Ajax-loader

Ottlik Károly könyvei a rukkolán


Ottlik Károly - Protokoll ​A-tól Zs-ig
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ottlik Károly - Protokoll ​- Viselkedéskultúra
Ottlik ​Károly, a több hasonló tematikájú könyvet jegyző szerző legújabb kötete szórakoztató, könnyed stílusú, mégis magas olvasmány, kézikönyv gyanánt is használható tudástár. Megőrzendő értékekről, viselkedésbeli visszásságokról, az etikett követendő mintáiról és eszményeiről, a protokoll történetéről, a különböző élethelyzetekben tanúsítandó magatartás nehézségeiről egyaránt szó esik benne, miközben ötvözi az elméleti és lexikális tudásanyagot, a rendszerszemléletű megközelítést és a széles körű, személyes gyakorlati tapasztalatokat. A szerző megosztja velünk a földkerekség országaiban szerzett élményeit, közeli példákon mutatja be, hogy a bizalom, a szolidaritás és főleg az illendőség miként kamatozik a személyes kapcsolatokban, az üzleti életben és a politikai porondon, mely pontokon ütköznek ki – főleg a múltból örökölt – fogyatékosságaink, kisebb- nagyobb lelki torzulásaink. A könyvben taglalt illemtani "szabványok" az együttélés fontos eszközei, amelyek lehetővé teszik, hogy a bennünket körülvevő sokszínű, soknemzetiségű, sokszokású környezetben – az Európai Unióban – ne csak az írott, hanem az íratlan szabályok szerint is "működőképesek" lehessünk.

Ottlik Károly - Parlamenti-önkormányzati ​protokoll és vitakultúra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ottlik Károly - Protokoll ​extra
Minden ​változik - szerencsénkre! Az Európába vezető úton nem kell a régi jó, hagyományos etikett fűzőjébe szorítva menetelnünk. A "korlátlan lehetőségek", a személyi szabadság korát éljük: farmerben megyünk színházba és munkahelyünkre, tornacipőben nyújtjuk át a nászajándékot az ifjú párnak, a hamburger elfogyasztásához nem szükséges az asztali illem gyakorlása. "Le"tegezünk mindenkit, aki az utunkba kerül, hagyjuk, hogy gyermekeink mások lakásában zavartalanul tombolják ki magukat, és aki a vonat nemdohányzó szakaszában rágyújt, egyértelműen kinyilvánítja, mennyire tartja az előírásokat és szabályokat. Észre kell azonban vennünk, hogy szabadságunk korlátlan kiélése mások szabadságát csorbítja, mások jóérzését sérti. Gondoljuk csak meg: a világ népessége egyre gyarapszik, egyre többünknek kell megosztoznunk az adott méretű Földön. Az európai városlakó ezt már régen érzi a saját bőrén, amikor sorban áll a pénztáraknál, közlekedési eszközökön tolong, liftben feszeng vagy zsúfolt strandok medencéjében próbál kikapcsolódni. Az ember pedig - s ebben nem különbözik a természet ölén élő lényektől - annál agresszívabban viselkedik, minél inkább összezsúfolódik, minél inkább féltenie kell élet- és mozgásterét. Ilyen körülmények között nem vitathatjuk, hogy udvariasság, jólneveltség, tapintat nélkül örökös gyötrelem a másokkal való együttélés. Ezek nélkül nem megy és a jövőben még kevésbé boldogulunk eme erények nélkül! Ha mindezt belátjuk, hozzákezdhetünk e könyv tanulmányozásához, mert az illem, az etikett és a protokoll ismeretére mindazoknak szükségük van, akik munkájuk, életük során másokkal kerülnek kapcsolatba - mindenkinek tehát, aki igényt formál rá, hogy azt tartsák róla: van viselkedéskultúrája, tudja, mit illik. Az udvariasság a társadalom motorjának az olaja. A Protokoll-trilógia szerzője pedig éppen ebben látja hivatását: a legújabb kötet legyen az az olajozókanna, amelyből a még csikorgó fogaskerekek közé csöppenti az olajat.

