Ajax-loader

Hedwig Courths-Mahler könyvei a rukkolán


Hedwig Courths-Mahler - Idegenben
Szívből ​fakadó tesvéri szeretet köti össze Traude Karstent mostohabátyjával, Heinz Ruthlanddal. Mindketten jólelkű, nemes gondolkodású emberek, akiknek a szülői ház korlátolt, rideg légköre sem tudott ártani. A szülők halála után Traude állandóan zsörtölődő rokonok felügyelete alá kerül, míg Heinz Amerikában próbál szerencsét. Amikor a Sternberg Műveknél elhelyezkedik, még nem sejti, milyen sorsdöntő jelentősége lesz az ő és szeretett húga életében a Sternberg névnek...

Hedwig Courths-Mahler - Sanna ​házassága
Sanna ​alig ismeri a férfit, akinek tizenhét évesen a kezét nyújtja, hogy szülei elvesztése után otthont, biztonságot találjon az oldalán. Különös házasságuk még szerencsésen is alakulhatna, ha egy féltékeny asszony nem próbálná meg szétzilálni amúgy is törékeny kapcsolatukat.

Hedwig Courths-Mahler - Minden ​út összefut
Georg ​Roland, a vagyonos hamburgi nagykereskedő titokzatos fogadalma miatt azt követeli egyetlen lányától, Waltrauttól, hogy nyújtsa kezét nevelt bátyjának, Rudolfnak. A testvérként felnőtt két fiatal csak vonakodva, gyermeki engedelmességből egyezik bele az eljegyzésbe. Waltraut időt kér apjától, hogy megszokja az új helyzetet, és engedélyt kap, hogy elutazzon a barátnőjéhez, Ceylonra. A hajóúton ismerkedik meg Jan Werkmeesterrel, és akkor ébred rá, mi a szerelem. Eleinte próbál küzdeni érzései ellen, de a szerelem mindennél erősebb, és jogait követeli. Bár a fiatal pár immáron közösen harcol boldogságáért, a múltból leselkedő sötét titok árnya majdnem örökre elszakítja őket egymástól...

Hedwig Courths-Mahler - Kitaszítva
A ​megindító történet egy fiatal nőről szól, aki nem sejti, hogy a fényűzés, amelyben él, szélhámossággal szerzett pénzen alapul. Csak édesanyja halála ismeri meg az igazságot. Vőlegénye felbontja az eljegyzést, és Rosemarie tövises útra lép, mely előbb a rigolyás grófnő kastélyába, majd egy gyászoló anya otthonába vezeti. Ott találkozik ismét a férfival, aki egykor elhagyta...

Hedwig Courths-Mahler - Tiéd ​a szívem
Ki ​vethetné a tizenhat éves, árva Hardy szemére, hogy birtokának jóképű intézőjénél keres vigasztalást nagy magányában. Nem sejti, hogy szerelmes leveleit Rottloff zsarolásra akarja felhasználni. A férfi elérkezetnek látja az időt álnok terve végrehajtásához, amikor Hardy megismerkedik a szomszéd birtok új urával.

Hedwig Courths-Mahler - A ​kitagadott lány
Leonore ​Strasser szerelme az ünnepelt hegedűművész iránt oly erős, hogy egy napon elhagyja érte a férjét és hatéves kislányát. A megcsalt férfi lelkében sötét kétely támad: lehet, hogy Dagmar nem is az ő gyermeke? Elhatározza, hogy idegenben nevelteti fel, ne emlékeztesse folyton az egykor imádott asszony hűtlenségére. Évek múltán az apa belátja, hogy vétkezett az ártatlan gyermek ellen, de akkor már majdnem késő…

Hedwig Courths-Mahler - Kései ​szerelem
Egy ​napon fiatal festő érkezik az erdei birtokra, ahol nagybátyjával csendes visszavonultságban él a szépséges Anne-Dore. A korosodó férfi aggódva figyeli a fiatalok lassan bontakozó szerelmét, mert ekkor ébred rá, hogy gyámleánya iránt már rég nem csak atyai érzéseket táplál...

Hedwig Courths-Mahler - Borúra ​derű
Frank ​Markwaldnak szerencsétlen házasságából semmije sem maradt imádott kislányán, Connyn kívül. Apa és gyermeke elutazik a svájci hegyóriások közé pihenni, erősödni, feledni. A Palace Szállóban ismerkednek meg a Nordmann testvérpárral, Fredával és Blandinével. Freda maga is keserves szerelmi csalódást élt át nemrégiben, és vonzalom ébred benne a zord, magányos férfi iránt, de az egyelőre megközelíthetetlen...

Hedwig Courths-Mahler - A ​visszatérő múlt
Megkeseredetten, ​magányosan él Ravenau gróf ősei kastélyában, amióta a fia meghalt. Unokáját sem tűri meg maga mellett, és egy lánynevelő intézetbe száműzi hosszú évekre. Jutta egyetlen ,, bűne" az, hogy annak a csalárd asszonynak a gyermeke, aki egykor a családi tragédiát okozta. Hazatérését mégsem odázhatja el örökre az agg gróf... A könyv Aranyhajú boszorkány címmel megjelent a Bastei Kiadónál 1995-ben és a 2011-ben.

Hedwig Courths-Mahler - Diana
Az ​ifjú és halálosan beteg Diana von Dorneck esküvője napján nemcsak a házassági szerződést írja alá, hanem végrendeletét is. Ebben újdonsült férjét, Lothart nevezi meg tekintélyes vagyona örököséül, hogy ezáltal biztosítsa a férfi szüleinek további megélhetését. Így akarja meghálálni Steinachék megható gondoskodását és szeretetét. Egybekelésüket követően a mérnök Lothar nyomban Afrikába utazik, s hamarosan olyasmi történik, amire senki sem számított: Diana meggyógyul...

Hedwig Courths-Mahler - A ​ballépés
Robert ​Folknert lopással vádolják, és kicsapják az iskolából. Szigorú apja is kitagadja. Az ártatlanul meghurcolt fiatalember nagybátyja segítségével Brazíliába megy. Keserves munkával és kitartással egyre feljebb küzdi magát. Nemcsak apjának akarja bebizonyítani, hogy tisztességes ember, hanem szeretett egykori barátnőjének, Lenának is…

Hedwig Courths-Mahler - Dorrit ​meg a húga
Az ​Atlanti-óceán két partján nő fel a két Riemann lány: a szőke Dorrit Türingiában, féltestvére, a kreol bőrű Micaela egy vadnyugati farmon. Sok viszontagság után végre hozzájuk pártok a szerencse: gazdag örökség száll rájuk. Dorrit Lienhard von Ried felesége lesz, és Micaelának is jóképű udvarlója akad. A múlt azonban sötét árnyékként borul a közben Németországba visszatért lány életére: származása talán örökre megfosztja a boldogságtól. Egy napon távirat érkezik az Újvilágból, amely mindent megváltoztat...

Hedwig Courths-Mahler - Dacolj ​a világgal!
A ​szép Hilde nem tudja eldönteni, melyik udvarlójának nyújtsa a kezét: Richard Sundheimnek, aki gazdag nagybátyja révén jó partinak ígérkezik, vagy a gyáros Frankensteinnek. Miután Richard elesik a remélt örökségtől, Hilde a másik férfi mellett dönt. Nem sejti, hogy Frankenstein hazug vádakkal maga keverte bajba vetélytársát. A kisemmizett, földönfutóvá lett fiatalember - nem lévén más választása - kivándorol Afrikába, hogy ott próbáljon szerencsét...

Hedwig Courths-Mahler - Hajsza ​az örökségért
Tényleg ​halott Klaus Weyersberg? Valóban odaveszett az expedícióval az örök jég honában? E kétely emészti Kurt Weyersberget, akinek unokaöccse vélt halálával az ölébe hullik a gyönyörű gravensteini birtok. Ám egyszeriben odalenne a gazdagság és a fényűző élet, ha Klaus váratlanul mégis felbukkanna. Amikor egy napon Gravensteinben megjelenik egy férfi, azt állítván, hogy egyedüli túlélője a tragikusan végződött expedíciónak, a nagybácsi örömmámorban úszik. Leánya, Iduna osztozik atyja örömében , nem így unokahúga, Ruth Falkner. Valami azt súgja neki, hogy az idegen, aki Horváth doktornak adja ki magát, valójában maga Klaus Weyersberg...

