Ajax-loader

Joyce Tyldesley könyvei a rukkolán


Joyce Tyldesley - Egyiptom ​mítosza
Az ​utolsó fáraó uralkodása után, majdnem kétezer éven keresztül az ókori Egyiptom kultúrájának csodái rejtve maradtak, látszólag örökre elvesztek és feledésbe merültek. Csak Napóleon hadjárata a 18. század végén keltette fel az érdeklődést az ókori Egyiptom iránt, s ez az érdeklődés azóta csak egyre erősödik. Az egyiptománia sokakat arra ihletett, hogy életüket a sivatagi homokban folytatott kincskeresésnek szenteljék. Ezeket a felfedezőket, gyűjtőket és régészeket egyiptológusnak nevezzük. Az ókori Egyiptom kultúrájával, gazdaságával foglalkozó egyiptológia viszonylag új tudományág, művelői között számos legendás személyiséggel találkozhatunk, akik látványos feltárásaik révén meghatározó szerepet játszottak az ókori Egyiptom újkori felfedezésének történetében. Ezt az izgalmas történetet meséli el a könyv a hieroglifák megfejtéséért folyó versenytől kezdve a régészet talán leglélegzetelállítóbb pillanatáig, amikor Howard Carter beléphetett Tutanhamon aranykincsekkel teli sírjába.

Joyce Tyldesley - Ramszesz ​- Egyiptom legnagyobb fáraója
II. ​Ramszesz hat évtizeden át uralkodott az ókori Egyiptomban. Hadvezérként a hettiták, a szírek és a sherden kalózok ellen vezetett hadjáratokat, királyként rengeteg épületet építtetett, emlékműveit Egyiptom minden szegletében megtalálhatjuk. Uralkodása alatt Egyiptom olyan békés és termékeny időszakot élt meg, mint egyetlen másik király uralkodása alatt sem. Joyce Tyldesley mélyen beleásta magát a nagy király életébe, hogy elénk tárhassa az ókori Egyiptom legjelentősebb uralkodójának igaz történetét. A régészeti leletek és történelmi tények felhasználásával megírt életrajz megdöbbentően hiteles képet fest Ramszesz uralkodásáról és életéről, gondosan elválasztva a legendákat a tényektől.

Joyce Tyldesley - Egyiptomi ​királynők krónikája
Az ​egyiptomi királynék és uralkodónők lebilincselő története három évezreden ível át az archaikus kortól Kleopátra i. e. 30-ban elkövetett öngyilkosságáig. Az Egyiptomi királynők krónikája bemutatja a nők különleges szerepét az ókori egyiptomi társadalomban, és sorra veszi az összes királyné életrajzát. Bőséges képanyag, családfák, adattáblák, kronológiai táblák és az egyiptomi kultúra sajátosságait a parókaviselettől a gyermekszülésig megvilágító írások segítik az eligazodást az egyiptomi kultúrában. Az egyiptomi királynék gondoskodó feleségek és édesanyák voltak, de dinasztikus válság idején elvárták tőlük férjük helyettesítését. A királyné időnként maga állt a hadsereg élére, vagy kormányozta az országot kiskorú fia helyett. Alkalmasabb király híján előfordult, hogy a dinasztia egyik befolyásos nőtagja magához ragadta a hatalmat, és királynőként uralkodott. Hatsepszut és Tauszert fáraónő, a csodálatos Teje és Nofretiti királyné, a gyönyörű Nofertari és Kleopátra meghatározó alakjai az egyiptomi történelemnek. De mi a helyzet a kevésbé ismert fáraófeleségekkel, a női lakosztály falai mögött rejtőző, dédelgetett királyi hitvesekkel és hercegnőkkel? Emlékük megfakult, sírjaikat jórészt elnyelte a sivatagi homok. De a névtelen hölgyek egyszer-egyszer kiléptek luxusbörtönük biztonságából, és befolyásolták a trónöröklés rendjét. Az Egyiptomi királynők krónikája az ő történetüket is elmeséli. Ez a nagyszerű könyv szórakoztató olvasmány és megkerülhetetlen tudományos alapmű, melyet örömmel forgathatnak a turisták, múzeumlátogatók, diákok és az ókori Egyiptom iránt érdeklődő laikusok.

Joyce Tyldesley - A ​fáraó ítélete - Bűn és bűnhődés az ókori Egyiptomban
A ​fáraó ítélete eredeti, emberi, szórakoztató és értékes mű, amely felbecsülhetetlen tudásanyaggal egészíti ki az ókori egyiptomiak életéről szerzett ismereteinket. Az ókori Egyiptom sokak képzeletében úgy él, mint egy idilli hely, ahol bölcs fáraók kormányozták békés és gazdag birodalmukat háromezer éven át. A történészek azonban kételkednek ennek a képnek az igazságában, s gyakran próbálták lerombolni, hogy a nem szakmai közönségnek is bemutassák a hétköznapi egyiptomiak életének valóságát. Joyce Tyldesley könyve elsőként világít rá a Nílus-völgyi hétköznapi lét egy mindeddig bizonytalan aspektusára: az ókori egyiptomi bűnözőkről és tetteikről rántja le a leplet.

Joyce Tyldesley - Egyiptom ​aranykora - Az Újbirodalom
Az ​Egyiptom aranykora az Újbirodalom birodalomépítői, a fáraók és királynőik történetét beszéli el. Az uralkodók tetteinek felsorolása azonban csak az érem egyik oldala lehet. Mi van a közönséges emberekkel, akik a birodalmi nagyságra törő Egyiptomban éltek és haltak? Ezek a személyek alkotják az Újbirodalom életének kísérteties hátterét, és most a hagyományos történelem bemutatása mellett az ő sorsuk is feltárul.

Joyce Tyldesley - Nefertiti
For ​over a decade Nefertiti, wife of the heretic king Akhenaten, was the most influential woman in the Bronze Age world; a beautiful queen blessed by the sun-god, adored by her family and worshipped by her people. Her image and her name were celebrated throughout Egypt and her future seemed golden. Suddenly Nefertiti disappeared from the royal family, vanishing so completely that it was as if she had never been. No record survives to detail her death, no monument serves to mourn her passing and to this day her end remains an enigma - her body has never been found. Joyce Tyldesley here provides a detailed discussion of the life and times of Nefertiti, Egypt's sun queen, set against the background of the ephemeral Amarna court.

Joyce Tyldesley - Egyiptom
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Joyce Tyldesley - Amon ​lánya
Hatsepszut, ​a fáraónő - vagy ahogyan ő szerette volna, hogy ismerjék: a fáraó - rendkívüli személyiség volt. A konvencióknak hátat fordítva elfoglalta a fáraók trónját. Uralkodását a belső béke harmonikus időszaka jellemezte. A könyv Hatsepszut trónra léptének politikai hátterét, uralkodásának főbb eredményeit mutatja be. A Hatsepszut neve és képmásai ellen elkövetett durva támadásokról is beszámol. Rendkívül sokrétű forrásból szerzett régészeti és történelmi adataival Joyce Tyldesley egy lenyűgöző világot tár elénk, amelyben megismerhetjük a XVIII. dinasztia klausztrofóbiás thébai uralkodócsaládjának életét. A történet végén a fáraónő emléke régi fényében tündököl.

Joyce Tyldesley - Nefertiti, ​Egyiptom napkirálynője
A ​szerző, a régészeti leleteket, a feljegyzéseket, a művészeti alkotások kínálta bizonyítékokat mesterien ötvözve tárja az olvasó elé Egyiptom napkirálynőjének életét és korát a tiszavirág-életű amarnai királyi udvar hátterébe ágyazva. Az eretnek fáraó hitvese, a napisten által megáldott szépséges királynő, a családja és népe által mélyen tisztelt Nefertiti több mint egy évtizeden át a bronzkori világ legbefolyásosabb asszonyának számított. Képmását és nevét Egyiptom-szerte ünnepelték, jövője aranyfényben ragyogott. Aztán az uralkodói családból hirtelen nyoma veszett az elragadó királynőnek, eltűnt a semmiben, mintha sohasem létezett volna. Sorsa mind a mai napig rejtély maradt...

Kollekciók