Ajax-loader

William Shakespeare könyvei a rukkolán


William Shakespeare - Coriolanus ​(angol)
A ​peerless general is offered the consulship of Rome after his triumph over the city of Corioles. Too proud to respect the will of the people, however, he soon finds himself despised by the mob, and speaks out passionately against popular rule. Driven from the city as a traitor, he allies himself with his old enemies and begins to plot a merciless revenge. This book includes a general introduction to Shakespeare's life and the Elizabethan theatre, a separate introduction to Coriolanus, a chronology, suggestions for further reading, an essay discussing performance options on both stage and screen, and a commentary.

William Shakespeare - Shakspere ​remekei II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei VII.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - IV. ​Henrik I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Rómeó ​és Júlia / A szentivánéji álom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Lóvátett ​lovagok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Antony ​and Cleopatra
A ​battle-hardened soldier, Antony is one of the three leaders of the Roman world. But he is also a man in the grip of an all-consuming passion for the exotic and tempestuous queen of Egypt. And when their life of pleasure together is threatened by the encroaching politics of Rome, the conflict between love and duty has devastating consequences.

William Shakespeare - Shakspere ​remekei I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Hamlet, ​Prince of Denmark / Hamlet, dán királyfi
A ​Hamlet (1601), talán legismertebb, legtöbbet játszott műve Shakespeare-nek. Középpontjában az élet kínálta, s mindenkiben fölmerülő kérdés áll: "Lenni vagy - nem lenni?", és ha lenni - hogyan? Mi az emberi cselekvés végső határa a vélt vagy valós hiba, netán bűn helyrehozatalához? Egyáltalán van-e igazi létezés, s ha van, az mennyire lehet veszélyes a létezőre? Vívódó, töprengő alkotás a dráma, miként a főszereplő maga. Hamlet késleltetett bosszúját hosszas önmarcangoló kérdéselvetések, bizonyságkéresésék előzik meg. Végül igazságot szolgáltat, de ő is belepusztul. Tűrni vagy ellenszegülni? A reneszánsz ember dilemmája örökérvényű! Mert a cselekvés erkölcsileg legvitathatóbb pontja az emberi élet kioltása. Van-e joga valakinek - ha oka van is - ölni? Következmények nélkül semmi sem vállalható, különösen nem a pusztítás. De van-e joga az embernek vélt vagy valós igaza tudatában nem cselekedni, nem vállalni a tett kockázatát? Mennyire tartozunk felelősséggel a külvilág és saját lelkiismeretünk előtt? Hamlet tettével válaszol a kérdésekre, ám az egész dráma nem ad egyértelmű feleletet. Nem is adhat. Remekművek; géniuszok és a természet sajátossága a talányosság... Nem beszélve arról, hogy a mindennapok kisebb-nagyobb döntéseit mindenkinek magának kell meghoznia.

William Shakespeare - A ​makrancos hölgy
Kata ​a megszelídíthetetlennek gondolt ifjú lány akit férjül adnak Petruchiohoz. Szócsatákon és kitartó türelemmel azonban sikerül kezelhető, de mégis szabad nővé alakulnia. - Jó reggelt! Úgy hallom neved Kata! - Katalinnak hívnak, kik emlegetnek. - Bizony hazudsz! Csak úgy hívnak Kata. Kedves Kata, máskor gonosz Kata. Te kataságos legkatább Kata, kit Isten is Katának alkota, hidd ezt nekem lelkem vigasztalója.

William Shakespeare - Öt ​dráma 2.
Az ​Európa Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egyszerre kíván segítséget nyújtani tanárnak, diáknak s valamennyi felnőtt irodalomkedvelőnek. Nemcsak megjelenteti az általános iskolások és a középiskolások számára ajánlott műveket, hanem arról is gondoskodik, hogy ezek állandóan kaphatók legyenek a könyvesboltokban.