Hedwig Courths-Mahler - Veled ​mindhalálig
Édesanyja ​halála után Sentát egy neves bentlakásos iskolába küldi édesapja. A lány éveken keresztül nem látja otthonát, s amikor végre visszatér Erlachhausenbe, hatalmas csalódás éri. Az egykor gyönyörű kertet felverte a gaz, s az omladozó házban éppen árverés zajlik. A gazdag vevőben senki sem ismeri fel az egykori parasztfiút, Henning Stolberget. A fiatalember szörnyű katasztrófától menti meg Erlach bárót és Sentát, majd megható szeretettel gondoskodik róluk, ám ennek okát csak a báró tudja...

Hedwig Courths-Mahler - Eljő ​a mi napunk
Gilda ​korán elveszítette édesapját. Amikor anyja újra férjhez megy, még nem sejti, hogy szélhámosnak esett áldozatul. Gilda kezdettől fogva ellenszenvet érez mostohaapja iránt. Gátlástalan, önző embernek ismeri meg, aki csak az adósságok halmozásához ért. Amikor hitelezője, a milliomos Kronau visszaköveteli a kölcsönbe adott pénzt, a szívtelen mostohaapa a lányát kínálja fel fizetség gyanánt. Megkötik az alkut. Kronau megkéri Gilda kezét, aki az anyja iránti szeretetből sajgó szívvel bár, de igent mond a házassági ajánlatra.

Hedwig Courths-Mahler - Hét ​határon át
Egy ​végzetes félreértés miatt Heinz Velden még az esküvője napján elhagyja imádott feleségét. Azt hiszi, Lore hazudott neki, és nem tiszta a múltja. Az ifjú mérnök kétségbeesésében elmenekül, és Jáva szigetén vállal munkát. Miután Lore rájön, mi űzte el mellőle hitvesét, gondolkodás nélkül követi. Kalandos, megpróbáltatásokkal teli útja során nemegyszer életveszélybe is kerül. Végül azonban megérkezik Jávára, ám ott újabb akadályokkal találja magát szembe. Mintha a sors örökre el akarná választani egymástól a két szerető szívet...

Hedwig Courths-Mahler - Hiába ​menekülsz
A ​Friesen Bankház tulajdonosának szép leánya bizalmatlan minden hódolója iránt, mert úgy véli, érdeklődésük a gazdag örökösnőnek szól. Hans Rolandba mégis beleszeret, de nem meri vállalni az érzelmeit, és valósággal elmenekül. Kalandok és nehézségek árán a fiatalok végül egymásra találnak, de Anitának vezekelnie kell bizalmatlanságáért. Hans próba elé állítja, melynek tétje kettejük boldogsága.

Hedwig Courths-Mahler - Lolo ​hercegnő
Amikor ​Lolo hercegnő megtudja, hogy Joachim herceghez kellene feleségül mennie, egy világ omlik össze benne. Igaz, hogy atyja halála óta mostohanővérével szűkösen élnek, és ez a házasság minden anyagi gondtól megszabadítaná, mégis húzódozik megtenni a sorsdöntő lépést. Talán azért, mert már másé a szíve?

Hedwig Courths-Mahler - Más ​felesége
Dolf ​Falkner az anyja unszolására meghódítja és feleségül veszi a milliókat öröklő, árva Juanitát. A fiatalasszony hamar fölismeri a lelkiismeretlen nőcsábász jellemét, és halálosan boldogtalan a házasságban. Gerd Falkner, Dolf bátyja ekkor tér vissza szülővárosába mint az egyetem új professzora. Találkozik a kétségbeesett Juanitával, és villámként járja át őket a felismerés, hogy szeretik egymást. Gerd kemény küzdelmet folytat lelkiismeretével. Állandóan szeme előtt lebeg a parancsolat: "Ne kívánd a felebarátod feleségét!"

