Ajax-loader

Hedwig Courths-Mahler könyvei a rukkolán


Hedwig Courths-Mahler - A ​Herfort nővérek
Rolf ​Fernau a gáláns úriember szerepébe bújt gátlástalan nőcsábász, aki "áldozatai" megzsarolásától sem riad vissza Konstanze boldog házasságát készül éppen feldúlni, miután az asszony húgát már sikerült elcsábítania. A szép Herfort nővérek fivére elhatározza, hogy leszámol a lelkiismeretlen gazemberrel...

Hedwig Courths-Mahler - A ​becsület ára
Hedwig ​Courths-Mahler (1867-1950) - Nagyon egyszerű körülmények közül származott, Lipcsében eladónőként dolgozott és tizenhét évesen írta első regényét. Pályafutása a szórakoztató irodalomban egyedülálló: 208 regény milliós példányszámban, több nyelvre lefordítva. A világhírű német írónő művei töretlen népszerűségnek örvendenek napjainkban is. - Ralf kitaszítottként bolyong a világban, pedig egykor ígéretes karrier előtt állt. Más bűne miatt kellett elmenekülnie, ám a honvágy hazahúzza hosszú évek múltán. A bajor hegyek közé utazik, hogy teljes visszavonultságban élve meglelje végre lelki békéjét. A sors azonban mást tartogat a számára...

Hedwig Courths-Mahler - Griseldis ​álma
Alice ​grófnő titokzatos halála gyilkosság gyanújába keveri a köztiszteletben álló Treuenfels grófot, akit a bíróság végül bizonyíték hiányában felment. Úgy tűnik, a rejtély örökre megoldatlan marad, mígnem a grófkisasszony új nevelőnője furcsa álmot lát. Griseldis elhatározza, hogy az álom útmutatása alapján fényt derít a gróf ártatlanságára. Nem is sejti, mekkora veszélybe sodorja magát ezzel...

Hedwig Courths-Mahler - A ​szép Randolf lányok
Külsőre ​egyaránt szépek, lélekben annál különbözőbbek. Míg Sandrának mindene a pompa, a csillogás, addig Liselott szíve a szegény Heinz Rottmann főhadnagyé. Véletlenül Sandra is találkozik a fiatalemberrel, s ettől kezdve csak azon igyekszik, hogy húgát kiüsse a nyeregből. Liselott szenved, mert jól tudja, Sandra nyomban faképnél hagyja Rottmannt, mihelyt feltűnik a láthatáron a várva várt gazdag kérő...

Hedwig Courths-Mahler - Wir ​sind allzumal Sünder
Selbstmord ​oder Rache — diese Alternative schwört Rudolf Werder, nachdem Inflation und Bankbetrug ihn um sein letztes Vermögen gebracht haben. Seiner geliebten Tochter Joan zuliebe entschließt er sich zu letzterem: zu Rache durch Geldraub. Er ist wählerisch. Überfallen wird nur, wer seinen Reichtum auf nicht ehrenhafte Weise erlangt hat, und er ist raffiniert — in dem gebrechlichen älteren Herrn mit dunkler Brille, der es bald wieder zu Millionen gebracht hat und seine nichtsahnende Joan aus dem Pensionat zurückholt, vermutet niemand den behenden Räuber. In der Absicht, von seinem Doppelleben alsbald Abschied zu nehmen, überfällt er noch einen letzten steinreichen Amerikaner. Aber dieser Coup mißlingt. Gleichzeitig leitet er aber das sichere Happy-End ein: Die Tochter, die im fliehenden Räuber den Vater zu erkennen glaubt, fällt in Ohnmacht und in die Arme des schönen, aber ärmlich gekleideten und arbeitslosen Gunter Bertram, der Joan, das schöne Geldräubertöchterlein, nach mancherlei Versuchungen und Schwierigkeiten zum Traualtar führen darf. Hedwig Courths-Mahler — mit ihrem spannenden Familiendrama den Bankpleiten und den Tresorknackern von 1975 um Jahrzehnte voraus.

Hedwig Courths-Mahler - Szívem ​királynője
A ​szerencsétlen sorsú, fiatal Maria sok hiábavaló próbálkozás után a kronecki birtokon talál munkát és megélhetést. De a kicsinyes és féltékeny Klarissa és könnyelmű fivére mellett csak újabb megpróbáltatások várnak rá. A szomszéd birtok ifjú urának az érdeklődését is felkelti, aki nyughatatlanul kutatni kezdi a múltjában rejlő titkot, mely örök boldogtalanságra kárhoztatja a gyönyörű lányt...

