Ajax-loader

Judy Strong könyvei a rukkolán


Judy Strong - Lady ​Avery
Avery ​tovább töprengett. Saját magát se értette. Ez a csók tüzet gyújtott benne, szinte lángolt, vágyott rá, igen, most már tisztában volt vele. Azért engedte, hogy Red megcsókolja, mert titokban ő is akarta. A döbbenettől, meg attól a csodálatos érzéstől, aminek még most a hatása alatt állt, teljesen elgyengült. Annyira elfoglalták gondolatai, hogy nem hallotta a lódobogást. Érzékei cserben hagyták. Még mindig Redre gondolt, mikor valaki hátulról szorosan átölelte derekát, majd kezét szájára tapasztotta, és vonszolni kezdte. Red Caning mikor meglátja a bársonyos bőrű, zöld szemű és vörös hajú lányt, rögtön gyorsabban kezd verni a szíve. Avery először megriad az érzelmektől, féltve őrzött titkát megpróbálja elrejteni mindenki elől, de a Lord előtt fellebben a fátyol. Burton kapitány sem közömbös szépsége iránt, de megzavarja William Kidd a kalózok vezére, aki fortéllyal megszerzi a hajóját. A kapitány rájön, hogy a kalózvezért és a Miladyt valamilyen kapcsolat köti össze. Elkezdődik a hajsza. Ördögi tervet eszel ki, hogy visszaszerezze fregattját és a lányt örökre magához láncolja.

Judy Strong - A ​halál érintése
Lépteket ​hallott a háta mögött, megfordult, de nem látott senkit. Szíve a torkában dobogott, rájött hogy fél. Már szinte futott. Megnyugtatta magát, mindjárt kiért a parkból, látta a lámpák fényét. A fák sűrűjéből hirtelen egy sötét árnyék lépett elő. A lány egyenesen a karjába rohant, félelmében még sikítani se tudott. Carola megbabonázva meredt az izzó szempárba. - Szép álmokat, kedvesem - mondta a férfi rekedtes hangon. Ujjai között végigfutatta a lány szőke, selymes haját, és egy rántással eltörte a nyakát. Carola ernyedten lógott támadója karjaiban. A borotva megcsillant a hold sápadt fényében... A New York-i kórház bonctermében az orvosok rutinfeladatként végzik a rendőrségi boncolásokat, mígnem az áldozatok között kolléganőjük, Julia leborotvált fejű tetemére lelnek... A fordulatos történetet szenvedélyes szerelem, számtalan kaland, különleges helyszín teszi egyre izgalmasabbá.

Judy Strong - Naplemente
Cassy ​felsikoltott, a napernyőjével próbálta megütni a férfit, de mivel nyitva volt, nem tudott vele lecsapni. Egy mozdulattal összecsukta és teljes erejével a férfi fejére vágott, s addit ütötte, míg az esernyő darabokra tört. Már állt a hintóban, ökölbe szorította a kezét és a férfi arcába csapott. Polly egy mozdulattal összecsukta az ernyőjét, felállt és ő is hatalmas ütést mért a férfi fejére. Az esernyő reccsenve eltört, s a támadó még mindig szorította Cassyt, már félig kiemelte a hintóból. Polly átölelte Cassy derekát és visszahúzta. Cassy végigkarmolta a férfi arcát, ekkor Thomas az ostorral végigvágott a lovas vállán. A férfi felüvöltött, de még mindig nem engedte el Cassyt. Thomas ekkor a ló nyakára csapott, a ló nyerítve felágaskodott, a férfi elengedte Cassyt, de már késő volt, hogy megkapaszkodjon, nem tudott megmaradni az ágaskodó lovon. Cassy zihálva huppant vissza az ülésre. Polly még mindig szorosan fogta. Thomas nem lassított, de hátranézett és látta hogy a férfi mozdulatlanul fekszik az út porában. Cassy nem tudott megszólalni, még mindig nem akarta elhinni, ami történt. Thomas hátrakiáltott. -Jól van Cassy? -Jól vagyok - szólalt meg végre Cassy. - Egyszerűen nem értem, mi volt ez, ki akartak rabolni, vagy el akartak rabolni? Cassy Canning két év távollét után hazatér Franciaországból, de ahogy angol földre teszi a lábát, katasztrófák sorozata zúdul reá. Rádöbben, hogy hibát követett el, mikor úgy döntött, hogy nem hajózik el szüleivel Virginiába, hanem a nagypapával marad. A legnagyobb csapás akkor éri, mikor Ben Kenvord herceg, a vén kéjenc hamis szerződéssel házasságra akarja kényszeríteni. Cassynek nincs más választása, menekülnie kell.

Kollekciók