Hedwig Courths-Mahler - Ha ​ketten szeretik egymást
Ranzow ​hercegnő az intrikus mesterkedésektől sem riad vissza, hogy az érdeklődés középpontjába kerüljön. Legújabb áldozata saját társalkodónője, akit összeismertet az unokaöccsével, Egon Ranzow herceggel. Felkelti-e vajon a bájos Lottemarie a gátlástalan világfi érdeklődését? S hogy a tapasztalatlan leánynak e könnyelmű játék netán összetörheti a szívét, azzal a hercegnő csöppet sem törődik.

Hedwig Courths-Mahler - Vergődő ​szerelem
Herbig ​Frigyes, a gazdag gyáros igazi nőgyűlölő hírében áll. Visszavonultan él özvegy húgával, Bettinával és unokaöccsével, Bernáttal. Alaposan meglepődnek hát rokonai, amikor kiderül, hogy Frigyes beleszeretett a gyár egyik fiatal rajzolójába, Rottmann Máriába, s elhatározza, oltárhoz vezeti a lányt. Ez a váratlan esemény évtizedekre megváltoztatja a Herbig-család tagjainak életét. Bettina lelkére örök árnyat rajzol az új asszony iránti féltékenység, Bernát pedig – ki addig szilárdan vallotta, hogy maga is agglegény marad – elhatározza, hogy amint teheti, megnősül. Még nem sejti, hogy milyen kelepcét állított neki a sors…

Hedwig Courths-Mahler - Az ​igazi asszony
Bizony, ​semmi jó nem várható egy házasságtól, ha az csupán egy bogaras öregember furcsa végrendelete miatt köttetik, még akkor sem, ha a hozomány ezúttal megmarad. Így van ez Hannó Lankwitz és Kornélia Reinach esetében is, nem csoda, hogy az ifjú férj rövidesen elhatározza, hogy megkeresi élete igazi asszonyát. Courths-Mahlert ismerve: meg fogja találni.

Hedwig Courths-Mahler - Az ​örökség
A ​fiatalon megözvegyült Georg Romberg egyedül neveli lányát, Gildát. Ausztráliában megcsinálta a szerencséjét, vagyonos ember lett, de a honvágy egyre erősebb benne német hazája iránt. Elhatározza, hogy felnőtt lányát hátrahagyva egyelőre egyedül utazik Németországba. A búcsú pillanatában egyikük sem sejti, hogy a jövő drámai eseményeket tartogat számukra...

Hedwig Courths-Mahler - A ​fogadott lány
A ​sors szeszélye folytán Britta társalkodónői állást kap apja első feleségének a házában. A magányos asszony megszereti az árva lányt, és örökbe fogadja. Ám Britta szerencséje nem várt szenvedések forrása lesz. Egy délceg ifjú hadnagy, aki szemet vetett a gazdag örökösnőre, minden eszközzel megpróbálja elválasztani szerelmétől a gyanútlan lányt…

Hedwig Courths-Mahler - Mindenható ​szerelem
A ​Lindner testvérek, Heinz és Käthe estéről estére a folyónál állnak, és vágyakozva tekintenek a túlsó partra, ahol Ruhland kereskedelmi tanácsos és gyártulajdonos villája áll. Gondolataikban Rose és Gert Ruhlandnál járnak. De ahogyan a folyó határt képez a munkásnegyed és a nagyiparos birtoka között, ugyanúgy világok választják el a Lindner testvéreket a tanácsos két kisebbik gyermekétől. Csak egy valaki nem törődik ezzel a távolsággal: Georg, Ruhland legidősebb fia. Az üzem egyetlen asszonya sincs tőle biztonságban, így Käthe sem. Azzal, hogy a lány visszautasítja, csak fokozza a férfi vágyakozását. Amikor pedig Georg észreveszi, hogy Käthe az öccsét, Gertet szereti, semmitől sem riad vissza.

Hedwig Courths-Mahler - Akarom!
Hochstetten ​kereskedelmi tanácsos szépséges lánya, Renáta szép is, gazdag is, okos is: nem csoda hogy nyüzsögnek körülötte a kérők. A makrancos lány azonban valamennyiükkel szívtelenül, kegyetlenül bánik, sorra kikosarazza őket, s fennen hangoztatja, csak olyan férfi oldalán tudja elképzelni az életét, aki az ő akaratát is képes megtörni: ám ilyen férfi nem létezik. A szomszéd földbirtokos, a daliás Letzingen báró, ki régen szemet vetett Renátára, elhatározza, megtöri a makrancos leány ellenállását. Hogy céljához érjen, különös tervet eszel ki... A könyv [[Hedwig Courths-Mahler: Engedj a szívedhez!]] címmel megjelent a Bastei kiadónál 1998-ban.

Hedwig Courths-Mahler - Te ​vagy a mindenem
Romanának ​gyermekkora óta le kell mondania az élet örömeiről. Lelkiismeretlen gonosztevők elől menekül, akik megfosztották a hazájától és családjától, és most őt is félre akarják állítani az útból, hogy megkaparinthassák hatalmas vagyonát. Visszavonult életmódja ellenére Romana egy napon megismerkedik egy fiatalemberrel, és megszereti. Ezt használják ki üldözői. Kezdődik a versenyfutás az idővel...

Hedwig Courths-Mahler - Kalifornia ​szépe
Gladys ​Forester egy hátrahagyott levélből tudja meg, hogy elhunyt édesapja valaha Németországban, fiatal pénztárosként sikkasztásával tönkretette a céget, amelynél dolgozott. A sors úgy hozza, hogy az elbűvölő amerikai lány európai utazása során találkozik egy férfival, aki iránt első látásra erős vonzalmat érez. Amikor bemutatják neki, rádöbben, hogy az illető annak az embernek a fia, akit az ő apja egykor szerencsétlenségbe taszított. Vajon a régi bűn miatt le kell mondania a szerelméről?

Hedwig Courths-Mahler - A ​filmcsillag
Amióta ​a szép és jómódú Rose Marba egyik napról a másikra nincstelen árvává lett, gátlásos, félszeg teremtés. Egy-egy kisebb filmes munkával sikerül úgy-ahogy eltartania magát, de lámpaláza miatt nehezen boldogul a felvevőgép előtt. Egyszer aztán összetalálkozik a mozirajongó nők bálványával, Harald Landryval. Mi tagadás, Rose szíve is megdobban az istenített filmcsillag láttán. Ám a filmvászon hódító külsejű Don Juanja egyszer s mindenkorra végzett a szerelemmel, miután egy nő megcsalta, s egy sötét titkot kell magába zárva hurcolnia. Vajon képes-e a tapasztalatlan Rose mégis áttörni a közöny páncélját, amely mögé Harald Landry rejtőzött?

Hedwig Courths-Mahler - Gazdátlan ​szív
Käthe ​egy kisváros nyomasztó légkörében nevelkedik. A szabadság és önmegvalósítás utáni vágytól hajtva elhatározza, hogy színésznő lesz. A városi színtársulat nyári vendégszereplése alkalmával megismerkedik a könnyelmű, körülrajongott színésszel, Wiganddal, aki első pillantásra beleszeret a bájos fiatal lányba. Összeházasodnak, ám a férfinak esze ágában sincs változtatni korábbi életvitelén. Mire Käthe rájön tévedésére, már késő...

Hedwig Courths-Mahler - Titkos ​mátkaság
Manhardt ​szenátor elhatározza, hogy egyetlen fiát, Frankot előkelő társadalmi állásának megfelelően házasítja meg. Erre a célra régi barátjának, a Dél-Amerikában élő Rudolf úrnak leányát tartja a legalkalmasabbnak. Az apák meg is tesznek mindent, hogy a fiatalok egybekeljenek, ám nekik már van választottjuk. Csakhogy akikért a szívük dobog, szegények mint a templom egere. De az érzelmeknek nem lehet parancsolni.. A könyv Meglátni és megszeretni címmel megjelent az Ex-BB kiadónál 2009-ben.

Kollekciók