Ajax-loader

Hedwig Courths-Mahler könyvei a rukkolán


Hedwig Courths-Mahler - Titkos ​mátkaság
Manhardt ​szenátor elhatározza, hogy egyetlen fiát, Frankot előkelő társadalmi állásának megfelelően házasítja meg. Erre a célra régi barátjának, a Dél-Amerikában élő Rudolf úrnak leányát tartja a legalkalmasabbnak. Az apák meg is tesznek mindent, hogy a fiatalok egybekeljenek, ám nekik már van választottjuk. Csakhogy akikért a szívük dobog, szegények mint a templom egere. De az érzelmeknek nem lehet parancsolni.. A könyv Meglátni és megszeretni címmel megjelent az Ex-BB kiadónál 2009-ben.

Hedwig Courths-Mahler - Fény ​és árnyék
A ​varázslatosan szép, de szívtelen és rátarti Ilse elutasítja Heinz szerelmét, aki nem adhatja meg neki a vágyott gazdagságot. Ám amikor a férfi eljegyzi a lány unokahúgát, Ilsében fellángol a féltékenység és a sértett büszkeség. Elhatározza, hogy visszahódítja a férfit...

Hedwig Courths-Mahler - A ​szép Miss Lilian
Mr. ​Crosshall, alias Kreutsberger gróf, a dúsgazdag amerikai üzletember élete alkonyán egyetlen leányával, a gyönyörűséges Liliannal hazatér Németországba, hogy visszaszerezze nevének becsületét. Fél évszázada, egy becsületbeli ügy miatt menekült Amerikába. Ortlingen báró, esküdt ellensége, állított neki csapdát és kényszerítette erre a kétségbeesett döntésre - ártatlanul. A dolgot bonyolítja, hogy a lánya, Lilian és Ortlingen báró fia, Ronald véletlenül találkoznak és egymásba szeretnek...

Hedwig Courths-Mahler - Különös ​testamentum
Friederike ​Elisabeth von Lingen abbéli szándékában, hogy véget vessen egy nemzetékek életét megkeserítő családi viszálynak, a két ellenséges ág egy-egy tagjára hagyja birtokát. Feltételül mindössze azt szabja, hogy a két örökösnek egy esztendőt át együtt kell élnie és étkeznie Herrenbergben. A sors küldötteként a boldogtalan életű nagynéni így vezeti el egymáshoz az addig sofőrként dolgozó Mark Lehenaut és távoli unokahúgát, Lonny Lehenaut, aki korábban gépírással kereste meg a kenyérrevalót. A két fiatal között azonnal vonzalom ébred egymás iránt, ám hamarosan felbukkan a birtokon Mark korábbi munkaadójának a leánya. Marlen Seifert semmilyen cselvetéstől és hazugságtól nem riad vissza annak érdekében, hogy éket verjen a szerelmesek közé...

Hedwig Courths-Mahler - Otthon, ​édes otthon!
Az ​állástalan fiatal építész tiszta szívéből szereti szállásadója végtelenül bájos és szorgos kis cselédjét, akit magában Méhecskének becéz. De hiába sóvárog utána, hisz nem tudna számára tisztes megélhetést biztosítani. Útjaik szétválnak. Rena egy nap titokzatos módon eltűnik Hans életéből, akit egy váratlan megbízás hamarosan Kanadába szólít...

Hedwig Courths-Mahler - A ​szív jogán
A ​rajtakapott hamiskártyás, Horst von Winterfeld gyanútlan lányával Monte-Carlóba menekül. Az elszegényedett birtokost nem a játékszenvedély hajtja, hanem a kényszer, hogy gondtalan életet biztosíthasson Danielának. Apa és lánya a legelőkelőbb társaságban forog, ahol Daniela megismerkedik Ronald Nordennel. A fiatalok szerelemre lobbannak egymás iránt, de boldogságuk nem teljesedhet be, mert a férfi ismeri Winterfeld báró titkát…

Hedwig Courths-Mahler - Együtt ​a csúcsra
A ​szerelem valóságos csodaként ragyogja be a fiatal tanárnő életét. Amilyen szürke egyhangúságban teltek korábban Gitta napjai, olyan reménytelinek tűnik a jövő. Mit bánja ő, hogy Georg vagyontalan, s hogy ifjú asszonyként féltékeny anyósának az otthonában kell élnie! Gitta ugyanis hisz abban, hogy a szeretet és a jóság a legkeményebb szívet is meglágyítja.

Hedwig Courths-Mahler - Bettina ​asszony és a fiai
Férje ​halála után Bettina Falkner erős kézzel irányítja a családi vállalatot. Fiai, Hans és Noirbert megszokták, hogy engedelmeskednek erélyes anyjuknak. Amikor azonban a fejük felett dönt a sorsukról, fellázadnak. Bettina asszony ugyanis szövetkezett a szomszédos üzem tulajdonosával, hogy üzleti megfontolásból összeházasítják gyermekeiket. A fiatalok szíve azonban másfelé húz...

Hedwig Courths-Mahler - A ​legszentebb törvény
Daniela ​származásának titkát egyedül Werner doktor ismeri, aki nagy szeretetben neveli őt a haláláig. Még csak tizenhat éves a lány, amikor árván, támasz nélkül marad a világban, és kétségbeesésében követni akarja imádott bácsikáját a halálba. Az ég az ifjú Dieter grófot küldi megmentésére…

Hedwig Courths-Mahler - A ​büszkeség béklyójában
Günter ​Friesen párbajban megölte barátját, akivel menyasszonya megcsalta, ezért fogságra ítélik. Dagmar Ruthart ismeretlenül vigasztaló, bátorító sorokat ír a kétségbeesett embernek. Egyikük sem sejti, milyen meglepő fordulatot tartogat számukra a sors...

Hedwig Courths-Mahler - Bocsáss ​meg, Lore!
Nagy ​az öröm Hohensteinban: Hans-Gerog von Hohenstein a menyegzőjét üli Traute von Lankwitzcal. Egyedül Lore nem örvendezik, Hans-Georg fogadott testvére. Titokban szerelmes a jóvágású férfiba. Rettegéssel tölti el a jövő gondolata. Inkább hagyná el örökre drága otthonát, mint hogy egy fedél alatt éljen a kemény szívű Trautéval. De el tudná vajon viselni, hogy nem látja többé imádott Hans-Georgját?

Hedwig Courths-Mahler - Házasság ​balkézről
Lorinak ​fájdalmas a felismerés, hogy apja rangon aluli házassága miatt ő csak megtűrt személy lehet a fejedelmi udvarnál. Úgy érzi, nem várhatja el Herberttől, hogy vállalja szerelmüket, ha nem akarja tönkretenni a szeretett férfi jövőjét.

Hedwig Courths-Mahler - Menyasszony ​szökésben
A ​szinte még gyereklány Nanda Roland beteg édesapja kérésére eljegyzi magát a szomszéd földbirtokos fiával, Jürgen Haldennel. Miután elárvul, jövendő apósa lesz a gyámja A gátlástalan és hatalomvágyó férfi bezárva tartja, gyötri és éhezteti Nandát, akit egy régi sérelemért olthatatlanul...

Hedwig Courths-Mahler - Lélektől ​lélekig
Aga ​Laneck egy alpesi túrán életveszélybe kerül, s az utolsó perben egy idegen férfi menti meg a halálos zuhanástól. A lány azonnal beleszeret megmentőjébe. A sors akaratából hamarosan újra találkoznak. Amikor Aga munka nélkül marad, a dúsgazdag, mozgásképtelen Gladyshez kerül társalkodónőnek. Csak miután aláír egy tíz évre szóló szerződést, találkozik a ház urával, aki nem más, mint a titokzatos életmentő. A férfi nem akar hinni a szemének, amikor megpillantja Agát, aki első látásra rabul ejtette a szívét. A szerelmeseket mély kétségbeesés keríti hatalmába...

Hedwig Courths-Mahler - Vörös ​rózsák
Josta ​kamaszos rajongása a szomszéd birtok ura iránt az évek során szerelemmé érett, így boldogan fogadja Ramberg kérését, hogy legyen a felesége. S bár úgy tűnik, csak gyógyírként kell a férfinak, hogy feledtesse vele élete beteljesületlen, nagy szerelmét, Josta "harcba száll" a férfi szívéért...

Hedwig Courths-Mahler - Merj ​boldog lenni!
Feldnerék ​vállalata a háború után súlyos nehézségekkel küzd, csak Horst előnyös házassága mentheti meg a teljes csődtől. Kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy feleségül vegye távoli unokahúgát, a világtól elzártan felnevelkedett, kissé esetlen, gyámoltalan Riát, aki milliós vagyont örökölt. A körülmények hazug színjátékra kényszerítik a fiatalembert...

Hedwig Courths-Mahler - Szívtelen ​mostoha
Felesége ​halála után Heinz Wartegg bensőséges harmóniában él egyetlen leányával. Robertát mélységese elkeseríti, hogy az édesapja, beleszeret Linda Rittbergbe, egy állástalan társalkodónőbe, és hamarosan feleségül veszi. A számító, becsvágyó teremtést azonban óriási csalódás éri, amikor kiderül, hogy nem Heinz örökölte jómódú felesége vagyonát, hanem a lánya. Linda szívében engesztelhetetlen gyűlölet ébred mostohaleánya iránt.

Hedwig Courths-Mahler - Az ​indiai feleség
Indiai ​utazása során Ronald Rittner megismerkedik a tüneményes szépségű táncosnővel, Maja Ravival, akinek azonnal megtetszik a délceg idegen. Ronald azonban az alázatos szívű, bájos Djunát veszi feleségül, ám az asszony nem sokkal az esküvő után megbetegszik. A bosszúvágytól hajtott Maja elérkezettnek látja az időt, hogy mindenért megfizessen...

Hedwig Courths-Mahler - Kettős ​vonzásban
Viktor ​Valberg több éve nem látta elvált feleségénél élő gyermekét. Annál nagyobb a meglepetése, amikor Rita betoppan hozzá, és kiderül, hogy a jövőben otthont kell nyújtania számára. Édes agglegényéletének feladása túl nagy áldozat lenne tőle, ezért mielőbb férjet akar keríteni felnőtt lányának... Günter báró titokban eljegyzi a csábítóan szép Carry von Platent, csakhogy a lány hűtlenül elhagyja egy dúsgazdag férfi kedvéért. A csalódott báróval a gyengéd, tiszta szívű Rita feledteti bánatát. Szerénysége, gyermeki tisztasága rabul ejti a férfit, aki elhatározza, hogy feleségül veszi. Nem sejti, hogy az álnok Carry csak az alkalomra vár, hogy megzavarja boldogságukat.

Hedwig Courths-Mahler - Rejtőzködő ​szerelem
Rita ​von Buchenaut, a vadóc grófkisasszonyt mindenki kedveli nyílt, egyenes természete miatt. Megtetszik Hans von Riednek is, aki feleségül kéri. A szerelem terén tapasztalatlan leány gyanútlanul igent mond. Útja ezután Baden-Badenba vezet, ahol a zajos társaságban, a csillogás és ármánykodás világában asszonnyá érik. Ekkor jut a fájdalmas felismerésre, a férfi mást szeret.

Hedwig Courths-Mahler - A ​tiszttartóék lánya
Käthe ​nem is kívánhatna a Brandner-birtok ifjú uránál jobb férjet magának, házassága mégis boldogtalan. Bár rajongva szereti a férfit, Georg szíve - úgy tűnik - még mindig első feleségéé, a tündöklő szépségű és szenvedélyes Lottié, aki váratlanul újra felbukkan az életükben...

Hedwig Courths-Mahler - A ​varázsgyűrű
Romana ​Nordegg némán tűri mostohaanyja és mostohatestvérei - Beatrix és Hans - rágalmait. A fukarnak és szívtelennek bélyegzett lány valójában éjt nappallá téve dolgozik, hogy apja hagyatékát megőrizze, mialatt a család többi tagja léha mulatozással szórja a pénzt. A legféktelenebbül a gazdag kérő után sóvárgó Beatrix viselkedik. Georg von Rhoden személyében végre megtalálni véli az áhított vőlegényt, nem is sejti, hogy a férfi mást szeret: egy csöndes, derék, tiszta szívű teremtést...

Hedwig Courths-Mahler - Makrancos ​szív
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hedwig Courths-Mahler - Titkos ​küldetés
Apja ​halála után Hans Ulrich von Frankenau világ körüli utazásból tér haza, hogy átvegye szülei birtokát. A vonaton ismerkedik meg Christa Hellmuttal, aki azonnal felkelti az érdeklődését. Hamarosan szomszédja, Heinz von Birkenheim titkárnőjeként látja viszont bájos útitársát. Örömét megkeseríti, hogy a családi hitbizomány letéteményeseként nem kérheti meg a polgárlány kezét. Szomszédjához hasonlóan ő sem sejti, hogy Christa álnevet visel, küldetést teljesít a Birkenheim-házban, melyet édesanyja a halálos ágyán bízott rá.

Hedwig Courths-Mahler - Távol, ​mégis oly közel
A ​nincstelen földönfutóvá lett Helmut von Waldeck báró inasnak szegődik a dúsgazdag Römhild gyároshoz, és elkíséri világ körüli útjára. Az indulás előtti napokban találkozik Regina Darlanddal, és szerencsésen megmenti egy végzetes balesetből. A bájos kisasszony rabul ejti Helmut szívét, ám a Darland család és Römhild közti baljós kapcsolat beárnyékolja boldogságát, és remélni sem meri, hogy valaha feleségül kérheti az imádott lányt. Vajon az ifjú báró beletörődik sorsába, vagy van elég ereje és bátorsága ahhoz, hogy leküzdje az eléje tornyosuló akadályokat?

Hedwig Courths-Mahler - Az ​eltűnt okirat
Szülei ​halála után Ruth Alving az iparbáró Rochus Bernd védőszárnyai alá kerül, az öregúr háztartását vezeti. Bernd rokonai gyanakodva figyelik a két alapvetően különböző személyiség mind harmonikusabbá váló kapcsolatát. Elvakult irigységükben nem veszik észre a veszélyt, amely nem Ruth, hanem egy fiatalember részéről fenyeget, aki igényt tart a mágnás vagyonára...

Hedwig Courths-Mahler - Sorsdöntő ​vallomás
Ralf ​Tiefenbach egyetlenegyszer nem tud ellenállni a szép Ursula varázsának, s éppen azon az éjszakán megölik egyik barátját. A gyanú Ralfra terelődik, s nem tudja tisztázni magát, mivel nem akarja szerelme nevét meghurcolni a bíróság előtt. Ursula elmondhatná az igazságot, de cserbenhagyja őt. Ekkor előlép az asszony húga, Rosanna, és azt állítja, hogy Ralf nála töltötte a kérdéses éjszakát, ám a vádlott elhárítja ezt az áldozatot. Rosanna restelli, hogy elárulta érzéseit, a szégyen Amerikába kergeti. Miután az igazi gyilkos kilétére fény derült, Ralfot szabadlábra helyezik. Vajon mit diktál ebben a helyzetben a szíve?

Hedwig Courths-Mahler - A ​wollini nővérek
A ​gazdagságért szerelmét is feláldozó Marianne és a tiszta szívű Käthe történetét beszéli el. Tízévi távollét után hazatér a férfi, aki egykor főszerepet játszott Marianne életében, és fellángol a régi szenvedély... A Szeret, nem szeret...? hőse, a fiatal Bussa számára elérhetetlennek tűnik a boldogság, miután megtudja, hogy a rajongva szeretett férfi szíve egy színésznőért dobog...

Hedwig Courths-Mahler - Végzetes ​mámor
Fritz ​balesete nemcsak tiszti pályafutását töri derékba, de anyagi helyzetét is megrendíti. Kénytelen a felesége tehetős nővéréhez fordulni segítségért. Ez annál is fájóbb számára, mivel Friede volt az első menyasszonya, akit a csábító szépségű Lizzi kedvéért bár elhagyott, de elfelejteni soha nem tudott...

Hedwig Courths-Mahler - Veled ​mindhalálig
Édesanyja ​halála után Sentát egy neves bentlakásos iskolába küldi édesapja. A lány éveken keresztül nem látja otthonát, s amikor végre visszatér Erlachhausenbe, hatalmas csalódás éri. Az egykor gyönyörű kertet felverte a gaz, s az omladozó házban éppen árverés zajlik. A gazdag vevőben senki sem ismeri fel az egykori parasztfiút, Henning Stolberget. A fiatalember szörnyű katasztrófától menti meg Erlach bárót és Sentát, majd megható szeretettel gondoskodik róluk, ám ennek okát csak a báró tudja...

Hedwig Courths-Mahler - Az ​elveszett gyűrű
A ​ifjú Günter Warneck szerelme oly erős a gyönyörű színésznő,Loriiránt,hogy apja akarata ellenére feleségül kéri.A gazdag gyártulajdonos Warneckék házában nevelkedő árva Kate szíve majd megszakad a titkon rajongva szeretett fiúért.Félti Güntert a csalódástól,aki a dühös apa ráadásul azzal fenyeget,hogy kitagadja azörökségből...

Hedwig Courths-Mahler - A ​fogadott lány
A ​véletlen a gazdag özvegy, Steinbrechtné házába vezeti Lossen Brittát, a kifogástalan neveltetésű, ámde szegény társalkodónőt. Csakhamar kiderül, hogy a leány az özvegy első férjének második házasságából származó gyermeke. A kettőjük között kibontakozó érzelmi konfliktus csakhamar megoldódik, de ez csak tovább bonyolítja a lány életét.

Kollekciók