Ajax-loader

Miklya Zsolt könyvei a rukkolán


Csík Mónika - Kertész Eszter - Kiss Lehel - Kiss Ottó - Körmöczi-Kriván Péter - Limpár Illdikó - Majoros Nóra - Mészöly Ági - Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Molnár Krisztina Rita - Petőcz András - Vörös István - A második legjobb történet
A betlehemi jászol mellett sokan megfordultak. Többségükről semmi mást nem jegyzett fel az evangélium. De mindenkinek vannak más történetei. Ebben a könyvben kortárs írók, költők mesélik el a második legszebb, legjobb, legizgalmasabb történeteket - a múltból vagy a jövőből.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Az ​oroszlán nyomában
Hogyan ​lehetne elmesélni a gyermekeknek, amit Jézus tett értük? -- A kérdést maga C. S. Lewis tette fel, s válaszaként megszülettek a Narnia krónikái. A Narnia-tábor célja se több, se kevesebb, mint végigélni -olvasni a gyerekekkel Lucy, Susan, Edmund és Peter történetét, miközben Aslan, az oroszlán áldozata és feltámadása, gonosszal való küzdelme a példázat erejével hat. A tábor minden napjára jut néhány fejezet a regényből, feldolgozásához pedig sok azonosulásra késztető kreatív feladat vár a gyerekekre: - dráma - pantomim - újságírás - terepasztal - térképészet - modellépítés - szobrászat - konyhaművészet - dal- és zeneszerzés - kirándulás - számháború - és még sokféle csoportjáték

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Mi ​leszek, ha nagy leszek?
Minden ​ kisgyermeknek határozott elképzelése van arról, hogy mi lesz, ha nagy lesz, eközben képzeletük határtalanul szárnyal.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Noé ​bárkája
A ​bibliai mesék sorozat következő része a legkisebbekkel ismerteti meg a Szentírás egy újabb ismert történetét.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Mackó ​Mama, taníts minket köszönni!
Jó ​napot! Csókolom! Szia! Mennyiféle köszönés! Nem csoda, ha a mackóikrek nem tudnak eligazodni közöttük. De szerencsére Brumama segít nekik, mint mindig.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - A ​húsvéti csodatojások
Nyufurc, ​a legkisebb nyúlgyerek már nagyon unja a húsvéti piros tojásokat. A batikoltakat, az aranyporosakat, a matricásakat és az írókázottakat is. Nyufurc különleges tojásokat akar vinni a gyerekeknek. Igazi, csodatojást!

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Cerka ​Tinka és a szürke Lord
Cerka ​Tinka, a cerkalány Kolorító fellegvárában lakik apjával, Don Aquarellel, és anyjával, Donna Pastellával. Családjuknak fontos feladata van: ők felelősek az ég, a föld, a virágok színeiért, s egyben az emberek hangulatáért is. Tinka első baklövése után rájön, hogy egészen apró dolgokkal is szebbé, színesebbé lehet tenni a világot. Elég egy bocsánatkérés, egy mosoly, egy segítő szó. Barátjával, Aranyszőrű Ártánnyal keresztül-kasul bejárják a várost, hogy segítsenek a bajban. Munkájuk akkor válik igazán nehézzé, amikor megjelenik Kolorítóban Lord Grafith, aki szürkére festi a világot.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Angyalok ​Betlehem mellett
Angyallal ​találkozott Mária Nazaretben. Angyalok éneke kísérte Jézus születését. Énekeljünk, örvendezzünk mi is együtt, mint a betlehemi pásztorok, hiszen itt a karácsony!

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Szivárvány-ovi
Láttál ​már szivárványt? És tudod hova vezet? Hát a Szivárvány oviba! Oda jár Lackó és Luca is. Lépj át velük te is gyorsan a Szivárvány ovi kapuján.

