Ajax-loader

Sárhidai Gyula könyvei a rukkolán


Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula - Légi háború Magyarország felett II.
A Légiháború Magyarország felett 2. kötete az ország elleni hadászati légiháború eseményeit tárgyalja, az 1944. május 1-jétől 1945. március 30-ig terjedő időszakban. Gyakorlatilag ekkor szűnt meg a brit és az amerikai légierő tevékenysége magyar terület ellen. A szerzők törekedtek a teljességre és a több évtizedes kutatómunka eredményeként megszületett mű az első kötethez hasonló módon ismerteti a magyar és német vadászrepülők és a légvédelem tevékenységét a brit és amerikai légierők ellen a II. világháború végéig. Az anyag több mint 120 fotót és mintegy 50 térképet tartalmaz, amelyeket még sehol sem publikáltak, a magyar városok elleni bombázásokról és a légiharcok lezajlásáról. A szövegrészt 5 nagy fejezetre oszlik: az olajháború a magyar finomítók ellen 1944 májusától augusztusig, a pályaudvarok elleni nagy támadássorozat, a hadiipar üzemei elleni csapások, kísérlet az ország „kibombázására” a háborúból 1944 szeptemberében, és a repülőterek és a közlekedési központok elleni támadások 1945 tavaszáig. A leíró rész az ország iparát ért károk összegzésével és a lakosság háborús veszteségeinek ismertetésével zárul. Mivel számos anyag nem volt illeszthető a szövegszerű leírásba, ezeket a mellékletben foglaltuk össze. A melléklet tartalmazza a 101. honi vadászrepülő-osztály, majd -ezred századainak ismertetését, a pilóták ma ismert névsorát, a honi légvédelemben elért lelövéseket és a nyilvántartott veszteségeket. A csehszlovák és a magyar terület felett lezuhant brit és amerikai repülőgépek és részben a személyzetük adatait. A magyar városok és helységek bombázási listáját, az országra dobott bombasúly összegzését helységek szerint is. Itt szerepelnek a 15. AAF vadász- és bombázóalakulatainak színjelzései, a magyar légierők felségjelzéseinek változásai 1939–1945 időszakában rajzos ábrákon, és az alkalmazott főbb géptípusok műszaki adatai. Megemlítésre kerülnek a brit légierők által a Dunába telepített aknák, és az ellenük folytatott harc is. A szerzők a krónikás részletekre törekvő igényéve és a tudományos kutató alaposságával adják közre az eseményeket.

Sárhidai Gyula - Robotrepülőgépek
Részletes ​ismertető a robotrepülőgépekről.

Sárhidai Gyula - Atom-tengeralattjárók
Az ​első és a második világháború idején a tengereken minden hajó feszülten figyelte, nem tűnik-e fel valahonnan a "lopakodó tengeri farkas", a tengeralattjáró. A tengeralattjáróktól való félelem nem volt alaptalan. Igaz, a haditechnikai eszközök fejlődése során a tengeralattjárók ellen folyó harc is egyre eredményesebb lett, mégis megtartották a jelentőségüket, sőt az 1950-es évek végétől szerepük a katonapolitikai helyzet és az erőviszonyok alakításában egyre nő. Mi ennek a magyarázata? Az, hogy az 1950-es évektől megoldódott a hadászati rakéták mozgatható elhelyezésének a kérdése, a rakétafegyverek a szárazföldi silókon kívül a tengeralattjárókon is megjelentek (a tengeralattjárókra költözhettek). Ezzel a megoldással nagy hatótávolságú, csapásmérő tengeralattjárók bővítették az arzenálok amúgy is rendkívül változatos sorát. A ballisztikus rakéták szolgálatba állítása óta a hadászati nukleáris fegyverrendszerek közül legvédettebb a rakétahordozó atom-tengeralattjáró. Ez önmagában is bizonyítja e korszerű haditechnikai eszköz jelentőségét. Tekintsük át, hogyan lett a technika fejlődése során a sok áldozatot követelő vízi járműből napjaink egyik legjelentősebb fegyvere.

