Ajax-loader

Henryk Sienkiewicz könyvei a rukkolán


Henryk Sienkiewicz - A ​kislovag
Sienkiewicz ​történelmi trilógiájának harmadik része talán a legmozgalmasabb a három kötet közül. Hőse az olvasók előtt már jól ismert Michal lovag, kinek híre-neve mindenüvé eljutott már, az ország keleti végein élő népek sátraiban is első vitézként emlegetik. Igazi lovag ő, a lengyel lovagi erények megtestesítője - s egyben esendő ember, kinek magánéletében akad mosolyogtató mozzanat is. A bátor, csinos, árva lány, Basia, aki sok hányattatás után a felesége lesz, Sienkiewicz egyik legszebb, legfinomabban megrajzolt nőalakja. A regény legizgalmasabb cselekménysora a gyerekkorában lengyel fogságba esett, keresztény hitre tért ifjú tatár, Azja körül bonyolódik. Az ő Basia iránt föllángoló szenvedélye a legváratlanabb, lélegzet-elállító fordulatokhoz vezet. A szereplők egyéni sorsát szövögetve Sienkiewicz mesterien állítja egymás mellé a jeleneteket: a családi élet apró, lírai epizódjait, a baráti mulatozások képét izgalmas kalandok, félreértések, árulások, és hatalmas csatajelenetek leírásai váltják. A romantikus sodrású regényből készült tévésorozatot nemrégiben a magyar televízió is bemutatta.

Henryk Sienkiewicz - Kereszteslovagok
A ​Kereszteslovagok még Sienkiewicz rendkívül közkedvelt történelmi regényei közül is kiemelkedik népszerűségével. Ez a nagyméretű tabló a legteljesebben tükrözi az író romantikus szemléletét. A regény lapjain az évszázados német-lengyel háborúk egyik jelentős epizódja elevenedik meg: Jagello Ulászló, a harcias, ifjú király állt a felkelt lengyel-litván hadak élére, hogy elégtételt vegyen minden kegyetlenkedésért, melyet a Német Lovagrend követett el a szláv lakosságon. A szereplőkkel együtt járjuk be a középkori lengyel-német ellentétek vad történeti tájait. A harc, mely a sok méltánytalanság, csalás, árulás következményeként hatalmas összecsapásba torkollik, életre-halálra szól. De megtalálható ebben a regényben a lovagregények minden kedvelt mozzanata: szerelem az első látásra, leányrablás, a hű szerelmes kitartó küzdelme imádottjért. Sienkiewicz a történeti források alalpján alkotta meg ezt a művet, de a Kereszteslovagok gazdag cselekménye, pompás, hús-vér alakjainak sora mégis elsősorban az írói képzelet szülötte. Mese ez a javából, de oly igézően előadva, hogy a "legmodernebb" olvasó sem szabadulhat varázsa alól, ha már egyszer belefogott az olvasásba.

Henryk Sienkiewicz - Quo ​vadis?
Az ​ókori Róma. Nero - költői babérokra áhítozik. A birodalom ügyeivel nem törődik, szórja a pénzt, tobzódik az élvezetekben, a borban, a vérben. Egy tébolyult pillanatában felgyújtatja a Várost. Amikor a nép a tűzvész miatt háborogni kezd, a keresztényekre fogja a gyújtogatást. Az új eszme hívei a katakombákban bujdokolnak, mert aki kézre kerül, arénában végzi. Péter - Krisztus első tanítványa, a halász. Tömegek zarándokolnak Róma falain kívülre, hogy meghallgassák beszédeit. Vinicius - gazdag római patrícius, aki keresztény lányt szeret... Szerelem, irigység, megalománia, kisszerűség, barbarizmus, szentség, tűz, mártírium, katarzis. A fordulatokban bővelkedő romantikus nagyregény népszerűsége 1896-os megjelenése óta töretlen. Meghozta szerzőjének a világhírt, a Nobel-díjat, és több filmfeldolgozás készült belőle. "A butaság semmivel sem rosszabb a bölcsességnél, és semmiben sem különbözik tőle." "Tiétek a hatalom, a testőrség, az erő, legyetek hát őszinték legalább akkor, ha senki sem hallja." "Azt olvassuk ma, hogy a vatikáni körök indexre akarták vetni a nagy lengyel könyvét. Ám elolvasta pápa őszentsége, s index helyett hálalevelet, jutalmat, valóságos pápai himnuszt kapott a lengyel... Ahány nagy apostoli, váteszi produktuma van az első ólombetűk óta az emberi szellemnek, ahány nagy teremtő szelleme van az emberiségnek, az mind indexre került... Nagy bölcselők, nagy reformátorok, nagy költők egytől-egyig... Olyan szép könyv, olyan nagy, csodás könyv a Sienkiewicz könyve... Olyan kár, hogy indexre nem került. Megérdemelte volna!" (Ady Endre, Nagyváradi Napló 1901)

Henryk Sienkiewicz - Kereszteslovagok III
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Benito Pérez Galdos - Henryk Sienkiewicz - Misericordia ​/ Örvény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henryk Sienkiewicz - A ​szeretet rabja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henryk Sienkiewicz - Monte ​Carlo
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henryk Sienkiewicz - In ​Desert and Wilderness
In ​the tradition of Robinson Crusoe and Treasure Island comes a Sienkiewicz novel for readers of all ages! This thrilling adventure saga and coming-of-age tale sets two young children, Stas Tarkowski, fourteen, and Nelly Rawlison, eight, within the reaches of Africa's desert storms, the ravages of hunger, and threatening jungles filled with vicious animals and warring tribes. Everything for the pair seemed comfortable and safe in Egypt. But when the children are separated from their fathers during a vacation along the Nile, they become pawns in a treacherous plot and are abducted by the vengeful followers of the Mahdi. Joined in their trek by two African children, Kali and Mea, and together with the aid of a faithful dog, Saba, and a mighty elephant, King, the unlikely troop makes its way through deep Africa while facing perilous situations that would render helpless even grown men and women. Throughout this enthralling novel, author Sienkiewicz paints the vivid scenery of what was then known as "the dark continent," a land filled with unknown peoples, primordial landscapes, tall and deep jungles, uncharted rivers and mountains. Political instability, then as now, could make entire regions impassable. In the 1880s one such crisis, a rebellion led by "the Mahdi," threatened to turn a large part of the continent into a hell of destruction and carnage. It is in such a background that Henryk Sienkiewicz, the master storyteller and winner of the 1905 Nobel Prize for literature, placed two European children - the heroes of this engaging tale. For Henryk Sienkiewicz, In Desert and Wilderness represented a final triumph; this was the last novel he would complete. Sienkiewicz, who had visited Africa in 1891, successfully recreates in the book the beauty he encountered amid the continent's entrancing landscape. Written over eighty years ago for a younger audience, but appealing to all ages, In Desert and Wilderness remains a literary treasure in Poland.

Henryk Sienkiewicz - A ​dicsőség mezején
Henryk ​Sienkiewicz (1846-1916) A dicsőség mezején c. regénye a XVII. sz. török elleni koalíció éveit eleveníti fel. IV. Mehmed uralma alatt indította meg az utolsó nagyobb hadjáratot a nyugat felé. Ettől az időtől Lengyelország utolsó felosztásáig, csaknem sorozatos háborúk, határmódosítások és szövetségkötések követték egymást. Miután Bécset sikeresen felmentette III. (Sobieski) János lengyel király vezette haderő, a nyugat is fellélegezhetett... Az események történelmi fonalát két ifjú szerelmes őszinte érzelmei hatják át, mely megindítóan, s lebilincselően ragadja magával az olvasót.

Henryk Sienkiewicz - Vízözön
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henryk Sienkiewicz - Örvény
A ​regény hőse egy gazdag lengyel földesúr, kinek birtokhatárát szintén eléri a forradalom, miközben lelkében a szerelem, a becsület és a hazaszeretet hullámai tombolnak. Egy fordulatokkal teli életút elevenedik meg a szemünk előtt és egy végzetes esemény zárja mely - Sienkiewicz szavaival élve - kényszerű következése a múltnak és előfutára a jövőnek. "Nálunk minden örvényben kering... S ez az örvény nem a vízben kavarog, melynek mélyén nyugalom van, hanem a homokban. Most keletről fúj a szél..; eltemeti hagyományainkat, kultúránkat - egész Lengyelországot - s pusztasággá teszi, melyben elpusztul a virág és csak a sakálok élhetnek."

Henryk Sienkiewicz - Válogatott ​elbeszélések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henryk Sienkiewicz - W ​pustyni i w puszczy
Klasyka ​polskiej powieści przygodowej, książka dzieciństwa wszystkich Polaków. Zbudowana według najlepszych reguł gatunku opowieść awanturnicza - z porwaniami, pościgami i nagłymi zwrotami akcji - przykuwa uwagę wciąż nowych pokoleń.

Henryk Sienkiewicz - Quo ​Vadis? (francia)
Rome, ​64 ap. J.-C. Vinicius est amoureux ! La belle Lygie a conquis son c?ur. Mais celle-ci est chrétienne ! Comme tous les adeptes de sa religion, elle doit vivre dans les catacombes? et subir les persécutions de l'empereur Néron. Lygie doit mourir ! Pour la sauver, le jeune patricien osera-t-il affronter la colère des Romains ?

Henryk Sienkiewicz - Quo ​Vadis? (angol)
IN ​the trilogy “With Fire and Sword,” “The Deluge,” and “Pan Michael,” Sienkiewicz has given pictures of a great and decisive epoch in modern history. The results of the struggle begun under Bogdan Hmelnitski have been felt for more than two centuries, and they are growing daily in importance. The Russia which rose out of that struggle has become a power not only of European but of world-wide significance, and, to all human seeming, she is yet in an early stage of her career. In “Quo Vadis” the author gives us pictures of opening scenes in the conflict of moral ideas with the Roman Empire,—a conflict from which Christianity issued as the leading force in history. The Slays are not so well known to Western Europe or to us as they are sure to be in the near future; hence the trilogy, with all its popularity and merit, is not appreciated yet as it will be. The conflict described in “Quo Vadis” is of supreme interest to a vast number of persons reading English; and this book will rouse, I think, more attention at first than anything written by Sienkiewicz hitherto.

Henryk Sienkiewicz - Őt ​kövessük!
A ​Nobel-díjas író kisregényének hőse Caius Septimius Cinna, egy élvezetekben elmerült és kiábrándult római patrícius. Lelki nyugtalanságának enyhítésére Alexandriába utazik, ám még a híres bölcsek sem tudnak életének új értelmet adni. Feleségül veszi egyikük lányát, a szép és erényes Antheát, őt viszont rejtélyes betegség és rémlátomások kezdik gyötörni. Egy zsidó orvos tanácsára Jeruzsálembe utaznak ismerősükhöz, Poncius Pilatus helytartóhoz, aki nagy eseményre invitálja meg őket: három embert készül keresztre feszíttetni, köztük a nagy indulatokat kavaró Názáreti Jézust. A vele való találkozás örökre megváltoztatja Cinna és Anthea életét...

