László - Programozási ​feladatok és algoritmusok Turbo Pascal nyelven
A ​Pascal programnyelv gazdag hazai és külföldi irodalomforrással rendelkezik, lényegesen kevesebb viszont a kifejezetten feladatorientált, megoldás-magyarázatokat, algoritmus-leírásokat tartalmazó publikációk száma. Jelen könyv ezt a hiányt is igyekszik pótolni. A szerzők feltételezik, hogy az Olvasó valamilyen szinten már tisztában van a Pascal programozási nyelv szintaktikájával. A feladatgyűjteményhez előtanulmányként a Programozzunk Turbo Pascal nyelven - kezdőknek, középhaladóknak c. könyvet ajánlják, melynek bizonyos fejezeteire a feladatmegoldások közben is hivatkoznak. A kiadványhoz lemezmelléklet tartozik.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Java
A ​Java nyelv 2005. május 23-án ünnepelte 10. születésnapját. A 10 esztendő alatt ez az egyszerű programozási nyelv a világ egyik felét meghatározó technológiává nőtte ki magát. Ahhoz azonban, hogy a valós igényeknek megfelelő megoldások szülessenek, nem elegendő az a professzionális osztálygyűjtemény, amely a Java 2 platformokon keresztül (J2SE, J2EE) rendelkezésünkre áll. Minden technológiai megoldás feltételezi a Java nyelv alapjainak és alapvető osztályainak (Java API) készségszintű ismeretét. A legtöbb magyar nyelven megjelent Java szakkönyv nagyvonalúan kezeli ezeket a részeket, és a különböző Java technológiákra helyezi a hangsúlyt. Mások a Java nyelvet csupán eszköznek tekintik ahhoz, hogy az objektum-orientált programozást magyarázzák, megint mások pedig az UML leírónyelvvel kapcsolják össze. Az eredmény - amit az oktatási tapasztalatunk is igazol -, hogy a gazdag szakkönyvkínálat ellenére a kezdő programozók nehezen sajátítják el a Java nyelvet. Az "Együtt könnyebb a programozás - Java" könyv az alapoktól indulva, a szöveges és grafikus felületű alkalmazásokon át, a HTML-oldalakba ágyazott kisalkalmazások fejlesztéséig viszi el az olvasót.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Free ​Pascal
Évszázadokon ​át szállóigévé vált a mondás „Hajózni kell!”. Napjaink emberei nagyjából úgy érezhetik magukat az informatika térhódításától, mint a régi idők emberei az óceánok partján. Akkoriban is megvolt a választás szabadsága felszállni egy hajóra és elvitetetni magát a világ négy sarkába, vagy megtanulni a hajózás tudományát, és kalandtól hajtva bejárni a tengerek végtelen habjait. Az informatika óceánjain is rengeteg csónak, hajó, tengerjáró áll rendelkezésünkre az alkalmazások képében, melyeket tudó kezek, emberek készítettek. Ezek a kisebb, nagyobb programok életünk kísérőivé váltak, bár általában nem is gondolunk programként rájuk (mobil telefonálás, Internetezés, számítógépes játékok stb.) Hihetetlennek tűnhet, azonban az alkalmazások készítéséhez vezető út mindenki előtt nyitva áll. Semmilyen különleges adottság, művészi hajlam nem szükséges ahhoz, hogy programot készítsünk. Jogos tehát a hajdani szólás átfogalmazása „Programozni kell!”. Hogyan is kezdjünk hozzá? Valószínűleg van a kezünk ügyében egy számítógép, rajta egy egyszerű szövegszerkesztővel és egy Internet-böngészővel már írhatjuk is a javascript/vbscript utasításokat. Ha a Microsoft Office is megtalálható a gépünkön, VBA (Visual Basic for Application) nyelven hasznos funkciókkal bővíthetjük a WinWord, Excel stb. alkalmazásokat. A kezdeti sikeres és kevésbé sikeres próbálkozások után valószínűleg szükségét fogjuk érezni egy vezérfonalnak, amely biztonságosan végigvezet bennünket a lehetőségek – végtelennek tűnő – tárházában. Ez a vezérfonal lehet a Pascal nyelv, amit Niklaus Wirth 1970-ben, a Zürichi Műszaki Egyetemen, a programozás oktatására dolgozott ki. A nyelv megtanulása azonban nem képzelhető el a gyakorlás lehetősége nélkül, vagyis szükségünk van egy fejlesztőeszközre is. A mai pénzszűke világban az sem hátrány, ha ez az eszköz ingyenes, és többféle hardver és operációs rendszer alatt is használható. A fenti feltételeknek jól megfelel a Free Pascal rendszer, ami majdnem teljesen kompatibilis a Turbo Pascal 7.0 és az Object Pascal nyelvekkel. A Pascal nyelv választása esetén a könyvünk is jó vezérfonal lehet, amelyben didaktikusan felépített fejezetek sorával, az egyre bonyolultabb nyelvi elemek bemutatásával vezetjük be az Olvasót a programozás varázslatos világába. A könyvünkben követjük a ComputerBooks Kiadó „Együtt könnyebb a programozás” sorozatának hagyományait. A fejezetek elméleti részei után, a jobb megértést segítő példaprogramok állnak. Az első nyolc fejezetben a (Free) Pascal nyelv alapjait ismertetjük, a nyelvi elemektől indulva, az alprogramok használatáig. A következő három passzusban a nagyméretű, a memóriát dinamikusan használó, objektum-orientált programok fejlesztéséhez nyújtunk segítséget. Az utolsó fejezetben összefoglaljuk a grafikus felületű alkalmazások Delphi, Kylix és Lazarus rendszerekben történő kialakításához szükséges nyelvi elemeket. A könyvünk itt azonban nem ér véget, mivel a függeléket elektronikus, nyomtatható formában a CD-mellékleten helyeztük el. Az ingyenes CD-melléklet, a könyvben szereplő példaprogramokon és a függeléken túlmenően, a további gyakorlást és önellenőrzést segítő feladatokat, valamint egy elektronikus tesztet is tartalmaz. Ugyancsak helyet kaptak itt a Free Pascal fordító 2.0.4-es verziójának DOS, Windows és Linux alá fejlesztett változatai, valamint a teljes angol nyelvű dokumentáció. Reményeink szerint, könyvünk a Pascal nyelv tankönyveként is megállja a helyét, segítve a Turbo Pascal, a Delphi, a Free Pascal és a Lazarus rendszerekben történő programfejlesztést.

Benkő Tiborné - Benkő László - Amit ​a Word 2002-ről tudni érdemes!
Jelen ​könyv célja, hogy a kezdő felhasználóknak, diákoknak, oktatóknak, a felnőttképzésben résztvevő hallgatóknak alapvető segítséget nyújtson a Windows XP operációs rendszer, valamint az alatta futó programok kezeléséhez. A könyv felépítése olyan, hogy a fejezetek áttanulmányozása és a példák megértése után szerzett tapasztalatokat a saját feladatokban maximálisan lehessen alkalmazni.

Benkő Tiborné - Benkő László - Gyenes Károly - Komócsin Zoltán - Objektum-orientált ​programozás Turbo Pascal nyelven 7.0
A ​Turbo Pascal nyelv (5.0, 5.5, 6.0, 7.0) elsajátításához nyújt a könyv és lemezmelléklete segítséget. A könyv először lépésről-lépésre ismertet meg a Turbo Pascal nyelv alapjaival. A magyarázatokat ábrák és példák teszik szemléletessé. A további fejezetek a moduláris programépítés, a fájlkezelés és a memóriahasználat fogásait, a szöveges és a grafikus képernyő kezelését, a Turbo Pascal 7.0 szabványos moduljait mutatják be. Újdonság az objektum-orientált programozás titkait feltáró fejezet. Tankönyvként - közép- és felsőoktatási intézmények már használják...

Tamás Péter - Tóth Bertalan - Benkő Tiborné - Kuzmina Jekatyerina - Programozzunk ​Delphi 5 rendszerben!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Programozási ​feladatok és algoritmusok visual basic rendszerben
A ​Visual Basic 6.0 programnyelv gazdag hazai és külföldi irodalommal rendelkezik, kevés viszont a kifejezetten feladatorientált, megoldás-magyarázatokat, algoritmus-leírásokat tartalmazó publikációk száma. Ez a példatár a Programozzunk Visual Basic rendszerben! című könyv kiegészítésére készült, A Szerző feltételezi, hogy az Olvasó valamilyen szinten már tisztában van a Basic programozási nyelv szintaktikájával, illetve a Visual Basic rendszer alapszintű programozási technikáival. Ajánlott az egyes fejezetek feladatmegoldásaihoz szükséges elméleti ismeretek átismétlése - az elméleti anyag megtalálható a Programozzunk Visual Basic rendszerben! című könyv megfelelő fejezetében.

