Ajax-loader

Császár Gyula könyvei a rukkolán


Császár Gyula - Élménynaplóm ​(1942-1975)
A ​neves, pszichoszomatikával foglalkozó orvos ötödik kötete a napló hitelességével rajzolja meg az utóbbi 50 év történéseit. A könyv egyedisége, mondhatni pikantériája abban rejlik, hogy a kiváló értelmiségi a kulturális eseményeken keresztül mutatja be életpályájának, sőt magánéletének (beleértve a legintimebb szférát is) azon stációit, amelyek lehetővé tették számára a túlélést. Egy egyszerű családból származó gyerek felemelkedése az orvoslás tudományának magas szintjéig, a megpróbáltatásokat felvállaló felnőtt dilemmái, azon kívül, hogy mélyen hitelessé teszik a személyes krónikát, egyben modellt nyújthatnak a mai, gyakran letargikus ifjúságnak arra nézve, hogy minden korban, ha nagy áldozatok árán is, meg lehet találni a kiutat. Nagyon fontos adaléka a könyvnek a szerző utazásainak története: mondhatni bejárta a fél világot, de csak a számára legérdekesebb, útikönyvekben föl nem lelhető élményeiről számol e.

Császár Gyula - Történelmünk ​– történetem (1942–1996)
Különleges ​könyvet tart kezében a T. Olvasó: hazánk több évtizedes történetét az eredeti feljegyzések alapján. 1942-ben, tizennégy évesen kezdtem a naplóíráshoz, és folyamatosan írtam 1976-ig. Ettől kezdve húsz éven át jegyzeteket készítettem. Szubjektív krónikámban a következő események "elevenednek meg": a II. világháború második fele, különös részletességgel az 1944-es budapesti ostrom, majd "felszabadulásunk" kínkeservei, a koalíció megbuktatása, a kommunista párt hatalomra kerülése, az ország tönkretétele, 1956 csalóka kivirágzása, a népi demokrácia "puha diktatúrája", és végül családom sorsának alakulása a rendszerváltozás után. Mindezeket a világtörténelembe és személyes élettörténetembe ágyazva tárgyalom. Kiderül belőle, hogyan lettem irodalmi ambícióim ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően az orvoslás egy "forradalmi" ágának, a pszichoszomatikának képviselője. Így életem eseményei is sorra kerülnek. 1996-ban, hatvannyolc évesen, halálos betegségből felgyógyulva írtam meg a könyvet, helyesebben: naplóim tömegéből válogattam ki ezt az összeállítást. Nem memoár tehát e kötet, hanem a mindenkori helyzetben megírt írások tárháza, életem, orvosi pályám története, hazánk szenvedéseinek krónikája.

Császár Gyula - Pszichoszomatikus ​orvoslás
Ezt ​a könyvet a gyógyítás hivatását gyakorló szakembereknek, mindenekelőtt orvosoknak és klinikai pszichológusoknak ajánlom. E témakörben ez az első hazai összefoglaló munka, mely a gyógyításnak a természettudományos ismeretek által meghatározott "szakértői" feladatán túllépve a talán legdöntőbb kérdéseket tárgyalja: a beteg ember teljes ( testi, lelki és szociális) valóságát felölelni törekvő, komplex (pszichoszomatikus) szemléletmódot, az általa meghatározott gyógyító folyamatot (pszichoszomatikus orvoslást) és az orvos-beteg kapcsolat e szemléletben fogant gyakorlatának alapvető teendőit.

Kollekciók