Damásdiné Judit - Bölcsföldi András - Nagy Izabella - Damásdi Dénes - Cs. Szabó Sándor - Miklya Zsolt - Lindsay Macrae - Szőczi János - Miklya Luzsányi Mónika - Smelka Sándor - Fodorné Ablonczy Margit - Tatai István - Láttuk ​az eget
"Ki ​gondolta volna 1990-ben, a rendszerváltás után, hogy a kiadott egy-két igehirdetés- és életrajzi kötetet minden évben egyre több újabb követi majd. Pedig így történt. Isten hatalmas csodájának és kegyelmének lehettünk tanúi ez alatt a huszonöt év alatt: az irodámban levő könyvespolc szép lassan megtelt, és ez a jubileumi kötet rajta a 190. könyv." Damásdi Dénesné Judit

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Lánynak ​lenni jó... / Fiúnak lenni jó...
Sári ​már nagylány, Soma pedig nagyfiú. Persze még annyira nem nagyok, mint anya meg apa. De azt nagyon jól tudják, miért is jó anyának és apának lenni!

Miklya Zsolt - Történetek ​a Pirosoviból
Amikor ​Csorváson éltünk, szülőfalumban (ami ugyan város lett azóta, nekem mégis falu marad), én vittem Eszter lányomat és Attila fiamat óvodába, méghozzá abba, ahová magam is jártam annak idején. Attila nem is beszélt másról, mint a Pirosoviról. Pedig amelyik ott állt a park (a „Kiserdő”) mellett, piszkossárga volt inkább. Fiam képzeletében átszíneződött mégis, és benépesült olyan lényekkel, akikkel csak a mesékben és egy kisgyerek fantáziavilágában szoktunk találkozni.

Miklya Zsolt - Miklyáné Luzsányi Mónika - Olvasónapló ​- Fekete István: Vuk
A ​regényt négy részre tagolta az olvasónapló szerzője, és mindegyik résznek címet is adott, amellyel segíti a lényeglátás fejlődését. Az értelmező és a kreatív olvasás képességének fejlesztése hangsúlyosan érvényesül, de emellett emellett az írásbeli szövegalkotás tanult műfajainak (elbeszélés, leírás, jellemzés, tudósítás, kiáltvány) gyakorlását és alkalmazását kívánó feladatok is találhatók a kiadványban. Mindegyik feladatsorban tudatosítja a szerző az írói eszközöket és azok funkcióját (hasonlat, megszemélyesítés). Szervesen épülnek be a feladatokba a nyelvtani ismeretek alkalmazása: a feladatok mindig a témákhoz kapcsolódnak. A füzet végén összefoglalás és szójegyzék található.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Pufi ​malac nasizik
Pufi ​malac nem eszik sokat. Csak nassolgat egy kicsit. Meg csipeget. És falatozik. Így amikor eljön az ebédidő hiába tesz bármit az asztalra Töfi mama, a malackának nem ízlik. Ám egy napon Vadkan bátyó elviszi Pufit kirándulni, és onnantól megváltozik minden.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Dávid ​és Góliát
Élt ​egyszer egy pásztorfiú, aki legyőzött egy valóságos óriást, Góliátot. Ismerd meg te is történetét!

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Iringó ​és Imola, az évszaktündérek 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklya Zsolt - Pityu ​azt mondja...
Én ​nem tudom, Istennek melyik lehet a kedvenc színe. Én a helyében nem tudnék választani. Csinálnék egy olyant, amelyikben minden szín benne van.

Bencsik Antal - Majoros Nóra - Miklya Zsolt - Moskát Anita - Erdőlakók
Sorozatunkkal ​arra szeretnénk buzdítani már a legapróbbakat is, hogy legyenek nyitottak maguk körül mindenre, menjenek ki a természetbe, ismerjék meg a világot és önmagukat - akár a humor tükrén keresztül is. A kötetek hazai írók és művészek munkáit tartalmazzák. Ebben a kötetben megismerkedhettek a magyar erdők leggyakoribb állataival. Kalandozzatok velünk a természet világában mesék, versek kíséretében, a matricás füzetben pedig játékos feladványokkal felmérhetitek tudásotokat. Óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk!

