Ajax-loader

William Shakespeare könyvei a rukkolán


William Shakespeare - Lóvátett ​lovagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Antony ​and Cleopatra
A ​battle-hardened soldier, Antony is one of the three leaders of the Roman world. But he is also a man in the grip of an all-consuming passion for the exotic and tempestuous queen of Egypt. And when their life of pleasure together is threatened by the encroaching politics of Rome, the conflict between love and duty has devastating consequences.

William Shakespeare - A ​Midsummer Night's Dream (Penguin Readers)
This ​wonderful story of fairies, dreams and lovers is as popular today as it was in Shakespeare's time. In a wood outside Athens, four young people are following their dreams, while fairies play strange games with them. Their world seems unreal - but is it really very different from our own? Level 3., Pre-Intermediate

William Shakespeare - Shakspere ​remekei III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakspere ​remekei I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Macbeth ​(angol)
Macbeth ​is a feat of dramatic genius compelling, as it does, the audience to sympathize with a cold-blooded murderer. Encouraged by his ambitious wife and the prophecy of the witches, Macbeth, a noble warrior, slays Duncan the king and seizes the throne for himself. But in so doing, he has upset the natural order and cannot hope to prosper.

William Shakespeare - Hamlet, ​Prince of Denmark / Hamlet, dán királyfi
A ​Hamlet (1601), talán legismertebb, legtöbbet játszott műve Shakespeare-nek. Középpontjában az élet kínálta, s mindenkiben fölmerülő kérdés áll: "Lenni vagy - nem lenni?", és ha lenni - hogyan? Mi az emberi cselekvés végső határa a vélt vagy valós hiba, netán bűn helyrehozatalához? Egyáltalán van-e igazi létezés, s ha van, az mennyire lehet veszélyes a létezőre? Vívódó, töprengő alkotás a dráma, miként a főszereplő maga. Hamlet késleltetett bosszúját hosszas önmarcangoló kérdéselvetések, bizonyságkéresésék előzik meg. Végül igazságot szolgáltat, de ő is belepusztul. Tűrni vagy ellenszegülni? A reneszánsz ember dilemmája örökérvényű! Mert a cselekvés erkölcsileg legvitathatóbb pontja az emberi élet kioltása. Van-e joga valakinek - ha oka van is - ölni? Következmények nélkül semmi sem vállalható, különösen nem a pusztítás. De van-e joga az embernek vélt vagy valós igaza tudatában nem cselekedni, nem vállalni a tett kockázatát? Mennyire tartozunk felelősséggel a külvilág és saját lelkiismeretünk előtt? Hamlet tettével válaszol a kérdésekre, ám az egész dráma nem ad egyértelmű feleletet. Nem is adhat. Remekművek; géniuszok és a természet sajátossága a talányosság... Nem beszélve arról, hogy a mindennapok kisebb-nagyobb döntéseit mindenkinek magának kell meghoznia.

William Shakespeare - Romeo ​und Julia
Als ​Quelle diente Shakespeare das epische Gedicht "Romeo und Juliet", das 1562 erschien. Shakespeare schuf daraus das unsterbliche Liebespaar, dessen Liebe die verfeindeten Elternhäuser Montagnes und Capulets entgegenstanden. Noch heute zieht es Liebespaare aus aller Welt zum Schauplatz der Handlung nach Verona, wo die Szenen spielen, deren Liebesgespräche als die schönsten der Weltliteratur gelten.

William Shakespeare - Romeo ​and Juliet (Oxford Bookworms)
What's ​in a name? Does it really matter if you are called Montague or Capulet? When Romeo, son of Lord and Lady Montague, falls in love with the most beautiful girl he's ever seen, he finds out that it does matter. It makes all the difference in the world, because both families hate each other bitterly. For a time, Romeo and Juliet manage to keep their love secret. But when Romeo is sent away from Verona, and arrangements are made for Juliet to marry Paris, a friend of her father's, hope begins to die. Can any of their friends help the young lovers to be together for ever?

William Shakespeare - Hamlet ​dán királyfi / János király / Szentivánéji álom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - A ​makrancos hölgy
Kata ​a megszelídíthetetlennek gondolt ifjú lány akit férjül adnak Petruchiohoz. Szócsatákon és kitartó türelemmel azonban sikerül kezelhető, de mégis szabad nővé alakulnia. - Jó reggelt! Úgy hallom neved Kata! - Katalinnak hívnak, kik emlegetnek. - Bizony hazudsz! Csak úgy hívnak Kata. Kedves Kata, máskor gonosz Kata. Te kataságos legkatább Kata, kit Isten is Katának alkota, hidd ezt nekem lelkem vigasztalója.

