Ajax-loader

Nyiszli Miklós könyvei a rukkolán


Nyiszli Miklós - Dr. ​Mengele boncolóorvosa voltam az auschwitzi krematóriumban
Dr. ​Nyiszli Miklós 1946-ban vetette papírra borzongató önéletírását a hírhedt lengyelországi haláltáborban töltött időről és az ott végzett kényszerű foglalatosságáról. A szerző a túlélést a szakmájának köszönhette, orvos volt, és ráadásul Németországban végzett, kiváló szakmai tapasztalattal, tudással rendelkezett, ez elősegítette, hogy Dr. Mengele "kiválasztottja" legyen. .. Megrázó könyv ez - az ember lealjasodásának hihetetlen, ámde sajnos mégis megtörtént eseteiről szól. Dr. Mengele háborús bűnös, milliók halálához járult hozzá, miközben a "tudomány" nevében állatias kísérleteket folytatott élő és holt embereken. A drámai auschwitzi hónapok története után kiadónk egy szakértővel még két részt íratott az eredeti műhöz. Az egyik a koncentrációs, megsemmisítő táborok hátborzongató mindennapjait és "működését" írja le kegyetlen, szenvtelen pontossággal - a másik Mengele doktor további sorsát mondja el. A háborús bűnös hogyan élt egészen a halálig Dél-Amerika több országában, és miért nem bukkantak nyomára az utána küldött ügynökök...?

Nyiszli Miklós - Auschwitz: ​A Doctor's Eyewitness Account
When ​the Nazis invaded Hungary in 1944, they sent virtually the entire Jewish population to Auschwitz. A Jew and a medical doctor, the prisoner Dr. Miklos Nyiszli was spared death for a grimmer fate: to perform "scientific research" on his fellow inmates under the supervision of the man who became known as the infamous "Angel of Death" - Dr. Josef Mengele. Nyiszli was named Mengele's personal research pathologist. In that capactity he also served as physician to the Sonderkommando, the Jewish prisoners who worked exclusively in the crematoriums and were routinely executed after four months. Miraculously, Nyiszli survived to give this horrifying and sobering account.

Nyiszli Miklós - Mengele ​boncoló orvosa voltam
Dr. ​Nyiszli Miklós 1946-ban vetette papírra borzongató önéletírását a hírhedt lengyelországi haláltáborban töltött időről és az ott végzett kényszerű foglalatosságáról. A szerző a túlélést a szakmájának köszönhette, orvos volt, és ráadásul Németországban végzett, kiváló szakmai tapasztalattal, tudással rendelkezett, ez elősegítette, hogy Dr. Mengele "kiválasztottja" legyen. "Alulírott dr. Nyiszli Miklós orvos, a 8450 tetoválási számot viselő volt KZ-fogoly, e szerzésemben megjelenő művet, mely az emberiség történetének legsötétebb lapjait foglalja magában, minden indulattól mentesen, a valóságnak megfelelően, a legkisebb túlzás és színezés mellőzésével írtam meg, mint közvetlen szemlélője az auschwitzi krematóriumok és más máglyák, melyeknek tüzében apák, anyák és gyermekek milliói enyésztek el."

Nyiszli Miklós - Orvos ​voltam Auschwitzban
NYILATKOZAT Alulírott ​dr. Nyiszli Miklós orvos, A. 8450 tetoválási számot viselő volt KZ fogoly, e szerzésemben megjelenő művet, mely az emberiség történetének legsötétebb lapjait foglalja magában, minden indulattól mentesen, a valóságnak megfelelően, a legkisebb túlzás és színezés mellőzésével írtam meg, mint közvetlen szemlélője és szereplője az auschwitzi krematóriumok és máglyák munkájának, melyeknek tüzében apák, anyák és gyermekek milliói enyésztek el. Mint az auschwitzi krematóriumok első orvosa, számtalan boncolási és törvényszéki orvostani jegyzőkönyvet szerkesztettem és láttam el tetoválási számom kézjegyével. Ezeket az okmányokat főnököm, dr. Mengele ellenjegyezte, így postáztam a Berlin-Dahlem-i Institut für rassenbiologische und anthropologische Forschungen címére, a világ egyik legnevesebb orvosi fóruma számára. Minden valószínűség szerint ma is fellelhetők a nagy kutatóintézet irattárában. Munkámmal nem törekszem irodalmi sikerre. Nem író, orvos voltam, amikor a minden képzeletet felülmúló borzalmakat átéltem, és most, hogy leírásukra sor került, most sem az író igényével, hanem az orvos tollával írtam meg könyvemet. Kelt Nagyváradon, 1946. március havában dr. N y i s z l i M i k l ó s

Kollekciók