Benkő László - Benkő Tiborné - Poppe András - Bevezetés ​a Borland C++ programozásba
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benkő Tiborné - Tóth Bertalan - Programozzunk ​C nyelven!
Az ​1950-es évektől az informatika világa rohamosan fejlődik, ami a programozási nyelvekre is rányomja a bélyegét. Kis túlzással havonta születnek új nyelvek, és a régiek múzeumi tárggyá válnak. Nyitott szemmel járva a világban képtelenek vagyunk rendet tenni a sok nyelv között, csak kavarognak a fejünkben: C#, Java, PHP, Perl, C++, Pascal, C stb. Miért éppen a C nyelv? Joggal vetődik fel a kérdés, ha annyi új nyelv létezik, miért kellene egy közel 40 éves „őskövülettel” megismerkednem? A válasz megtalálását a könyvünk Olvasójára is bízhatnánk, azonban inkább segítünk egy kicsit: A C nyelv szintaktikájára, filozófiájára sok más, újabb nyelv hagyatkozik (C++, Java, C# ...) Talán még mindig a C nyelvű programok a leginkább hordozhatók a különböző platfor­mok között. A C nyelven úgy lehet programozni tanulni, hogy nincsenek más „zavaró” körülmények (komponensek, grafikus felület), így az algoritmusra és a nyelvi elemekre koncentrálhatunk. C nyelven sok mikrovezérlőt működésre bírhatunk, nem kell minden vezérlő saját gépi szintű nyelvével bajlódnunk. Sok kis erőforrás-igényű, ingyenes fejlesztőeszköz áll rendelkezésünkre a tanuláshoz, fejlesztéshez. . . . (az Olvasó tölti ki.) Miért éppen ez a könyv? A C nyelvű szakirodalom magyar és angol nyelven egyaránt bőségesnek nevezhető. nem is beszélve az Internetes tartalmakról. A könyvek egy része azonban vagy elmerül a részletekben, vagy egy száraz hivatkozási kézikönyvet valósít meg, vagy elvész a C szabványok és az implementációk között. Ez a mű azonban igyekszik megtalálni azt a szűk határvonalat, amelyen haladva olvasható, oktató formában közli az ismereteket. A szabványokkal mi is megvívtuk a harcunkat, és a C fordítók világában „megkövesedett” megoldást választottuk. A könyvünk alapvetően az első C szabványra (ANSI C 1989, ISO C 1990) és annak javítására (ANSI/ISO C 1995) épül. A legutolsó C99 szabvány újdonságait csupán összefoglaltuk az utolsó fejezetben. A C könyvtárat leíró függelékben azonban a C99 nyelv függvényei is szerepelnek, jelölve azok hovatartozását. A könyv első 12 fejezete a klasszikusnak nevezhető módon mutatja be a C nyelv lehető­sé­geit. Az egyszerű szerkezetű, pársoros programtól kezdve fokozatosan jut el az Olvasó a többmodulos, függvényeket, makrókat és mutatókat használó megoldásokig. A 13. fejezet a C könyvtárat veszi górcső alá, és tematikusan részletezi a függvények használatát. Az érdekesebb és bonyolultabb függvények működésének megértését példa­programok is segítik. Mi található a CD-mellékleten? A CD-melléklet a könyv példaprogramjainak forrásán túlmenően további önálló feldol­go­zásra szánt anyagokat is tartalmaz. Az Algoritmusok könyvtár néhány numerikus módszer leírását és azok C nyelvű programjait tartalmazza. A „Tanari kezikonyv” mappában a könyv F4. függelékében felsorolt oktatási anyagok és példaprogramok találhatók. Ugyancsak a CD-re mentettünk egy ingyenes C/C++ fejlesztői környezetet (DevC++) és a GCC fordító Windows-hoz adaptált verziójának (WingC) letöltő programját, amivel az előző környezet fordítóprogramja frissíthető. A felsorolást a Teszt könyvtárban fellelhető interaktív kikérdező programmal zárjuk, amellyel akár fejezetenként felmérhetjük a könyv feldolgozásának sikerességét.

Kollekciók