Ajax-loader

Nyikolaj Nyikolajevics Jakovlev könyvei a rukkolán


Nyikolaj Nyikolajevics Jakovlev - Pearl ​Harbor rejtélye
1941. ​december 7-én a japán légierő meglepetésszerűen megtámadta Pearl Harbort, a Hawaii-szigeteken fekvő amerikai haditengerészeti támaszpontot. Ez a nap az Egyesült Államok történelmébe úgy került be, mint a "szégyen napja". Több mint két és félezer amerikai esett áldozatul. A hivatalos amerikai propaganda akkor úgy magyarázta az eseményeket, hogy Japán elaltatva Washington éberségét, orvul, alattomosan támadott. A második világháború befejezése után kiderült, hogy Washingtonban feltétlenül tudniuk kellett Japánnak arról a szándékáról, hogy bármi áron megtámadja az Egyesült Államokat. Hogy ennek ellenére mégis miért kerülhetett sor Pearl Harborra, azt különböző időszakokban nyolc hivatalos bizottság vizsgálta. Az Egyesült Államokban mind a mai napig nem ért véget a vita. Néhány történész azt állítja, hogy Roosevelt szándékosan hagyta odáig fejlődni a dolgokat, hogy indoka legyen a békeszerető amerikai nézet belerántani a háborúba. A könyv három fejezetben tárja az olvasó elé, hogy miért érte váratlanul az Egyesült Államokat a japán agresszió. Az első fejezet leírja a Pearl Harborral kapcsolatos hadi cselekményeket, ahogyan azokat a kortársak látták, a második a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok alapján bemutatja, mi volt a politikai indítéka annak, hogy az amerikai stratégák elkövették ezt hadtörténetben példa nélkül álló baklövést, a harmadik fejezet röviden vázolja az 1941. december 7-ével kapcsolatos amerikai vélemények különböző változatait. A Pearl Harbor elleni támadás története lebilincselő olvasmány.

Nyikolaj Nyikolajevics Jakovlev - Franklin ​Delano Roosevelt
Amikor ​a harmincas évek közepén Emil Ludwig hozzáfogott Franklin Delano Roosevelt életrajzának megírásához, találkozott az elnökkel. Azt mondta neki: "Számomra ez új és nehéz feladat. Könnyebb volt megírnom Napóleon, Bismarck, Goethe és Bolívar életrajzát. Önt nehezebb felmérni, ön - él." Roosevelt melegen megszorította Ludwig kezét és elnevette magát. "Ebben az esetben azt javaslom - mondotta -, várjon vele száz évig!" Roosevelt halála óta húsz esztendő telt el, de Nyugaton a róla írt könyvek már egész könyvtárat megtöltenének. S az irodalom árja nem apad. Franklin Delano Roosevelt életére és tevékenységére vonatkozóan több felfogás áll szemben egymással, s ez már magában véve is indokolttá teszi az alaposabb vizsgálódást.

Kollekciók