Ajax-loader

Peter Warren könyvei a rukkolán


Peter Warren - Bonsai
Step-By-Step ​Bonsai is the ultimate introduction to bonsai trees, with illustrated step-by-step projects to make bonsai for beginners simple and achievable. With an A-Z directory of bonsai tree care, you'll learn the key techniques needed to create your own beautiful miniature landscapes. Author and internationally renowned bonsai artist Peter Warren has taught and worked all over the world and brings you the best of Japanese bonsai. His expertise will introduce you to the tools you'll need, tips for bonsai tree care, styling ideas and how to get the best from your bonsai plants. A complete 'how to' on planting, propagation, pruning and training techniques, plant care, and siting. Bonsai trees will bring serenity to your garden and make your landscape truly unique, even in an urban setting. With traditional techniques, display ideas and 20 contemporary projects for your miniature trees, Step-By-Step Bonsai uses photographic guides to make growing bonsai easy and approachable.

Peter Warren - Michael Streeter - Az ​internet sötét oldala
A ​kibertér világméretű vadnyugat, annak minden lehetőségével és veszélyével. Minél inkább tisztában vagyunk ezekkel a kockázatokkal, annál jobban fel tudunk rájuk készülni. Ez a könyv digitális minikrimiket vázol fel, és izgalmas riportokat közöl a számítógépes bűncselekmények nyomozóival és legelismertebb szakértőivel.

Peter Warren - Az ​égei civilizációk
„Az ​Égei-tenger vidékének ragyogó bronzkori civilizációi Heinrich Schliemann jó száz évvel ezelőtti trójai, mükénéi és tirünszi úttörő felfedezési óta vonzzák az emberek érdeklődését. Schliemann szerette és betéve tudta Homéroszt, az ő nyomán kezdte kutatni a klasszikus kor előtti hőskor emlékeit. Ő bizonyította be az elképedt és nemegyszer kételkedő világnak, hogy jóval a klasszikus görögség előtt már létezett egy önálló civilizáció – mükénéinek nevezik majd, legfontosabb városáról, Mükénéről – , s ez a civilizáció volt az alapja a trójai háborúról és az Agamemnón-házról szóló történeteknek, amelyek sokáig ihlető forrásai voltak az európai irodalomnak. Nem kevésbé eltökélten indult el Arthur Evans 1894-ben Krétára. Úgy vélte, hogy a szigeten jóval a görögök előtt ismertek már valamiféle írást. Nem járt eredmény nélkül: utazásai Knósszoszra irányították figyelmét, s ott Schliemann mükénéi világánál is sokkal korábbi civilizációt tárt fel; ez – megint csak – történeti hitellel támasztotta alá a Minószról, Pasziphaéról és Ariadnéról szóló mitikus elbeszéléseket. Hasonlóan nagy hatású és szinte ugyanilyen látványos felfedezésáradat indult meg ezután. Carl Blegen kiásta Nesztór király mükénéi kori palotáját a messzéniai Püloszban; a délkelet-krétai Zakróban egy addig ismeretlen minószi palota több mint tíz évi terepmunka után végül leletekkel kárpótolta felfedezőjét és ásatóját, Nikólaosz Platónt. Közben kiderült, hogy a Kükládok Théra nevű szigetén fekvő Akrotiriban a természet roppant erői, amelyek több méter vastag vulkáni hamu- és tajtékkő réteggel borították be egykor a tájat, egyszersmind kivételes »állagvédelmet« is biztosítottak. Szpiridón Marinatosz nyolc ásatási idény alatt napvilágra hozott itt egy olyan települést, amelyet rendkívül szoros szálak fűznek a minószi Krétához. A romok közül tárgyak ezrei kerültek elő: elegáns és egyszerű házi eszközök, mindenekelőtt pedig jobbára ép, páratlan szépségű és jelentőségű falfestmények. Szerencsés fennmaradásuknak köszönhető, hogy Théra – Mükéné és Knósszosz mellett – hozzásegít bennünket az égei világ őskori népeinek megértéséhez és helyes megítéléséhez” – írja a szerző könyvének bevezetőjében. Peter Warren az égei térség i. e. 6000 és 1100 között kialakuló, virágzó, majd hanyatló civilizációit annak a hatalmas ismeretanyagnak a birtokában tárgyalja, amely évszázadnyi felfedezések során gyűlt össze. De hogyan kerültek elő a múlt emlékei? Milyen indíték, milyen türelmetlen izgalom vezette a korai felfedezőket és régészeket, s milyen munkát végeztek? A görög világ régmúltja folyamatos felfedezésének lebilincselő történetét. Az európai civilizáció hajnalát ismerhetjük meg e kötet lapjain.

Kollekciók