Ajax-loader

Sandy Madison könyvei a rukkolán


Sandy Madison - Tegyem, ​vagy ne tegyem
Miriam ​mezítláb gyorsabban futott Chrisnél, aki csak a nagy rézágy előtt érte már utol. A lány nevetett, amint kapkodó lélegzettel megfordult, a szemei ragyogtak. — Vetkőztess le — mondta. Chris egy kézzel megfogva a szoknyáját, máris húzta volna fölfelé, a fején keresztül. —Várj! Várj! — kiáltott Miriam. — Előbb a cipzárat, különben sohasem jutok ki ebből a szoknyából. Miriam nem tudta, miként csinálta Chris, de miközben egyik kezével a cipzárat húzta le a szoknyáján, már a kis, ezüstszürke selyemnadrágja is lent volt, egy újabb mozdulat, és Miriam már meztelenül feküdt az ágyon. Kéjesen vackolódott a puha takarón, és nézte, hogyan vetkőzik Chris. ...Kinyújtotta a karját, és megfogta Chris kezét. — Gyere — mondta szinte suttogva és behúzta az ágyba. Miriam olyan izgalomban volt, hogy a hangja is rekedtté és színtelenné vált. Chrisbe kapaszkodva halkan nyögdécselt, amíg a gyönyör első hullámai át nem csaptak rajta. Azután elcsendesedett és néma élvezettel még egyszer részese lett a kéjnek, amely Chris számára is meghozta a beteljesedést. Utána még sokáig feküdtek egymást szorosan átölelve, csak akkor vált el egymástól a testük, amikor kimerülten elaludtak a hűvös takarón.

Sandy Madison - A ​boldogság szigete
Szótlanul ​ölelték egymást. Jacky teste forró volt, és amikor Adam ajka a mellét érintette, felnyögött. Kéjesen vonaglott a férfi simogatásai és csókjai alatt. Egész magatartása felfokozott vágyról tanúskodott. Adam nem is remélte, hogy ilyen fogadtatásban lesz része. -Gyere! - suttogta Jacky, mielőtt Adam ajka ismét lezárta volna a száját. Adam mindenről elfeledkezett maga körül. Csak a törékeny test jelentett valóságot a számára, amelyet a karjában tartott. Olyan erősen figyelt Jackyre, ahogyan nőre még soha. Már gyanította, hogy mire vágyik a lány. ...Szorosan magához ölelte Adamet. - Szerelmem - suttogta gyengéden. Ez a szó volt az, amitől Adam is a csúcsra vágyott. ...Hosszú ideig egyetlen szót sem szóltak. Jacky előbb Adam szívének dobogását hallgatta, azután a maga vérének dobolását a halántékán. Az éjszakai zajok hirtelen eljutottak a tudatáig és lassan, egészen lassan újra a régi Jacky lett.

Sandy Madison - Luxusnőt ​szeretek
Meztelen ​testtel simultak egymáshoz, és vad ölelésben forrtak össze. Samantha felsóhajtott a gyönyörtől, amikor a férfi magáévá tette. Még soha, senki nem szerette így. Ügy látszik, Dániel pontosan tudja, hol és hogyan kell simogatni, melyek azok a mozdulatok, amelyek felizgatják és még jobban felkorbácsolják a vágyát. Samantha igazi győzelemként élte meg a férfi csúcspontját, mint valami olyat, amit közösen hoztak létre. Határtalanul boldognak érezte magát. Sokáig maradtak így, egymást szorosan átölelve. Alig hitték el, ami most kettejükkel történt... - Boldog vagyok - szólalt meg tűnődve a lány. - De min gondolkodtál? Talán magad sem hiszed, hogy boldog lehetsz? - Micsoda kérdés! - nevette el magát, és megpróbálta nyakig felhúzni a takarót, amit Dániel állandóan leráncigált. - Ez egyáltalán nem olyan nevetséges, mint gondolod - fűzte hozzá Dániel, miközben teletöltötte a poharakat jéghideg fehér Chablais-val. - Nagyon sokan félnek a boldogságtól. -Én nem félek. - Samantha kortyolt a borból. - Nem vagyok ijedős. - Azt látom - tette hozzá Dániel nevetve. - Te önálló és sikeres üzletasszony vagy, nemigaz?

Sandy Madison - Életem ​legszebb tévedése
James ​tudta, hogy bár Elena finoman ellenáll, testének minden rezdülésével az ő vágyára válaszol. Ajkuk összetalálkozott. Hihetetlenül édes és puha volt ez az érintés. Egy pillanatnyi tétovázás után Elena ajkai megnyíltak, és izgató, édes csókban forrtak össze. A lány szívverése felgyorsult. Lassan ő is felbátorodott, és simogatni kezdte a férfi kissé már borostás arcát, állát. Amikor Jemes szája újból lecsapott az övére, testén remegés és borzongás futott végig, mellbimbói majd' átszúrták a nem túl vékony estélyi ruhát. Amikor pedig Majes magához ölelte, forró vágy öntötte le... Elena akarta a férfit, most, azonnal. Még ha esztelen is, amit cselekszik! De muszáj mindennek jól megfontoltnak lenni az életben? Miért, az nem volt elég bolond tett, hogy egy vadidegen férfival följött ide a hegyre?

Sandy Madison - Ezeregy ​éjszakára termett nő
Amikor ​Khailil odahajolt hozzá és megcsókolta, Melanie felkészülten fogadta. Jobban kívánta ezt a csókot, mint eddigi élete során bármikor. ...

Sandy Madison - Amire ​soha nincs késő
Az ​első találkozásnál mindketten egy rendőrautóból szállnak ki. Milyen kedves ember, gondolja magában Clarissa. Kár, hogy gengszter! Milyen édes kislány, gondolja magában Reynold. Kár, hogy szemmel láthatóan csak egy könnyű kis pillangó! A második találkozásnál megint egy New York-i rendőrautóban kötnek ki. A harmadik találkozásnál Clarissa hazaviszi magával Reynoldot, akit üldöz a balszerencse. De ha valaki azt hiszi, hogy ezzel minden félreértés tisztázódott, alaposan téved! Kár, mert igazán szép pár lennének...

Sandy Madison - Szerelmi ​leckék
Mit ​szeretne Wilbur? Nagyon egyszerű. Daisyvel együtt Kaliforniában maradni, mert szerinte csak ott érdemes élni és dolgozni. És mi a leghőbb vágya Daisynek? Természetesen együtt maradni Wilburral, de Montanában, a szülőföldjén. Meg van győződve arról, hogy ott van rájuk nagyobb szükség. Daisynek sikerül Wilburt rábeszélnie, hogy tanári állást vállaljon Montanában. Ettől kezdve sokasodnak a problémák. A gondokat tovább szaporítják Daisy indiánrezervátum-beli tanítványai. Mi lesz velük?

Kollekciók