Hedwig Courths-Mahler - Tündöklő ​múlt
Alfred ​Letzingen földbirtokos az amerikai delegáció tiszteletére rendezett fogadáson ismeri meg a német származású fiatal amerikait, Fred Gartnert. Találkozásukat az teszi különössé, hogy a két férfi meglepően hasonlít egymásra. Letzingent felettébb nyugtalanítja ez a felismerés, s felmerül benne a gyanú, hogy Fred talán a fia. Mielőtt azonban ennek a végére járhatna, az események váratlan fordulatot vesznek: a fiatalember beleszeret Lottemarie-ba, Letzingen lányába.

Hedwig Courths-Mahler - Engesztelő ​szeretet
Az ​özvegy Bettina nem válogat az eszközökben, hogy megakadályozza öccse házasságát. Egyetlen cél vezérli, hogy fia örökölje majd a nagybátyja vagyonát. Amikor mesterkedése kudarcba fullad, elvakultsága csaknem gyilkosságba kergeti. Csak fivére nagylelkűsége menti meg a jogos bírói ítélettől. De hogyan teheti jóvá, amit elkövetett? Nagyon egyszerű körülmények közül származott, Lipcsében eladónőként dolgozott, és tizenhét évesen írta első regényét. Pályafutása a szórakoztató irodalomban egyedülálló: 208 regény, milliós példányszámban, több nyelvre lefordítva. A világhírű német írónő művei töretlen népszerűségnek örvendenek napjainkban is.

Hedwig Courths-Mahler - Szegény ​kis Anni
Nagynénje ​társalkodónőjében Norbert von Saßneck viszontlátja azt a szép lányt, akit egyszer utazása során távolról megcsodált. Anni Sundheim nevelőszülei halála után a Saßneck-kastélyban talál menedéket. A fiatalok hamar ráébrednek, mit is jelentenek egymásnak. De a férfit köti a családi határozat: csak rangjához méltón nősülhet. Kemény lelki vívódás után úgy dönt, lemond az ősi birtokról, ám Anni nem engedi, hogy ekkora áldozatot hozzon.

Hedwig Courths-Mahler - Szigethercegnő
Távol ​a világtól, csodálatos harmóniában és szeretetben él Peter Hagenau bájos leányával, Liával. Egy napon fiatal társalkodónő és vele egy mérnök érkezik a Jáva melletti kis szigetre. A véletlenek összjátéka folytán hirtelen sötét árnyak bukkannak elő Hagenau múltjából, és megsemmisüléssel fenyegetik apa és lánya idillikus világát...

Hedwig Courths-Mahler - Várj ​reám!
Az ​ifjú Marcell báró beleszeret apja titkárnőjébe, a szép Danielába. Az öreg báró ekkor Amerikába küldi a fiát, hogy kiverje a fejéből ezt a bolondságot. Ám sem az atyai tiltás, sem a távolság nem tudja elszakítani egymástól a szerelmeseket. Az öreg Cerny gróf felbukkanásával azután az események csodálatos fordulatot vesznek...

Hedwig Courths-Mahler - Az ​igazság pillanata
Rita ​meleg otthonra talál nagybátyja házában, miután elveszítette a szüleit. Szeretett unokahúgával együtt nevelkedik, és egy napon ugyanaz a férfi lobbantja lángra mindkettejük szívét. Rita ekkor fájdalmas lemondással félreáll. Súlyos teherként nehezedik a lelkére apja vétke, amelyért - úgy érzi - saját boldogságával kell fizetnie...

Hedwig Courths-Mahler - Meglátni ​és megszeretni
Traude ​nem hitte, hogy létezik szerelem első látásra, míg meg nem ismeri Frankot, a délceg, fiatal katonatisztet. Az ő szíve is lángra lobban a bájos titkárnő iránt, de az apja hallani sem akar erről a kapcsolatról. Sokkal tehetősebb arát szemelt ki fia számára a szenátor úr, és minden eszközzel igyekszik elválasztani egymástól a szerelmeseket...

Hedwig Courths-Mahler - Vezeklés
Lena ​Warnstettent apja kényszeríti a gazdag földbirtokossal, Borkenhagennel kötött házasságba. A lány ezzel a lépéssel szeretett anyját akarja megkímélni a gyalázattól és nyomorúságtól, amelybe apja léha életmódja taszította a családot. Pedig a szíve másé: a vagyontalan Heinz Romittent szereti...

Hedwig Courths-Mahler - Bátraké ​a szerencse
A ​jobb sorsra érdemes Martha szinte gyermek még, amikor beteg édesanyja és hasznavehetetlen apja helyett óriási erőfeszítéssel igyekszik összetartani a családot. Szeretett édesanyja halála után az előkelő Dohrma családhoz kerül, ahol még sanyarúbb sors vár rá. Az uraság fennhéjázó és gőgös fia megkeseríti a kis cseléd napjait. De nincs messze az idő, amikor fordul a szerencse...

Hedwig Courths-Mahler - Amit ​isten egybekötött...
Rodenfels ​urának egykori bűnéért gyermekei bűnhődnek: egyik napról a másikra nincstelen földönfutókká válnak. Georg számára ennél is nagyobb csapás, hogy szerelméről kiderül, apja esküdt ellenségének a lánya, aki örökre elérhetetlen a számára...

Hedwig Courths-Mahler - Becsületbeli ​ügy
Henrici ​konzul ifjúkorában habzsolta az életet, és nagy csábító hírében állt, ám amióta megnősült, maga is kénytelen elviselni a féltékenység pokoli kínját. Attól tart, hogy a sors elégtételt vesz rajta ifjúkori vétkeiért. Elbűvölő felesége, Vera egy napon megismerkedik a jóvágású Heinz Althoff-fal, és a rettegett végzet beteljesedni látszik...

Hedwig Courths-Mahler - Emelt ​fővel
Ernst ​Assmann nehezen viseli a szülői házban uralkodó fagyos légkört. Unokahúga, az árva kis Bettina ugyancsak szenved ettől. A jóságos Emma néni szobájában lelnek menedéket, aki szeretettel foglalkozik a fiatalokkal. Ernst szülei akarata ellenére építésznek készül, ezért elhagyni kényszerül otthonát. Sok év múltán sikeres emberként tér vissza a szülővárosába, és találkozik a gyönyörű hajadonná érett Bettinával...

Hedwig Courths-Mahler - Dorothyért ​mindent!
A ​gazdag repülőgépgyáros Gronert nem utolsósorban üzleti megfontolás vezeti, amikor a lányát feleségül akarja adni Jim Bokerhez. A fiatalember egy fénykép láttán menten beleszeret a gyönyörű Dorothyba, aki azonban hallani sem akar az ismeretlen férjjelöltről. Jim kénytelen álnéven bemutatkozni, ami nem várt bonyodalmakhoz vezet...

Hedwig Courths-Mahler - Nincs ​visszaút
Megkapó ​szerelmi történet a dúsgazdag orosz hercegé és a polgári származású német lányé. Elisa és Alexander tudja, hogy soha nem lehetnek egymáséi. Minden erővel igyekeznek kitépni szívükből a reménytelen szerelmet, ám az erősebbnek bizonyul náluk. Csak hosszú megpróbáltatások után adatik meg nekik, hogy új életet kezdjenek, amelyre azonban bűn és gyász vet árnyékot...

Hedwig Courths-Mahler - Kegyes ​hazugság
Sokévi ​távollét után Heinz hazatér a szülőföldjére, hogy édesapja örökébe lépve továbbvigye a családi vállalatot. Bár titkolja, hogy gazdag ember lett belőle, hozományvadász rokonai megsejtik az igazságot, és kivetik rá a hálójukat. A gyönyörű Felicitas varázsának nem is próbál ellenállni a gyanútlan fiatalember. A boldogságot nem adják könnyen...

Hedwig Courths-Mahler - Titkos ​szerelem
A ​német mérnök, Werner Kronegg átveszi egy afrikai autóút építési munkálatainak vezetését. Állomáshelyére elkíséri a felesége és kislánya. Útközben csatlakozik hozzájuk Tommy Reiner, akit hamarosan meleg barátság fűz a családhoz. Az idegenben eltöltött, hosszú évek alatt Tommy és a kis Ursula elválaszthatatlan játszótársak lesznek. A Kronegg család már készül haza, amikor a munkások között felkelés tör ki, ami meghiúsítja terveiket. Leányukat Tommy Reinerre bízzák, hogy az ő oltalmában térjen vissza szülőhazájába. Az érzékeny, fiatal teremtés első ízben találkozik a civilizált világgal, és ekkor kezdődik a két ember szívszorító szerelmi története.

Hedwig Courths-Mahler - Judy ​esküje
Az ​árva Judy szerető nagynénje oltalmában, jólétben nő fel, ám az infláció felemészti minden vagyonukat. Kénytelenek elköltözni a fővárosból egy szerény vidéki kisvárosba. A néni választása nem véletlenül esik a hatalmas Borau-birtok közelében elterülő Schwarzenbergre. Csak ő tudja, hogy a hóbortos különc hírében álló Borau báró nem más, mint Judy elhunyt édesanyjának a fivére. Új lakhelyén sorsfordító események várnak Judyra...

Hedwig Courths-Mahler - A ​szerelem erejével
Rittberg ​iparmágnás özvegye a halálos ágyán arra kéri a fiát, hogy vegye feleségül a fogadott testvérét, a szerény kedves kis Flaviát, aki titkon régóta szerelmes belé. Ám a jóképű fiatalember szíve a szépséges Steffáért dobog, akinek leghőbb vágya, hogy a színpadot felcserélje az előkelő Rittberg-ház úrnőjének szerepével…

Hedwig Courths-Mahler - Mást ​szeretek
Melanie-tól ​azt követeli zsarnoki atyja, hogy a kezét nyújtsa egy fiatalembernek, akit még sohasem látott. A tervezett házasság mögött üzleti megfontolás rejlik, ami ellen a leány minden erejével harcol. Szíve egy ismeretlenért dobog, a tőle kapott rózsákat őrzi titkon, és várja, hogy álmai lovagja eljöjjön érte.

Hedwig Courths-Mahler - Légy ​a feleségem!
A ​Wendhausen családban nagy az izgalom: a tékozló fiú hazatér! Meggyőződésük, hogy Valentin ugyanolyan ágrólszakadt szegény ember most is, mint amikor útnak indult, és ennek megfelelően tartózkodó a fogadtatás. Csak a kedves kis Bertie és jóságos édesanyja kész szerény hajlékukba befogadni a "szegény unokafivért"...

Hedwig Courths-Mahler - Két ​asszony
Norbert ​Falkenau egy méntelep vezetőjeként dolgozik Oroszországban. Valaha egy asszonyt követve fordított hátat a hazájának, aki azonban csak a vagyonos férfit látta benne. Felesége elhagyja, ő pedig mindenből kiábrándultan külföldön marad, mígnem megörökli a Falkenau-birtokot, ahol bájos unokahúga epekedve várja. Hamarosan egymásba szeretnek, ám boldogságukra sötét árnyék vetül, mert Norbert hitvesének is tudomására jut, hogy férje immár gazdag ember lett.

Hedwig Courths-Mahler - Szívek ​titka
Ötévi ​távollét után, ifjú hitvesével az oldalán tér haza Harald Forst, és már első találkozása a "húgával" rádöbbenti, hogy végzetes hibát követett el. Fogadott testvére, a kis Marlen gyönyörű hajadonná serdült, akinek megpillantásakor forró szerelemre lobban a férfi szíve. Marlen is alig tudja leplezni fájdalmas csalódását, hisz titkon régóta szerelmes Haraldba...

Hedwig Courths-Mahler - Armada ​úrnője
Dolores ​Vanzita, a brazíliai Armada-birtok úrnője és egy ezüstbánya tulajdonosa mostohaapjával Németországba kíván áttelepülni. Ott ismerkedik meg Hans Dornauval. A fiatal mérnök és az elbűvölő szépségű lány kezdettől fogva mély rokonszenvet érez egymás iránt. Vonzalmukat kölcsönösen eltitkolják, mígnem valami borzalmas nem történik. Egy brazíliai utazás során Hans Dornau tehetetlenül kénytelen végignézni, amint Dolorest túszul ejtik. Vajon viszontlátják-e egymást élve.

Hedwig Courths-Mahler - Az ​amulett
Szülei ​halála után Freda társalkodónői állást vállal Dorlaga grófnő mellett. Elkíséri úrnőjét Indiába, ahol Royapetta herceg titokzatos feleségében egykori intézeti társnőjére ismer. Az izgalmas kalandokban bővelkedő utazás fordulatot hoz a fiatal lány életében.

Hedwig Courths-Mahler - Jolande ​esküvője
A ​korán árvaságra jutott Jolande Warren nagybátyjának, a híres sebészprofesszornak a házába kerül. Nagynénje, aki látszólag áldozatkészen viseli gondját, a lehető leggyorsabban férjhez akarja adni. Elterjeszti hát róla, hogy szülei mesés vagyonának egyetlen örököse. A hatás nem marad el, s a kérők között hamarosan megjelenik a tüzes, spanyol nemesúr, Alfonso de Almadeia. A nagynéni és Jolande egyaránt a bűvkörébe kerül, nem sejtve, hogy a gróf személye körül távolról sincs minden rendben. Nehogy az aranyhalacska kicsússzon a keze közül, a férfi egy estély alkalmával olyan helyzetet teremt, hogy ha a lány nem akarja elveszíteni a jó hírét és kínos helyzetbe hozni a nagybátyját, kénytelen beleegyezni a házasságba...

Hedwig Courths-Mahler - Egy ​boldogtalan asszony
Szülei ​halála után Ria Rottmann egyedül és védtelenül áll a világban. A sikeres és jómódú építész, Rolf Matern veszi magához, és gondoskodik a szegény árváról. Senki nem sejti - kiváltképp a felesége nem - miért zárta szívébe ifjúkori barátjának kedves, félénk lánykáját. Csak Ria ismeri jótevője sötét titkát...

Kollekciók