Miklya Zsolt - Cérnatánc
Egy ​költészet minősége sok mindenből tevődik össze, de az első szempont a vizsgálatánál mindenképpen az, hogy egyáltalán meg tud-e szólalni. Ahogy a szavakat egymáshoz igazítja, ezen áll vagy bukik. Miklya Zsolt a kötet első versével meggyőz, hogy vérbeli költővel van dolgunk. Szabad vers, de abból a fajtából, amelyik a kötött vers elemeit variálja, illeszti új rendbe. Kiindulópontja, ősmintája a blank jambus, amely tiszta formában csak kétszer bukkan fel: a második és az utolsó sorban. És ennyi támaszték elég neki, hogy antik metrumelemek finom vegyítésével, a soráthajlásokkal, a súlypontok hibátlan elosztásával olyan biztos közeget teremtsen a mondandójának, mintha mondjuk alkaioszi strófákban szólna. Mindezt az olvasó persze nem vizsgálja, csak érzi, mint a víz árját, ahogy ragadja magával, a költő teremtett világába. És ez a világ nagyon is igényli ezt a szívó-terelő erőt, mert nem olyan képekben fogalmazódik meg, amelyeket kívülről, távolabbról, a verstől eloldódva is szemügyre vehetnénk. Minden ott születik a versben, belülről, onnan, ahol a költői képzelet magával emésztette az emlékeket és helyzeteket, gyerekkorát, szerelmét, álmait. Ha a nyelvi forma erős kohéziója nem fogná őket össze, figyelmünk lecsúszna róluk, eltévedne köztük tanácstalanul. Mert Miklya Zsolt nem a könnyebbik végén fogja meg a dolgot. Nem az ismerős húrokat pengeti, nem a képzelet kitaposott pályáin lépked, noha megvan hozzá minden eszköze és tudása, hanem - ahogy a kötet címét adó versben fogalmaz - "röpköd a kifürkészhetetlen körül". A Holmi szerkesztőjeként jó néhány éve figyelem ennek a költői világnak az alakulását. Már az elején egy nagyszabású versét közölhettük (Hol a pipaszőr?), amely ennek a kötetnek is egyik alappillére, a későbbieknél bővebben adagolva a tárgyi környezetet és cselekményt, a gyerekkor tényleges és egyben mitologikus világát, segítve az olvasót - ez már a kötet szervező elve is talán - a későbbi, hézagosabb utalások megfejtésében.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Feledékeny ​medvebocsok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklya Zsolt - Végtelen ​sál
Ültél ​már egy kalap karimáján? Bújtál csalánba? Csíkos sálfellegbe? Horgoltál csipkebetűket a szélről? Gomboltál zöld gombot kardigánmesére? Miklya Zsolt költészete csupa kérdés és játékosság. Verseiben életre kel a begipszelt kéz, a nyakra tekert sál, és váratlanul mesébe fordul bármilyen hétköznapi helyzet. Ebben a gyerekléptékű világban bebarangolhatjuk a család, az iskola jellemző tereit, valamint a fantázia és az álom birodalmát. A formailag gazdag, mégis egységes kötet versei az utóbbi tizenkét évben születtek, és Schall Eszter légies grafikáival jelennek meg.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Beszélgető ​Biblia
A ​magyar szerzők által írt és magyar grafikus által illusztrált gyermekbiblia közel hozza az ó- és újszövetségi történeteket a 21. századi gyerekek számára és ezzel elevenné, átélhetővé teszi a bibliai példákat. Az óvodás kortól 10-12 éves korig ajánlható gyerekbiblia megírásánál a szerzők törekedtek arra, hogy a szöveg alkalmas legyen „esti mesélésre”, önálló olvasásra és gyermekáhítatok tartására, akár a családban, akár az iskolában, gyülekezetben. A laikusok számára fontos szerepet kaptak a kötetben az ünnepek, mint a karácsony, a húsvét, a pünkösd, és a kevésbé ismert jeles napok, mint a virágvasárnap, vagy a mennybemenetel ünnepe. A hitoktatásban való felhasználás érdekében a témákat úgy választották ki, hogy lehetőleg minél inkább illeszkedjenek a keresztény egyházak főhatóságai által kiadott hivatalos hittan tantervekhez. A Beszélgető Biblia nyelvezetében, stílusában közelít a mai gyerekek nyelvhasználatához, olvasáskészségéhez, a szerzők az adott történeteket közös gondolkodásra hívó bevezetővel indítják. Kőszeghy Csilla ihletett rajzai pedig a hit derűjét közvetítik. 33 ószövetségi és 33 újszövetségi történet, ökumenikus szemlélettel, kapcsolódva a keresztény egyházak hivatalos hittantanterveihez.

