Ajax-loader

Veres Zoltán könyvei a rukkolán


Eszes István - Szabóné Streit Mária - Szántó Szilvia - Veres Zoltán - Globális ​marketing
Eme ​könyv a Külkereskedelmi Főiskola Nemzetközi marketing tantárgy moduljának egyik alapkönyve, de azoknak is szól, akik vállalati szakemberek, akik napi munkájukban találkoznak a marketing nemzetközi, globális kérdéseivel. A könyv teljes körü képet nyújt a globalizálódó piacon felmerülő marketingproblémákról, és felépítésében a nemzetköziesedés három fő fejlődési fázisát követi: a vállalat felkészül a nemzetközi szerepre, megfogalmazza célkitűzéseit, majd a megvalósítás útjára lép. Ehhez a fejlődéshez kínál számos ötletet és gyakorlati tanácsot a kiadvány.

Fojtik János - Veres Zoltán - Elnyújtott ​élvezet...?
Milyen ​a marketing a posztmarketing korban? Már maga a kérdés is abszurdnak tűnik.A válasz nem kevésbé: motoros nyalóka, élményparkoló, kutyapszichiáter, gyorskiszolgáló templom... Képes-e még a marketing a vevő szemével látni, vagy már csak a manipuláció eszköze? Azért vásárlunk, hogy fogyasszunk, vagy már csak a vásárlás elnyújtott élvezetéért? Erről beszélgetünk ebben a könyvben.

Hoffmann Márta - Kozák Ákos - Veres Zoltán - Bevezetés ​a piackutatásba
A ​régi nagy marketingmesében a piackutatás amolyan szegénylegény. Gondolatvilága enyhén vagy teljesen kopottas, szürke eminenciás csuhát visel, mindig a nagy arc(ulat)ú marketing királylány árnyékában jár, anyja a mostohája, kocka a feje és "módszertani" nyelven beszél. Mindig másokat szolgál, teszi azt, amit a marketing szerint kell és közben gyönyörűséges "folyamati" elszigeteltségben él. Az új mesében a szegénylegény már inkább "szerénylegény", aki természetes és elengedhetetlen része a marketingfolyamatoknak, aki stratégiai irányokat gyárt, aki nemet mond a kicsinyes problémákra és aki mer nagyban gondolkodni.

Veres Zoltán - Fojtik János - A ​nagy túlélő
A ​mai ember élettörténete a fogyasztás története. Az életünk során elfogyasztott termékek, szolgáltatások, médiatartalmak, kulturális tartalmak, ideológiák, de akár művészeti és vallási élmények is valamilyen marketingtevékenységgel kerülnek hozzánk. Ne ringassuk álomba magunkat - a felkelő nap látványát sem kapjuk már szlogen nélkül. Így aztán a hétköznapi ember sem tudja elkerülni, hogy szembenézzen a fogyasztás tárgya és a fogyasztó közé ékelődő marketing mibenlétével. Hoffmann Márta és Kozák Ákos A kérdés nem is annyira az, hogy mi a marketing definíciója, ugyanis a marketingnek igen sok definíciója létezik. Az már érdekesebb kérdés, hogy ezek a definíciók hogyan változnak az idő múlásával. A marketinggel kapcsolatos félreértések többsége leginkább abból adódik, hogy nem sokan vannak tisztában a marketing történetével. Fojtik János és Veres Zoltán

Veres Zoltán - Szolgáltatás-marketing
Ez ​a könyv a magyar marketing szakirodalom olyan meghatározó műve, mely feltétlenül ott kell legyen minden marketingszakember könyvespolcán. Végre egy olyan átfogó, komoly elméleti megalapozottságú könyv, amely a gyakorlati szakemberek számára ad mind koncepcionális, mind gyakorlati útmutatást a témában. Különösen üdvözölhető, hogy a szerző a szolgáltatás-marketing elméleti alapvetéseit példák sorával úgy közelíti meg, hogy azt a gyakorlati szakember automatikusan képes átültetni a az alkalmazás szintjére. A szolgáltatási szféra minden marketingesének ajánljuk figyelmébe ezt a ritka szakmai csemegét.

Veres Zoltán - A ​szolgáltatásmarketing alapkönyve
Az ​élesedő versenynek köszönhetően a szolgáltatótevékenység fókuszában az ügyintézés minősége, biztonsága és gyorsasága, a meglévő és a potenciális ügyfélkapcsolatok elmélyítése áll. A szolgáltatásmarketing előtt álló legnagyobb kihívás, hogy képes-e javítani az ügyfelek vásárlásélményét, és hogy hogyan tud alkalmazkodni az új technológiák által átformált játékszabályokhoz. A kihívásokra a válaszok ebben a könyvben keresendők. Veres Zoltán munkáját nemcsak a marketing- és PR-szakemberek forgathatják haszonnal, de kétségkívül minden olyan szolgáltatószektorban tevékenykedő vállalat, intézmény vezetői és munkatársai is, melyeknek eredményességét döntően meghatározza, hogy milyen kép él róluk a fogyasztók fejében.

Dinya László - Farkas Ferenc - Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán - Nonbusiness ​marketing és menedzsment
A ​közelmúltig népszerű profit kontra nonprofit elhatárolás mintha veszítene erejéből: ma a nonprofit szervezetek is rákényszerülnek profitorientált tevékenységre, az üzleti piacokon tevékenykedő szervezetektől pedig egyre inkább elvárható a nem profitcélú, társadalmi értékeket preferáló magatartás. Ez komoly kihívást jelent a menedzsment tagjai és a marketing szakemberek számára: egészen más ugyanis "tiszta profit alapon" vagy "tiszta nonprofitalapon" működni, mint a két elvárás ötvözetének megfelelni. A jövőt olyannak látjuk, ahol a "civil" nem ellensége a "profitnak", ahol a civil tudja, hogy csak a profitból fejlődhet, a profit pedig tudja, hogy a társadalom harmonikus és egészséges működése a profittermelés feltétele. Ajánljuk ezt a könyvet a menedzsment és marketing szakembereinek, a menedzsmentet és marketinget tanulóknak, és azoknak, akik az oktatás, az egészségügy, a kormányzat, a kultúra, a civil vagy a közüzemi szféra intézményeiben dolgoznak.

Veres Zoltán - Szilágyi Zoltán - A ​marketing alapjai
A ​kiadvány a Budapesti Gazdasági Főiskola Perfekt Kiadó gondozásában megjelenő alaptankönyv-sorozatának harmadik tagja.

Hoffmann Márta - Kozák Ákos - Veres Zoltán - Piackutatás
E ​könyv jóval nagyobb terjedelemben mutatja be a piackutatási módszereket, mint a felhasználóknak írt, hasonló célú könyvek. Az elméleti igényességgel bemutatott módszertant gazdag példaanyag és a "megtörtént" piackutatási feladatok megoldását tárgyaló esettanulmányok támasztják alá. A gyakorlati problémák piackutatási feladattá "fordításának", majd a piackutatás elvégzésének és az eredmények értelmezésének magas színvonalú bemutatása bizonyítja a piackutatás meghatározó szerepét a marketingmunka minden elemében. Ezzel az üzenettel ajánlja a könyvet dr. Simon Judit mind a gyakorlatban dolgozó marketingszakembereknek, mind a gyakorlatorientált felsőfokú képzés tanárainak és hallgatóinak.

Hetesi Erzsébet - Veres Zoltán - Nonbusiness ​marketing
A ​marketingkoncepció üzleti szférán kívüli alkalmazási lehetőségeiről és az alkalmazás területeiről szóló viták viszonylag új keletűek, a huszadik század derekáig nyúlnak vissza. Mégis, mára a köz- és civilszféra marketingje megszilárdult, a köz- és társadalmi intézmények stratégiai tervezésének és működésének oktatása a képzésekben speciális kurzusként jelenik meg. A nem profitorientált marketing kapcsolódik a vállalati felelősségvállaláshoz is, és hozzájárul a fogyasztók magatartásának és elégedettségének pontos meghatározásához, értékeléséhez. A nem üzleti jellegű marketing fejlődésében egyidejűleg jelenik meg a kiterjesztés és a specializáció. A köz-és civilszféra marketingjének területén olyan különböző alcsoportok léteznek, amelyek mindegyike külön sajátosságokkal jellemezhető. Ez a sokszínűség jelenik meg ebben a könyvben, Hetesi Erzsébet és Veres Zoltán, a téma elismert szakértőinek művében. A szerzőpáros az elméleti tartalmat a praktikus nézőponttal ötvözi, és ettől a szöveg olyannyira élvezetes, hogy az oktatás és a gyakorlat igényeit egyaránt kielégíti. Röviden: a könyv egy újabb példája a szerzőktől már megszokott jó teljesítményeknek. - José Luis Vázquez Burguete a Nemzetközi Nonbusiness Marketing Szövetség (International Association on Public and Nonprofit Marketing) elnöke.

Kollekciók