Ajax-loader

Hedwig Courths-Mahler könyvei a rukkolán


Hedwig Courths-Mahler - Hamupipőke ​és a dollárherceg
A ​dollármilliomos John Stratter szerepet cserél a titkárával, és álnéven érkezik Waldorfék házába, hogy egy régi becsületbeli adósságot törlesszen. Első látásra beleszeret a bájos Ruthba, akit rátarti mostohanővérei afféle Hamupipőke szerepre kárhoztattak. Míg a nővérek körülrajongják a hamis „dollárherceget”, Ruth tiszta szíve szerelemre lobban a szerény titkár iránt.

Hedwig Courths-Mahler - Mást ​szeretek
Melanie-tól ​azt követeli zsarnoki atyja, hogy a kezét nyújtsa egy fiatalembernek, akit még sohasem látott. A tervezett házasság mögött üzleti megfontolás rejlik, ami ellen a leány minden erejével harcol. Szíve egy ismeretlenért dobog, a tőle kapott rózsákat őrzi titkon, és várja, hogy álmai lovagja eljöjjön érte.

Hedwig Courths-Mahler - Titkos ​mátkaság
Manhardt ​szenátor elhatározza, hogy egyetlen fiát, Frankot előkelő társadalmi állásának megfelelően házasítja meg. Erre a célra régi barátjának, a Dél-Amerikában élő Rudolf úrnak leányát tartja a legalkalmasabbnak. Az apák meg is tesznek mindent, hogy a fiatalok egybekeljenek, ám nekik már van választottjuk. Csakhogy akikért a szívük dobog, szegények mint a templom egere. De az érzelmeknek nem lehet parancsolni.. A könyv Meglátni és megszeretni címmel megjelent az Ex-BB kiadónál 2009-ben.

Hedwig Courths-Mahler - Az ​elrabolt ereklye
A ​fiatal férfi képmását rejtő ereklyetartó eltűnése Daniela Falkner állásába kerül Szmolenszkaja grófnénál, akit politikai cselszövés fosztott meg férjétől és fiától. Az ártatlan leány megszégyenülten és megalázottan menekül fivéréhez, aki Rosoz barátjával, Sztyepán Kolcsikovval együtt egy nagyvállalat mérnökeként dolgozik. A három fiatal nem sejti, milyen különös játékot űz velük a sors...

Hedwig Courths-Mahler - Kegyes ​hazugság
Sokévi ​távollét után Heinz hazatér a szülőföldjére, hogy édesapja örökébe lépve továbbvigye a családi vállalatot. Bár titkolja, hogy gazdag ember lett belőle, hozományvadász rokonai megsejtik az igazságot, és kivetik rá a hálójukat. A gyönyörű Felicitas varázsának nem is próbál ellenállni a gyanútlan fiatalember. A boldogságot nem adják könnyen...

Hedwig Courths-Mahler - Merre ​jársz, kedvesem?
Kilátástalan ​helyzetben, magára maradva, kétségbeesetten bolyong egy fiatal nő a nagyváros utcáin. A sors egész életében mostohán bánt vele, s mostanra minden ereje elhagyta. A sorsszerű találkozás egy segítőkész ifjú mérnökkel mégis megcsillantja előtte a reményt, hogy érdemes tovább küzdenie...

Hedwig Courths-Mahler - Wir ​sind allzumal Sünder
Selbstmord ​oder Rache — diese Alternative schwört Rudolf Werder, nachdem Inflation und Bankbetrug ihn um sein letztes Vermögen gebracht haben. Seiner geliebten Tochter Joan zuliebe entschließt er sich zu letzterem: zu Rache durch Geldraub. Er ist wählerisch. Überfallen wird nur, wer seinen Reichtum auf nicht ehrenhafte Weise erlangt hat, und er ist raffiniert — in dem gebrechlichen älteren Herrn mit dunkler Brille, der es bald wieder zu Millionen gebracht hat und seine nichtsahnende Joan aus dem Pensionat zurückholt, vermutet niemand den behenden Räuber. In der Absicht, von seinem Doppelleben alsbald Abschied zu nehmen, überfällt er noch einen letzten steinreichen Amerikaner. Aber dieser Coup mißlingt. Gleichzeitig leitet er aber das sichere Happy-End ein: Die Tochter, die im fliehenden Räuber den Vater zu erkennen glaubt, fällt in Ohnmacht und in die Arme des schönen, aber ärmlich gekleideten und arbeitslosen Gunter Bertram, der Joan, das schöne Geldräubertöchterlein, nach mancherlei Versuchungen und Schwierigkeiten zum Traualtar führen darf. Hedwig Courths-Mahler — mit ihrem spannenden Familiendrama den Bankpleiten und den Tresorknackern von 1975 um Jahrzehnte voraus.

Hedwig Courths-Mahler - Szép ​ismeretlen
A ​nizzai virágkarneválon Günter Nordau gróf egy szálloda teraszán megpillant egy ifjú hölgyet, aki nagy hatást tesz rá. Mielőtt azonban megtudná a nevét, a hölgy már el is utazott. A gróf igen boldogtalan emiatt, mert halálosan beleszeretett a szép ismeretlenbe. Kutat utána, de minden igyekezete hiábavalónak látszik. Aztán egy szép napon Günter gróf nagy örökséghez jut, és különös körülmények között újra találkozik a szép idegennel....

Hedwig Courths-Mahler - Tévelygő ​lelkek
Renate ​felhőtlen boldogsága egy csapásra szertefoszlik, amikor édesapja tönkremegy, és szívszélhűdésben meghal. A sors azonban még ennél is kegyetlenebb hozzá: elrabolja szeretett kislányát, a férje pedig elhagyja. A hajdan körülrajongott örökösnő és szépasszony magára marad, nincstelenül, kitaszítva. Édesapja egykori barátjának segítségével sikerül elhelyezkednie egy vidéki nemesi családhoz társalkodónőnek, ahol a jóképű fiatal földbirtokos és közte gyengéd szerelem szövődik. A múlt azonban még ezen az isten háta mögötti helyen is kísérti...

Hedwig Courths-Mahler - Lissa ​révbe ér
Lissa ​Berndnek hosszú éveken át keményen kell küzdenie a talpon maradásért. Egy napon mégis felragyog szerencsecsillaga: igen jövedelmező megbízáshoz jut, s megismerkedik Rudolf Sehringgel. A férfi Amerikából tért haza Németországba, hogy felderítse a lopási ügyet, melyet valaha édesapja nyakába varrtak. Lissa készségesen segédkezik a tettes utáni nyomozásban. Nem is sejti, miféle meglepetések várnak rá...

Hedwig Courths-Mahler - Árnyékból ​a fényre
Az ​elárvult Rosemarie von Waldeck fiatal és gazdag örökösnő, mégis boldogtalan. Özvegy nagynénje, aki gondját viseli neki és a birtokának, nap mint nap a leány emlékezetébe idézi, hogy az édesanyjától örökölt tüdőbetegsége bármikor kitörhet rajta. Rosemarie-nak mindenről le kell mondania, ami a fiatalságot széppé teheti. Egy szép napon azonban belép az életébe az ifjú Henner von Teklenburg, aki kétségbe vonja a nagynéni önzetlenségét. Rosemarie lassan-lassan megtanulja, hogy a szerelem csodákra képes...

Hedwig Courths-Mahler - Vezeklés
Lena ​Warnstettent apja kényszeríti a gazdag földbirtokossal, Borkenhagennel kötött házasságba. A lány ezzel a lépéssel szeretett anyját akarja megkímélni a gyalázattól és nyomorúságtól, amelybe apja léha életmódja taszította a családot. Pedig a szíve másé: a vagyontalan Heinz Romittent szereti...

Hedwig Courths-Mahler - Merj ​boldog lenni!
Feldnerék ​vállalata a háború után súlyos nehézségekkel küzd, csak Horst előnyös házassága mentheti meg a teljes csődtől. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy feleségül vegye távoli unokahúgát, a világtól elzártan felnevelkedett, kissé esetlen, gyámoltalan Riát, aki milliós vagyont örökölt. A körülmények hazug színjátékra kényszerítik a fiatalembert...

Hedwig Courths-Mahler - Tiéd ​a szívem
Ki ​vethetné a tizenhat éves, árva Hardy szemére, hogy birtokának jóképű intézőjénél keres vigasztalást nagy magányában. Nem sejti, hogy szerelmes leveleit Rottloff zsarolásra akarja felhasználni. A férfi elérkezetnek látja az időt álnok terve végrehajtásához, amikor Hardy megismerkedik a szomszéd birtok új urával.

Hedwig Courths-Mahler - Szigethercegnő
Távol ​a világtól, csodálatos harmóniában és szeretetben él Peter Hagenau bájos leányával, Liával. Egy napon fiatal társalkodónő és vele egy mérnök érkezik a Jáva melletti kis szigetre. A véletlenek összjátéka folytán hirtelen sötét árnyak bukkannak elő Hagenau múltjából, és megsemmisüléssel fenyegetik apa és lánya idillikus világát...

Hedwig Courths-Mahler - Fény ​és árnyék
A ​varázslatosan szép, de szívtelen és rátarti Ilse elutasítja Heinz szerelmét, aki nem adhatja meg neki a vágyott gazdagságot. Ám amikor a férfi eljegyzi a lány unokahúgát, Ilsében fellángol a féltékenység és a sértett büszkeség. Elhatározza, hogy visszahódítja a férfit...

Hedwig Courths-Mahler - Judy ​esküje
Az ​árva Judy szerető nagynénje oltalmában, jólétben nő fel, ám az infláció felemészti minden vagyonukat. Kénytelenek elköltözni a fővárosból egy szerény vidéki kisvárosba. A néni választása nem véletlenül esik a hatalmas Borau-birtok közelében elterülő Schwarzenbergre. Csak ő tudja, hogy a hóbortos különc hírében álló Borau báró nem más, mint Judy elhunyt édesanyjának a fivére. Új lakhelyén sorsfordító események várnak Judyra...

Hedwig Courths-Mahler - A ​mosónő lánya
A ​halottnak hitt Fritz von Lossow az Újvilágban találja meg a boldogságot, egy egyszerű mosónőt vesz feleségül. Mielőtt Amerikából hazatérne, Heribert nagybátyja örökül hagyja rá a Lemkow-birtokot. Fritz leánya, Ellinor utazik el Európába, hogy apja nevében átvegye a hagyatékot, ám otthon a rokonok irigysége és megvetése fogadja...

Hedwig Courths-Mahler - Földi ​paradicsom
Történet ​két testvérről, akik új otthonra lelnek.

Hedwig Courths-Mahler - Alázatos ​szerelem
Raina ​von Buchenau korán árvaságra jutott. Nagynénje birtokán nőtt fel, aki félénk, gyámoltalan teremtést nevelt belőle, aki mindenben engedelmeskedik neki. Raina akkor sem mer ellenkezni, amikor Barbara néni úgy rendelkezik, hogy férjhez kell mennie Arnulf von Reckenberghez, a szomszédos birtok tulajdonosának fiához. Reckenberg vonzó, fiatal katonatiszt, aki csak a vagyonért egyezik bele a házasságba, Rainára szinte ügyet sem vet. Míg a fiatal lány továbbra is megadóan tűri sorsát, barátnője elhatározza, hogy kezébe veszi az események irányítását...

Hedwig Courths-Mahler - Drága ​lányka
Marx ​professzor asszisztensnőjét nem kényezteti el az élet. Ezért valóságos csoda Richarda Trassberg számára, amikor az a férfi, aki egykor édesanyját szerette, végrendeletében a herrenfeldei birtok kizárólagos örököseként jelöli meg. Szerepel azonban a testamentumban egy kikötés. A lánynak egy éven belül férjhez kell mennie, mégpedig nem akárkihez...

Hedwig Courths-Mahler - Az ​igazi asszony
Bizony, ​semmi jó nem várható egy házasságtól, ha az csupán egy bogaras öregember furcsa végrendelete miatt köttetik, még akkor sem, ha a hozomány ezúttal megmarad. Így van ez Hannó Lankwitz és Kornélia Reinach esetében is, nem csoda, hogy az ifjú férj rövidesen elhatározza, hogy megkeresi élete igazi asszonyát. Courths-Mahlert ismerve: meg fogja találni.

Hedwig Courths-Mahler - Erika
Édesanyja ​halála után Erika végképp magára marad, és egyedül kell gondoskodnia a megélhetéséről. Apróhirdetés útján háztartási alkalmazottnak jelentkezik. Amikor átlépi leendő otthonának, az előkelő Riedinger-háznak a küszöbét, még nem sejti, hogy hamarosan drámai események középpontjába kerül...

Hedwig Courths-Mahler - A ​dollárherceg jegyese
A ​dollármilliomos John Stratter szerepet cserél a titkárával, és álnéven érkezik Waldorfék házába, hogy egy régi becsületbeli adósságot törlesszen. Első látásra beleszeret a bájos Ruthba, akit rátarti mostohanővérei afféle Hamupipőke szerepre kárhoztattak. Míg a nővérek körülrajongják a hamis „dollárherceget”, Ruth tiszta szíve szerelemre lobban a szerény titkár iránt.

Hedwig Courths-Mahler - Dráma ​az udvarházban
Susanna ​von Glossow, a dúsgazdag földbirtokos egyetlen leánya zárdai szigorral nevelkedik nagybátyja komor házában, miután szüleit egy féltékenységi dráma következtében még gyermekkorában elvesztette. Amint nagykorú lesz, elmenekül boldogtalansága helyszínéről, s visszatér az ősi családi birtokra. Birtokszomszédja, az ifjú Rolf von Gerlach pártfogásába veszi, s barátságukból hamarosan szerelem szövődik. Ám a múlt beárnyékolja boldogságukat, s a nevéhez tapadó szégyenfolt miatt Susanna kikosarazza a fiatalembert. Sorsa örök magány, hacsak valami csoda folytán nem tisztázódik szülei tragikus halála...

Hedwig Courths-Mahler - Titkos ​kézfogó
A ​Japánból Németországba hazatérő fiatal mérnök, Heinz Dewall a hajóúton egy különös gyűrűt ajándékoz szerelme jeléül a csinos Rosamarie-nak. Mielőtt még a lány elhagyná a hajót, a gyűrűnek rejtélyes módon nyoma vész. A két fiatal nem is sejti, hogy a dúsgazdag amerikai hölgy, Grace Vautham keze van a dologban, aki nem riad vissza semmitől, hogy elnyerje az ifjú mérnök szerelmét.

Hedwig Courths-Mahler - Viharfelhők ​alatt
Udo ​von Pressen földbirtokos imádattal csüng fián, Horston. Nem tudja, hogy a gyermek nem az övé, hanem feleségének Hans Delmhorsttal folytatott viszonyából született. Helma von Pressen az évek folyamán őszintén megszereti férjét, ahhoz azonban soha nem sikerül erőt és bátorságot gyűjtenie, hogy megvallja neki az igazságot. Ám egyszer csak váratlanul előkerül a húsz éve eltűnt Hans Delmhorst, és egykoron neki küldött levelével zsarolni kezdi Helmát. Az asszonynak teljesítenie kell a követeléseket, mert ellenszegülésével túl sokat kockáztatna: férje szerelmét és megbecsülését, Horst örökségét, s nem utolsósorban csalása elleplezésében segédkező nővére és sógora megélhetését. Helma régi bűne emellett két fiatal, az önzetlen Ralf Brand és az elbűvölő Rosmarie Buchwald vonzalmára is árnyékot vet...

Hedwig Courths-Mahler - Szilvalekvár ​és vörös rózsák
Elfoglalt ​férj, két élénk leánygyermek, örökösen éhes kosztosok és szívesen látott vendégek - mindannyiukról gondoskodnia kellett, mégis volt ideje és kedve a fiatal Hedwig Courths-Mahlernak, hogy tükörtöjássütés és a szilvalekvárfőzés közben romantikus szerelmi történeteket vessen papírra. Példátlan népszerűségnek örvendő, neves írónőként is szívesen állt oda a tűzhely mellé, hogy a család és a vendégek kedvenc ételeit elkészítse. Ez a kis könyv legjobb receptjeit tartalmazza regényeiből válogatott szemelvények kíséretében, valamint életének meghatározó eseményeit leánya, a nem kevésbé híres Friede Brikner elmondása alapján.

Hedwig Courths-Mahler - A ​szép Randolf lányok
Külsőre ​egyaránt szépek, lélekben annál különbözőbbek. Míg Sandrának mindene a pompa, a csillogás, addig Liselott szíve a szegény Heinz Rottmann főhadnagyé. Véletlenül Sandra is találkozik a fiatalemberrel, s ettől kezdve csak azon igyekszik, hogy húgát kiüsse a nyeregből. Liselott szenved, mert jól tudja, Sandra nyomban faképnél hagyja Rottmannt, mihelyt feltűnik a láthatáron a várva várt gazdag kérő...

Hedwig Courths-Mahler - Helen ​szerelme
Az ​ifjú amerikai Helen Jung társalkodónőjével európai körutat tesz, hogy megismerje édesapja szülőföldjét. Az utazást használja fel arra, hogy eltávolítsa imádott apja közeléből a szép, ám hideg és számító társalkodónőt, aki kivetette hálóját dúsgazdag munkaadójára. Helen nem sejti, hogy ezzel halálos ellenséget szerzett magának...

Hedwig Courths-Mahler - Lajos ​király védence
II. ​Lajos bajor királyról már életében sok legenda keringett, s az ő alakja köré fonódik a rendkívüli szépségű és tehetségű énekesnő, Walpurga Malwinger története is. Az ifjú király az Alpok vadregényes fenyvesei közt megbújó erdészházban találkozik az akkor még gyermek Walpurgával, aki elbűvöli. Pártfogásába veszi, és elkezdi taníttatni, hogy biztosítsa a jövőjét. De a szegény kis erdészlányt irigység, gúny és ellenségeskedés fogadja az előkelő lánynevelő intézetben.

Hedwig Courths-Mahler - Csitt, ​szívem!
Csendes ​vidéki magányban éldegél a szép Traute, mígnem a szomszéd birtok új uta egy szempillantás alatt meghódítja a szívét. az Amerikából hazatért fiatalember.

Kollekciók