Ajax-loader

Dr. Csonkaréti Károly könyvei a rukkolán


Dr. Csonkaréti Károly - Gyorsmerülés
Csonkaréti ​Károly, az ismert hadihajózási szakíró legújabb könyvében nagy részletességgel eleveníti fel az Osztrák-Magyar Monarchia huszonhét tengeralattjárójának - legénységének - izgalmas történetét. Nemcsak a laikus érdeklődők, de a szakemberek közül is kevesen tudják, hogy az Adrián, valamint a Jón- és a Földközi-tengeren miként harcoltak ezek a tengeralattjárók. Legénységük a végsőkig helytállva teljesítette kötelességét azokon a néha törékeny, kezdetleges harceszközökön, amelyek közül tizenhárom egység magyar gyárban épült. Ezekről a különleges járművekről szakmai alapossággal ebben a munkában olvashat először az érdeklődő. A könyvből továbbá megismerheti az olvasó a tengeralattjárók születésének korai történetét, haditechnikai, irányítási változásait, de megtudhatja azt is, hogy fő fegyverük, az úgynevezett hal- vagy önjáró torpedó magyar találmány, mely szintén magyar gyárban született. A kötetet eredeti fényképek, korhű metszetrajzok teszik szemléletessé.

Dr. Csonkaréti Károly - Az ​Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete
A ​hazánk történelme iránt érdeklődő olvasók évről évre gyarapodó irodalomból bővíthetik ismereteiket, de még mindig akadnak olyan részletek, amelyek megvilágításával adós a tudomány. Ezért a szó szoros értelmében hézagpótlónak minősíthető ez a könyv, amely az osztrák-magyar haditengerészet történetét a leghitelesebb dokumentumok alapján mutatja be. Ismerteti e haderőnem felfedezését, hadműveleteit és csatáit, a cs. és kir. hadiflotta tengerészeinek - köztük csaknem ötezer magyar katonának - sokszor hősi helytállását. A világháború kitörésétől kezdve ezek a tengerészek emberfeletti erőfeszítéseket tettek hazájuk tengerpartjának és parti városainak védelméért, az Adria birtoklásáért, a tengeri utánpótlási és szállítási útvonalak biztosításáért. Át tudták törni az antanthatalmak által telepített akna- és hálózárat az Otrantói-szorosban, tengeralattjáróik és repülőik sikeresen vették fel a harcot az ellenséges túlerővel, és ami a legfőbb: kit tudtak tartani a végsőkig, ami feledhetetlen epizódokban elevenedik meg a könyv lapjain. Méltó terjedelemben foglalkozik a szerző a Szent István csatahajó drámai pusztulásával, a cattarói matrózlázadással és más nevezetes eseményekkel. A szereplők között megtalálja az olvasó nagybányai Horthy Miklóst, a Novara parancsnokát, akit a háború utolsó szakaszában IV. Károly nevezett ki az osztrák-magyar hajóhad főparancsnokává.

Dr. Csonkaréti Károly - A ​császári és királyi légierő
Dr. ​Csonkaréti Károly többéves kutatómunka eredményeként írta meg a Monarchia katonai repülésének történetét, amely igazi hiánypótló műnek számít. A kötet két nagy részre tagozódik: szárazföldi és tengerészeti repülésre, és a kezdetektől, a léggömbös osztagoktól egészen az I. világháborút végigküzdő vadászrepülőkig mutatja be a technikai fejlődést és a hadi szereplést. A kötet színvonalát a Magyar Nemzeti Múzeum Fényképtárából és az Albertfalvi Helytörténeti Gyűjtemény és Iskolamúzeumból származó korabeli fényképvelvételek emelik.

Dr. Csonkaréti Károly - Ha ​tengeren veszek, ki sirat meg engem?
Ausztria ​és Magyarország katonai haditengerészeti kapcsolata több száz évre vezethető vissza. A kötet a császári és királyi haditengerészet történetével, hősi halottaival foglalkozik az 1786-1918-as időszakot felölelve. A hadiflotta központjának Triesztet jelölte ki. A szerző a Napóleoni háborúk után létrejött 2. Velencei tengerészetet az 1867 évi kiegyezést követő tengerészeti haderő nemet, a tengerészethez kapcsolódó Dunai flottilla feladatait, a haditengerészet szervezetét, a tisztképzést. A könyv egyik érdekessége, hogy a feldolgozott időszakban a császári és királyi hajóknak hatvankilenc különböző távoli útja volt.

