Ajax-loader

Hedwig Courths-Mahler könyvei a rukkolán


Hedwig Courths-Mahler - Rejtőzködő ​szerelem
Rita ​von Buchenaut, a vadóc grófkisasszonyt mindenki kedveli nyílt, egyenes természete miatt. Megtetszik Hans von Riednek is, aki feleségül kéri. A szerelem terén tapasztalatlan leány gyanútlanul igent mond. Útja ezután Baden-Badenba vezet, ahol a zajos társaságban, a csillogás és ármánykodás világában asszonnyá érik. Ekkor jut a fájdalmas felismerésre, a férfi mást szeret.

Hedwig Courths-Mahler - Szilvalekvár ​és vörös rózsák
Elfoglalt ​férj, két élénk leánygyermek, örökösen éhes kosztosok és szívesen látott vendégek - mindannyiukról gondoskodnia kellett, mégis volt ideje és kedve a fiatal Hedwig Courths-Mahlernak, hogy tükörtöjássütés és a szilvalekvárfőzés közben romantikus szerelmi történeteket vessen papírra. Példátlan népszerűségnek örvendő, neves írónőként is szívesen állt oda a tűzhely mellé, hogy a család és a vendégek kedvenc ételeit elkészítse. Ez a kis könyv legjobb receptjeit tartalmazza regényeiből válogatott szemelvények kíséretében, valamint életének meghatározó eseményeit leánya, a nem kevésbé híres Friede Brikner elmondása alapján.

Hedwig Courths-Mahler - Retzbach ​úrnője
Malte ​von Retzbach élete végéig nem tudja megbocsátani fivérének, hogy elszerette a kedvesét. A végrendeletében meg sem emlékezikunokaöccséről, Lotharról, és távoli rokonára, Anne-Rose von Billachra hagyja a birtokát. Lothar von Retzbach gyorsan kiheveri a csalódást, mert szíve azonnal lángra lobban a szépséges Anne-Rose iránt. Csakhogy ekkor újra megjelenik a színen Hans von Rathenow, aki egykor lemondott a vagyontalan lányról. Anne-Rose már eldöntötte kinek nyújtja a kezét, ám egy váratlan esemény mindent összezavar...

Hedwig Courths-Mahler - Dráma ​az udvarházban
Susanna ​von Glossow, a dúsgazdag földbirtokos egyetlen leánya zárdai szigorral nevelkedik nagybátyja komor házában, miután szüleit egy féltékenységi dráma következtében még gyermekkorában elvesztette. Amint nagykorú lesz, elmenekül boldogtalansága helyszínéről, s visszatér az ősi családi birtokra. Birtokszomszédja, az ifjú Rolf von Gerlach pártfogásába veszi, s barátságukból hamarosan szerelem szövődik. Ám a múlt beárnyékolja boldogságukat, s a nevéhez tapadó szégyenfolt miatt Susanna kikosarazza a fiatalembert. Sorsa örök magány, hacsak valami csoda folytán nem tisztázódik szülei tragikus halála...

Hedwig Courths-Mahler - Armada ​úrnője
Dolores ​Vanzita, a brazíliai Armada-birtok úrnője és egy ezüstbánya tulajdonosa mostohaapjával Németországba kíván áttelepülni. Ott ismerkedik meg Hans Dornauval. A fiatal mérnök és az elbűvölő szépségű lány kezdettől fogva mély rokonszenvet érez egymás iránt. Vonzalmukat kölcsönösen eltitkolják, mígnem valami borzalmas nem történik. Egy brazíliai utazás során Hans Dornau tehetetlenül kénytelen végignézni, amint Dolorest túszul ejtik. Vajon viszontlátják-e egymást élve.

Hedwig Courths-Mahler - A ​fogadott leány
A ​véletlen a gazdag özvegy, Steinbrechtné házába vezeti Lossen Brittát, a kifogástalan neveltetésű, ámde szegény társalkodónőt. Csakhamar kiderül, hogy a leány az özvegy első férjének második házasságából származó gyermeke. A kettőjük között kibontakozó érzelmi konfliktus csakhamar megoldódik, de ez csak tovább bonyolítja a lány életét.

