Ajax-loader

William Shakespeare könyvei a rukkolán


William Shakespeare - A ​két veronai ifjú
A ​két veronai ifjú nyomtatásban először az 1623-iki folióban jelent meg; de már előfordul Meres 1598-iki lajstromában a Palladis Tamiában Shakspere darabjai közt, mint a költőnek egyik legismertebb vígjátéka. Származási ideje valószínüleg 1591-re tehető. Nyelve, verselése, szerkezete, jellemzése azt mutatja, hogy a költő ifjukori művei közé tartozik. Meséje részben a spanyol Montemayor „Diana” czímű regényének epizódjából van véve. E regény spanyolul először 1560-ban jelent meg, s azóta nemcsak több kiadást ért, hanem majd minden európai nyelvre lefordították. Angol fordításban is megjelent 1598-ban, de kéziratban már a nyolczvanas években forgalomban s így Shaksperenek is hozzá férhető volt. Ebből epizódja kivonatban s különösen azon vonásaiban, melyekben a Shakspere színművével való megegyezés félreismerhetetlenül szembe ötlik, így szól....

William Shakespeare - Twelfth ​Night
When ​twins Sebastian and Viola are shipwrecked and separated off the coast of Illyria, each believes the other is dead. Viola disguises herself as a boy, becomes a page of Duke Orsinio, and falls in love with him. The Duke is hopelessly in love with Olivia, but she is in the process of mourning her brother's death and becomes infatuated with Viola as she/he delivers messages for the Duke. When Sebastian shows up, Olivia confuses him with the Duke's page (Olivia) and marries the astonished young man. All is cleared up eventually when Viola and Sebatian meet and recognize each other. In the midst of all of this romantic confusion, servants and family members provide comic relief with their pompous, pretentious, and sometimes inebriated behavior.

William Shakespeare - 5 ​Shakespeare dráma
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Works of Shakespeare - Comedies, Memoir and Essays
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Shakespeare ​drámák I.
Az ​itt található négy fordítás 1994 és 2000 között keletkezett, különböző színházak felkérésére. Örömmel vállaltam a feladatot, mert régi vágyam volt, hogy Shakespeare-t fordítsak. Az angol nyelvet, annak klasszikus és régebbi változatait szakmámból adódóan ismerem, polgári foglalkozásom ugyanis nyelvész: angol nyelvészetet, nyelvtörténetet tanítok az egyetemen. Nádasdy Adám

William Shakespeare - The ​Tragedy of Julius Caesar
See ​how the intrigues and conspiracies surrounding history’s most famous Emperor unfold in a clear, modern version. Now you can instantly grasp the secret plotting of the conspirators, Caesar’s bloody assassination and Rome’s collapse into chaos and civil war.

William Shakespeare - V. ​Henrik
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Tom Stoppard - Hamlet ​/ Rosencrantz és Guildenstern halott
Az ​1601-ben keletkezett Hamlet, ha ugyan lehet Shakespeare-nél egyáltalán ilyenről beszélni, szerzőjének főműve. Értelmezéseinek, magyarázatainak száma jóval meghaladja más irodalmi műalkotásét, beleértve az olyan állandóan kommentált műveket is, mint Dante Isteni színjátéka vagy Goethe Faustja. Eltekintve a legszélsőségesebb álláspontoktól (amelyek közt olyan is akad, amely Hamletet ősgonosznak, a halál és rontás szellemének tartja, a darab pozitív főhősét pedig Claudiusban, illetve Leaartesben látja) Hamlet figurájának még alapvonásaiban sem tudnak a kutatók, kritikusok megállapodni. Ki a tettre képtelen, mélabús "szellemi ember" típusának, ki a dekadencia képviselőjének, ki forradalmárnak stb. tartja. E bonyolultság, nehezen értelmezhetőség ellenére Shakespeare talán legnépszerűbb műve: valószínűleg azért, mert többféle jelentése, vonatkozásainak, "filozófiájának" nehezen vagy sehogy se kihüvelyezhető volta ellenére mind története, mind fontosabb figurái rendkívül plasztikusak, magukkal ragadók, áttekinthetők a legnaívabb befogadó számára is. Általános, leginkább "örök emberi", alapvető emberi viszonyulások, kapcsolatok, érzelmek állnak a mű középpontjában: a fiú-szülő viszony, az első szerelem, a pálya- és példaképválasztás, a barátság, az első szembenézés a halállal, a politikával és a társadalmi igazságtalansággal stb. Ráadásul éppen a főhős, Hamlet alakja nyert olyan megformálást a műben, amely egyszerre tekinthető példaszerűnek, azonosulásra alkalmasnak és emberi gyengeségekkel, "ellenszenves" tulajdonságokkal felruházottnak. Népszerűsége legfőbb okának napjainkban éppen azt tartják, hogy Hamlet "egy igazi mai, huszadik századi" fiatal.

William Shakespeare - Richard ​III
The ​bitter, deformed brother of the King is secretly plotting to seize the throne of England. Charming and duplicitous, powerfully eloquent and viciously cruel, he is prepared to go to any lengths to achieve his goal - and, in his skilful manipulation of events and people, Richard is a chilling incarnation of the lure of evil and the temptation of power.

William Shakespeare - Measure ​for Measure
In ​the Duke's absence from Vienna, his strict deputy Angelo revives an ancient law forbidding sex outside marriage. The young Claudio, whose fiancee is pregnant, is condemned to death by the law. His sister Isabella, soon to become a nun, pleads with Lord Angelo for her brother's life. But her purity so excites Angelo that he offers her a monstrous bargain - he will save Claudio if Isabella will visit him that night.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes művei I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Ahogy ​tetszik - képregény
"Totus ​Mundus Agit Histrionem" - hirdette a Globe színház címerének latin felirata. "Színház az egész világ" - mondja Jaques az Ahogy tetszikben. Nem véletlen, hogy az említett vígjátékban a fentebb idézett jelmondathoz hasonló értelmű mondással találkozunk. London legnagyszerűbb teátrumát 1599-ben, ebben az évben írta William Shakespeare az Ahogy tetsziket. Shakespeare nemcsak színésze, drámaírója, hanem részvényese, tulajdonosa is volt a Globe-nak. "Globe színház az egész világ."

William Shakespeare - William ​Shakespeare összes drámái II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Merry Wives of Windsor
In ​need of money, the fat and foolish Falstaff devises a scheme to seduce two married women and steal their husbands' wealth. By talking to each other, however, the wives soon discover his plan and begin to plot their own revenge. Relentlessly inventive, this comic humiliation of a foolish would-be seducer is a lively, compelling and ultimately joyous celebration of the all-conquering power of laughter. This book includes a general introduction to Shakespeare's life and the Elizabethan theatre, a separate introduction to The Merry Wives of Windsor, a chronology, suggestions for further reading, an essay discussing performance options on both stage and screen, and a commentary.

William Shakespeare - A ​velencei kalmár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Hamlet ​/ Romeo és Júlia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - III. ​Richárd
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - Cymbeline ​(angol)
One ​of Shakespeare's late romances - along with Pericles, The Tempest and The Winter's Tale - Cymbeline tells three connected stories: the resistance of a British king to Roman rule; the story of two lovers Imogen and Posthumous driven apart by the lies of the villainous Jachimo; and the tale of two young princes kidnapped from the royal household and raised in the wild. Weaving together themes from Shakespeare's greatest comedies and tragedies, this is a play in which disguise and misunderstanding eventually give way to revelation and reconciliation.

William Shakespeare - Pericles ​(angol)
"I ​feel that I have spent half my career with one or another Pelican Shakespeare in my back pocket. Convenience, however, is the least important aspect of the new Pelican Shakespeare series. Here is an elegant and clear text for either the study or the rehearsal room, notes where you need them and the distinguished scholarship of the general editors, Stephen Orgel and A. R. Braunmuller who understand that these are plays for performance as well as great texts for contemplation." (Patrick Stewart) The distinguished Pelican Shakespeare series, which has sold more than four million copies, is now completely revised and repackaged.

William Shakespeare - Escape ​to Shakespeare's World: A Colouring Book Adventure
A ​beautiful, intricate colouring book, full of romantic, inspirational and dramatic quotes from the favourite plays and poems of William Shakespeare. An ideal choice for older children and adults, in a beautiful square format designed to fit comfortably into handbag, briefcase or schoolbag. Gloriously intricate illustrations provide a soothing occupation for the millions of fans of adult colouring books. A perfect way to celebrate Shakespeare 400.

William Shakespeare - King ​Henry VIII
King ​Henry VIII has one of the fullest theatrical histories of any play in the Shakespeare canon, yet has been consistently misrepresented, both in performance and in criticism. This edition offers a new perspective on this ironic, multi-layered, collaborative play, revealing it as a complex meditation on the progress of Reformation which sees English life since Henry VIII's day as a series of bewildering changes in national and personal allegiance and represents "history" as the product of varied and contradictory testimony. McMullan makes a powerful claim for the rehabilitation of Henry VIII, providing the fullest performance history of any edition to date and reading the work not as a marginal "late" Shakespeare play but as a play which is paradigmatic of the achievement of Renaissance drama as a whole. His introduction emphasizes truth and conscience and the dramatic devices used to portray these themes. This edition's appendices elucidate the chronology for the events portrayed in King Henry VIII and other source works. A scene from Beaumont and Fletcher's A Maid's Tragedy, comments on music, a doubling chart, and other reference information are also included.

William Shakespeare - A ​vihar / The tempest
Shakespeare ​páratlan életművének betetőzése, A vihar, a világirodalom egyik kimagasló remeke. A színpadi művek között egyedülálló mesejáték költői szépségei miatt különösen alkalmas kétnyelvű kiadás céljára, a magyar szövegről, Babits Mihály remekbekészült fordításáról pedig bízvást elmondhatjuk, hogy méltó az eredetihez.

William Shakespeare - The ​Complete Works of William Shakespeare
This ​is an attractive genuine bonded leather edition, with gilt-edged pages and gold ribbon marker that will make an elegant addition to any home library. This is a beautiful collection of Shakespeare's works that will be treasured forever; a wonderful gift idea. William Shakespeare is widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's pre-eminent dramatist. His plays remain highly popular today and are constantly studied, performed and reinterpreted in diverse cultural and political contexts throughout the world. This edition of "The Complete Works of William Shakespeare" is part of "Barnes & Noble's" series of quality leather bound volumes. Each title in the series presents a classic work in an attractively designed edition bound in genuine bonded leather. These books make elegant additions to any home library.

William Shakespeare - Macbeth ​/ A velencei kalmár
"Felkérésre ​fordítottam A velencei kalmárt. Ezzel belépett az életembe a rendező, Alföldi Róbert és a Budapesti Kamaraszínház igazgatója, Szűcs Miklós. Mai szemmel úgy látom, talán túlságosan is engedtem a színpad kísértésének és néhol a jó riposzt kedvéért föláldoztam egy-egy jambust; ma másként tenném, de vállalom és szeretem ezt az 1998-ban született szöveget, amely talán hozzájárult ahhoz, hogy A velencei kalmár akkor az év darabja lett. A Macbeth bár szintén a fent említett urak felkérésére készült, más történet.

William Shakespeare - Macbeth ​(Penguin Readers)
Macbeth, ​a brave soldier, is trusted by the Scottish king. Then a strange meeting with three witches makes him greedy for power. Macbeth wants to be king. He and his evil wife make murderous plans. But how many people will have to die before their dreams come true? This Penguin Reader play is written for acting - making English come alive.

William Shakespeare - The ​Complete Illustrated Works of William Shakespeare
William ​Shakespeare is indisputably the greatest dramatist and poet that England, and probably the world, has ever produced. Here, in this handsome one-volume edition, are the complete works of this unique genius: his comedies, histories and tragedies and his eloquent sonnets and poems, all unabridged. More than 450 exquisite black and white drawings illuminate the thirty-seven plays.

William Shakespeare - The ​Comedy of Errors
Two ​sets of identical twins, separated at sea as children, find themselves in the same city for the first time as adults. Soon, their friends mistake the twins for one another and bewilderment abounds, as the wife of one man declares the other to be her husband, pronouncing him mad when he denies the claim. Exuberant, complex and brilliantly farcical, this is a hilarious comedy of confusion and ultimate reunion.

William Shakespeare - Shakespeare ​összes színművei I-III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

William Shakespeare - The ​Merchant of Venice
A ​noble but impoverished Venetian asks a friend, Antonio, for a loan to impress an heiress. His friend agrees, but is forced to borrow the sum from a cynical Jewish moneylender, Shylock, and signs a chilling contract to honour the debt with a pound of his own flesh. A complex and controversial comedy, The Merchant of Venice explores prejudice and the true nature of justice.

William Shakespeare - Szentivántól ​Vízkeresztig
Hat ​örök szépségű komédia - Az asszonyszelídítő, Szentivánéji álom, A velencei kalmár. Sok hűhó semmiért, Vízkereszt vagy amit akartok, A londoni tékozló, Jánosházy György fordításában.

William Shakespeare - Love's ​Labour's Lost
A ​King and his lords form an austere academy, swearing to have no contact with women for three years. But when the Princess of neighbouring France arrives with her female attendants, their pledge is quickly placed under strain. Soon all are in smitten and confusion abounds, as each struggles to secretly declare his love in this comedy of deception, desire and mistaken identity.

Kollekciók