Dr. Csonkaréti Károly - A ​Levante hajóraj magyar tengerésze
A ​Levante hajóraj magyar tengerésze nem más, mint Gyújtó Károly, a magyar tengerhajózás ismert alakja. Erdély szülöttje, aki a hegyek világából szokatlan módon a tengerre vágyott. A 19. század elején nem volt könnyű magyar származású fiatalembernek bekerülni a császári-királyi haditengerészet tisztjei közé. Gyújtó Károlynak tudtása és bátorsága révén sikerült elérnie nemcsak azt, hogy tiszt lett, de tisztelték és becsülték is társai. A cselekményt korhű illusztráció kíséri.

Dr. Csonkaréti Károly - A ​Zenta cirkálóval kezdődött
Az ​első világháború harmadik hetében az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete blokádot vont Montenegro tengerpartja elé, hogy sem a kis királyság, sem Szerbia ne kaphasson támogatást Franciaországtól. A blokádszolgáltatot 1914. augusztus 16-án délelőtt őfelsége Zenta cirkálója és Ulan nevű torpedórombolója látja el. Francia csatahajók és páncélos cirkálók közelednek, hogy szétzúzzák a blokádot. Az öreg Zenta teljes gőzzel igyekszik kikötője felé. Kétségbeesett versenyfutás kezdődik. A Zenta még jól bírja az iramot, de ekkor kiáltás hangzik az árbockosárból: "Északnyugaton füst!" Egy másik francia csatahajó-kötelék igyekszik elvágni a Zenta cirkáló útját. Hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy bekerítették őket. "Aztán élesen villan két löveg a Courbet fedélzetén - írja a szerző. - Mindenki a becsapódást várta. - Vaklövés - állapította meg az első tiszt. - Megállunk? - Csak nem képzeli, hogy bevonom a lobogót?..." Kisvártatva eldördült az első sortűz, aztán a többi...

Dr. Csonkaréti Károly - Magyar ​Királyi Folyamerők (1939-1945)
A ​német megszállás után az angolszász légierő megkezdi a Duna elaknásítását, ezért a folyamőrök aknamentesítő hadműveletei során több mint ötven aknát hatástalanítanak. 1944 októberében a háborúból való kiugrás hírére a folyamerők zászlóaljai Bácskában megnyitják a frontot és elindulnak Budapest felé. A kiugrás kudarca után a folyamerők Bácskában és a Margit-vonalban harcban vesznek részt. A könyv foglalkozik az őrnaszád ezred 1944-1945-ös hadműveleteivel. 1945-ben a folyamerők megkezdik a felrobbantott Duna-hidak kiemelését. Ennek az időszaknak fontos része, hogy a könyv bemutatja a folyamerők hajóállományát és beszámol az őrnaszádok a szovjet erőkkel vívott harcairól, a felrobbantott hidak kiemelési munkájáról.A csaknem száz eredeti fotót, rajzot, egyéb illusztrációt tartalmazó kötet a hadtörténet és a haditechnika iránt érdeklődők körében várhatóan nagy érdeklődésre tarthat igényt.

Dr. Csonkaréti Károly - Sárhidai Gyula - A ​Magyar királyi folyamerők és fegyverzetük 1920-1945
A ​Duna katonai felhasználásáról az 1300-as évektől kezdődően maradtak fenn adatok. A magyar állam számára elsősorban az ország földrajzi fekvése miatt ez a vízi út alapvető szállítási útvonal volt, ugyanakkor a különböző korok harci cselekményeinek időszakában egyben a hadműveletek színtereként is szolgált, főleg az Újvidék-Vaskapu közötti szakaszon. A XIX. századtól kezdődően a legerősebb dunai flottillával az Osztrák-Magyar Monarchia rendelkezett. Ezt az első világháború végén az antant szétosztotta az utódállamok között. A Magyar Királyság folytatta erőfeszítéseit a fegyvernem fenntartására és ismételt kiépítésére. Ennek szükségességét a második világháború folyami harcai bebizonyították. A második világháború időszakában a katonai és hadi iratanyagok jelentős része megsemmisült, illetve 1945 után selejtezésre került. Napjaink legújabb kutatásainak, aprólékos anyaggyűjtésének eredményeként jelen haditechnikai műben először kerül ismertetésre a Magyar Folyamerők összes úszóegysége és az azokon alkalmazott fegyverzet, illetve ezek technikai jellemzői. Érdekes dokumentumokat, rajzokat találhatunk a hajók Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet által tervezett átépítéseiről, korszerűsítéseiről. Ugyancsak első ízben kerül feldolgozásra a második világháború során a folyamerőknek a brit légierő által ledobott mágneses aknák elleni harca.

Dr. Csonkaréti Károly - Császári ​és királyi hadihajók
Az ​1870-es évek második felében Ausztria-Magyarország haditengerészete minden más tengeri hatalmat megelőzve kezdte építtetni a naszádoknál nagyobb, ún. torpedóhajókat, vagy más kategorizálás szerint, torpedócirkálókat. A tengeri és folyami hadihajók építésében a magyar hajógyárak oroszlánrészt vállaltak azzal, hogy a haditengerészet részére 88 hadihajót - köztük 13 tengeralattjárót - építettek. A magyar hadihajózás múltját feltáró szerzőnek ez az új könyve az Osztrák-Magyar Monarchia császári és királyi azon hajóival foglalkozik, amelyeken az I. világháborúban olyan bátran harcoltak a háromszoros túlerőben lévő ellenséges flottákkal tengerészeink. A közel kétszáz korabeli fényképpel és jellegrajzzal illusztrált kötet bemutatja a cs. és kir. hajóhad legfontosabb osztályait, tervezésük és építésük körülményeit. Az olvasó megtalálja a hajók műszaki adatait a kicsi naszádoktól a 20 000 tonnás csatahajókig, valamint egy-egy izgalmas akció leírását. Külön kuriózuma a könyvnek az 1914-ig épült és szolgálatba állított hajókról készített egykori hajólajstrom közreadása.

Balogh Tamás - Dr. Csonkaréti Károly - Danyikó László - Daruka Norbert - Kaiser Ferenc - Krámli Mihály - Hajózni ​szükséges!
Az ​Úr az én kormányosom, Ezért gonosz áramlatok nem sodorhatnak el. Ő a világítótorony fénye, mely utat mutat nekem a sötét vizek felett. Ő kormányozza biztos révbe életem hajóját És őrzi életem hajójának naplóját. Ő irányít a becsületes élet csillaga felé, Az Ő szent akarata szerint. Bár az élet viharai és villámai közt hajóztam, Nem féltem, mert tudtam, hogy mellettem vagy Uram. A Te szereteted és gondoskodásod lesz az én biztos kikötőm, És védett öböl vár reám az örök élet partjainál. Olajjal kented fel életem háborgó tengerét, És életem hajója elcsendesült vizeken úszott. Tudom, napfény vagy tiszta csillagos ég fog Kedvezni nekem azon az úton, amelyre most indulok. És örökre megnyugszom az én Uram kikötőjében. Ámen! (Tengerészima)

Dr. Csonkaréti Károly - Lévay Gábor - Sárhidai Gyula - Bak József - Hadihajók ​I-II.
A ​modern kor hajózását, a páncélos hajók, anyahajók és tengeralattjárók történetét feldolgozó könyvből megismerhetjük a fenti kategóriákba tartozó hadihajók egyes osztályainak kifejlesztését, technikai adatait, emellett a híresebb hajók sorsát is. Külön fejezet foglalkozik a magyarországi hadihajó-építéssel. A könyv folytatása 2000-ben jelent meg.

Dr. Csonkaréti Károly - Horthy ​Miklós hajóhada
Horthy ​Miklós élete, tevékenysége a 20. századi magyar történelem megkerülhetetlen része. Életpályája és munkássága azonban sok vonatkozásban még ismeretlen, mindenekelőtt az első világháború előtti időszak. A hajóhad történetét, a tengerész Horthy Miklóst bemutató monográfia Dr. Csonkaréti Károly munkája, aki az album rendkívül gazdag képanyagához számtalan saját alkotással is hozzájárult. Horthy Miklós életpályájának első szakaszában az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének tisztje, az uralkodó, I. Ferenc József szárnysegéde, a flotta egyik legsikeresebb hajó-parancsnoka, majd annak utolsó parancsnoka volt. Most megjelenő, nagyméretű albumunk egyedülálló történeti munka, amely egyaránt támaszkodik a legújabb kutatások eredményeire s az azt felölelő forrásokra, valamint Horthy Miklós naplóira. Az albumban több mint 200 színes festmény, fotó, eredeti dokumentum jelenik meg. Elsőként látható az a Horthy Miklósról készült színes olajfestmény, portré, mely eredeti fotók alapján született.