Hedwig Courths-Mahler - Átváltozások
Mona ​Runeck éveken át unokafivérénél, Georgentalban él, majd édesapja hazarendeli, mert férjhez akarja adni Bernd Kronauhoz. Mona boldogan engedelmeskedne a szülői szándéknak, hiszen szereti Berndet. Ám egy beszélgetés tanúja lesz, amelynek során a férfi kis madárijesztőnek nevezi őt. Vérig sértve tér vissza Georgentalba, ahol a jelentéktelen leány idővel elbűvölő dámává változik. Ez nem kerüli el Bernd figyelmét sem, amikor új főnöke unokahúgában megpillantja álmai asszonyát. Nem sejti, hogy éppen ő az a lány, akit egyszer megalázott.

Hedwig Courths-Mahler - Végzetes ​mámor
Fritz ​balesete nemcsak tiszti pályafutását töri derékba, de anyagi helyzetét is megrendíti. Kénytelen a felesége tehetős nővéréhez fordulni segítségért. Ez annál is fájóbb számára, mivel Friede volt az első menyasszonya, akit a csábító szépségű Lizzi kedvéért bár elhagyott, de elfelejteni soha nem tudott...

Hedwig Courths-Mahler - Higgy ​a csodában!
Lothar ​Hochberg érdekházasságot köt, hogy megmentse a családi vállalatot a csődtől. Ám egy drámai esemény még a nászútja előtt mély gyászba borítja. Kétségbeesés és önvád emészti, mert olyan titkot őriz a szíve mélyén, amely önmagával és a világgal való meghasonlásra kényszeríti. A feleségétől is eltávolodik, ám Traude nem adja fel a küzdelmet férje szerelméért...

Hedwig Courths-Mahler - Dorrit ​veszélyben
A ​gátlástalanul önző Kurt Riemann elhagyja feleségét és gyermekét, hogy Amerikában próbáljon szerencsét. Hitvese nem bírja elviselni a csapást, önkezével vet véget életének. Az elárvult kicsi Dorritnak egy érző szívű házaspár jóvoltából mégis gondtalan ifjúság jut osztályrészül, ám amikor a nevelőszülők is elhaláloznak, a leány ismét támasz nélkül marad.

Hedwig Courths-Mahler - Anyai ​szív
Távol ​a világtól, egy hegyi tanyán nevelkedik Gerlinde. Édesapja kerüli az embereket, és lányának sem engedi meg, hogy társaságba járjon. Attól fél, hogy örökölte édesanyja könnyelmű természetét, és hűtlenségével úgyis csak tönkretenné a férfit, aki megszereti. Gerlinde minderről mit sem sejtve indul sétára egy sorsdöntő reggelen kedvenc sziklaszirtjéhez...

Hedwig Courths-Mahler - Két ​asszony
Norbert ​Falkenau egy méntelep vezetőjeként dolgozik Oroszországban. Valaha egy asszonyt követve fordított hátat a hazájának, aki azonban csak a vagyonos férfit látta benne. Felesége elhagyja, ő pedig mindenből kiábrándultan külföldön marad, mígnem megörökli a Falkenau-birtokot, ahol bájos unokahúga epekedve várja. Hamarosan egymásba szeretnek, ám boldogságukra sötét árnyék vetül, mert Norbert hitvesének is tudomására jut, hogy férje immár gazdag ember lett.