Ottlik Károly - Protokoll ​plusz
"Finom ​modorú, különös keleti emberke volt, és a maga módján tiszta is; egyszer láttam, amint a konyhában elmosogatta az edényt és aztán, a mosogatóvízben, megmosta a haját." A mindig jó modorú, illemtudó és udvarias polgár, Márai Sándor szavai ezek egyik kéretlen vendégéről. Az írót az orosz megszálláskor lepték meg egy leányfalui házban: "... a három legény társadalmi modorban ült a búbos kályha körül. A kocsis teljesen hülye volt, de ő is iparkodott illedelmes lenni és láthatóan utánozta a kapitányok viselkedését." Távoztukkal, amikor a felvidéki polgárivadéknak "már meglehetős gyakorlata volt a különös tánc- és illemtanban, amely megszabta, hogyan kell a hódítókkal érintkezni", az író átmeneti otthona "csatatér, vágóhíd és egy tönkrement gépgyár összképének egyvelegét mutatta. Itt egy kizsigerelt dízelmotor hevert, ott egy ökörfej..." Az illedelmes viselkedést már a gyerekszobában elsajátító ember számára sokkoló élmény a modortalanság, a pallérozatlan "etikett", a viselkedéskultúra hiánya. Ez a felismerés késztetett Protokoll című könyvem a mindennapok viselkedéskultúráját taglaló első kötetének megírására. A téma parttalan, a piaci keresletben megnyilvánuló olvasói kereslet sürgető volt. 1993 novemberében ezért abbahagytam a könyv írását anélkül, hogy befejeztem volna. A hiányosságoknak, fogyatékosságoknak magam is tudatában voltam, de az azóta negyvenezer példányban elkelt több kiadás olvasói is figyelmeztettek ezekre. Folytattam tehát az anyaggyűjtést és az írást, a szakmai bírálók észrevételeiből okulva azonban immáron művelődéstörténeti érdekességek olvasmányosságában feloldani igyekezvén az illem, etikett, protokoll olykor bizony száraz ismeretanyagát. Ennek eredménye a Protokoll plusz, amelyet abban a reményben ajánlok a Tisztelt Olvasó figyelmébe, hogy nemcsak okulni fog belőle, hanem szórakoztató olvasmánynak is találja. A szerző

Ottlik Károly - Protokoll
E ​kötet, amely egyetlen könyvespolcról sem hiányozhat, lexikális alapossággal tárgyalja a kapcsolatteremtés és a társalgási viselkedés valamennyi kérdését. Kinek van ma szüksége az illem, szűkebb értelemben az etikett, még szűkebben a protokoll ismeretére? Mindenkinek, aki közösségben él, és dolgozik, társaságban forog. Magyarország ismét elfoglalja egykori helyét az európai országok nagy családjában. Új viszonyaink megkövetelik, hogy igazodjunk a nemzetközi szokásokhoz, azaz legyünk újra udvariasak, érdeklődők, tapintatosak, kultúráltak. Ajánljuk e kézikönyvet: a nőknek, hogy ismét hölgyek, a férfiaknak, hogy ismét urak lehessenek, a fiataloknak, hogy illedelmes magatartásukkal kivívhassák környezetük rokonszenvét és elismerését, az idősebbeknek, hogy feleleveníthessék mindazt, amit szüleiktől, nevelőiktől tanultak, azoknak, akik hivatásos kapcsolatteremtők, és akik csak szűkebb társas körben mozognak. Sajdik Ferenc karikatúráinak derűt árasztó közvetlensége és a szerző könnyed hangvétele teszi élvezetessé a könyv tanulmányozását.

Ottlik Károly - Protokollkódex
Az ​illem, etikett, protokoll nemzetközi viszonylatban is egyedülállóan tevékeny szerzőjének, Ottlik Károlynak legújabb könyve. A kötet nemcsak a hétköznapok protokolljában, de a munkahely illemtanában, az üzleti etikettben és a nemzetközi szakirodalomban is kínál jól hasznosítható információkat.

Kollekciók