Ajax-loader

Michael Curtis Ford könyvei a rukkolán


Michael Curtis Ford - The ​Sword of Attila
In ​an epic campaign that historians have called the most crucial in history, two great warriors match strength and tactics in a colossal struggle for the fate of the known world. Ultimate authority in the fragile Western Empire rests on the shoulders of one man. Adhering to the ancient code of honor on which Rome was founded, he wages a single-minded struggle against barbarian invasions and internal decadence to prevent a catastrophic reign of terror. Respected and feared by friends and enemies alike, he is Count Flavius Aetius, Supreme General of the Legions — better known to history as the Last of the Romans. Facing him is a foe who has led his Asian hordes on a rampage of conquest and terror, from the barren steppes of the north to the very sands of Persia, ruthlessly destroying vast swaths of civilization. Now he and his army of fierce horsemen have penetrated deep into Europe and are poised to strike at the heart of the empire, the city of Rome itself. The entire world shudders at mention of this man's name — Attila the Hun. Horrified victims call him the Scourge of God.

Michael Curtis Ford - Az ​utolsó Király
Összes ​ellensége közül, akikkel Róma szembenézett, nem a gótok vagy a hunok, de még csak nem is a nagy Hannibál volt a legveszélyesebb, hanem egy távoli, Fekete-tengeri ország uralkodója, VI. Mithridátész, Pontosz harcos királya. Uralkodása során több szomszédos államot meghódított, és egy időre megingatta Róma hatalmát Kis-Ázsiában és Görögországban. Tizenegy évesen megörökölte hegységekkel tarkított, vad törzsek által benépesített országát, ahol huszonegy éves korában - miután anyját börtönbe vetette - magához ragadta a hatalmat. Mithridátész ádázul gyűlölte Rómát, és feltett szándéka volt, hogy a Fekete-tenger menti területekről kisöpri legfőbb ellenségét. A birodalom több mint negyven éven keresztül legelismertebb hadvezéreit küldte Pontosz királya ellen, aki időről időre megalázó vereséget mért rájuk. Ahányszor csak Róma győzelmet aratott egy csatában, Mithridátész taktikai visszavonulásokként jellemezte a pillanatnyi helyzetet, és hamarosan ismét harcba szállt még hatalmasabb sereg élén, mígnem Pompeius végső diadalt aratott felette. A történelmet a győztesek írják... Talán ez a magyarázata annak, hogy Mithridátészról ma kevesebb írás szól, mint ellenségéről, Rómáról. Az olvasó azonban e könyvből megismerheti e hatalmas királyt, aki egy életen át harcolt, hogy országa ne kerüljön ellenségei kezére.

Michael Curtis Ford - Róma ​bukása
A ​két részre szakadt Római Birodalom elvesztette befolyását és erejét, de nem vesztette el ellenségeit. Attila, a hunok királya sem tett le arról, hogy ő legyen Róma ura, ám váratlan halála miatt már nem tudja magához ragadni a hatalmat. A hunok a királyuk testét hármas koporsóba fektetik, és egy titkos helyre temetik. A temetési menetet a hun Edeco és a germán Orestes vezeti. A szertartás lezajlik, a csapat már visszafelé tart, amikor egy éjjel Orestes az embereivel megszökik - és kifosztja a sírt. A szövetségeseiket elvesztett hunokat belső viszályok is gyengítik: Attila örökösei marakodni kezdenek a koncon. A bűnbakkereső felfordulásban életét veszti a hamisan megvádolt Edeco, két fia is csak a csodának köszönhetően menekül meg. Sötét fellegek gyülekeznek a hunok birodalma felett, de éppen emiatt az ezer sebből vérző, folyamatosan szétmorzsolódó Birodalomban feltámad a remény, hogy ismét hatalmassá válhat. A hitszegő Orestes is érzi ezt: ismét ahhoz pártol, akit erősebbnek hisz. Nem tudja azonban, hogy Edeco két fia, Odoacer és Onulf bosszút esküdött ellene, és nem is sejtheti, hogy korábbi álnok tettének milyen hatásai lesznek a saját fiára és a Római Birodalom jövőjére.

Michael Curtis Ford - Attila ​kardja
Két ​férfi, két világ, közös sors… Évszázadokon keresztül Róma uralkodott Afrika vad vidékeitől egészen a hideg Britanniáig. Ám most keletről, a hullámzó füvű, végeláthatatlan síkságok felől egy eddig ismeretlen ellenség fenyegeti a Nyugatot – és egy olyan férfi vezeti őket, aki nem egyszerűen egy csatát akar megnyerni, hanem az egész birodalmat akarja romba dönteni. Michael Curtis Ford lebilincselő regényében bemutatja a 4. századi, hanyatló Nyugatrómai Birodalmat, amelynek császárai gyors egymásutánban követik egymást a trónon, és amelyet egyre több irányból fenyeget veszély. Ebben az ingatag időszakban Flavius Aetius hadvezér, aki ifjúkorát Hunniában töltötte, és aki már-már maga is hunná vált, belekényszerül egy olyan csatába, amelyben nem akar részt venni, ám amelyet nem veszíthet el. Ifjúkorában a hadvezér a vad hunok között élve megtanulta szokásaikat, hogy egy hun akár az élete árán is lerója adósságát, a hunok fejedelme pedig szinte fiaként tekintett rá. Róma fennmaradásáért küzdő felnőtt férfiként pedig szembekerül azzal az emberrel, aki egykoron megmentette az életét, akitől fél, és akit egyben szeret és csodál – a csatatéren kell szembenéznie Attilával, a legnagyobb, legfélelmetesebb ellenséggel, aki a Római Birodalmat valaha is fenyegette.

Michael Curtis Ford - A ​tízezrek
Az ​évtizedekig tartó háborúban a hatalmas Athén végül elbukik - flottáját megsemmisítik, a város falai romokban hevernek, serege feloszlik. Spárta, a katonaállam győzelmet aratott, de a legyőzöttekben tovább él a düh és a gyűlölet. A harcedzett veteránok szétszóródnak a görög szigetvilágban. Vakmerő és veszedelmes harcosok ők, akik fosztogatással és erőszakkal tartják rettegésben a lakosságot - egészen addig, amíg a perzsa herceg zászlója alá nem hívja őket. Kürosz célja, hogy Kis-Ázsia legerősebb zsoldosseregét toborozza össze, hogy velük szerezze meg az uralmat a térség felett... A lebilincselő történelmi regény Szókratész korának izgalmas világába kalauzolja az olvasót.

Michael Curtis Ford - Istenek ​és légiók - A római birodalom regénye
A ​harc hőssé tette. A bátorsága császárrá emelte, és végül a világ leghatalmasabb embere lett. I. sz. 354-ben Julián, a békeszerető tudós a világtól elzártan, nyugalomban él, ám Constantinus császár magához hívatja és a fiatalember élete gyökerestül megváltozik. A császár Galliába rendeli, hogy segítsen visszaszerezni az elveszett római területeket a barbár germánoktól, és Julián megdöbbentő, kegyetlen zsenialitásának köszönhetően győztesen kerül ki a legesélytelenebb harcokból is. Valószerűtlen felemelkedése, katonái rajongása és harcászati sikere lángra gyújtja benne a vágyat, hogy ő legyen a birodalom következő uralkodója. A megszerzett hatalom azonban próbára teszi barátai hűségét, magára zúdítja ellenségei haragját és baljós árnyat vet az őrült vágyra, hogy véghezvigye minden idők legfenségesebb és leglehetetlenebb hódítását... A nagysikerű Az utolsó király szerzőjének lélegzetelállító regénye egy háború borzalmaiba vetett, esélytelenül induló, ám kegyetlen vezető életéről szól, hatalomra jutásáról és megdöbbentő bukásáról, amely a történelem legizgalmasabb rejtélyei közé tartozik. Az Istenek és légiók a bátorság és elköteleződés, a hűség és árulás, az egyén győzelmeinek és sötét ambícióinak regénye, egy rendkívül lebilincselő hőstörténet.

Kollekciók