William Shakespeare - Macbeth ​- a képregény
A ​kultúrák - így az európai is - nagy elbeszélésekben értelmezik a világot és az ember helyét az univerzumban. Évezredes, évszázados történeteket mesélünk megint és megint, újszerűen örök választ kapva a lét időtlen nagy kérdéseire, amelyekkel minden nemzedék szembesül. Egy civilizáció, ha nem ismeri mitikussá lett alakjait, értetlenül reagál, ha bármely összefüggésben elhangzik Hamlet és Don Quijote, Robinson és Raszkalnyikov neve. Ha nem találkozunk a Nyomorultak vagy a Pillangó kisasszony cselekményével, akkor már nem tud mit kezdeni hagyományával, örökségével sem. Nemcsak a jelen műalkotásait nem fogja érteni, de tanácstalanul áll az élet nagy döntési helyzetei előtt, hiszen a műveltség "a helytállás eszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere", ahogy Németh László írja, és nem csupán a mindenkori elit fényűző kedvtelése.

William Shakespeare - Shakespeare ​válogatott drámái Mészöly Dezső fordításában
Mészöly ​Dezső 80. születésnapján tiszteleg az Európa Könyvkiadó Mészöly _Shakespeare-napló_-jának ikerkötetével, amely az alternatív Kossuth-díjjal kitüntetett költő-műfordító-dramaturg életének egyik főművét: Shakespeare-fordításait tartalmazza. Mészöly ars poeticája szerint "sem költőileg, sem filológiailag nem lehet hű egy Shakespeare-fordítás, ha színpadon hatástalan. Meggyőződésem, hogy... a fordítás hűségének legfőbb kritériuma éppen a színpadi effektus." Ez a hitvallás tükröződik a drámafordítások minden sorában - a "mondható" Shakespeare mészölyi megszólaltatásában. A három részre tagolódó kötet - _Shakespeare hajnala - Shakespeare delelője - Shakespeare estéje_ - tizenkét Shakespeare-drámát foglal magában, köztük, mint különös érdekességet, a _Morus Tamás_ című tragédiát, amelyben Shakespeare mint társszerző működött közre.

William Shakespeare - Kétnyelvű ​Shakespeare-breviárium
Shakespeare-t ​még az is idézi, aki soha nem olvasta, hiszen megannyi verssora, szófordulata, darabcíme és figurája beleivódott mindennapi szókészletünkbe. Hányszor emlegetjük „a hivatalnak packázásait", nevezzük Shylocknak, aki a pénzét követeli rajtunk! „Sok hűhó semmiért" - mondjuk fanyalogva; „Helyes a bőgés, oroszlán" - vállveregetve; Mit neki Hekuba!" - pontatlanul (az Arany-alapja: Mi néki Hekuba, s ő Hekubának?", és talán zavarba is jönnénk, ha valaki megkérdezné, ki is az a Hekuba, és honnan az idézet. „Mindenre tud kádenciát" - tartják az olyan emberről, aki az élet minden helyzetére mond valami találót, velőset, emlékezetest. Ha valaki, hát Shakespeare ilyen. „Shakespeare mindenről mindent elmondott már, nem hagyott nekünk semmit, amit még érdemes lenne elmondani" - írta egyik levelében Keats, a talán legnagyobb angol lírikus. És noha erre ő maga is rácáfolt persze, az bizonyos, hogy ha antológiát akarunk összeállítani egyetlen életműből, afféle költői kalauzt az emberélet minden fontos útszakaszához és kanyarulatához, bölcsőtől a koporsóig, szerelemtől a gyűlöletig, a hatalom csúcsától a nyomorúság legmélyéig - legjobb, ha Shakespeare-t választjuk erre a célra.

William Shakespeare - As ​You Like It
This ​wisely funny comedy, which contains some of Shakespeare's loveliest poetry, contrasts a country's world of envy and rivalry with a forest's world of compassion and harmony. In the Forest of Arden, the banished young heroine, Rosalind, disguised as a gentleman farmer, encounters an extraordinary assemblage of characters, including a fool, a malcontent traveler, her own banished father, and the banished young man she loves. Romantic happiness triumphs, even as we laugh at the excesses of love, at the ways of court and countryside, indeed, at everything, in this masterpiece of comic writing,

William Shakespeare - Henry ​V
By ​the time depicted in this play, Henry has turned into the greatest of English kings. Though he has retained the common touch and sense of humor he showed as Falstaff's bosom buddy in the two parts of Henry IV, he has become fiercely focused. He punishes those who have plotted against him; in battle against the French, he shows himself an indomitable leader of men; and, at the end, he conquers even the heart of Catherine, the beautiful daughter of the French king. Henry V is one of the most popular of Shakespeare's plays — partly because it brings further news of the downward-spiraling fortunes of some of the beloved scoundrels from Henry IV, and partly because it is so intensely patriotic. Who can keep dry-eyed, who can keep his or her heart from welling up, when Henry gives his great speech before the battle of Agincourt?

William Shakespeare - King ​Richard III
Richard ​III is one of Shakespeare's most popular plays on the stage and has been adapted successfully for film. This new and innovative edition recognizes the play's pre-eminence as a performance work: a perspective that informs every aspect of the editing. Challenging traditional practice, the text is based on the 1597 Quarto which, brings us closest to the play as it would have been staged in Shakespeare's theater. The introduction, which is illustrated, explores the long performance history from Shakespeare's time to the present. The commentary gives detailed explanation of matters of language, staging, text, and historical and cultural contexts, providing coverage that is both carefully balanced and alert to nuance of meaning. Documentation of the extensive textual variants is organized for maximum clarity: the readings of the Folio and the Quarto are presented in separate sections, and more specific information is given at the back of the book. Appendices also include selected passages from the main source and a special index of actors and other theatrical personnel.

William Shakespeare - Pericles
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Macbeth ​(angol)
Macbeth ​is a feat of dramatic genius compelling, as it does, the audience to sympathize with a cold-blooded murderer. Encouraged by his ambitious wife and the prophecy of the witches, Macbeth, a noble warrior, slays Duncan the king and seizes the throne for himself. But in so doing, he has upset the natural order and cannot hope to prosper.

William Shakespeare - A ​két veronai ifjú
A ​két veronai ifjú nyomtatásban először az 1623-iki folióban jelent meg; de már előfordul Meres 1598-iki lajstromában a Palladis Tamiában Shakspere darabjai közt, mint a költőnek egyik legismertebb vígjátéka. Származási ideje valószínüleg 1591-re tehető. Nyelve, verselése, szerkezete, jellemzése azt mutatja, hogy a költő ifjukori művei közé tartozik. Meséje részben a spanyol Montemayor „Diana” czímű regényének epizódjából van véve. E regény spanyolul először 1560-ban jelent meg, s azóta nemcsak több kiadást ért, hanem majd minden európai nyelvre lefordították. Angol fordításban is megjelent 1598-ban, de kéziratban már a nyolczvanas években forgalomban s így Shaksperenek is hozzá férhető volt. Ebből epizódja kivonatban s különösen azon vonásaiban, melyekben a Shakspere színművével való megegyezés félreismerhetetlenül szembe ötlik, így szól....

William Shakespeare - Antonius ​és Kleopátra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Hamlet ​/ Szentivánéji álom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakspere ​remekei III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei IV.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Complete Works
The ​Complete Arden Shakespeare , published for the first time in hardback in 1998, is now available in an updated paperback edition. The Complete Arden Shakespeare contains the texts of all Shakespeare's plays, edited by leading Shakespeare scholars for the renowned Arden Shakespeare series. The paperback edition includes eight newly revised playtexts as published in the Arden Third Series since 1998. A general introduction by the three General Editors of the ongoing Arden Shakespeare series gives the reader an overall view of how and why Shakespeare has become such an influential cultural icon, and how perceptions of his work have changed in the intervening four centuries. The introduction summarises the known facts about the dramatist's life, his reading and use of sources, and the nature of theatrical performance during his lifetime. Brief introductions to each play, written specially for this volume by the Arden General Editors, discuss the date and contemporary context of the play, its position within Shakespeare's oeuvre, and its subsequent performance history. An extensive glossary explains vocabulary which may be unfamiliar to modern readers. ¨ The sound, reliable, critical edition of Shakespeare's work available for the first time in paperback. ¨ Updated and revised to include akk if the ediitions currently available in the Arden Third Series. ¨ Includes The Two Noble Kinsmen, the Poems, and the Sonnets ¨ General introduction by the arden General Editors ¨ Brief contextual introductions to each play ¨ Glossary with about 400 entries

William Shakespeare - Richard ​III
The ​bitter, deformed brother of the King is secretly plotting to seize the throne of England. Charming and duplicitous, powerfully eloquent and viciously cruel, he is prepared to go to any lengths to achieve his goal - and, in his skilful manipulation of events and people, Richard is a chilling incarnation of the lure of evil and the temptation of power.

