Ajax-loader

Szokolay Katalin könyvei a rukkolán


Szokolay Katalin - És ​a varsói gettó felkelt...
Magyar ​nyelven viszonylag kevés könyv jelent meg a varsói gettófelkelésről. Szokolay Katalin munkája bemutatja, hogy miként éltek a zsidók Hans Frank lengyel főkormányzóságában, milyenek voltak a varsói gettó szenvedéssel teli hétköznapjai, hogyan harcoltak a mindenre elszánt felkelők, s milyen eszközökkel fojtotta vérbe a felkelést a Jürgen Stroop SS-tábornok által vezetett jól felfegyverzett sereg.

Szokolay Katalin - Az ​osztrák-magyar kormány lengyel politikája az első világháború idején
Nem ​sok történelmi problémáról mondható el, hogy olyan publicitást nyert, mint a lengyel függetlenség létrejötte az első világháború végén. A probléma ma már többé-kevésbé ismert. Ausztria, Oroszország és Poroszország a XVIII. század végén, a lengyel nemesi respublika belső gyengeségeit kihasználva, leigázta a lengyel népet, s Lengyelország területét felosztotta egymás között. Ez az osztozkodás egy sajátos erőmegosztásnak és az ebből fakadó érdekazonosságnak vált alapjává Európában, amely egyaránt veszélyeztette a kis nemzetek nemzeti függetlenségét és a haladó társadalmi mozgalmakat. Ez az érdekazonosság, ez a szolidaritás a XX. század fordulójára háttérbe szorult. A német imperializmus mind nyíltabban lépett fel világuralmi terveivel, amelyekben a kelet-európai országoknak s így a lengyel területeknek is sajátos szerep jutott. Az imperializmus kitermelt egy sor új ellentmondást, amelyeket a Lengyelország felosztásából származó érdekközösség nem tudott semlegesíteni, s amelyek végső soron az első világháború kirobbanásához vezettek. Az első világháború eredményeiben és végkövetkezményeiben nem kirobbantóinak elképzelései szerint alakult. A proletárforradalom győzelme, a közép- és kelet-európai nemzeti államok létrejötte nem feleltek meg az eredeti imperialista háborús terveknek.

Szokolay Katalin - Lengyelország ​története
Már ​a könyv 1997-es első kiadása is több évtizedes hiányt pótolt: rövid őstörténeti bevezető után az államalapítástól az 1989-1990-es rendszerváltásig kísérte nyomon az ország zaklatott történelmét. Jelen kiadás napjainkig terjesztette ki az időintervallumot. Szokolay Katalin a legfrissebb szakirodalom felhasználásával, objektivitásra és hitelességre törekedve vázolja fel azokat a főbb folyamatokat és eseményeket, amelyek a lengyelek, illetve a velük sorsközösségben élő népek életkörülményeit, sorsukat meghatározzák. A kötetet irodalomjegyzék, térképek, kronológia, név- és földrajzi mutatók, és térképek teszik teljesebbé.

Kollekciók