Ajax-loader

Alfred Döblin könyvei a rukkolán


Alfred Döblin - A ​két arzénes barátnő
"Ellinek ​szüntelenül látnia kellett a beteg embert, ahogy lázasan föl-alá jár a szobában, fájdalmában a falat kaparja. Rettenetesen szenvedett ettől a látványtól. A levelekbe kellett menekülnie, megerősítenie magát: nem hagyom abba, bűnhődnie kell, még ha meg is kell fizetnem érte. Időnként valami állati nemtörődömség szabadult el benne, s olyankor minden feszültsége hirtelen fölengedett. Olyankor közönyösen vitte oda Linknek a diétás lisztlevest, és közben "azt is elintézte". És valósággal élvezte, ahogy mindezt véghezvitte: a férje szeme láttára így, a háta mögött meg belekeverte az ételébe a mérget: -Csak dögölne már meg a disznó. De olyan szívós. Ma csöppeket adtam neki, de amúgy alaposan. Aztán egyszerre olyan szívdobogása lett, hogy borogatást kellett neki adnom. Csakhogy egyáltalán nem a szívére tettem, hanem a hóna alá, de nem vette észre." A feszültség egyhülésének s a helyébe lépő cinizmusnak ritka pillanatai voltak ezek. Elli időnként szinte összeomlott a bűntudat és a lelki gyötrelem súlya alatt. Olyankor leborult a férje előtt, és kérlelte, hogy maradjon vele, ő ápolni akarja. Olyankor megint hitvestárs volt, a braunschweigi család gyermeke, Link pedig a férj, akit az apja adott neki. A félelem a büntetéstől: -Ha Link megtudja, hogy megmérgeztem, akkor végem, akkor nincs irgalom, nincs kegyelem.-"

Alfred Döblin - Die ​Ermordung einer Butterblume und andere Erzählungen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alfred Döblin - Berlin ​Alexanderplatz (német)
Biberkopf ​hat geschworen, er will anständig sein, und ihr habt gesehen, wie er wochenlang anständig ist, aber das war gewissermaßen nur eine Gnadenfrist. Das Leben findet das auf die Dauer zu fein und stellt ihm hinterlistig ein Bein. Die Geschichte des Transportarbeiters Franz Biberkopf, der, aus der Strafanstalt Berlin-Tegel entlassen, als ehrlicher Mann ins Leben zurückfinden möchte, ist der erste deutsche Großstadtroman von literarischem Rang. Das Berlin der Zwanziger Jahre ist der Schauplatz des Geschehens. Dabei wird die Großstadt selbst zum Gegenspieler des gutmütig-jähzornigen Franz Biberkopf, der dieser verlockenden, aber auch unerbittlichen Welt zu trotzen versucht. Mit Berlin Alexanderplatz vollzog Döblin die radikale Abkehr vom bürgerlich psychologischen Roman. Hier wurde kein Einzelschicksal analysiert. Das kollektive Geschehen, das Allgemeine einer menschlichen Situation erfuhr hier eine gültige dichterische Gestaltung. Der Roman zählt zu den großen Epen unserer Zeit.

Alfred Döblin - Hamlet ​avagy a hosszú éjszaka vége
A ​második világháború után megjelent híres könyvében a szerző egy modern Hamlet történetét írta meg. Lélektani detektívregénynek nevezhetnénk írását, de ráillik a lélektani kalandregény elnevezés is. Edward Gordon, a háború utolsó napjaiban súlyosan megrokkant angol ifjú, betegen érkezik vissza hazájába és a szülői házban keresi a bűnöst, aki felelős nemcsak az ő tönkretett fiatal életéért és a pusztító világháborúért, de a meghitt családi kör, az otthon széthullásáért is. Anyja ösztönzésére egy ideig vállalja Hamlet szerepét, de a betegség éjszakájában megtett hosszú, gyötrelmes útja végén ráébred arra, hogy a bűnöst nem otthonában kell keresnie. A szerelem és a gyűlölet emésztő tüze elpusztítja Edward szüleit, akik a valóság és a képzelet között vergődve csak a halálban találnak újra egymásra. De Edward meggyógyul, és a szenvedély lángjában megtisztulva, bátran indul el egy új élet felé. Döblin írói egyéniségének egyik alapvető vonása, a "Lust zu fabulieren", több mint egyszerű mesélőkedv: a mesemondás gyönyöre ez, amellyel magával ragadja és az olvasás gyönyörével ismerteti meg olvasóit.

Alfred Döblin - Berlin, ​Alexanderplatz
A ​regény Alfred Döblin életművének legjelentősebb darabja, s az európai expresszionizmus korszakot meghatározó, kiemelkedő alkotása. Szuggesztív erővel elevenedik meg benne Berlin, a huszadik századi modern nagyváros, s keleti városrész proletárnegyedei s a kisemberek - munkások, lumpenproletárok és lecsúszott tisztviselők - életének központja: a lármás, forgalmas Alexanderplatz. Döblin mélységesen ismerte a szegények, elesettek és kitaszítottak városát és életét, a névtelen tömegeket, amelyeknek élete egybeforrott a város életével. Ismerte, szerette és szánta őket, akárcsak az ismeretlen tömegből kiemelt hősét, Franz Biberkopfot, a börtönviselt szállítómunkást, aki háromszor megpróbál új, tisztességes életet kezdeni, de mindannyiszor szembetalálja magát valami ellenséges, sötét hatalommal, amely kerítővé, gyilkossá teszi. Döblin megkapó hitelességgel ábrázolja a társadalom szorításában vergődő, s végül minden becsületes szándékát feladó hősét, s az élet eleven színeivel mutatja be a berlini proletárok életének immár jelképpé vált központját, a berlini Alexanderlpatzot.

Kollekciók