Ajax-loader

Saint-Simon könyvei a rukkolán


Borito-226
elérhető
3

Saint-Simon - Emlékirataim
Az ​emlékírók atyjának lebilincselő naplója! Az újkor legnagyobb történelmi emlékírója, Saint-Simon egyszerre volt irodalmár és közéleti ember, az utókor szerint barokkos nyelvezetével alapjaiban változtatta meg a francia irodalmi ízlést. Versailles-t mindeki ismeri, az is, aki nem járt ott – szokták mondani. De még ha valaki bejárja is a hatalmas palotát, megáll Le Brun képei előtt, leül a Le Notre tervezte parkban, akkor sem tudja úgy maga elé képzelni a hajdan volt udvari életet, mint ha kezébe veszi Saint-Simon herceg emlékiratait. XIV. Lajos uralkodásának második fele és az orléans-i herceg régensségének időszaka elevenedik meg ezeken a lapokon. A krónikás Saint-Simon, jelentős szerepet játszott Franciaország bel- és külpolitikájában, kivette részét az udvar belső hatalmi harcaiból és intrikáiból; emlékirataiban leplezetlenül szól mindenről és mindenkiről: a Napkirályról és Madame de Maintenonról, az orléans-i hercegről és a kalandor természetű Dubois bíborosról, II. Rákóczi Ferencről és V. Fülöp spanyol királyról, Law bankárról és Racine-ról; szentekről és gazemberekről, diplomáciai sikerekről és kudarcokról, a spanyol konyháról és az enyhén szólva furcsa francia menyegzői szokásokról. Műve kora udvari életének enciklopédiája: történészek számára is becses beszámolók, mulatságos és jellegzetes pletykák, anekdoták, arcképek gyűjteménye. Válogatta és fordította Réz Pál.

Saint-Simon - Emlékiratok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Saint-Simon - Saint-Simon ​herceg emlékiratai
"Versailles-t ​mindeki ismeri, az is, aki nem járt ott" - szokták mondani. De még ha valaki bejárja is a hatalmas palotát, megáll Le Brun képei előtt, leül a Le Notre tervezte parkban, akkor sem tudja úgy maga elé képzelni a hajdan volt udvari életet, mint ha kezébe veszi Saint-Simon herceg emlékiratait. XIV. Lajos uralkodásának második fele és az orléans-i herceg régensségének időszaka elevenedik meg ezeken a lapokon. A krónikás, Saint-Simon, jelentős szerepet játszott Franciaország bel- és külpolitikájában, kivette részét az udvar belső hatalmi harcaiból és intrikáiból; emlékirataiban leplezetlenül szól mindenről és mindenkiről: a Napkirályról és Madame de Maintenonról, az orléans-i hercegről és a kalandor természetű Dubois bíborosról, II. Rákóczi Ferencről és V. Fülöp spanyol királyról, Law bankárról és Racine-ról; szentekről és gazemberekről, diplomáciai sikerekről és kudarcokról, a spanyol konyháról és az enyhén szólva furcsa francia menyegzői szokásokról. Műve kora udvari életének enciklopédiája: történészek számára is becses beszámolók, mulatságos és jellegzetes pletykák, anekdoták, arcképek gyűjteménye. Kötetünk a memoárirodalom e monumantális, tízezer oldalas remekművének legszínesebb részleteivel ismerteti meg az olvasót.

Saint-Simon - XIV. ​Lajos udvara
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Saint-Simon - A ​Napkirály udvarában
Saint-Simon ​herceg a Napkirály szerény bolygója, huszonhét esztendős korától a király haláláig, tehát mintegy másfél évtizeden át volt bejáratos az udvarba, XIV. Lajos ebédeire, vacsoráira, estélyeire, leste a királyi Nap kegyének gyér sugarait, az udvari pletykákat, intrikákat, éber és kaján szemmel figyelte kortársait, s mellőztetéséért - mert fényes rangja, hercegi címe, nagy vagyona ellenére sem sikerült soha államférfiúi becsvágyát kiélnie - úgy vett magának elégtételt, hogy szigorúan titkos emlékirataiban bámulatosan szemléletes, találó s éles képet festett elevenekről és holtakról, a versailles-i udvar egész nyüzsgő, tarka világáról. Így lett saját korának koronatanúja, francia írók, történészek ihletője, és legfőbb kútforrása. Balzac rajongott érte. Proust mesterének vallotta, Sainte-Beuve Tacitushoz és Shakespeare-hez mérte. S az Emlékiratok szeszélyesen indázó, mégis közvetlenül, kellemesen folyó mondatai valóban páratlan gazdagsággal ontják a korra mélyen jellemző, kis és nagy horderejű tényeket, elképesztő és mulatságos epizódokat és főleg: a jobbnál jobb, remekbe vésett arcképek egész galériáját, ezer és ezer oldalakon át. Kötetünk e hatalmas mű és anyag legérdekesebb, legtanulságosabb, legmulatságosabb epizódjait gyűjti csokorba: hisszük, az olvasók igaz gyönyörűségére és okulására.

Saint-Simon - Saint-Simon ​herceg emlékezései
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók