Ajax-loader

Hedwig Courths-Mahler könyvei a rukkolán


Hedwig Courths-Mahler - Várj ​reám!
Az ​ifjú Marcell báró beleszeret apja titkárnőjébe, a szép Danielába. Az öreg báró ekkor Amerikába küldi a fiát, hogy kiverje a fejéből ezt a bolondságot. Ám sem az atyai tiltás, sem a távolság nem tudja elszakítani egymástól a szerelmeseket. Az öreg Cerny gróf felbukkanásával azután az események csodálatos fordulatot vesznek...

Hedwig Courths-Mahler - Megszenvedett ​boldogság
Az ​apátlan-anyátlan Annedore bárókisasszony szép és fiatal, ráadásul gazdag is, mégsem boldog. Valahányszor gyámjával, Rüdiger von Lindeckel találkozik, hevesebben kezd dobogni a szíve. Az ifjú gróf azonban nős, és szereti a feleségét. Nem is sejti, hogy az asszony már régóta csalja. A mostohatestvérei gyűlölik, mert úgy érzik, az ő rovásukra élvez jogtalan előnyöket. Vajon meddig tarthatók fenn a Lindeck-kastélyben uralkodó áldatlan állapotok, és beteljesül-e valaha Annedore titkos szerelme?

Hedwig Courths-Mahler - Nincs ​visszaút
Megkapó ​szerelmi történet a dúsgazdag orosz hercegé és a polgári származású német lányé. Elisa és Alexander tudja, hogy soha nem lehetnek egymáséi. Minden erővel igyekeznek kitépni szívükből a reménytelen szerelmet, ám az erősebbnek bizonyul náluk. Csak hosszú megpróbáltatások után adatik meg nekik, hogy új életet kezdjenek, amelyre azonban bűn és gyász vet árnyékot...

Hedwig Courths-Mahler - Édes ​kis úrnőm!
Tényleg ​halott Klaus Weyersberg? Valóban odaveszett az expedícióval az örök jég honában? E kétely emészti Kurt Weyersberget, akinek unokaöccse vélt halálával az ölébe hullik a gyönyörű gravensteini birtok. Ám egyszeriben odalenne a gazdagság és a fényűző élet, ha Klaus váratlanul mégis felbukkanna. Amikor egy napon Gravensteinben megjelenik egy férfi, azt állítván, hogy egyedüli túlélője a tragikusan végződött expedíciónak, a nagybácsi örömmámorban úszik. Leánya, Iduna osztozik atyja örömében , nem így unokahúga, Ruth Falkner. Valami azt súgja neki, hogy az idegen, aki Horváth doktornak adja ki magát, valójában maga Klaus Weyersberg…

Hedwig Courths-Mahler - A ​duhaj kapitány
Tékozló ​könnyelműsége és legendás hódításai Hans von Hassberget a kisvárosi úri társaság hírhedt alakjává teszik. Mégis akad egy lány, aki igaz szerelmet ébreszt a szívében. Regina kezére azonban más is pályázik, és gonosz ármánnyal igyekszik szétválasztani a szerelmeseket…

Hedwig Courths-Mahler - Szegény ​kis Anni
Nagynénje ​társalkodónőjében Norbert von Saßneck viszontlátja azt a szép lányt, akit egyszer utazása során távolról megcsodált. Anni Sundheim nevelőszülei halála után a Saßneck-kastélyban talál menedéket. A fiatalok hamar ráébrednek, mit is jelentenek egymásnak. De a férfit köti a családi határozat: csak rangjához méltón nősülhet. Kemény lelki vívódás után úgy dönt, lemond az ősi birtokról, ám Anni nem engedi, hogy ekkora áldozatot hozzon.

Hedwig Courths-Mahler - Gonoszok ​és tiszták
Édesapja ​halála után Mona lesz a Falkner Művek egyedüli tulajdonosa. Azonnal akad jelentkező, aki meg akarja magának kaparintani a gazdag örökösnő kezét, s vele természetesen a vagyonát. Mona szívében azonban időközben szerelemmé érett a gyermekkori barátság, amely Richard Römerhez fűzi. Mély szomorúsággal kell végignéznie, hogy a fiatalembert rabul ejtik volt iskolatársnője, Gloria bájai. Mona még csak nem is sejti, hogy Gloria mást szeret, méghozzá Hubert Meiningot, akivel ördögi tervet eszelnek ki. A gazdag örökösnőre halálos veszély leselkedik...

Hedwig Courths-Mahler - Az ​igazság pillanata
Rita ​meleg otthonra talál nagybátyja házában, miután elveszítette a szüleit. Szeretett unokahúgával együtt nevelkedik, és egy napon ugyanaz a férfi lobbantja lángra mindkettejük szívét. Rita ekkor fájdalmas lemondással félreáll. Súlyos teherként nehezedik a lelkére apja vétke, amelyért - úgy érzi - saját boldogságával kell fizetnie...

Hedwig Courths-Mahler - A ​fogadott lány
A ​véletlen a gazdag özvegy, Steinbrechtné házába vezeti Lossen Brittát, a kifogástalan neveltetésű, ámde szegény társalkodónőt. Csakhamar kiderül, hogy a leány az özvegy első férjének második házasságából származó gyermeke. A kettőjük között kibontakozó érzelmi konfliktus csakhamar megoldódik, de ez csak tovább bonyolítja a lány életét.

Hedwig Courths-Mahler - Idegen ​égbolt alatt
Werner ​Rottmann világutazása során beleszeretett a szépséges Elvirába, és nyomban feleségül vette. Ám a tüzes brazil senora már a kislányuk születése után nem sokkal megcsalta. A férj megkeseredve tér haza a kicsi Felicie-vel Németországba, ahol a lány az évek során gyönyörű hajadonná serdül. Bár édesapját rajongásig szereti, vágyik rá, hogy az anyját is megismerje. Végre lehetősége adódik, hogy Brazíliába utazzék, ahol azonban veszedelmes kaland vár rá...

Hedwig Courths-Mahler - Jutta ​megváltása
A ​gyönyörű Juttát bizonyítékok hiányában mentik fel a férjgyilkosság vádja alól. De bűntetlenségében senki sem hisz. - "Méregkeverő boszorkány!" - kiabálják utána a falubeli gyerekek. A szomszéd birtokra költöző fiatalember - meglátni és megszeretnie Juttát egy pillanat műve - barátja segítségét kéri, nyomozzon és bizonyítsa be a fiatal nő ártatlanságát. Igaz szerelmek szövődnek a titkos nyomozás közben, furcsán csillogó tekintet árulkodik a morfium élvezetéről, s egy elveszített kézelőgomb végül is döntő bizonyítékul szolgál..

Hedwig Courths-Mahler - Jolande ​esküvője
A ​korán árvaságra jutott Jolande Warren nagybátyjának, a híres sebészprofesszornak a házába kerül. Nagynénje, aki látszólag áldozatkészen viseli gondját, a lehető leggyorsabban férjhez akarja adni. Elterjeszti hát róla, hogy szülei mesés vagyonának egyetlen örököse. A hatás nem marad el, s a kérők között hamarosan megjelenik a tüzes, spanyol nemesúr, Alfonso de Almadeia. A nagynéni és Jolande egyaránt a bűvkörébe kerül, nem sejtve, hogy a gróf személye körül távolról sincs minden rendben. Nehogy az aranyhalacska kicsússzon a keze közül, a férfi egy estély alkalmával olyan helyzetet teremt, hogy ha a lány nem akarja elveszíteni a jó hírét és kínos helyzetbe hozni a nagybátyját, kénytelen beleegyezni a házasságba...

Hedwig Courths-Mahler - Siddy ​nászútja
Siddy ​Jung boldogan mond igent,amikor Frank Nordau megkéri a kezét.A délceg férfi rég meghódította már a szívét,és a lány biztos abban,hogy a szerelme viszonzásra talál.Az esküvői vacsora után azonban kártyavárként omlik össze a boildogsága.A férje volt szeretőjétől megtudja,hogy Frank nem szerelemből vette el hanem az apja határozott óhajára.Frigyüknek ugyanis a Jung és Hordau cégek egyesülését kellett megpecsételnie.Siddy úgy érzi megalázták,és csalodottan indul el a nászútjára.Semmije nem maradt,csupán a büszkesége.Szentül eltökéli,hogy legalább azt megőrzi...

Hedwig Courths-Mahler - Titkok ​titka
Helma ​a nála jóval idősebb Udo von Pressennek nyújtotta a kezét, miután szerelme, akinek a gyermekét a szíve alatt hordta, cserbenhagyta. A gazdag földbirtokos saját fiának hiszi Horstot, és valósággal isteníti leendő örökösét. Helma az évek során megszereti férjét, és egyre inkább nyomasztja elhallgatott bűne. S mintha a sors is büntetni akarná, egy napon megjelenik az egykor hőn szeretett férfi és megzsarolja...

Hedwig Courths-Mahler - Dorrit ​veszélyben
A ​gátlástalanul önző Kurt Riemann elhagyja feleségét és gyermekét, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Hitvese nem bírja elviselni a csapást, önkezével vet véget életének. Az elárvult kicsi Dorritnak egy érző szívű házaspár jóvoltából mégis gondtalan ifjúság jut osztályrészül, ám amikor a nevelőszülők is elhaláloznak, a leány ismét támasz nélkül marad.

Hedwig Courths-Mahler - Vörös ​rózsák
Josta ​kamaszos rajongása a szomszéd birtok ura iránt az évek során szerelemmé érett, így boldogan fogadja Ramberg kérését, hogy legyen a felesége. S bár úgy tűnik, csak gyógyírként kell a férfinak, hogy feledtesse vele élete beteljesületlen, nagy szerelmét, Josta "harcba száll" a férfi szívéért...

Hedwig Courths-Mahler - Átváltozások
Mona ​Runeck éveken át unokafivérénél, Georgentalban él, majd édesapja hazarendeli, mert férjhez akarja adni Bernd Kronauhoz. Mona boldogan engedelmeskedne a szülői szándéknak, hiszen szereti Berndet. Ám egy beszélgetés tanúja lesz, amelynek során a férfi kis madárijesztőnek nevezi őt. Vérig sértve tér vissza Georgentalba, ahol a jelentéktelen leány idővel elbűvölő dámává változik. Ez nem kerüli el Bernd figyelmét sem, amikor új főnöke unokahúgában megpillantja álmai asszonyát. Nem sejti, hogy éppen ő az a lány, akit egyszer megalázott.

Hedwig Courths-Mahler - Együtt ​a csúcsra
A ​szerelem valóságos csodaként ragyogja be a fiatal tanárnő életét. Amilyen szürke egyhangúságban teltek korábban Gitta napjai, olyan reménytelinek tűnik a jövő. Mit bánja ő, hogy Georg vagyontalan, s hogy ifjú asszonyként féltékeny anyósának az otthonában kell élnie! Gitta ugyanis hisz abban, hogy a szeretet és a jóság a legkeményebb szívet is meglágyítja.

Hedwig Courths-Mahler - Hiszek ​benned
Norbert ​Ravenow előtt fényes jövő áll, és arra készül, hogy feleségül vegye szerelmét, a szép Rosét. A jó családból való fiatal mérnök a berlini társasági élet ismert és megbecsült alakja, akire nagybátyja révén gazdag örökség vár. Azon az estén, amikor megkéri Rose kezét, a lány szeméből mélységes, tántoríthatatlan szerelem sugárzik felé. Még nem sejtik, hogy a másnap olyan fordulatot hoz Norbert életében, ami romba dönti minden álmukat...

Hedwig Courths-Mahler - Számkivetettek
A ​korán árvaságra jutott Rose Rietberg nagybátyja gyámsága alatt tölti ifjúságának keserves éveit. Amikor egy dúsgazdag, ámde ellenszenves kérőhöz akarják kényszeríteni, a sok szenvedést megelégelve megszökik. Egy Argentínában élő német házaspár szolgálatába szegődik. Már a hajóút során sokasodnak a figyelmeztető jelek, amikor pedig rácsukódik az ajtó egy Buenos Aires-i villában, beléhasít a felismerés: gátlástalan leánykereskedők karmába került.

Hedwig Courths-Mahler - Elsikkasztott ​boldogság
Lüdiger ​Lersingen hosszú külföldi utazásból tér haza holland barátjával, Hendrik van der Straatennel, hogy annak újonnan vásárolt németországi birtokán megírják beszámolójukat kutatóexpedíciójukról. Hamarosan mindketten megismerik azt, akivel egy életre össze kívánják kötni sorsukat. Egyikük hamar célhoz ér, míg a másik szépen induló románcának aljas számítás vet véget. A csalódott férfi elkeseredésében ismét nyakába veszi a világot...

Hedwig Courths-Mahler - Maja ​boldogsága
Maja ​megszokta már, hogy szépséges nővére árnyékában él, aki kedvére válogathat az udvarlók közül. Soha nem irigyelte ezért, de most nagyon fáj neki, hogy titkos szerelmét, a fiatal Sven Larsen professzort is meghódítja a kacér Susanne. Ám az események meglepő fordulatot vesznek, amikor a fia boldogságáért aggódó anya elhatározza, hogy próbára teszi Sven választottját...

Hedwig Courths-Mahler - Valerie
Valerie ​nincstelenül kénytelen elhagyni ifjúkora boldog színterét, amikor kiderül, hogy fogadott gyermeke volt csupán váratlanul elhunyt anyjának, és végrendelet híján a rokonok örökölnek mindent. Keserű magányában, igazi család után vágyakozva elindul, hogy felkutassa vér szerinti szüleit...

Hedwig Courths-Mahler - A ​varázsgyűrű
Romana ​Nordegg némán tűri mostohaanyja és mostohatestvérei - Beatrix és Hans - rágalmait. A fukarnak és szívtelennek bélyegzett lány valójában éjt nappallá téve dolgozik, hogy apja hagyatékát megőrizze, mialatt a család többi tagja léha mulatozással szórja a pénzt. A legféktelenebbül a gazdag kérő után sóvárgó Beatrix viselkedik. Georg von Rhoden személyében végre megtalálni véli az áhított vőlegényt, nem is sejti, hogy a férfi mást szeret: egy csöndes, derék, tiszta szívű teremtést...

Hedwig Courths-Mahler - Tündöklő ​múlt
Alfred ​Letzingen földbirtokos az amerikai delegáció tiszteletére rendezett fogadáson ismeri meg a német származású fiatal amerikait, Fred Gartnert. Találkozásukat az teszi különössé, hogy a két férfi meglepően hasonlít egymásra. Letzingent felettébb nyugtalanítja ez a felismerés, s felmerül benne a gyanú, hogy Fred talán a fia. Mielőtt azonban ennek a végére járhatna, az események váratlan fordulatot vesznek: a fiatalember beleszeret Lottemarie-ba, Letzingen lányába.

Hedwig Courths-Mahler - Meglátni ​és megszeretni
Traude ​nem hitte, hogy létezik szerelem első látásra, míg meg nem ismeri Frankot, a délceg, fiatal katonatisztet. Az ő szíve is lángra lobban a bájos titkárnő iránt, de az apja hallani sem akar erről a kapcsolatról. Sokkal tehetősebb arát szemelt ki fia számára a szenátor úr, és minden eszközzel igyekszik elválasztani egymástól a szerelmeseket...

