Ajax-loader

Bödők Zsigmond könyvei a rukkolán


Bödők Zsigmond - Az ​ezredvég napfogyatkozása
Amit ​az 1999-es magyarországi napfogyatkozásról tudni kell

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók a számítástechnika történetében
Szellemének ​tág horizontú világa, zsenialitásokra képes energiabősége és a tudásvágy legyőzhetetlen ősereje repítette fel a 20. század nagy sóhaját: Neumann Jánost. Hans Bethe, Nobel-díjas fizikus egy alkalommal így vélekedett róla: " Neumann agyát ismerve elgondolkodik az ember, hogy nem valamilyen magasabb rendű faj egyik egyedével áll-e szemben, akik nem is emberek, hanem félistenek, de olyan alaposan kiismerték az embert, hogy tökéletesen utánozni tudják."

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók I.
A ​fotográfia feltalálásával az emberiség sok évszázados vágya teljesült: megőrizhetővé vált a megfoghatatlan idő egy pillanata és megörökíthető lett a környező világ a maga valóságában. Az első kezdetleges fénykép megszületésétől eltelt több mint százötven év alatt a fényképkészítés technikája és mechanikai eszköztára a felismerhetetlenségig megváltozott. Ehhez nem kis mértékben a magyar feltalálók is hozzájárultak, korszakalkotó felfedezéseikkel nemegyszer egészen új irányt szabva a fotográfia fejlődésének. Róluk szól ez a könyv.

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók a nyomdászat történetében
A ​napjainkban sokat emlegetett információs háló immáron körbeérte a Földet, s lehet erőltetettnek tűnik fel a gondolat, de ennek a legelső szálait még a távoli múltban sodorták barlangok falára festő, ékíró s betűinket megformáló őseink. Ez a szerény könyvecske az emberiség e nagy diadaláról szól. Igaz, nem tudjuk és nem is kívánjuk az írás, a nyomdászat és a sokszorosítás történetének minden mozzanatát tomografikus mélységben feltárni, csak egy-egy jelentősebb állomásnál időzünk el hosszabban. Éspedig a Magyar Talentum könyvsorozatunk által kitűzött célnak megfelelően, azoknak a magyar gondolkodóknak és műszaki alkotóknak a felvonultatásával, akik az írott szó nyomtatásban való megjelentetését és terjesztését segítették találmányaikkal. Azt, hogy hazánkfiai ebben is derekasan kivették részüket, remélhetőleg kellőképpen bizonyítja ez a könyv is.

Bödők Zsigmond - Világjáró ​magyarok
A ​legjelentősebb tudományos eredményeket elért 35 magyar földrajzi felfedező rövid, néhány oldalas jellemzését tartalmazó kötet. "...A magyarok szerte a világon terveztek csatornákat, hidakat és vasutakat, kutakat fúrtak és jelentős olajmezőket tártak fel, bennszülötteket gyógyítottak és törzsi szokásokat jegyeztek fel, szótárakat állítottak össze és térképeket rajzoltak, sírokat és betemetett ókori városokat ástak ki, ásványokat, bogarakat, lepkéket, ritka vagy addig teljesen ismeretlen növényfajokat gyűjtöttek és rendszereztek. De sosem igáztak le népeket, nem gyarmatosítottak és nem hurcoltak rabszolgaságba senkit, nem raboltak műkincset és nem fosztottak ki királysírokat. A világ tudományos közvéleménye előtt az expedíciók, gyűjtő- és felfedezőutak tekintélyt és megbecsülést vívtak ki a magyar haza számára is."

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók a távközlés történetében
Az ​éteren át történő földi távközlés még az emberiség történelméhez viszonyítva is röpke pillanatnak számít, nem beszélve a világegyetem koráról. A távíró, a rádió és a televízió technikájának a kifejlesztése a földi távolságok mihamarabbi áthidalása céljából született meg, de kezünkbe adta a kulcsot, hogy egykoron értekezni tudjunk a kozmosznak egy barátságos zugában élő sorstársainkkal?

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók a repülés történetében
A ​kiváló magyar elmék különösen vonzódtak a repülés tudományához. Kis nemzetünk olyan nagyszerű tudósokat adott a világnak, akiknek nevéhez olyan, a repülésben nélkülözhetetlen alapelvek kidolgozása fűződik, amelyekkel nem egy esetben évtizedekkel előzték meg korukat. Schwarz Dávid, az első merev vázas léghajó megalkotója. Fonó Albert, a sugárhajtás elvének atyja, Kármán Tódor, az első helikopter és a sugárhajtású repülőgépek kifejlesztője olyan jeles alakjai az egyetemes repülési tudományoknak, hogy méltán sorolhatók az aviatika halhatatlanjai közé.

Bödők Zsigmond - Magyar ​feltalálók az automobilok történetében
Igazi ​látványosságnak számít, ha néhanapján az autómatuzsálemek megszállott gyűjtői parádés felvonulást tartanak valamely nagyváros utcáin. A ma már ritkaságszámba menő, kiglancolt, csillogó-villogó veterán autócsodákra elegendő egy pillantást vetnünk, hogy meggyőződjünk, gazdáik mily nagy becsben tartják megszerzett kincseiket. A Magyar Talentum könyvsorozatban, amelynek immár ötödik kötetét veheti kezébe a tisztelt olvasó, ezúttal azokat a magyar mérnököket és feltalálókat mutatjuk be, akik az automobilok történetében játszottak meghatározó szerepet. Jó lenne hinni, hogy örökségünk megőrzése, szerető féltéssel történő gondozása egykor szellemi alkotásainkra is kiterjed és ugyanolyan büszkeséggel mutogatjuk majd azokat a világnak, mint teszik azt manapság a patinás oldtimer-automobilok tulajdonosai.

Bödők Zsigmond - Látványos ​égi jelenségek 2007-2008
A ​belépő ingyenes, a produkciók hajszálpontosan kezdődnek és sohasem maradnak el, ráadásul az égi társulat házhoz jön.

Bödők Zsigmond - Nobel-díjas ​magyarok
"...Szilárd ​Leó Roosevelt elnöknek, Kármán Tódor Trumannak, Neumann János Eisenhowernek, Neumann János leánya, Neumann Marina Nixonnak, Kemény János Carternek, Teller Ede pedig Reagannak volt tudományos tanácsadója. Teller Ede elmondása szerint, a koreai háború idején Neumann stratégiai szimulációjának alapján döntöttek úgy, hogy az Egyesült Államok csapatai nem támadják meg Kínát. Ezen döntés fontosságát azt hiszem, nem kell különösebben hangsúlyozni. Egy alkalommal, amikor Tellernek azt mondták, hogy ez a sok lángelme talán nem is Magyarországról jött, hanem valóban a Marsról, Teller zavart arcot vágott: "Hát Kármán Tódornak mégis eljárt a szája!"

Bödők Zsigmond - Magyarok ​égi képeskönyve
Magyar ​népi csillagnevek albuma, 200 attraktív csillagászati fotóval illusztrálva. Amikor az ég kupolájának fekete posztóval bevont ravatalára kiterítik az éjszakát és meggyúlnak a virrasztó csillagok. A hunyorgó, pislákoló mécsvilágok láttán inkább az ámulat, mintsem a temető gyászos hangulata lesz úrrá az egyszerű halandón. Sokan próbálták már, de még senkinek sem sikerült leásni a gyökeréig e pompázatos látvány kiváltotta, megfoghatatlan vonzalomnak, amely szinte mindenkit magával ragad, akiben megvan a képesség arra, hogy szélesre tárja lelke ajtatját, ha a szépség, a harmónia és a romlatlan, tiszta arcú világ készül belépni rajta. Van, akiket megigéz, másokat megnémít e csodás panoráma, míg a poétikusabb lelkek képzeletét olyan messzi régiókba repíti, ahol a legendák, mitikus történetek és mesék szülőhelye is csak előszobának számít.

Kollekciók