Miklya Zsolt - Miklya Luzsányi Mónika - Mackótúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Jaj, ​ovi-baj!
Az ​ovi csoda jó hely. De Blanka nem akar oviba menni. Sír és hisztizik. De hopp! Ott terem Tündér Gréta, és segít Blankának beilleszkedni. Hogy mi történt aznap az óvodában? Megtudhatod a meséből, melyet elbűvölő rajzaival Kelemen Czakó Rita illusztrált.

Miklya Zsolt - ABC-lakópark
- ​Ahol a hangok laknak… - A hangok is laknak? - Hát persze. Nem is tudtad? A hangok betűkben laknak. A betűk szavakban, a szavak mondatokban. A mondatok mesékben és versekben. Vagy mondikákban, amiket csak úgy mondogatni lehet, meg dúdolgatni. Leírva sorokba rendeződnek, mint amikor sétálnak az utcán az ovisok. Tudnak játszani is, meg bukfencezni. Vidámak és szomorúak tudnak lenni. Csendesek és hangosak. Akár egy lakópark, ami tele van hangokkal meg csendekkel. Mert a hangok is laknak. A csendek is. Nem is tudtad?

Miklya Zsolt - Marci ​Kandúr hazatér
Csorbakúton, ​ebben az alföldi kis faluban él Marci kandúr, egy hegyes bajszú, büszke léptű macskaúrfi, aki vagy ennivalóra vadászik, vagy a napsütésben heverészik. Ám egy napon, miután elcseni a kamrapolcon felejtett véreshurkát, telhetetlen macskagyomra új kalandra csábítja, s találkozik Csicsőrkével, a daloskedvű kismadárral. Mielőtt bekapná, meghallgatja a madár könyörgését, aki békességre, szeretetre hivatkozik. A hitetlenkedő Marci jót nevet ezen, s megígéri Csicsőrkének, hogy szabadon engedi, ha csak egy valakit tud mutatni, aki igazán szeret. Elindulnak hát kereső útjukra, s velük együtt bepillanthatunk a csorbakúti családok életébe, Burúkék, Talyigásék, Mezőfalviék és a többiek csorbán-szerető világába. De hogyan tér vissza Marci, a „tékozló kandúr” gazdasszonyához? Mi történt, hogy ezentúl nem kismadárra fáj a foga, sőt, megosztja Csicsőrkével az ebédre kapott finom falatokat? Vizi János színes krétarajzai teszik Marcit vándorútját szemmel is élvezhetővé.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Aludni ​jó!
Berti ​az óvodás medvebocs, nem tud reggel felkelni, így elkésik az óviból, és kimarad minden jó mulatságból.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Vigyázz, ​kész, rajt!
Blanka ​mindig izeg-mozog, meg nem áll egy pillanatra sem. Pedig ha lassítana egy kicsit, észrevehetne néhány csodát, akár még a játszótéren is.

Miklya Zsolt - Miklya Luzsányi Mónika - Bali-bocs ​jó napja
Bali-bocsra ​egy mozgalmas, jó nap vár: reggeli, séta, ebéd, játék és vacsora. Segíts neki leolvasni az óráról az időt, hogy mindig tudja, mit kell csinálni. Az óramutatót te is be tudod állítani. A gyönyörűen illusztrált könyv játszva tanítja meg az óra használatát a gyerekeknek.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Halihó! ​Hull a hó!
Berti ​és Berta, a mackóikrek, nagyon boldogok, mert az idén nem lesz téli alvás, legalábbis Karácsonyig. A két mackógyerek még nem látott hóesést, és már türelmetlenül várják a közelgő ünnepeket is.

Miklya Luzsányi Mónika - Miklya Zsolt - Játéktár ​a Mesélő Bibliához
A ​könyv a „Mesélő Biblia” hetvennégy történetéhez kapcsolódva ajánl egyszerű, könnyen levezethető játékokat az óvodások, kisiskolások és 5-6. osztályosok számára. A feladatok egy része beépíthető a szentírási történet elmondásába, nagyobb része pedig külön játék: fogócska, verseny, fejtörő, mondóka, bar-kochba... A Játéktár ötleteiből könnyen összeállíthatunk egy vallásórát vagy játszóházi, tábori programot.

Kollekciók