Ajax-loader

Bödör Tamás könyvei a rukkolán


Nagy Ádám - Bödör Tamás - Domokos Tamás - Schád László - Ifjúságügy
Az ifjúsággal kapcsolatban két fő filozófia lehetséges: tekinthet a társadalom az ifjúságra, mint a rossz hatásoktól védelmezni kívánt csoportra, és tekinthet mint erőforrásra, mint lehetőségre. Továbbra is dominálni fog-e az ifjúságot két szegmensében látó és láttató ifjúságvédelmi (youth care) elitformáló politika? A közélet továbbra is problémahelyzetet, megoldandó konfliktusokat, válságkezelést igénylő kérdéseket lát-e ott, ahol láthatna lehetőséget, unikális szempontokat, dinamizáló erőforrást? Az Ifjúságügy című Magyarországon az első összefoglaló jellegű könyv ezen kérdésekre keresi a választ, s a modellalkotás igényével olyan elképzelést vázol fel, amely meghatározza az ifjúsági szakmát, ifjúsági munkát, ifjúságügyet, választ ad azon kérdésekre, hogy kik a szereplői, művelői, alanyai, mit csinálnak, és miért, milyen területek tartoznak tevékenységeikhez, miben különbözik feladatuk az oktatási stb. világokétól. A könyv igyekszik tehát részletesen és alaposan tárgyalni az ifjúságügy, ifjúsági szakma, ifjúsági munka helyzetét és folyamatait, módszereit és eredményeit. Az ifjúsági szektorban tevékenykedők többsége szerint ugyanis az ifjúságügy csakúgy mint két évtizede a szociális szektor, mára önálló szakmává érett. Bár módszerei nem egyediek (kölcsönveszi a szociológia, vezetéselmélet, politológia, pszichológia eszköztárát), témája mégis önálló: olyan sajátos élethelyzettel és szakmával foglalkozik, amely nem elsődleges tárgya más tudományterületeknek. Az ifjúsági ügyek többet jelentenek, több felelősséget, több akciót követelnek meg a magyar államtól, de akár Európától, mint amennyi a múltban vagy a jelenben megvalósult. Az 1848-as márciusi ifjak vagy az 1968-as diákfelkelések, de akár a 2006. szeptemberi Szabadság téri zavargások is igazolják: amit ma megteszünk vagy elmulasztunk, az akár a közeljövő-ben is érezteti jótékony, avagy káros hatását, s ily módon a holnap ifjúságára lesz elsősorban hatással. Kis túlzással: ha nem segítjük hozzá a ma ifjait a demokráciatechnikák elsajátításához, el fog tűnni Mazsola a darabjaira szétvert tévészékházból.

Bödör Tamás - Élő Zoltán - Géprajz, ​gépelemek I.
Ez ​a könyv a mezőgazdasági gépszerelő, gépüzemeltető szakmunkások Géprajz, gépelemek című tantárgyának elsőéves tananyagát tartalmazza. Megalapozni és megkönnyíteni hivatott a későbbi gépészeti szakmai tantárgyak tanulását.

Bödör Tamás - Szakmai ​számítások
Ez ​a tankönyv 162 megoldott mintapéldát és 324 gyakorló feladatot tartalmaz a növénytermesztő gépész, a mezőgazdasági gépész és a mezőgazdasági gépésztechnikus szakképzésben részt vevő tanulók számára.

Kollekciók