Ajax-loader

William Shakespeare könyvei a rukkolán


William Shakespeare - Shakespeare ​összes drámái IV. - Tragédiák
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - John Fletcher - A ​két nemes rokon
A ​Két nemes rokont először 1634-ben adták ki, mint Fletcher és Shakespeare munkáját. Czímlapja jelzi, hogy a király szinészei adták elő a Blackfriars-ben. 1566-ból való Edwards Palamon and Arcyte című elveszett drámája, melyet Oxfordban játszottak, de ez - amennyire a feljegyzésekből következtethetjük - különbözött a Két nemes rokontól. Tán egy ál-shakespeare-i dráma sem keltett annyi vitát, mint ez. Az bizonyos, hogy két szerző műve, de nem határolható el pontosan e két rész.

William Shakespeare - Shakespeare ​válogatott drámái Mészöly Dezső fordításában
Mészöly ​Dezső 80. születésnapján tiszteleg az Európa Könyvkiadó Mészöly _Shakespeare-napló_-jának ikerkötetével, amely az alternatív Kossuth-díjjal kitüntetett költő-műfordító-dramaturg életének egyik főművét: Shakespeare-fordításait tartalmazza. Mészöly ars poeticája szerint "sem költőileg, sem filológiailag nem lehet hű egy Shakespeare-fordítás, ha színpadon hatástalan. Meggyőződésem, hogy... a fordítás hűségének legfőbb kritériuma éppen a színpadi effektus." Ez a hitvallás tükröződik a drámafordítások minden sorában - a "mondható" Shakespeare mészölyi megszólaltatásában. A három részre tagolódó kötet - _Shakespeare hajnala - Shakespeare delelője - Shakespeare estéje_ - tizenkét Shakespeare-drámát foglal magában, köztük, mint különös érdekességet, a _Morus Tamás_ című tragédiát, amelyben Shakespeare mint társszerző működött közre.

William Shakespeare - Henry ​V
By ​the time depicted in this play, Henry has turned into the greatest of English kings. Though he has retained the common touch and sense of humor he showed as Falstaff's bosom buddy in the two parts of Henry IV, he has become fiercely focused. He punishes those who have plotted against him; in battle against the French, he shows himself an indomitable leader of men; and, at the end, he conquers even the heart of Catherine, the beautiful daughter of the French king. Henry V is one of the most popular of Shakespeare's plays — partly because it brings further news of the downward-spiraling fortunes of some of the beloved scoundrels from Henry IV, and partly because it is so intensely patriotic. Who can keep dry-eyed, who can keep his or her heart from welling up, when Henry gives his great speech before the battle of Agincourt?

William Shakespeare - Titus ​Andronicus
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Two Gentlemen of Verona
An ​early play in five acts by William Shakespeare, performed 1594-95 and published in the First Folio of 1623. The story of the play was taken from a translation of a long Spanish prose romance entitled Diana by Jorge de Montemayor. Shakespeare added new characters--including Valentine, one of the "Two Gentlemen," whose "ideal" friendship with Proteus is so developed that the plot seems to glorify friendship over romantic love. The abrupt last scene suggests that something has gone wrong with the text, and certainly Shakespeare was never again to use such preposterous motivation for the behavior of his lovers. But it is also clear that Shakespeare was developing a new kind of high comedy that was later to find expression in The Merchant of Venice and Twelfth Night.

William Shakespeare - William ​Shakespeare összes drámái I-VI.
I.-II. ​kötet: Királydrámák III. kötet: Vígjátékok IV.-V. kötet: Tragédiák VI. kötet: Színművek

William Shakespeare - Dalok ​és szonettek
William ​Shakespeare lírai költőként mint a Szonettek szerzője ismert, pedig számos egyéb kisebb költeményt is írt. Csakhogy ezek a versek drámáiban vannak elszórva mint betétdalok. Majdnem minden drámában előfordulnak ilyen lírai versek. Egy részük közvetlenül a drámai cselekményhez kapcsolódik, a szövegkörnyezetből kiszakítva nem állnak meg. Más részük azonban önálló költemények, önmagukban is élvezhető darabok. Ezek a pompás kis dalok, Shakespeare lírai tehetségének remekművei először jelennek meg magyarul egy kötetbe gyűjtve, klasszikus és mai Shakespeare-fordítók átültetésében. Egy-egy verset több fordításban is közlünk, a vers címe után jelölve, hogy melyik darabban, hol hangzik el.

