Ajax-loader

Gergely Ernő könyvei a rukkolán


Gergely Ernő - Torockó
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Ernő - Schönwald Pál - A ​Somogyi-Bacsó-gyilkosság
"1920. ​február 17-én este 9 óra előtt néhány perccel két férfi hagyta el a Népszava Conti utcai (ma Tolnai Lajos utca) szerkesztőségét. A Népszínház utcán át haladtak, átvágtak a József körúton, és csendesen beszélgetve jutottak el a Rökk Szilárd utcához (ma Somogyi Béla út). Majd a Rákóczi út irányába fordultak. Hűvös téli este volt, néhány járókelő sietett csak el mellettük. Amikor a két férfi a régi, azóta lebontott Nemzeti Színház sötét, kivilágítatlan hátsó bejáratához érkezett, hirtelen több ember, katon és civil vette körül őket, négyen-öten is lehettek. Rövid fojtott szóváltás kezdődött. A két férfit a közelben szinte teljesen sötét helyen álló, különösen hosszú gépkocsihoz tuszkolták. Mindketten szinte megbénultak a meglepetéstől, s máris az autó ülésén voltak. Felberregett a motor, a kocsi elindult, és elrablott utasaival a Nyugati pályaudvar irányába vette útját, ismeretlen célja felé haladva. A két férfit senki sem látta többé élve..." Ez volt a közvetlen előzménye a Horthy-korszak egyik legszörnyűbb bűntényének, a Somogyi-Bacsó gyilkosságnak, amelyet a különítményes tisztek a "fővezérség" felbujtására követtek el. Gergely Ernő és Schönwald Pál könyvében e bűntény előzményeinek, és következményeinek felderítésére vállalkozott, különös figyelemmel a tetteseket és a felbujtókat mentegető, a történteket elhallgatni, eltussolni igyekvő törekvésekre.

Gergely Ernő - Bányászok ​az 1848-1849-es szabadságharcban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gergely Ernő - A ​magyarországi bányásztársadalom története 1867-ig
A ​bányászok történelme a történelem legdicsőbb lapjai közé tartozik. A bányászmozgalmak hőskora elválaszthatatlan a magyar munkásmozgalom hőskorától. A bányászat hazánkba az ősidőktől kezdve folyt. Volt, amikor gondoskodva támogatták, máskor elnyomták, majd helytelen intézkedésekkel bénították meg a fejlődését - de a bányászat mindig megőrizte gazdasági jelentőségét, és ma hazánk egyik legfontosabb gazdasági tényezője.

Gergely Ernő - A ​homokvár titka
A ​homokvárépítő kis olvasókhoz szól ez a képeskönyv, amelyben a szerző bemutatja a homok és agyag hosszú, kalandos útját a téglaégetőkben, az üveg- és porcelángyárakban. Megtudjuk közben, hogyan fejtette meg Böttger János a porcelán titkát, mi köze van a parókának a porcelángyártáshoz, hogyan használja fel az ember a homokvár anyagát a maga hatalmas házainak, palotáinak építésénél.

Tóth Pál - Gergely Ernő - A ​bányászat az irodalomban és a képzőművészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók