Ajax-loader

Solymosi László könyvei a rukkolán


Solymosi László - Az esztergomi székeskáptalan jegyzőkönyve
Az esztergomi székeskáptalan üléseiről a középkorból egyetlen jegyzőkönyv maradt fenn. Az 1500–1502. és az 1507–1527. évek anyagát tartalmazó kódexet a Bolognai Egyetemi Könyvtár őrzi. A régóta ismert, de elfeledett latin nyelvű kézirat ebben a szövegkiadásban válik hozzáférhetővé. Az értékes kódex vagyonkezelő szervezetként mutatja be a székeskáptalant. Olyan intézményként, amely döntéseivel, tisztségviselőivel, javadalombirtokosaival működteti vagyonát, behajtja és szétosztja jövedelmét, ellenőriz és fegyelmez. Változatos, sokszínűen gazdag tartalmával az esztergomi jegyzőkönyv lényegében a székeskáptalan vagyonáról, a döntéshozó, a tisztségviselő, a javadalombirtokos és a jövedelemből részesedő kanonokokról, vagyis magáról a káptalanról, a kanonokok testületéről tájékoztat. A gazdaság-, a társadalom- és az egyháztörténet, a névtan és a helytörténet egyaránt építkezhet belőle. Legfőbb értéke egyediségében és rendszerességében rejlik. Mivel az adatok egy része a trianoni szerződés következtében Szlovákia területére vonatkozik, a Bolognában őrzött esztergomi jegyzőkönyv anyagát két ország kutatói is hasznosíthatják.

Solymosi László - Írásbeliség ​és társadalom az Árpád-korban
A ​honfoglaló magyarság a X. század közepén bizánci és nyugati térítő papok tevékenysége révén ismerkedett meg a görög, illetve a latin írásbeliséggel. A keresztény Magyar Királyság megszületése és a Rómához kapcsolódó magyar egyházszervezet kiépítése az első ezredfordulón az utóbbi megerősödését és kizárólagossá válását eredményezte. A kötet tanulményai a magyarországi írásbeliségen belül elsősorban a jogi írásbeliség elterjedésének folyamatát világítják meg, különös figyelemmel annak két meghatározó elemére: az oklevelekre és a hitelesítésüket szolgáló pecsétekre. Az elemzés foglalkozik az írásbeliség intézményi és társadalmi hátterével is. A tanulmányok többsége előadáskétn hangzott el különböző hazai és nemzetközi fórumokon. A kutatásban és a felsőoktatásban egyaránt hasznosítható tanulmánykötetet gazdag képanyag és térképek illusztrálják. A szerző a Debreceni Egyetem és az ELTE professzora, a magyar középkor és a történeti segédtudományok kiemelkedő kutatója, a Nemzetközi Diplomatikai Bizottság tagja.

Solymosi László - Sakkozzunk, ​fiatalok!
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Solymosi László - Sakkozzunk, ​gyerekek!
Igazi ​retro könyv a sakkozást kedvelőknek! Ez a "tankönyv" a legelső ismeretektől kiindulva vezérfonalat ad a gyerekek kezébe, és elvezeti őket a sakk világában való továbbképzés kapujáig. Külön érdeme a könyvnek, hogy a szakismeretek mellett megismerteti az olvasót a magyar és a nemzetközi sakkozás történetének legkiemelkedőbb eseményeivel és alakjaival.

Kollekciók