Hedwig Courths-Mahler - A ​becsület ára
Hedwig ​Courths-Mahler (1867-1950) - Nagyon egyszerű körülmények közül származott, Lipcsében eladónőként dolgozott és tizenhét évesen írta első regényét. Pályafutása a szórakoztató irodalomban egyedülálló: 208 regény milliós példányszámban, több nyelvre lefordítva. A világhírű német írónő művei töretlen népszerűségnek örvendenek napjainkban is. - Ralf kitaszítottként bolyong a világban, pedig egykor ígéretes karrier előtt állt. Más bűne miatt kellett elmenekülnie, ám a honvágy hazahúzza hosszú évek múltán. A bajor hegyek közé utazik, hogy teljes visszavonultságban élve meglelje végre lelki békéjét. A sors azonban mást tartogat a számára...

Hedwig Courths-Mahler - A ​Rodenbergek öröksége
Georg ​Rodenberg egy életen át tartó, szorgalmas munkával építette fel a nevét viselő vállalatot. Most azonban, élete alkonyán felteszi magának a kérdést: mi értelme volt a sok fáradozásnak? Egyetlen fiának évekkel azelőtt, egy tragédiával végződő összetűzést követően, el kellett menekülnie a hazájából. A hajó, amelyen Amerikába tartott, zátonyra futott és elsüllyedt. Az apa mégis tíz éve eltűnt fiát teszi meg örökösének. Ha a végrendeletben megadott időpontig mégsem térne haza, úgy a gyártulajdonos unokájára, Hans Dornaura száll minden vagyona. Hans nagybátyja és gyámja, Arthur Mertens készen áll arra, hogy akár becstelen eszközökkel is, de megkaparintsa a mesés örökséget…

Hedwig Courths-Mahler - Otthon, ​édes otthon!
Az ​állástalan fiatal építész tiszta szívéből szereti szállásadója végtelenül bájos és szorgos kis cselédjét, akit magában Méhecskének becéz. De hiába sóvárog utána, hisz nem tudna számára tisztes megélhetést biztosítani. Útjaik szétválnak. Rena egy nap titokzatos módon eltűnik Hans életéből, akit egy váratlan megbízás hamarosan Kanadába szólít...

Hedwig Courths-Mahler - A ​szívem mélyén
Fred ​és Hans elválaszthatatlan jó barátok voltak, míg Hans apja elszegényedik és meghal. E miatt elkell hagynia hazáját, hogy idegenben próbáljon szerencsét. Hosszú évek múltán találkoznak újra, de egy adósság miatt az egykori barátok ellenségekké válnak... ... Ennek már nemcsak Fred régikeletű adóssága az oka, hanem az, hogy elszánt versengés indul közöttük a szép Fedora kegyeiért...

Hedwig Courths-Mahler - Szívek ​titka
Ötévi ​távollét után, ifjú hitvesével az oldalán tér haza Harald Forst, és már első találkozása a "húgával" rádöbbenti, hogy végzetes hibát követett el. Fogadott testvére, a kis Marlen gyönyörű hajadonná serdült, akinek megpillantásakor forró szerelemre lobban a férfi szíve. Marlen is alig tudja leplezni fájdalmas csalódását, hisz titkon régóta szerelmes Haraldba...

Hedwig Courths-Mahler - Veled ​mindhalálig
Édesanyja ​halála után Sentát egy neves bentlakásos iskolába küldi édesapja. A lány éveken keresztül nem látja otthonát, s amikor végre visszatér Erlachhausenbe, hatalmas csalódás éri. Az egykor gyönyörű kertet felverte a gaz, s az omladozó házban éppen árverés zajlik. A gazdag vevőben senki sem ismeri fel az egykori parasztfiút, Henning Stolberget. A fiatalember szörnyű katasztrófától menti meg Erlach bárót és Sentát, majd megható szeretettel gondoskodik róluk, ám ennek okát csak a báró tudja...

Kollekciók