Dr. Csonkaréti Károly - Horthy ​a tengerész
Hortyh ​Miklós ötvenéves koráig csak a tengerészetnek élt, az osztrák-magyar császári és királyi haditengerészet tisztje, 1918-ban altengernagya volt. E mű végigkíséri Horthy teljes tengerészmúltját, a kadétiskolától kezdve, a különböző beosztásokon keresztül, egészen a csúcsig, a császári és királyi hajóhad parancsnoki beosztásáig. Eközben az olvasó részese lehet az Osztrák-Magyar Monarchia hadi tengerészei életének, szinte jelenlévőként élheti át az első világháború idején az Adriai-tengeren Horthy irányításával vívott csatákat, megismerheti Horthyt, a tengerészt.

Dr. Csonkaréti Károly - Hadihajók ​a Dunán
A ​szerző könyvében – a magyar történelem periodizációját követve mutatja be, hogy a dunai flottillák az adott korban milyen hajókkal, milyen fegyverekkel és milyen haditechnikai felszereltséggel, hogyan harcoltak. A könyv címe – Hadihajók a Dunán – nem egészen pontos, mivel az csak a magyar dunai hadihajózással foglalkozik. A könyv első része a XI–XVI. századi haditechnikai fejlődést követve ismerteti, hogy miként jöttek létre a naszádok, a gályák, a fregattok és a sajkák, kiemelt figyelmet fordítva a komáromi és a titeli sajkás kerület tevékenységére. A hadigőzösöknek, a monitoroknak és az őrnaszádoknak az 1848-as szabadságharcban, majd az első világháborúban játszott szerepe teszi ki a munka jelentős részét. A Tanácsköztársaság dunai flottillájának folyami harcait külön fejezet tárgyalja. Ezt követi a Horthy-hadsereg folyamőrségét ábrázoló fejezet, majd egy pillantás néphadseregünk folyami flottillájára. A történet azonban a könyv utolsó oldalán nem zárul le. Kiadónk azt tervezi, hogy önálló kiadványokban fogja bemutatni a szovjet Dunai Flottilla harcait hazánk felszabadításáért és a Magyar Néphadsereg dunai flottillájának történetét. Dunai flottillánk ma is él, őrzi vizeinket, s korszerű folyami harci egységein néphadseregünk jól képzett katonái teljesítenek szolgálatot

Dr. Csonkaréti Károly - Az ​Osztrák-Magyar Monarchia hadihajói
Az ​Osztrák-Magyar Monarchiában a császári és királyi haditengerészet Ausztria és Magyarország közös, a honvédelem részét képező intézménye volt. Ennek ellenére sokan nem is tudják, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeti kötelékében szolgáló magyar tengerészek milyen hajókon, milyen fegyveres küzdelmeket folytattak hazájuk védelmében a hajózható vizeken. A téma avatott ismerője, dr. Csonkaréti Károly megfestette az osztrák-magyar hajóhad magyar nevet viselő hajóit, illetve néhány nem német hangzású nevet viselő vitorlását. Az olaj- és víztechnikával készült képek mellett a kötetben megtalálható az ábrázolt hajó műszaki rajza is, műszaki adatsora és rövid életrajza vagy valamilyen hozzá kapcsolódó esemény. A magyar hadihajókat bemutató illusztrált kötet segít múltunk megértésében és megőrzésében.

Dr. Csonkaréti Károly - Benczúr László - Haditengerészek ​és folyamőrök a Dunán
Hogyan ​kerültek hadi tengerészek a Dunára? Milyen szerepük volt az első és a második világháború harccselekményeiben? Milyenek voltak a magyar folyami hadihajók? Ezekre, és még sok más, a Dunaflottillával kapcsolatos kérdésre is választ ad e mű, amely egyidejűleg hadtörténelem, haditechnikatörténet és a harcok szemtanúik által történő hiteles leírása. A szerző a Budapesti Tengerészeti Különítmény megszületésétől követi nyomon a magyar folyami hadihajósok történetét. A Dunaflottilla, és a Magyar Királyi Folyamőrség fennállása alatt két világháború rázta meg Európát. E mozgalmas, háborúkkal tarkított időszakot, a magyar tengerészek és folyamőrök hősies helytállását közreadó mű az érdeklődők számára eddig ismeretlen területet tár fel. A sok, ez idáig sehol sem látható korabeli fénykép, valamint a hadihajók felépítési rajzai pedig mindenki számára egyedi élményt nyújtanak.

Kollekciók