William Shakespeare - Öt ​dráma 2.
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - A ​Midsummer Night's Dream
A ​young woman flees Athens with her lover, only to be pursued by her would-be husband and by her best friend. Unwittingly, all four find themselves in an enchanted forest where fairies and sprites soon take an interest in human affairs, dispensing magical love potions and casting mischievous spells. In this dazzling comedy, confusion ends in harmony, as love is transformed, misplaced, and - ultimately - restored.

William Shakespeare - Henry ​VIII
Conspiracies ​and intrigue are rife in the court of Henry VIII as a Duke is executed for treason, having been tricked by the Cardinal. And when the King falls in love with Anne Bullen and decides to divorce his wife, he causes an irrevocable rift with the Catholic Church. After the King's secret marriage to Anne, courtiers fall in and out of favour and deaths abound, with far-reaching consequences.

William Shakespeare - Macbeth ​- a képregény
A ​kultúrák - így az európai is - nagy elbeszélésekben értelmezik a világot és az ember helyét az univerzumban. Évezredes, évszázados történeteket mesélünk megint és megint, újszerűen örök választ kapva a lét időtlen nagy kérdéseire, amelyekkel minden nemzedék szembesül. Egy civilizáció, ha nem ismeri mitikussá lett alakjait, értetlenül reagál, ha bármely összefüggésben elhangzik Hamlet és Don Quijote, Robinson és Raszkalnyikov neve. Ha nem találkozunk a Nyomorultak vagy a Pillangó kisasszony cselekményével, akkor már nem tud mit kezdeni hagyományával, örökségével sem. Nemcsak a jelen műalkotásait nem fogja érteni, de tanácstalanul áll az élet nagy döntési helyzetei előtt, hiszen a műveltség "a helytállás eszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere", ahogy Németh László írja, és nem csupán a mindenkori elit fényűző kedvtelése.

William Shakespeare - Shakespeare ​válogatott drámái Mészöly Dezső fordításában
Mészöly ​Dezső 80. születésnapján tiszteleg az Európa Könyvkiadó Mészöly _Shakespeare-napló_-jának ikerkötetével, amely az alternatív Kossuth-díjjal kitüntetett költő-műfordító-dramaturg életének egyik főművét: Shakespeare-fordításait tartalmazza. Mészöly ars poeticája szerint "sem költőileg, sem filológiailag nem lehet hű egy Shakespeare-fordítás, ha színpadon hatástalan. Meggyőződésem, hogy... a fordítás hűségének legfőbb kritériuma éppen a színpadi effektus." Ez a hitvallás tükröződik a drámafordítások minden sorában - a "mondható" Shakespeare mészölyi megszólaltatásában. A három részre tagolódó kötet - _Shakespeare hajnala - Shakespeare delelője - Shakespeare estéje_ - tizenkét Shakespeare-drámát foglal magában, köztük, mint különös érdekességet, a _Morus Tamás_ című tragédiát, amelyben Shakespeare mint társszerző működött közre.

William Shakespeare - Kétnyelvű ​Shakespeare-breviárium
Shakespeare-t ​még az is idézi, aki soha nem olvasta, hiszen megannyi verssora, szófordulata, darabcíme és figurája beleivódott mindennapi szókészletünkbe. Hányszor emlegetjük „a hivatalnak packázásait", nevezzük Shylocknak, aki a pénzét követeli rajtunk! „Sok hűhó semmiért" - mondjuk fanyalogva; „Helyes a bőgés, oroszlán" - vállveregetve; Mit neki Hekuba!" - pontatlanul (az Arany-alapja: Mi néki Hekuba, s ő Hekubának?", és talán zavarba is jönnénk, ha valaki megkérdezné, ki is az a Hekuba, és honnan az idézet. „Mindenre tud kádenciát" - tartják az olyan emberről, aki az élet minden helyzetére mond valami találót, velőset, emlékezetest. Ha valaki, hát Shakespeare ilyen. „Shakespeare mindenről mindent elmondott már, nem hagyott nekünk semmit, amit még érdemes lenne elmondani" - írta egyik levelében Keats, a talán legnagyobb angol lírikus. És noha erre ő maga is rácáfolt persze, az bizonyos, hogy ha antológiát akarunk összeállítani egyetlen életműből, afféle költői kalauzt az emberélet minden fontos útszakaszához és kanyarulatához, bölcsőtől a koporsóig, szerelemtől a gyűlöletig, a hatalom csúcsától a nyomorúság legmélyéig - legjobb, ha Shakespeare-t választjuk erre a célra.

William Shakespeare - The ​Tempest
This ​joyous play, the last comedy of Shakespeare's career, sums up his stagecraft with a display of seemingly effortless skill. Prospero, exiled Duke of Milan, living on an enchanted island, has the opportunity to punish and forgive his enemies when he raises a tempest that drives them ashore—as well as to forestall a rebellion, to arrange the meeting of his daughter, Miranda, with an eminently suitable young prince, and, more important, to relinquish his magic powers in recognition of his advancing age. Richly filled with music and magic, romance and comedy, the play's theme of love and reconciliation offers a splendid feast for the senses and the heart.

William Shakespeare - As ​You Like It
This ​wisely funny comedy, which contains some of Shakespeare's loveliest poetry, contrasts a country's world of envy and rivalry with a forest's world of compassion and harmony. In the Forest of Arden, the banished young heroine, Rosalind, disguised as a gentleman farmer, encounters an extraordinary assemblage of characters, including a fool, a malcontent traveler, her own banished father, and the banished young man she loves. Romantic happiness triumphs, even as we laugh at the excesses of love, at the ways of court and countryside, indeed, at everything, in this masterpiece of comic writing,

William Shakespeare - Alistair McCallum - Much ​Ado About Nothing (Oxford Bookworms)
There ​are tow love stories in this fast-moving comedy. Brave young Claudio and Leonato's pretty daughter Hero are in love and want to marry, but Don John has a wicked plan to stop their wedding. Will he succeed, or will the truth come out? Will Claudio and Hero marry, after all? Beatrice and Benedick are always arguing with each other, but how do they really feel? Perhaps they are more interested in each other than they seem to be! Their friends work hard to bring them closer together. (700 headwords)

William Shakespeare - Hamlet ​/ Romeo és Júlia / Macbeth / III. Richárd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Illustrated Stratford Shakespeare
All ​37 Plays, All 160 Sonnets and Poems, Over 450 Illustrations, 1024 Pages

William Shakespeare - Henry ​V
By ​the time depicted in this play, Henry has turned into the greatest of English kings. Though he has retained the common touch and sense of humor he showed as Falstaff's bosom buddy in the two parts of Henry IV, he has become fiercely focused. He punishes those who have plotted against him; in battle against the French, he shows himself an indomitable leader of men; and, at the end, he conquers even the heart of Catherine, the beautiful daughter of the French king. Henry V is one of the most popular of Shakespeare's plays — partly because it brings further news of the downward-spiraling fortunes of some of the beloved scoundrels from Henry IV, and partly because it is so intensely patriotic. Who can keep dry-eyed, who can keep his or her heart from welling up, when Henry gives his great speech before the battle of Agincourt?

William Shakespeare - Szentivánéji ​álom / Romeo és Júlia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakspere ​remekei IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - King ​Richard III
Richard ​III is one of Shakespeare's most popular plays on the stage and has been adapted successfully for film. This new and innovative edition recognizes the play's pre-eminence as a performance work: a perspective that informs every aspect of the editing. Challenging traditional practice, the text is based on the 1597 Quarto which, brings us closest to the play as it would have been staged in Shakespeare's theater. The introduction, which is illustrated, explores the long performance history from Shakespeare's time to the present. The commentary gives detailed explanation of matters of language, staging, text, and historical and cultural contexts, providing coverage that is both carefully balanced and alert to nuance of meaning. Documentation of the extensive textual variants is organized for maximum clarity: the readings of the Folio and the Quarto are presented in separate sections, and more specific information is given at the back of the book. Appendices also include selected passages from the main source and a special index of actors and other theatrical personnel.

William Shakespeare - King ​Henry IV
Shakespeare's ​drama tells the story of a young man who can only come into his own upon his father's death and the father who longs for immortality. Using only Shakespeare's words, this adaptation tells the deeply personal story of Prince Hal's coming of age and his relationships with two father figures: the mistrustful King Henry IV and the hilarious, irrepressible Falstaff. A Court Theatre Production.

William Shakespeare - William ​Shakespeare 77 szonettje
Jánosházy ​György, erdélyi színikritikus már eddig is kitűnt újszerű, merész Shakespeare-fordításaival. Drámaátültetéseiben Shakespeare költői nyelvének szemérmetlenebb jelentéstartományait is megpróbálta feltárni, valamint frissebb, korszerűbb hangon kísérelte meg visszaadni a nagy reneszánsz alkotó műveit. Most a szonettekből válogatott ki 77-et, hogy mély lírai átéléssel, hitelesen tolmácsolja őket a magyar olvasóknak, de a fordító mintegy nemes versenyre kelvén a mesterrel a 77 verset még a maga szonettjével is megtoldotta. Az igényes tipográfiával kialakított kötet akár ajándéknak is alkalmas. Érdemes beszerezni minden nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárba egy példányt belőle.

William Shakespeare - Pericles
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Versek
Shakespeare ​elbeszélő és lírai költeményeiből - mint a jelen kiadás is tanúsítja - önálló kötetre telik. S ezt még növelni is lehetne - a drámákból.

Kollekciók