Hedwig Courths-Mahler - Magdalena ​áldozata
Az ​első világháború idején játszódik a történet. Két német fiatalember menekül a Himaláján keresztül Ázsiából. Ha elfogják őket, hadifogság vár rájuk. Többször eltévednek a kietlen hegycsúcsok között, míg a kimerültség és az éhség végül felőrli Raveneck erejét, s ájultan összerogy. Greinsberg azonban megmenekül, s társának papírjaival sikerül eljutnia Dél-Amerikába. Időközben meghal Raveneck dúsgazdag nagybácsija, aki unokaöccsére hagyta minden vagyonát azzal a feltétellel, hogy feleségül veszi Magdalena von Schlettaut. Greinsberg véletlenül rábukkan az újsághirdetésre, melyet Raveneck keresésére adtak fel, s úgy érzi, elérkezett az ő ideje...

Hedwig Courths-Mahler - Csillogó ​gyémántok
Daisy ​Haller és az édesapja világ körüli útjukon Hamburgba érkeznek. A kíséretükben lévő komornát hamarosan megkörnyékezi egy szobapincér, akinek valójában Haller kisasszony értékes ékszereire fáj a foga. A cinkostársaival végrehajtott rajtaütés döntő fordulatot hoz Daisy sorsában. A legnagyobb bajban találkozik ugyanis egy férfival, aki egy csapásra meghódítja a szívét.

Hedwig Courths-Mahler - Harc ​a boldogságért
Edelgarda ​grófnő és gyönyörű leánya, Adelheidis - szörnyű csapások súlya alatt - kénytelen kiköltözni az ősi kastélyból. Még szerencse, hogy az új tulajdonos, Friedrich Dalheim megengedi, hogy a kastély melletti szerény lakban meghúzhassák magukat. Az anyagrófnő számára azonban ez iszonyú megaláztatás, legalább azt el akarja kerülni, hogy leánya érintkezzen a parvenü új tulajdonossal. Annak fia éppen ezért inkognitóban kénytelen közeledni a szívét lángra lobbantó Adelheidishez, Dalheim intézőjének adva ki magát. Az álorcás helyzet sok bonyodalmat okoz, végül azonban semmi sem állhat a fiatalok boldogságának útjába.

Hedwig Courths-Mahler - A ​legszentebb törvény
Daniela ​származásának titkát egyedül Werner doktor ismeri, aki nagy szeretetben neveli őt a haláláig. Még csak tizenhat éves a lány, amikor árván, támasz nélkül marad a világban, és kétségbeesésében követni akarja imádott bácsikáját a halálba. Az ég az ifjú Dieter grófot küldi megmentésére…

Hedwig Courths-Mahler - Dorrit ​meg a húga
Az ​Atlanti-óceán két partján nő fel a két Riemann lány: a szőke Dorrit Türingiában, féltestvére, a kreol bőrű Micaela egy vadnyugati farmon. Sok viszontagság után végre hozzájuk pártok a szerencse: gazdag örökség száll rájuk. Dorrit Lienhard von Ried felesége lesz, és Micaelának is jóképű udvarlója akad. A múlt azonban sötét árnyékként borul a közben Németországba visszatért lány életére: származása talán örökre megfosztja a boldogságtól. Egy napon távirat érkezik az Újvilágból, amely mindent megváltoztat...

Hedwig Courths-Mahler - Lahori ​napsugara
Martina ​Dornberg szeretett édesanyja elvesztése után nagybátyjánál, a paradicsomi szépségű Szumátra szigetén talál új otthonra. Gondtalan, boldog ifjúságára itt ismét szörnyű szerencsétlenség vet sötét árnyékot: a hozzá legközelebb álló két embert tigrisvadászaton halálos sebesülés éri. Visszatér-e valaha a felhőtlen boldogság az árva fiatal lány életébe?

Hedwig Courths-Mahler - Siddy ​nászútja
Siddy ​Jung boldogan mond igent,amikor Frank Nordau megkéri a kezét.A délceg férfi rég meghódította már a szívét,és a lány biztos abban,hogy a szerelme viszonzásra talál.Az esküvői vacsora után azonban kártyavárként omlik össze a boildogsága.A férje volt szeretőjétől megtudja,hogy Frank nem szerelemből vette el hanem az apja határozott óhajára.Frigyüknek ugyanis a Jung és Hordau cégek egyesülését kellett megpecsételnie.Siddy úgy érzi megalázták,és csalodottan indul el a nászútjára.Semmije nem maradt,csupán a büszkesége.Szentül eltökéli,hogy legalább azt megőrzi...

