Ajax-loader

Harold Pinter könyvei a rukkolán


Harold Pinter - A gondnok
A gondnok három férfi, három igen furcsa karakter összetalálkozását beszéli el. A címszereplő férfi ideiglenesen lép egy testvérpár életébe, sem személyazonosságát, sem múltját nem tudja igazolni. A testvérek segítőkészsége ellenére egyre több követeléssel fordul feléjük, s minduntalan a puszta szavakba kapaszkodva próbál létbiztonságra találni. A három férfi három teljesen külön világban él, párbeszédeikben állandó önvédelemre és a másiktól való elzárkózásra koncentrálnak. Az író külső szemlélőként figyeli hőseit, azok gondolatait, kommunikációját és zavaros érzelmi világát. Pinter különleges atmoszférájú darabja az abszurd dráma becketti hagyományait követi, ám a dialógusok életszerűsége és az ábrázolásmód dokumentumfilmes pontossága egy határozottan egyedi, csak rá jellemző világot teremtenek. A gondnok a kortárs európai drámairodalom uralkodó irányát mutatja meg, s hiteles képet ad a modern ember személyiségéről, önkifejezési, önismereti problémáiról.

Harold Pinter - Árulás ​/ Senkiföldje
A ​Senkiföldje valahol az öregkor határmezsgyéin keresendő, ott, ahol jövő már nincs, a jelen pedig idegenné vált, s a múlt bizonytalan, kétséges, hogy létezett-e egyáltalán. Ezen a mozdulatlan tájon játszódik egy hajdan sikeres, mára kiégett, alkoholista regényíró és egy sikertelen, élősdi öreg költő groteszk párviadala a kapcsolatteremtés eleve reménytelen üdvösségéért. Az Árulás mesteri ötlettel egy szerelmi háromszög kialakulásának történetét időben visszafelé bonyolítva mutatja be. Ám ennél többet is: a valaha romantikus kaland igazi szenvedélyre és szeretetre képtelen emberek "megjelenítésében" üres, formális, kötelező, lapos szerepjátszás csupán. Ez a két mű a legmagasabb szinten képviseli Harold Pinter páratlan drámaíró tehetségét.

Harold Pinter - The ​Homecoming
When ​Teddy, a professor in an American university, brings his wife Ruth to visit London and his family, he finds himself prey to old conflicts. But now it is Ruth who becomes the focus of the family's struggle for supremacy. The playwright's other works include "The Birthday Party" and "Old Times".

Harold Pinter - The ​Caretaker
It ​was with this play that Harold Pinter had his first major success, and its production history since it was first performed in 1960 has established the work as a landmark in twentieth-century drama. The obsessive caretaker, Davies, whose papers are in Sidcup, is a classic comic creation, and his uneasy relationship with the enigmatic Aston and Mick established the author's individuality with an international audience.

Harold Pinter - Törpék
Az ​irodalmi Nobel-díjas Harold Pinter 50-es években született drámája későbbi színdarabírói munkásságának remekbe szabott csíráit hordozza magában. A mű négy angol fiatal viszontagságos kapcsolatába nyújt betekintést. Helyszíne a második világháború utáni London, azon belül is a bomba szaggatta East End könyörtelen, sivár világa. Az olvasó itt pillanthat bele a barátságok bonyolult törésvonalakkal szabdalt keresztmetszetébe, a nélkülözés fojtogató levegőtlenségébe, és az árulás kegyetlen mélységeibe. Nehézségeik ellenére a szereplőket földközeli humorérzékük és kirobbanó életerejük mégis képes a hétköznapok egyhangú rutinja fölé emeli. Az emberi sorskérdések, a mindenki által tapasztalt nehézségek egyszerű, mégis egyedi köntösben öltenek testet a kötet lapjain, és szívszorító tükörképet tartanak az olvasó elé. A Törpék cselekményéből megrázó erővel köszönnek vissza Pinter életművének jellemző alaptémái. A háború utáni drámaíró nemzedék kiemelkedő tagjaként a szerző kiváló érzékkel tapint rá egy kiábrándult, ám mégis élettel, lüktetéssel teli kor hangulatára, melyben a legalapvetőbb emberi viszonyokban is titáni feszültség forrong.

Harold Pinter - Drámák
A ​színész-rendező-író Harold Pinter csaknem fél évszázados pályáján mindvégig a maga útját járta. Egyéni színpadi írásművészete nem illik kategóriákba. Sosem eredt divatok nyomába, stílusa - habár összetéveszthetetlen - nem merevedett meg, nem ürült ki. Sikeresen elkerült egy sor buktatót, nem vált a „pinterizmus" foglyává, sőt még azt is „túlélte", hogy Martin Esslin híres tanulmányában az abszurd félrevezető címkéjét ragasztotta rá. Darabjai a rendezőnek, a színésznek és a nézőnek egyaránt kihívást jelentenek. Különös történeteket ír, amelyeknek cselekményét és „mögöttes tartalmát" egyaránt nehéz megfejteni, a lassan adagolt, apró információmorzsákból összerakni. Színpadán közönséges helyzetek, aprólékosan jelentéktelen cselekvések váltakoznak „értelmetlen" fordulatokkal; a mondatokban hétköznapiság, profánság, költőiség keveredik. Írói nagyságának, biztos színérzékének ékes bizonyítéka: drámáit az első pillanattól az utolsóig feszült figyelemmel követjük - ha másért nem, hát azért, hogy rájöjjünk, miről is van szó -, s ha legvégül mégsem találjuk „a" megfejtést, ezért nem őt okoljuk. Ha valakinek az a képtelen ötlete támadna, hogy versenyeztesse a kortárs drámaírókat, a most hetvenéves Harold Pinter bizonyosan legalább dobogós lehetne. Csakhogy - ha műveit jól olvassuk - úgy sejtjük, ő nem az az ember, aki ilyen vetélkedőn hajlandó volna „rajthoz állni". A termékeny hatvanas-hetvenes évek végén, az 1978-ban bemutatott Árulás után megtörni látszott a szerző drámaírói lendülete (miközben egyéb területeken tovább alkotott), aztán tizenöt évvel később megszületett a homályos-megrendítő Holdfény, és azóta is újabb színművek bizonyítják: Harold Pinter nem „élő legenda", hanem a kortárs színházban erőteljesen jelen lévő, friss szellem. Kényszerűségből hiányos válogatásunk tartalmazza Pinter leggyakrabban játszott, „klasszikussá vált" színpadi műveit - ezek közül kettőt vadonatúj fordításban -, valamint egy magyarul korábban még meg nem jelent drámáját. Az étellift A születésnap A gondnok Hazatérés Csönd Senkiföldje Árulás A melegház Porrá leszel

Harold Pinter - The ​Birthday Party
Stanley ​Webber is visited in his boarding house by strangers, Goldberg and McCann. An innocent-seeming birthday party for Stanley turns into a nightmare. The Birthday Party was first performed in 1958 and is now a modern classic, produced and studied throughout the world.

Harold Pinter - One ​for the Road
In ​an unnamed police state, Nicholas delights in the sadistic interrogation of a dissident family of three whose crime is never revealed. "... you would be hard put to encounter a more potent indictment of human corruption through total power" - Daily Mail

Kollekciók