Henryk Sienkiewicz - Tűzzel-vassal
Az ​izgalmas, mesteri szerkezetű regény, Sienkiewicz nagyszerű történelmi trilógiájának első része, a XVII. század vérzivataros esztendeibe viszi az olvasót, amikor Bogdan Hmelnickij, a hírneves és rettegett kozák vezér, az elnyomott nép élén felkelt a lengyel feudális kiskirályok önkényeskedése ellen. Szélsőségekkel teljes időszak volt ez, csupa kegyetlen küzdelem, vereség és diadal. A romantika eszközeivel megfestett színpompás történelmi tabló remek lehetőséget ad a kitűnő Nobel-díjas írónak alakjai erőteljes jellemzésére. A romantikus túlzások, a lengyel nemesi világ idealizálása ellenére felejthetetlen figurákat alkotott. Örökre emlékezetünkbe vésődik a rettenthetetlen Skrzeutski kapitány, a csodálatos szépségű és tisztaságú szerelmes, Helena, a félelmetes erejű Podbipieta, a nyers, vad ösztönökkel teli kozák vezér, Bohun, és a lengyel köztudatban azóta fogalommá lett garabonciás figura, Zagloba. Ez a regény nem csupán Lengyelországban egyike a legnépszerűbbeknek; világszerte s így Magyarországon is évről évre nagyobb sikert arat az olvasók körében.

Henryk Sienkiewicz - A ​gravelotte-i hős
Bartek ​őrjöngött, mint a vihar. Füsttől szennyesen, vértől elöntve, inkább hasonlított vadállathoz, mint emberhez, nem gondolt semmire, s minden ütése embert döntött, puskát tört, fejeket szaggatott be. Keze ijesztő gyorsasággal mozgott, mint egy pusztítást hintő gép. Elért a zászlótartóhoz, s acél ujjaival tarkón ragadta. A zászlótartó szeme kidülledt, arca felduzzadt, nagyot hördült, s keze elengedte a zászlórudat. - Hurrá! - rikoltotta Bartek s a zászlót felemelve, meglendítette a levegőben. Ezt a felemelkedő, majd aláhulló zászlót látta lentről Steinmetz tábornok. De csak egy szempillantásig láthatta, mert a másikban Bartek ugyanezzel a zászlóval már egy aranysújstásos tiszti sapkát viselő fejet vert széjjel... A legények elérték az ágyúkat. Most új kézitusa kezdődött. E pillanatban érkezett a második poznani ezred az első segítségére. A zászlórúd Bartek hatalmas mancsában most valami pokoli cséphadaróvá változott. Minden ütése szabad utat nyitott az összetömörült franciák soraiban.

Henryk Sienkiewicz - Volyodyjovszki ​úr
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Henryk Sienkiewicz - A ​Polaniecki család
Polaniecki, ​mint kérlelhetetlen hitelező, majd kedves rokon, végül egy viszonzatlan szerelemtől szenvedő nemes úr, ki kalandos élete értelmét keresi. Egy gyermek - számára a legkedvesebb - de akinek sorsa felett már ítélkeztek, lesz az, aki utolsó földi útján egybefűzi két szerelmes életét. Az eladósodott és intrikáktól sem mentes barátai között egyedül vállalja mindazt valóra mely életének értelme és cselekedeteinek mozgatója: a szerelem egy igazi asszony iránt. E könyvben megjelenik Sienkiewicz két remekbe szabott kisregénye is, a Polgár és nemes, valamint A harmadik, mely méltán tart igényt az olvasó érdeklődésére.

Henryk Sienkiewicz - Quo ​vadis? (lengyel)
Od ​lat z górą 100 jest pisarzem w Polsce najpoczytniejszym - potwierdzają to badania nad czytelnictwem - oraz autorem polskim o największej popularności w świecie. Jego utwory w kraju stale osiągają wysokie nakłady, a Quo vadis? Powieść z czasów Nerona przetłumaczono na ponad 40 języków. Większość jego powieści "przełożono" też na scenariusze filmowe i zekranizowano.

Henryk Sienkiewicz - Sivatagon ​és vadonban
Hőse, ​Stas, példaképe lehet minden fiatal fiúnak. Jól tanul, jól sportol, figyelő szemmel jár-kel a világban, ismeri és szereti a természetet, lovagias bátorsággal vigyáz védencére, Nelre. A két gyerek viszontagságai bővelkednek izgalmas fordulatokban, s miközben sorsukért aggódunk, kitárul előttünk a csodás afrikai táj, és megismerkedhetünk a fekete földrész bennszülötteinek életével. A Sivatagon és vadonban az ifjúsági irodalom örökbecsű nagy értékei között foglal helyet.

Henryk Sienkiewicz - Sivatagban, ​őserdőben
"A ​Sivatagon és vadonban gyermekeink iránti szeretetemből és úti emlékeimből született meg" - vallotta könyvéről Sienkiewicz, a lengyel irodalom klasszikusa, akit történelmi regényeiről ismer az egész világ. A "Quo vadis? című művéért Nobel-díjat kapott író idős korában visszafordult ifjúsága kalandos álmodozásaihoz, s elevenen rajzolta meg kamasz hőse, Stas alakját, aki irigyelt példaképe lehet minden fiúnak. Okos, bátor, jó megfigyelő, ismeri a természet titkait, higgadt, de merész, ha kell, és lovagiasan védelmezi törékeny kis barátnőjét, Nelt. Miközben végigizguljuk a két gyerek viszontagságos kalandjait, s velük együtt átéljük rabságuk, szökésük, vándorlásuk megpróbáltatásait, megismerjük a csodás Afrika különös tájait, a bennszülöttek életét, szokásait is. A fordulatos, képzeletet megragadó, megkapó szépségű történetet elsősorban a tíz-tizenhárom éves lányoknak és fiúknak ajánljuk, és azoknak az idősebbeknek, akiknek valaha kedves olvasmánya volt ez a könyv.

Henryk Sienkiewicz - Özönvíz
Az ​Özönvíz - Henryk Sienkiewicz trilógiájának arany alapja, középponti helyzetével ugyanakkor a szíve. Csupa lüktető ellentmondást foglal egybe és sugároz szét ez a ragyogó meseszövésű regény. Elemi erejű harangkongatása a történelem messzi mélyeiről is: értünk szól. A svéd-lengyel háború idejét, a XVII. század második felének észak-kelet-európai világát ismerjük meg lapjain. Nemzeti létükért küzdő vadromantikus és szelíden szenvedő hősök, bravúros hőstettek pengevillogásai sem szabadítják meg a nemzetet a végzet fenyegető árnyaitól. Az eszményi szerelemben is a nagy megtartó erő árad, megváltást ígérve. Az egyéni sorsokat roppant eszmék hatják át - magunkra ismerünk megannyi történelmi köntösben, páncélban-vértben. Csak bámulni tudom, mily sorsa van a világklasszikus könyveknek! Lenyűgőzően közelről érint bennünket kalandos meseszövésével és végső hitelű történeti díszleteivel is ez a nagyregény. Nem ér véget. Azért sem, mert egy trilógia centrumában áll és nem ér véget, mert hőseitől szinte úgy búcsúzunk hirtelen, hogy még ma, de ha nem, hát holnap viszontlátjuk egymást.

Henryk Sienkiewicz - A ​római patrícius
A ​"Quo Vadis" szerzője ebben a könyvében az ismert mű hagyományaira épít. Gladiátorok véres küzdelmei, tivornyák és dicsőséges csaták - ez Róma. Egy fiatal és gazdag patrícius, Caius nem elégszik meg a romlott Róma kínálta gyönyörökkel, többre vágyva megtalálja Anteát, a gyönyörű lányt. A lány - Caius életének az értelme -, azonban halálos beteg lesz... Az orvosok mindent megpróbálnak - de minden hiába... Caius Jeruzsálembe viszi Anteát, ahol találkozik Pontius Pilátussal is. Róma népe őrjöng, az Isten fiának keresztrefeszítését követeli...

Kollekciók