Ajax-loader

Pólya György könyvei a rukkolán


Pólya György - Matematikai módszerek a természettudományban
"A matematika, ha megfelelően tanítják és tanulják, megtermékenyíti az értelmet, s jó gondolkodási módszerekkel ruházza fel." Ez a felfogás jellemzi Pólya György tanításról és problémamegoldásról szóló minden munkáját. Jelen könyvének sajátos vonása, hogy a természettudomány néhány elemi fejezetének történetét - mint pl. a csillagászat, a statika, a dinamika - állítja előtérbe. az utolsó fejezet pedig elemi szintű differenciál. és integrálszámítást mutat be. A könyv rendkívül szellemesen, sokoldalúan és élvezetesen tárgyalja a tankönyvekben olykor unalmasnak tűnő témákat, s így forrása lehet a matematika élvezetének és mélyebb megértésének.

Pólya György - A ​problémamegoldás iskolája I-II.
A ​nemzetközi matematikai közvélemény szerint a matematikaoktatás és a matematikai problémamegoldás történetét két szakaszra lehet bontani. Pólya György előttire és utánira. Ez elmondható magyarországi viszonylatban is. Pólya György jelentős befolyással volt a magyar matematikatanítás megújulására, a problémamegoldó didaktika kialakítására, a 70-es évek „új matek" mozgalmára. „Bármilyen probléma megoldása valamilyen nehéz helyzetből kivezető út megtalálását, valamilyen akadály megkerülését jelenti, olyan cél elérését, amelyhez egyébként közvetlenül nem tudtunk volna eljutni. A probléma megoldása az értelem jellegzetes teljesítménye, és az értelem az emberiség jellegzetes képessége: tulajdonképpen a problémamegoldás a legjellemzőbben emberi tevékenység. Könyvem célja a problémamegoldó tevékenység megértése, eszközök ajánlása a tanítására - és természetesen - az olvasó problémamegoldó készségének fejlesztése."

Pólya György - Matematikai ​módszerek a természettudományban
„Matematikai ​módszerek a természettudományban” címmel több ízben tartottam előadás-sorozatot a Stanford Egyetemen matematika és természettudományi szakos hallgatók vagy tanárok számára. A következő oldalakon az előadásnak azok a fejezetei kapnak helyet, melyek nem szerepeltek egy korábbi könyvemben (l. a _Mathematics and Plausible_ _Reasoning_ Vol. 1. című művet, főleg a III., VIII. és IX. fejezetet). Az anyag ebben a formájában Leon Bowden professzortól származik (Victoria Egyetem), aki a lényeget illetően gondosan követte az előadások hangszalagfölvételét, de néhány részlet és plasztikus megfogalmazás már tőle való. Megmaradt néhány élőbeszédre jellemző vonás: bizonyos mértékű nagyvonalúság és a rögtönzésnek némi nyoma. Az előadások egyik fő célja az volt, hogy rámutassanak a természettudomány néhány elemi szintű fejezetének történetére, amelyek a tanításban jó motivációs forrást jelentenek. Egyes történeti részletek kissé „sántítanak”: egyik-másik szándékosan, azért, hogy a középiskolás szintre ereszkedjék, de attól félek, megesett ez olykor akaratlanul is. A pedagógiailag alkalmas és a történetileg hű szembesítése lett volna igazán kívánatos, időmből és erőmből erre nem futotta. Néhány nem történeti jellegű apróság is kissé odavetett, időtakarékossági és pedagógiai okokból.

Pólya György - A ​gondolkodás iskolája
"A ​nagy felfedezések nagy feladatokat oldanak meg, de nincs olyan feladat, amelynek megoldásához ne volna szükség valami kis felfedezésre." A világhírű magyar matematikus azt a kérdést vizsgálja könyvében, hogyan érdemes "felfedezni", azaz megtalálni az utat, ami egy tetszőleges feladat (tudományos probléma, matematikai feladat, rejtvény stb.) megoldásához vezet. Az a célja, hogy segítséget nyújtson az ötletes gondolkodásra való nevelésben. Könyvét elsősorban matematikatanárok és matematikával foglalkozó diákok számára írta, de értékes tapasztalatokat ad mindazoknak, akiket érdekelnek a feladatmegoldás, a megfejtés módszerei.

Kollekciók