William Shakespeare - Romeo ​und Julia
Als ​Quelle diente Shakespeare das epische Gedicht "Romeo und Juliet", das 1562 erschien. Shakespeare schuf daraus das unsterbliche Liebespaar, dessen Liebe die verfeindeten Elternhäuser Montagnes und Capulets entgegenstanden. Noch heute zieht es Liebespaare aus aller Welt zum Schauplatz der Handlung nach Verona, wo die Szenen spielen, deren Liebesgespräche als die schönsten der Weltliteratur gelten.

William Shakespeare - William ​Shakespeare összes drámái II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakespeare ​a szerelemről / Shakespeare on Love
William ​Shakespeare (1564-1616) angol drámaíró és költő, közel negyven színdarab szerzője, minden idők egyik legnagyobb írója. Darabjait a világ számos táján, több száz nyelven játsszák. Shakespeare gondolatai modern korunkhoz éppúgy szólnak, mint a négyszáz évvel ezŹelőttihez. A színdarabjaiból és szonettjeiből kiválogatott szerelmes idézetek az érzelmek színpompás mélységeibe kalauzolŹják az olvasót. Sorai között megtalálható a mindent felperzselő vágy, a viszonzatlan szerelem és az ifjúkori rajongás. A TINTA Könyvkiadó Shakespeare halálának négyszázadik évfordulóján - tisztelegve a világ legnagyobb drámaírója előtt - jelen gyűjteményben tizenegy shakespeare-i dráma és a szonettek feldolgozásával közel kétszáz rövid idézetet, valamint több hosszabb részletet ad közre párhuzamosan magyar és angol nyelven. A magyar idézetek legnevesebb magyar műfordítóinktól származnak. Kiadványunkat ajánljuk mindazoknak, akik a hétköznapokból kiszakadva szívesen átélik egy több mint négyszáz évvel ezelőtti író-gondolkodó költőien ábrázolt érzelmeit. Haszonnal forgathatják továbbá kötetünket azok is, akiket érdekelnek a műfordítás mélységei – érdekes tanulmányozni remek műfordítóink nagyszerű munkáját, amellyel átadják Shakespeare évszázadokra visszatekintő örök igazságait.

William Shakespeare - A ​windsori víg nők
A ​túlnyomórészt prózai, itt-ott verses komédia - inkább bohózat, mint vígjáték - csupa jókedv, csupa móka, csupa bujkáló poézis. Hangja a Szentivánéji álom táncos könnyedségére, tündéri játékosságra emlékeztet. Főalakja: Falstaff a IV. Henrikben hódította meg először a közönséget. A pocakos lovag itt már kissé más, öregebb és ostobább, de éppen olyan mulatságos, mint a IV. Henrikben. Hetykesége most halkabb, hiszen alaposan megcsúfolják a windsori polgárasszonyok. A darab Shakespeare egyetlen olyan műve, melyben a vezető szerepeket javarészt a polgárok játsszák. Iróniája a nemesurak ostobaságát és kapzsiságát teszi nevetségessé.

William Shakespeare - Alistair McCallum - Hamlet ​(Oxford Bookworms)
This ​famous play by William Shakespeare, written in about 1600, is one of the finest in the English language. Why does Hamlet, the young Prince of Denmark, look so sad? Why does he often say strange things? His family and friends are worried about him. Perhaps he is mad! But Hamlet thinks that he has discovered a terrible secret about a recent crime in his family. Now he has no time for Ophelia, the sweet girl who loves him, or his friends, who were at school with him. He sits alone, and thinks, and plans. What will he decide to do? Will he ever be happy again?

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók