Ajax-loader

Lord George Gordon Noël Byron könyvei a rukkolán


William Wordsworth - Samuel Taylor Coleridge - Lord George Gordon Noël Byron - Percy Bysshe Shelley - John Keats - Óda ​a nyugati szélhez
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lord George Gordon Noël Byron - Don ​Juan (angol)
Byron's ​exuberant masterpiece tells of the adventures of Don Juan, beginning with his illicit love affair at the age of sixteen in his native Spain and his subsequent exile to Italy. Following a dramatic shipwreck, his exploits take him to Greece, where he is sold as a slave, and to Russia, where he becomes a favourite of the Empress Catherine who sends him on to England. Written entirely in ottava rima stanza form, Byron's Don Juan blends high drama with earthy humour, outrageous satire of his contemporaries (in particular Wordsworth and Southey) and sharp mockery of Western societies, with England coming under particular attack.

Lord George Gordon Noël Byron - Naplók, ​levelek
"Byront ​Egon Friedell, a nagyon szellemes osztrák színész és kultúrhistorikus, a kor címszereplőjének nevezi. Alakja messze kimagaslik az irodalom kereteiből, műve csak rész az egészben; szerep és mű egysége, a byroni jelenség él és hat tovább az emberiség belső történelmében. Byron olyan életet élt, hogy mellette a kor és korunk írói valamennyien sápadt szobaembereknek vagy kicsiny sürgőforgóknak látszanak. Az élet ormain járt; előkelő, gazdag, szép és csodálatosan okos volt, minden lépését felháborodás és világraszóló mániákus rajongás kísérte, hölgyek elájultak, amikor belépett egy terembe, maga a pápa foglalkozott szerelmi bonyodalmaival, palotát tartott, hadjáratot vezetett, és amikor meghalt, Goethe a Faust-ba beillesztett gyászénekkel siratta el. Évtizedeken át Európa legfontosabb embere. Mégsem tartozik az írófejedelmek sorába - inkább talán az irodalom Prince of Wales-e volt, és meghalt, mielőtt királyi örökébe léphetett volna. ...Az igazi Byront még a Don Juan-nál is inkább megőrzik nagyszerű és hatalmas terjedelmű naplói és levelezése. Itt előttünk áll ez az igazán nagy ember mindennapi kicsinyességeivel együtt. Látjuk, hogyan ássa alá szervezetét, hogyan fokozza amúgy is rendkívüli ingerlékenységét azzal, hogy éhezteti magát, mert fél a hízástól; látjuk, milyen odaadó barát és szerető tud lenni, de azt is, milyen őszintén, byroni póz nélkül ásít olykor egyet-egyet a legnagyobb szerelem közepén, látjuk igazi, pátoszmentes magányosságát és főképp azt, milyen őszintén és becsületesen fájt szíve a szenvedőkért és elnyomottakért, a szabadságeszme mennyire nem üres irodalmi téma számára, hanem egész lényét átható, középponti valóság." Szerb Antal

Lord George Gordon Noël Byron - Byron ​válogatott művei I-II.
Ez ​a két kötet először ad magyarul teljes képet Byron sokfelé ágazó, változatos életművéről. Azonkívül, hogy egybegyűjti a régebbi Byron-fordítások legszebbjeit és új fordításban mutatja be a költő két leghíresebb drámáját, a Manfred-ot és a Káin-t, számos olyan művet tartalmaz, mely még sohasem jelent meg magyarul, például, keleti tárgyú elbeszélő költeményt: A gyaur-t, az Ég és Föld című misztériumjátékot, a politikai és irodalmi szatírák legjavát és Byron lírájának jó néhány darabját. A második kötetben főműve, a Don Juan jelenik meg újra. Byron válogatott műveiben a romantikus költészet kedvelői bőségesen találnak élvezetes olvasnivalót, az irodalomtörténeti érdeklődésű olvasók pedig föllelhetik Puskin Anyegin-jétől Arany László művéig, A délibábok hősé-ig oly sok későbbi remekmű ihlető példáit.

Lord George Gordon Noël Byron - Selections ​from Byron
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lord George Gordon Noël Byron - Don ​Juan
Byron ​fő művének tekinthető a befejezetlenül maradt, 16 énekből álló Don Juan. Az epika műneméhez is sorolható, de az eseménysorozatot meg-megszakítják a lírai meditációk, a szatirikus társadalombíráló megjegyzések, s átszövik a személyes célzások. Byron ezzel az alkotásával a romantikus verses regény műfaját teremtette meg, s hosszú időre elindította Európában ennek az új műfajnak a divatját. A Don Juan szatirikus korrajz, de valamennyi - még ezután következő - kor számára készült, annyi benne az életigazság.

Lord George Gordon Noël Byron - Káin
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lord George Gordon Noël Byron - Childe ​Harold zarándokútja / Childe Harold's Pilgrimage
1812-ben ​jelent meg Londonban a Childe Harold zarándokútjának első két, majd 1816-ban a harmadik és negyedik éneke. Már az első két ének az irodalomban alig ismert Lord Byront Anglia első költőjévé emeli. A verses regényben a főhős, Childe Harold bejárja a századelő háborúval sújtotta Európának több országát és a Balkánt, de a képzelt útitárs sosem takarja el a költőt magát. Byron költői lelkesedéssel ír a szép tájakról, nyíltan, szeretettel beszél a megismert népekről, emberekről. Irtózattal festi a háború borzalmait, romantikus rajongással néz fel az antik Görögországra. A népek szabadságának zászlóvivője, és gyűlölettel szól a zsarnokságról. Gondolatai a romantika legszebb korát idézik, amelyet emelkedett stílus és gyönyörű verselés jellemez. Byron a Childe Harolddal úgynevezett történelmi jegyzeteket is közzétett, amelyek jó megfigyelésről, politikai éleslátásról és olykor szarkasztikus humorról tanúskodnak. E könyv a világirodalmi jelentőségű költemény és a jegyzetek első együttes hazai kiadása.

Lord George Gordon Noël Byron - A ​sziget
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lord George Gordon Noël Byron - Selected ​Poetry
___ ​Byron was a legend in his own lifetime and the dominant influence on the Romantic movement. The most European of the English writers in an age of revolution, Byron was deeply involved in contemporary events, and his work was largely directed against what he called the `cant political, cant poetical, and cant moral' of the English and European worlds. His is, in every sense, a poetry of experience, and a Romantic emphasis on the personality of the poet is the hallmark of all his verse. This selection of the poetical works, chosen from the Oxford Authors critical edition, includes such masterpieces as _The_ _Corsair,_ _Manfred,_ _Bebbo,_ and _Don_ _Juan,_ with many other less familiar works and shorter lyrics.

Lord George Gordon Noël Byron - Manfred
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lord George Gordon Noël Byron - The ​Works of Lord Byron
While ​the Byronic myth and the Byronic hero have entered both the English language and the collective consciousness wherever English is read, both the poet and his imagery remain elusive. This edition of The Works of Lord Byron, with its informative and concise Introduction, is complete, and enables the reader to get to the heart of the poetry of the man who was "mad, bad and dangerous to know". Childe Harold, Don Juan, The Two Foscari, The Lament of Tasso and The Vision of Judgement as well as the shorter lyrical poems supply the key to this most brilliant and ambiguous poet.

Lord George Gordon Noël Byron - Beppo ​/ Mazeppa
George ​Gordon Byron (Lord of Newstead, 1788 - 1824) Shelley és Keats mellett az angol romantika egyik legismertebb képviselője. A „byronizmus”, a byroni hős individualizmusa, bágyadt közönye, nemes gesztusai és embergyűlölete nemzedékeken keresztül a romantika legfőbb ismérve és vonzereje volt. A Beppo egy kilencvenkilenc, egyenként nyolcsoros strófából álló vidám elbeszélő költemény, melyet a szerző 1818-ban (Britannia végleges elhagyása után) publikált. Az alaptörténetet már számtalanszor feldolgozták: a tengerész férj útnak indul, ám hajószerencsétlenség éri. Eddig odüsszeuszi a helyzet, ám Laura, az otthon sorvadó kedves, nem egy Pénelopé. Hamar kezét nyújtja egy piperkőc grófnak. Egy szép napon aztán hazatér Beppo, és visszaveszi kedvesét. Az egyszerű történet mögött panorámaként ott áll a velencei karnevál, egyáltalán: egész Itália, s Byron romantikus rajongása a délszakért, a napsütésért, a szép nőkért.

Kollekciók