Ajax-loader

Nagy István György könyvei a rukkolán


Serfőző László - Nagy István György - Szentesi György - Mit ​kell tudni a háborúról és a korszerű hadseregekről?
Az ​1980-as, még inkább az 1990-es évek az emberiség holnapja, jövője szempontjából kritikus időszak árnyékát vetítik előre. Bonyolult és nyugtalan korunkban a különböző eredetű ellentmondásoknak, feszültségeknek máris olyan mennyisége halmozódott fel, amely új minőségi jegyeket hordoz. Századunk végére rendkívüli módon kiéleződtek a legáltalánosabb értelemben vett politikai-társadalmi ellentétek, tovább erősödtek a világgazdasági korszakváltásból eredő egyenlőtlenségek, szaporodtak a Föld hatalmas térségeit érintő demográfiai és ökológiai gondok, nem is szólva az élelmiszer-, a nyersanyag- és az energiaellátás százmilliókat sújtó zavarairól. Megoldásukat szinte elképzelni sem lehet az államok legszélesebb körű együttműködése, a már rendelkezésre álló roppant anyagi-szellemi erőforrások közös mozgósítása nélkül. Csakhogy azok a tőkés hatalmi csoportok, amelyek nem a kooperációt, hanem a konfrontációt helyezik előtérbe és az erőforrások nem lebecsülhető hányadát katonai célokra vonják el, lépten-nyomon keresztezik, akadályozzák az emberi társadalom legégetőbb gondjainak enyhítését. Sőt, e gondok-bajok még csak tovább sokasodnak. A politikai enyhülési folyamat visszafordítására, a fegyverkezés fokozására, a kölcsönös bizalom aláásására tett nyugati - mindenekelőtt amerikai - lépések mind veszélyesebb irányba tolhatják el az események menetét.

Nagy István György - Horváth Árpád - A ​csillagok felé
Gyakorta ​halljuk, olvassuk, hogy a rakéták és az űrhajók korában élünk. De addig, amíg az ember elindulhatott a csillagok felé, csak évezredekkel mérhető, hosszú utat kellett megtennie. A mesék és a mondák, a fantasztikus regények az álmodozók és a feltalálók, a tudósok és a katonák gondolatai, elképzelései, véghezvitt és meghiúsult kísérletei tanúsítják az embernek a Föld elhagyására irányuló, tántoríthatatlan törekvését. Erről ad számot könyvünk két szerzője.

Nagy István György - Szentesi György - Szovjet ​űrhajózás
Gyakorta ​említjük, hogy a tudományos-technikai forradalom korában élünk. E korszak kibontakozásának igen fontos tényezői azok a tudományos és műszaki eredmények, amelyeket az utóbbi huszonkét év űrhajózása hozott létre. Különösen az utóbbi huszonkét év tekinthet vissza a Szovjetunió kozmonautikája, amely megmutatta, hogy a tudomány forradalma hogyan fonódik össze a forradalom tudományával. Füzetünkben a szovjet kozmonautikáról szándékozunk vázlatos képet adni, kitérve egyúttal az Interkozmosz-program keretében végrehajtott űrhajózási vállalkozásokra is. Tudvalevő, hogy az utóbb említett nemzetközi együttműködésben hazánk is részt vesz.

Nagy István György - Szentesi György - Rakétafegyverek, ​űrhajózási hordozórakéták
A ​rakéta a korunkban végbemenő tudományos-technikai és hadügyi forradalom legjellegzetesebb megtestesítőinek egyike. A ma embere – mint újságolvasó, rádióhallgató vagy mint tv-néző – politikai, haditechnikai vagy űrhajózási vonatkozásban szinte nap mint nap találkozik a rakétákkal kapcsolatos kérdésekkel. A közöttük való eligazodás pedig nem könnyű feladat. Könyvünk megjelentetését ezeken túlmenően még több további szempont is indokolja. Közülük a legfontosabbak, hogy a rakétafegyverek a korszerű hadviselés igen jelentős, emellett rendkívül dinamikusan fejlődő eszközei, s a világ valamennyi korszerű hadserege fegyverzetében megtalálhatók. Továbbá hogy a világpolitikában érvényesülő erővonalak egyike szintén a különböző hatótávolságú rakétákkal-rakétarendszerekkel – a fegyverkezéssel, illetve a leszereléssel – kapcsolatos. Végül az űrhajózásban, az űrkutatásban betöltött szerepük mondhatni meghatározó. A könyv áttekinti a rakéták, a rakétafegyverek történetét, majd a rakétaelméletből, -technikából ad a megértéshez szükséges ízelítőt. A típusismertetés a hadászati rakétafegyverek, a szárazföldi harc rakétafegyverei, a repülőgép- és a hajófedélzeti rakétafegyverek, a légvédelmi és az ellenrakéták, végül az űrhajózási hordozórakéták csoportosításban mintegy 250 rakétatípust mutat be. Nem hiányzik a könyvből a hadászati robotrepülőgépek (az ún. cirkáló rakéták) ismertetése sem. Ilyen jellegű könyv magyar nyelven ez ideig nem jelent meg. Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1983, Terjedelem: 377 p. : ill. : 17x25 cm

Nagy István György - Űrhajózás
Korunk ​- az űrhajózás kora. Az ember lerázta magáról azokat a bilincseket, amelyek időtlen idők óta a Földhöz láncolták, és kilépett a világűrbe, a kozmoszba. Új eszközeivel nemcsak a Hold, a bolygók, a Naprendszer, sőt az egész világmindenség titkait fürkészi, hanem mindinkább megismeri magát a Földet és kozmikus környezetét is. Mind hasznosabbakká válnak az űrhajózás gyakorlati alkalmazásai a meteorológiában, a távközlésben, a földi erőforrások kutatásában. Az űrhajózási eszközök igen eltérő nagyságúak: nem ritka közöttük a néhány centiméteres méretű és tíz-egynéhány kilogramm tömegű éppúgy, mint a sok méteres és több tonnás űrállomás. Ezért nemegyszer még arra sem volt mód, hogy az ugyanazon a táblán szereplő különböző típusú űreszközöket azonos méretarányban ábrázolhassuk. Mégis úgy gondoljuk, aki végiglapozgatja a következő oldalakat, megismeri majd az űrkutatásnak, a kozmosz felderítésének legfontosabb állomásait.

Kollekciók