Sárhidai Gyula - Szabó Miklós - Atom-tengeralattjárók
A ​haditechnikai eszközök, fegyverek iránt érdeklődők körében - bár nem vagyunk tengeri nagyhatalom - nagy figyelem nyilvánul meg a víz alatti járművek és szerkezetek fejlődése, a tenger mélyének meghódítása, az ott vívott ütközetek és gyakran titkos események megismerésére. Ezt az igényt kívánja kielégíteni az Atom-tengeralattjárók című kötet, amely az elmúlt ötven év műszaki, technikai, fegyverzet­fejlesztési történetét ismerteti. A magyar szerzőpáros nagy szakmai hozzáértéssel, jelentős tényanyag birtokában dolgozza fel az orosz, az amerikai, a francia, a brit és a kínai tengeralattjáró-építés és -hadászat legjellemzőbb állomásait. A könyv olvasása során világossá válik, hogy a ballisztikus rakéták szolgálatba állítása óta az egyik legvédettebb fegyverrendszer a nukleáris üzemű tengeralattjáró. A vízfelszíni hajók és vadász-tengeralattjárók viszonylag könnyen bemérhetik az atom-tengeralattjárókat, ám a földfelszín hetven százalékát víz borítja, így a felszíni flotta felderítési lehetőségei is korlátozottak. Ezek a tények is közrejátszhattak abban, hogy az atom-tengeralattjárók, bár igen költségesek, a különböző haderők számára a legfontosabb fegyverek közé számítanak.

Dr. Barczy Zoltán - Sárhidai Gyula - A ​Boforstól a Dóráig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bíró Ádám - Éder Miklós - Sárhidai Gyula - A ​Magyar Királyi Honvédség külföldi gyártású páncélos harcjárművei
Előszó ​helyett. A könyv, amelyet az olvasó a kezébe vesz, több mint 10 év munkájának az eredménye,legalábbis az elkészítést illetően. A szerzők gyüjtőmunkája mintegy 30 évet tett ki,de egy ilyen anyag kiadására 1990 előtt lehetőség nem létezett. A kilátástalan helyzetben is folyt a kutatás, és itt meg kell emlékeznem Bajtos Iván okleveles gépészmémökről,aki már nem lehet közöttünk. Bajtos Iván Kassán élt, magyarként, de csehszlovák állampolgárként. Egész pályafutása alatt harckocsitörténettel foglalkozott,több száz jármű rajzait készítette el.A nemzetközi szakirodalomban ismert név volt, Magyarországon alig tudtak róla. Valószínűleg az első volt, aki elkészitette az összes magyar és német jármű rajzait. Hozzáfogott a zsákmányolt és használt járművek részletes dokumentációjának elkészítéséhez, rajzait elküldte Magyarországra,remélve, ott egyszer megjelenhetnek. A szovjet járművek rajzolása közben fiatalon, hosszú, súlyos betegség után hunyt el. A szerzők személyes ismerőse volt,emléke fennmarad a magyar hadiipar történetében. Közös munkánk támogatást nem kapott,a kötetet saját forrásaimból jelentettem meg.Értékelését az utókorra bízom. Sárhidai Gyula

Dr. Barczy Zoltán - Sárhidai Gyula - A ​Magyar Királyi Honvédség légvédelme 1920-1945
A ​légvédelem eszközei nemcsak a légvédelmi ágyúkból és fényszórókból állnak, bár a laikus olvasó számára csak ezek ismertek. A légvédelmi fegyvernem igen összetett, sokrétű felszerelést használt, hogy eredményességét növelje, jóval többet mint a tábori tüzérség. Jelen kötet szerzői igyekeztek összegyűjteni mindazt, ami az 1920 és 1945 közötti időszakban alkalmazásban volt, de az eszközök jelentős részének megsemmisítése miatt a fellelhető anyag csak korlátozottan áll rendelkezésre. Ezen kívül néhány német szállítású kiegészítő felszerelést is használt a honvédség. Ezekről dokumentáció nem készült, csak alkalmazásba vették az eszközöket. A kötet érdeme, hogy ez az első magyarul nyomtatásban megjelenő összeállítás a Magyar Királyi Honvédség légvédelmi tüzérségének eszköztáráról, mellyel korábban nem foglalkozott a hazai szakirodalom. Sok ismertetett műszerből és felszerelésből mára nem maradt fenn egy darab sem, létezésüket csak néhány fotó és a szabályzatok őrzik.

Pataky Iván - Rozsos László - Sárhidai Gyula - Légi ​háború Magyarország felett I-II.
A ​Légiháború Magyarország felett 2. kötete az ország elleni hadászati légiháború eseményeit tárgyalja, az 1944. május 1-jétől 1945. március 30-ig terjedő időszakban. Gyakorlatilag ekkor szűnt meg a brit és az amerikai légierő tevékenysége magyar terület ellen. A szerzők törekedtek a teljességre és a több évtizedes kutatómunka eredményeként megszületett mű az első kötethez hasonló módon ismerteti a magyar és német vadászrepülők és a légvédelem tevékenységét a brit és amerikai légierők ellen a II. világháború végéig. Az anyag több mint 120 fotót és mintegy 50 térképet tartalmaz, amelyeket még sehol sem publikáltak, a magyar városok elleni bombázásokról és a légiharcok lezajlásáról. A szövegrészt 5 nagy fejezetre oszlik: az olajháború a magyar finomítók ellen 1944 májusától augusztusig, a pályaudvarok elleni nagy támadássorozat, a hadiipar üzemei elleni csapások, kísérlet az ország „kibombázására” a háborúból 1944 szeptemberében, és a repülőterek és a közlekedési központok elleni támadások 1945 tavaszáig. A leíró rész az ország iparát ért károk összegzésével és a lakosság háborús veszteségeinek ismertetésével zárul. Mivel számos anyag nem volt illeszthető a szövegszerű leírásba, ezeket a mellékletben foglaltuk össze. A melléklet tartalmazza a 101. honi vadászrepülő-osztály, majd -ezred századainak ismertetését, a pilóták ma ismert névsorát, a honi légvédelemben elért lelövéseket és a nyilvántartott veszteségeket. A csehszlovák és a magyar terület felett lezuhant brit és amerikai repülőgépek és részben a személyzetük adatait. A magyar városok és helységek bombázási listáját, az országra dobott bombasúly összegzését helységek szerint is. Itt szerepelnek a 15. AAF vadász- és bombázóalakulatainak színjelzései, a magyar légierők felségjelzéseinek változásai 1939–1945 időszakában rajzos ábrákon, és az alkalmazott főbb géptípusok műszaki adatai. Megemlítésre kerülnek a brit légierők által a Dunába telepített aknák, és az ellenük folytatott harc is. A szerzők a krónikás részletekre törekvő igényéve és a tudományos kutató alaposságával adják közre az eseményeket.

Kováts Zoltán - Lugosi József - Sárhidai Gyula - Nagy István - Tábori ​tüzérség
A ​könyvből megismerhetjük a lövegek történetét, a tüzérségi lőszerek főbb fajtáit és alkalmazásukat, a tüzérség fejlődését az első világháborútól a nyolcvanas évek közepéig, ám a legnagyobb teret az egyes típusokat bemutató résznek szentelték a szerzők. Ágyúkat, tarackokat, önjáró lövegeket, páncéltörő ágyúkat ismerhetünk meg a fényképekkel illusztrált, technikai adatokkal kiegészített típustörténetekből.

Dr. Csonkaréti Károly - Sárhidai Gyula - A ​Magyar királyi folyamerők és fegyverzetük 1920-1945
A ​Duna katonai felhasználásáról az 1300-as évektől kezdődően maradtak fenn adatok. A magyar állam számára elsősorban az ország földrajzi fekvése miatt ez a vízi út alapvető szállítási útvonal volt, ugyanakkor a különböző korok harci cselekményeinek időszakában egyben a hadműveletek színtereként is szolgált, főleg az Újvidék-Vaskapu közötti szakaszon. A XIX. századtól kezdődően a legerősebb dunai flottillával az Osztrák-Magyar Monarchia rendelkezett. Ezt az első világháború végén az antant szétosztotta az utódállamok között. A Magyar Királyság folytatta erőfeszítéseit a fegyvernem fenntartására és ismételt kiépítésére. Ennek szükségességét a második világháború folyami harcai bebizonyították. A második világháború időszakában a katonai és hadi iratanyagok jelentős része megsemmisült, illetve 1945 után selejtezésre került. Napjaink legújabb kutatásainak, aprólékos anyaggyűjtésének eredményeként jelen haditechnikai műben először kerül ismertetésre a Magyar Folyamerők összes úszóegysége és az azokon alkalmazott fegyverzet, illetve ezek technikai jellemzői. Érdekes dokumentumokat, rajzokat találhatunk a hajók Magyar Királyi Honvéd Haditechnikai Intézet által tervezett átépítéseiről, korszerűsítéseiről. Ugyancsak első ízben kerül feldolgozásra a második világháború során a folyamerőknek a brit légierő által ledobott mágneses aknák elleni harca.