Hedwig Courths-Mahler - A ​titokzatos idegen
Ralf ​Jansen, egy szegény asztalosmester fia, Ausztráliában megcsinálja a szerencséjét. Gazdag emberként tér vissza szülőhazájába, ahol egy pompás kastélyt vásárol, Bemdorfot. Itt él visszavonultan özvegy édesanyjával. Érzi, hogy arisztokratikus szomszédai mélyen lenézik a magafajta feltörekvőt, ezért nem is keresi velük a kapcsolatot. A szomszédos Schönauban tartott nagyszabású estélyeken sem vesz részt, pedig oda gyöngéd szálak fűzik. Szerelmes a büszke Dagmar grófkisasszonyba, noha tudja, hogy a lány szívét Korff báró, a jóképű lovasszázados ejtette rabul...

Hedwig Courths-Mahler - A ​búcsúlevél
A ​csinos Lonny Strassmann titkárnőként dolgozik egy ügyvédi irodában. Ugyanitt sofőr a jóvágású Lutz Hennersberg. A két fiatal az első pillanattól rokonszenvet érez egymás iránt, de a lány mostohaanyja gonosz gyanakvással figyeli bontakozó kapcsolatukat. Azt akarja, hogy nevelt lánya gazdag férfihoz menjen feleségül, aki őt is súlyos anyagi gondjaiktól. Sikerül rávennie férjét, hogy utasítsa el Hennersberget, aki őszinte szerelemből megkéri Lonny kezét. A kétségbeesett lány búcsúlevelet küld az imádott férfinak.

Hedwig Courths-Mahler - A ​becsület ára
Hedwig ​Courths-Mahler (1867-1950) - Nagyon egyszerű körülmények közül származott, Lipcsében eladónőként dolgozott és tizenhét évesen írta első regényét. Pályafutása a szórakoztató irodalomban egyedülálló: 208 regény milliós példányszámban, több nyelvre lefordítva. A világhírű német írónő művei töretlen népszerűségnek örvendenek napjainkban is. - Ralf kitaszítottként bolyong a világban, pedig egykor ígéretes karrier előtt állt. Más bűne miatt kellett elmenekülnie, ám a honvágy hazahúzza hosszú évek múltán. A bajor hegyek közé utazik, hogy teljes visszavonultságban élve meglelje végre lelki békéjét. A sors azonban mást tartogat a számára...

Hedwig Courths-Mahler - Szegény ​kis Anni
Nagynénje ​társalkodónőjében Norbert von Saßneck viszontlátja azt a szép lányt, akit egyszer utazása során távolról megcsodált. Anni Sundheim nevelőszülei halála után a Saßneck-kastélyban talál menedéket. A fiatalok hamar ráébrednek, mit is jelentenek egymásnak. De a férfit köti a családi határozat: csak rangjához méltón nősülhet. Kemény lelki vívódás után úgy dönt, lemond az ősi birtokról, ám Anni nem engedi, hogy ekkora áldozatot hozzon.

Hedwig Courths-Mahler - Valerie
Valerie ​nincstelenül kénytelen elhagyni ifjúkora boldog színterét, amikor kiderül, hogy fogadott gyermeke volt csupán váratlanul elhunyt anyjának, és végrendelet híján a rokonok örökölnek mindent. Keserű magányában, igazi család után vágyakozva elindul, hogy felkutassa vér szerinti szüleit...

Hedwig Courths-Mahler - Vezeklés
Lena ​Warnstettent apja kényszeríti a gazdag földbirtokossal, Borkenhagennel kötött házasságba. A lány ezzel a lépéssel szeretett anyját akarja megkímélni a gyalázattól és nyomorúságtól, amelybe apja léha életmódja taszította a családot. Pedig a szíve másé: a vagyontalan Heinz Romittent szereti...

Hedwig Courths-Mahler - Az ​amulett
Szülei ​halála után Freda társalkodónői állást vállal Dorlaga grófnő mellett. Elkíséri úrnőjét Indiába, ahol Royapetta herceg titokzatos feleségében egykori intézeti társnőjére ismer. Az izgalmas kalandokban bővelkedő utazás fordulatot hoz a fiatal lány életében.

Hedwig Courths-Mahler - Bocsáss ​meg, Lore!
Nagy ​az öröm Hohensteinban: Hans-Gerog von Hohenstein a menyegzőjét üli Traute von Lankwitzcal. Egyedül Lore nem örvendezik, Hans-Georg fogadott testvére. Titokban szerelmes a jóvágású férfiba. Rettegéssel tölti el a jövő gondolata. Inkább hagyná el örökre drága otthonát, mint hogy egy fedél alatt éljen a kemény szívű Trautéval. De el tudná vajon viselni, hogy nem látja többé imádott Hans-Georgját?

Hedwig Courths-Mahler - Magamért ​szeress!
Nora ​és Ruth Rupertus, a két mostohatestvér egy elegáns berlini villában él. Egyikük sem ment még férjhez, noha a vagyonosnak hitt, szépséges Norát ostromolják a férfiak. Valójában Ruth az, akire az édesanyja hatalmas örökséget hagyott, ám a testvérek semmit sem tesznek a félreértés eloszlatására. Még akkor sem, amikor az elszegényedett ifjú földesúr, Arnold von Rautenau felbukkan az életükben. Azért jött fel Berlinbe, hogy gazdag feleséget keressen magának...

Hedwig Courths-Mahler - A ​végzetes levél
Hasso ​von Ried a taxiban női kézitáskát talál. Tulajdonosa kilétének megállapítása érdekében kinyitja, és egy levélre bukkan benne, amely egyértelműen kompromittálja az illető hölgyet. Az újsághirdetésre jelentkező nőnek visszaadja a táskát, s ekkor nem is sejti még, hogy ez a látszólag érdektelen epizód később végzetes hatással lesz az életére.

Hedwig Courths-Mahler - Szívek ​titka
Ötévi ​távollét után, ifjú hitvesével az oldalán tér haza Harald Forst, és már első találkozása a "húgával" rádöbbenti, hogy végzetes hibát követett el. Fogadott testvére, a kis Marlen gyönyörű hajadonná serdült, akinek megpillantásakor forró szerelemre lobban a férfi szíve. Marlen is alig tudja leplezni fájdalmas csalódását, hisz titkon régóta szerelmes Haraldba...

Hedwig Courths-Mahler - Drága ​lányka
Marx ​professzor asszisztensnőjét nem kényezteti el az élet. Ezért valóságos csoda Richarda Trassberg számára, amikor az a férfi, aki egykor édesanyját szerette, végrendeletében a herrenfeldei birtok kizárólagos örököseként jelöli meg. Szerepel azonban a testamentumban egy kikötés. A lánynak egy éven belül férjhez kell mennie, mégpedig nem akárkihez...

Hedwig Courths-Mahler - Dacolj ​a világgal!
A ​szép Hilde nem tudja eldönteni, melyik udvarlójának nyújtsa a kezét: Richard Sundheimnek, aki gazdag nagybátyja révén jó partinak ígérkezik, vagy a gyáros Frankensteinnek. Miután Richard elesik a remélt örökségtől, Hilde a másik férfi mellett dönt. Nem sejti, hogy Frankenstein hazug vádakkal maga keverte bajba vetélytársát. A kisemmizett, földönfutóvá lett fiatalember - nem lévén más választása - kivándorol Afrikába, hogy ott próbáljon szerencsét...

Kollekciók