William Shakespeare - Macbeth ​(angol)
Macbeth ​is a feat of dramatic genius compelling, as it does, the audience to sympathize with a cold-blooded murderer. Encouraged by his ambitious wife and the prophecy of the witches, Macbeth, a noble warrior, slays Duncan the king and seizes the throne for himself. But in so doing, he has upset the natural order and cannot hope to prosper.

William Shakespeare - Szentivántól ​Vízkeresztig
Hat ​örök szépségű komédia - Az asszonyszelídítő, Szentivánéji álom, A velencei kalmár. Sok hűhó semmiért, Vízkereszt vagy amit akartok, A londoni tékozló, Jánosházy György fordításában.

William Shakespeare - A ​Midsummer Night's Dream (Penguin Readers)
This ​wonderful story of fairies, dreams and lovers is as popular today as it was in Shakespeare's time. In a wood outside Athens, four young people are following their dreams, while fairies play strange games with them. Their world seems unreal - but is it really very different from our own? Level 3., Pre-Intermediate

William Shakespeare - William ​Shakespeare 77 szonettje
Jánosházy ​György, erdélyi színikritikus már eddig is kitűnt újszerű, merész Shakespeare-fordításaival. Drámaátültetéseiben Shakespeare költői nyelvének szemérmetlenebb jelentéstartományait is megpróbálta feltárni, valamint frissebb, korszerűbb hangon kísérelte meg visszaadni a nagy reneszánsz alkotó műveit. Most a szonettekből válogatott ki 77-et, hogy mély lírai átéléssel, hitelesen tolmácsolja őket a magyar olvasóknak, de a fordító mintegy nemes versenyre kelvén a mesterrel a 77 verset még a maga szonettjével is megtoldotta. Az igényes tipográfiával kialakított kötet akár ajándéknak is alkalmas. Érdemes beszerezni minden nagyobb általános gyűjtőkörű könyvtárba egy példányt belőle.

William Shakespeare - A ​Midsummer Night's Dream
A ​young woman flees Athens with her lover, only to be pursued by her would-be husband and by her best friend. Unwittingly, all four find themselves in an enchanted forest where fairies and sprites soon take an interest in human affairs, dispensing magical love potions and casting mischievous spells. In this dazzling comedy, confusion ends in harmony, as love is transformed, misplaced, and - ultimately - restored.

William Shakespeare - Romeo ​and Juliet
Romeo ​and Juliet fall in love at first sight, but as she is a Capulet and he is a Montague, their romance must remain secret from their warring families. When Romeo is banished for the murder of Juliet's cousin, the young lovers seek to thwart fate's tragic purpose.

William Shakespeare - 5 ​Shakespeare dráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - A ​makrancos hölgy
Kata ​a megszelídíthetetlennek gondolt ifjú lány akit férjül adnak Petruchiohoz. Szócsatákon és kitartó türelemmel azonban sikerül kezelhető, de mégis szabad nővé alakulnia. - Jó reggelt! Úgy hallom neved Kata! - Katalinnak hívnak, kik emlegetnek. - Bizony hazudsz! Csak úgy hívnak Kata. Kedves Kata, máskor gonosz Kata. Te kataságos legkatább Kata, kit Isten is Katának alkota, hidd ezt nekem lelkem vigasztalója.

William Shakespeare - As ​You Like It
This ​wisely funny comedy, which contains some of Shakespeare's loveliest poetry, contrasts a country's world of envy and rivalry with a forest's world of compassion and harmony. In the Forest of Arden, the banished young heroine, Rosalind, disguised as a gentleman farmer, encounters an extraordinary assemblage of characters, including a fool, a malcontent traveler, her own banished father, and the banished young man she loves. Romantic happiness triumphs, even as we laugh at the excesses of love, at the ways of court and countryside, indeed, at everything, in this masterpiece of comic writing,

William Shakespeare - Antony ​and Cleopatra
A ​battle-hardened soldier, Antony is one of the three leaders of the Roman world. But he is also a man in the grip of an all-consuming passion for the exotic and tempestuous queen of Egypt. And when their life of pleasure together is threatened by the encroaching politics of Rome, the conflict between love and duty has devastating consequences.

William Shakespeare - William ​Shakespeare összes művei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Norton Shakespeare
The ​text is based on the Oxford Edition, which brings readers closer to Shakespeare's plays as they were first acted than was ever before possible. This Second Edition introduces new scholarship and editorial features that invite readers afresh to Shakespeare's plays and poems. Stephen Greenblatt's dazzling introduction, updated for this edition, creates a window into the culture of early modern England; Shakespeare's life in the theater; and the businesses of printing, publishing, and textual editing. The works themselves are enhanced with lively introductions, also updated, as well as ample glosses, annotations, a textual note, and new annotated bibliographies and filmographies. Andrew Gurr's essay, „The Shakespearean Stage”; a new timeline; new maps; a glossary of theater and printing terms; contextual documents; and redesigned genealogies provide additional help for readers.