Punka György - Sárhidai Gyula - Magyar ​Sasok
Először ​jelent meg Magyarországon egy kötetben a Magyar Királyi Honvéd Légierő technikatörténetének bemutatása. A könyv színes és fekete-fehér képekkel, részletes adatsorokkal, ritkaságszámba menő dokumentumokkal, szerkezeti- és géprajzokkal gazdagon illusztrált.

Bak József - Sárhidai Gyula - Repülőgép-anyahajók ​és a repülőgép-hordozók 1912-2005
A ​repülőgépek hadihajón történő alkalmazása 1912-ben kezdődött. A kötet ezeket a tengeri hadiflottaeszközöket veszi sorra olyan részletességgel, melyre ez idáig a hazai haditechnikai szakirodalomban nem volt példa. Képekkel és szerkezeti rajzokkal illusztrálva.

Balogi Zoltán - Pósch Tamás - Sárhidai Gyula - Sarkady József - Katonai ​gépjárművek
A ​katonai gépjárművek története. A katonai terepjáró gépjárművek szerkezeti felépítése. Részletes ismertetés a terepjáró gépjárművek erőforrásairól, a különleges erőátviteli rendszerekről és kormányberendezésekről. 23 ország több száz katonai szállító gépjármű-típusának bemutatása műszaki adatokkal, ábrával, fényképpel.

Sárhidai Gyula - Különleges ​repülőgépek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bíró Ádám - Sárhidai Gyula - A ​Magyar Királyi Honvédség hazai gyártású páncélos harcjárművei 1914-1945
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bonhardt Attila - Sárhidai Gyula - Winkler László - A ​Magyar Királyi Honvédség fegyverzete
A ​kötetből megismerhetjük a Magyar Királyi Honvédségben használt páncélozott járművek és harckocsik, szállítójárművek, valamint repülőgépek típusait, azok technikai adatait, kifejlesztésük történetét. A felsorolt haditechnikai eszközök jelentős részét alkalmazták is a második világháborúban. Ezekről a típusokról azt is megtudhatjuk, hogy miként teljesítettek harci körülmények között.

Punka György - Sárhidai Gyula - Zsák Ferenc - Légi ​győzelmek és veszteségek 1914-1945
"Magyarország ​mindkét világháborúnak résztvevője volt, elég súlyos veszteségekkel és károkkal. A kötet szerzője 1970-től kezdte meg a könyv anyagának összegyűjtését, mert a hadtörténet leírja az eseményeket és nem törődik a napi párt szempontokkal. Eközben minden új Ausztriában jelent meg, a szerzőket itt 1955 után nem korlátozta semmi. A Trianoni békediktátum eltiltotta a katonai repülést is, így repülő alakulatok nem létezhettek. Ennek megkerülésére bevezették az álcázott, fedőszervekbe bújtatott repülőkiképzést. 1922-től 1938-ig hivatalosan katonai repülés nem volt Magyarországon."

Sárhidai Gyula - Tengerek ​szürke farkasai
E ​könyv a század első felében jelentős szereppel bíró, hagyományos, más szóval dízelmotoros üzemeltetésű tengeralattjárók alkalmazási területeinek végigtekintése, történetének rövid összefoglalása. Terjedelmi korlátai miatt nem adhat teljes képet a két világháború tengeralattjáró tevékenységéről, csupán áttekintést nyújt az egyes korszakok főbb eseményeiről, s közben egyes híres bevetéseket ismertet részletesebben. Emellett számos olyan részfeladatot és összesített eredményt is tartalmaz, amelyek magyar nyelven eddig még nem jelentek meg, nem voltak hozzáférhetőek. A mű minden adata hiteles dokumentumokra támaszkodik.

Dr. Csonkaréti Károly - Lévay Gábor - Sárhidai Gyula - Bak József - Hadihajók ​I-II.
A ​modern kor hajózását, a páncélos hajók, anyahajók és tengeralattjárók történetét feldolgozó könyvből megismerhetjük a fenti kategóriákba tartozó hadihajók egyes osztályainak kifejlesztését, technikai adatait, emellett a híresebb hajók sorsát is. Külön fejezet foglalkozik a magyarországi hadihajó-építéssel. A könyv folytatása 2000-ben jelent meg.

Kollekciók