William Shakespeare - Macbeth ​/ A velencei kalmár
"Felkérésre ​fordítottam A velencei kalmárt. Ezzel belépett az életembe a rendező, Alföldi Róbert és a Budapesti Kamaraszínház igazgatója, Szűcs Miklós. Mai szemmel úgy látom, talán túlságosan is engedtem a színpad kísértésének és néhol a jó riposzt kedvéért föláldoztam egy-egy jambust; ma másként tenném, de vállalom és szeretem ezt az 1998-ban született szöveget, amely talán hozzájárult ahhoz, hogy A velencei kalmár akkor az év darabja lett. A Macbeth bár szintén a fent említett urak felkérésére készült, más történet.

William Shakespeare - The ​Complete Works of William Shakespeare
This ​is an attractive genuine bonded leather edition, with gilt-edged pages and gold ribbon marker that will make an elegant addition to any home library. This is a beautiful collection of Shakespeare's works that will be treasured forever; a wonderful gift idea. William Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. His plays remain highly popular today and are constantly studied, performed and reinterpreted in diverse cultural and political contexts throughout the world. This edition of "The Complete Works of William Shakespeare" is part of "Barnes & Noble's" series of quality leather bound volumes. Each title in the series presents a classic work in an attractively designed edition bound in genuine bonded leather. These books make elegant additions to any home library.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei V.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakespeare ​színművei
Reprint ​kiadás. Ez a könyv a századfordulón megjelent 4 kötetes Shakespeare kiadásból készült válogatás. Fekete- fehér illusztrációkat tartalmaz.

William Shakespeare - Lóvátett ​lovagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - A ​windsori víg nők
A ​túlnyomórészt prózai, itt-ott verses komédia - inkább bohózat, mint vígjáték - csupa jókedv, csupa móka, csupa bujkáló poézis. Hangja a Szentivánéji álom táncos könnyedségére, tündéri játékosságra emlékeztet. Főalakja: Falstaff a IV. Henrikben hódította meg először a közönséget. A pocakos lovag itt már kissé más, öregebb és ostobább, de éppen olyan mulatságos, mint a IV. Henrikben. Hetykesége most halkabb, hiszen alaposan megcsúfolják a windsori polgárasszonyok. A darab Shakespeare egyetlen olyan műve, melyben a vezető szerepeket javarészt a polgárok játsszák. Iróniája a nemesurak ostobaságát és kapzsiságát teszi nevetségessé.

William Shakespeare - Othello ​(angol)
A ​popular soldier and newly married man, Othello seems to be in an enviable position. And yet, when his supposed friend sows doubts in his mind about his wife's fidelity, he is gradually consumed by suspicion. In this powerful tragedy, innocence is corrupted and trust is eroded as every relationship is drawn into a tangled web of jealousies.

William Shakespeare - Henry ​VIII
Conspiracies ​and intrigue are rife in the court of Henry VIII as a Duke is executed for treason, having been tricked by the Cardinal. And when the King falls in love with Anne Bullen and decides to divorce his wife, he causes an irrevocable rift with the Catholic Church. After the King's secret marriage to Anne, courtiers fall in and out of favour and deaths abound, with far-reaching consequences.

William Shakespeare - Rómeó ​és Júlia / A szentivánéji álom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Szentivánéji ​álom / Romeo és Júlia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Othello
"Uram, ​vigyázz, hogy féltékeny ne légy! A zöldszemű szörny csak kacag az étken, amelyből él..." - inti Othellót hamis barátja, Jago. S éppen ő gerjeszti aztán a féltékenység tüzét a mór szívében, ő szítja mind magasabbra a lángot, míg az elvakult Othello a "zöldszemű szörny" karmaiban vergődve végzetes tettre nem szánja el magát. Meghökkentően modern a dráma pszichológiája, ahogy a cselszövő egy mai lélekbúvár felkészültségével csalja lépre áldozatát. És ha a mór hadvezér és a velencei hölgy tragédiája a reneszánsz Velencében és Cyprusban játszódik is, a szenvedély, mely fűti, örök: a szerelem és a féltékenység. Ezért szól a ma emberéhez is az Othello és ezért folytatja diadalútját több mint háromszáz éve a világ színpadjain.

William Shakespeare - Hamlet ​dán királyfi / János király / Szentivánéji álom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók