Ajax-loader

Romain Rolland könyvei a rukkolán


Romain Rolland - Jean-Christophe ​gyermekévei
Gyermekek, ​serdülő ifjak legkedvesebb könyvei közt igen sok van olyan, amelyet felnőtteknek szánt az író. Ezeket a könyveket érdekességük, tisztaságuk, meg a belőlük sugárzó emberséges gondolkozás méltóvá teszi arra, hogy a legkényesebb, a legtöbbet követelő olvasók: gyermekek, ifjak kezébe kerüljenek. Legföljebb kurtítani, simítani kell rajtuk. Ilyen könyv például, amelyet az egész világ ifjúsága ismer és szeret: Don Quijote, Robinson, Gulliver, Tamás bátya kunyhója és még sok más. Most ismét ilyen könyvvel gazdagodik a magyar fiatalok könyvtára. A Jean-Christophe olyan történetnek kezdetét mondja el, amelyet írója tíz kötetben tárt a felnőtt olvasók elé. Nagy lelki gyönyörűség és gazdagodás lesz ennyit megismerni ebből a történetből, addig is, amíg az egészet elolvashatjátok.

Romain Rolland - Pierre ​és Luce
Ez ​a különös varázsú kisregény, Romain Rolland egyik legköltőibb alkotása, két párizsi fiatal szerelmét vetíti az olvasó elé. A gyermekkorból alig kilépő fiatalok szerelmi története az első világháború szörnyűségei közepette bontakozik ki. Vágyódnak az életre, a boldogságra, egymáshoz menekülnek a körülöttük tomboló embertelenség elől -- s mégis, megismerkedésük szép percétől kezdve szorongatja szívüket az elkerülhetetlen vég sejtelme. Az idill tragikus akkorddal zárul, mintegy a szépség értelmetlen pusztulását jelképezve, és így válik megrázó tiltakozássá az embert fenyegető halál és pusztulás elleni küzdelemben.

Romain Rolland - Makszim Gorkij - Jean-Christophe ​gyermekévei / Ilja gyermekkora
Jean ​Christophe gyermekévei: Ez a mű a századforduló emberének vallomása, annak a nemzedéknek tapasztalatait, tévedéseit, jóhiszeműségét és csalódásait summázza, amely fellázadt az emberi értékeket, képességeket gúzsba kötő társadalom ellen. A főhős - egy német kisváros ragyogó tehetségű szülötte - Németországban, Párizsban és Svájcban vívja meg harcát a boldogságért és az igazi művészet diadaláért. Az író szenvedélyes humanizmusa hatja át a művet, ez szüli tiltakozását a művészetet áruvá züllesztő világ embertelenségével szemben. Ilja gyermekkora: Az ikonfestő műhelyében inaskodó Miska életének leghőbb vágya, hogy egyszer, egyetlenegyszer eljusson a cirkuszba. Lonyka halálosan megrendül, amikor megtudja, hogy nagyapja az öreg koldus lopásra vetemedett az ő érdekében. Ilja még Lonykánál is ínségesebb, őt egy vén koldus "bérli" azért, hogy vele járjon kéregetni. Jaska pedig az Úristennek panaszolja el, hogy azért került a mennyországba tízéves korában, mert sokat ütötték és éheztették, de visszamegy a földre, hogy megtanuljon balalajkázni, s majdan azzal járjon kedvébe a vértanúk állandó panaszáradatáról elkeseredett Úristennek. Danko pedig kitépett szívével világítja meg az utat embertársai, az új hazát, új életet kereső téveteg tömeg előtt.

Romain Rolland - Jelenkori muzsikusok
Tanulmányok Wagnerről, Camille Saint-Saensről, Vincent d'Indyről, Richard Straussról, Hugo Wolfról, Don Lorenzo Perosiról, Claude Debussyről, és sok minden másról...

Romain Rolland - Makszim Gorkij - Lully
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - A ​szerelem és halál játéka
A ​szerelem és a halál játéka egy deszkaszál forradalmi polyptichonom épületében. Már több mint huszonöt éve, hogy ez a drámai hősköltemény a maga egészében megfogalmazódott és vázlatosan el is készült. A körülmények arra kényszerítettek, hogy megszakítsam ezt a munkát. De végleg soha nem tettem le róla. 1924. augusztus Romain Rolland

Romain Rolland - Mahátmá ​Gandhi
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - Zenei ​miniatűrök I-II.
Tanulmányok ​Wagnerről, Camille Saint-Saensről, Vincent d'Indyről, Richard Straussról, Hugo Wolfról, Don Lorenzo Perosiról, Claude Debussyről, és sok minden másról...

Romain Rolland - Michelangelo ​élete
A ​Palatinus Kiadó egyik legnépszerűbb könyvsorozatában, a Nobel-díjas írók remekművei között jelenik meg Romain Rolland életrajzi műve Michelangelóról. A francia írót, aki 1915-ben nyerte el a díjat, hosszú éveken át foglalkoztatta a démonaikkal és szenvedéseikkel megküzdő zsenik Beethoven, Tolsztoj, Gandhi sorsa. Az 1907-ben megjelent _Michelangelo élete_ lebilincselő krónika az itáliai mester életútjáról.

Romain Rolland - Az ​elvarázsolt lélek I-II.
"Ne ​keress itt tételt vagy elméletet. Ne láss e könyvben egyebet, mint egy őszinte, hosszú , örömben és bánatban termékeny élet belső történetét: ez az élet nem mentes ellentmondásoktól, bővelkedik tévedésekben, s folyvást azért feszíti meg erejét, hogy - ha már az Igazság elérhetetlen - elérje a lélek harmóniáját, a mi legfőbb igazságunkat. Romain Rolland"

Romain Rolland - Július ​14.
Élete ​delén járt és még jóformán ismeretlen író volt Romain Rolland, a haladó francia írógárda egyik legkiválóbbika, amikor Július 14. című drámája színpadra és könyvpiacra került. Romain Rolland, aki egész életében az emberi szolidaritás nemes nagy ügyének szolgálatában állt, ebben a művében is méltó és maradandó emléket állít a nagy francia forradalmat megindító történelmi eseménynek, a Bastille ostromának és elfoglalásának. Az egész drámát áthatja az igazságszeretet, a forró hazaszeretet és a nemzetért és a haza igaz ügyéért való aggódás. A dráma valóságos történelmi szereplői mellett feltűnik maga a nép, amely ebben a színdarabban nem a kórus szerepét játssza, mint a régi görög drámákban, hanem a hős szerepét. Rolland tömege együtt él, vitázik, harcol, cselekszik, rombol és épít a forradalom nagy történelmi alakjaival, akik nem csekély, de mégis másodlagos szerepet játszanak a hős: a nép mellett. Rolland örökéletű színműve Benedek Marcell fordításában jelenik meg.

Romain Rolland - Lully
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - Napló ​a háborús évekből 1914-1918
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - Beethoven ​élete
Romain ​Rolland nem szokványos életrajzot írt. Hatalmas szakirodalmi tájékozottsága alapján szinte önéletrajzot, egyfajta Naplót készített a szeniről. Amilyen rövid ez a biográfia, olyan hatásos: egy ember, a zsen áll előttünk, minden küszködésével, szerelmeivel, csalódásaival és nyomorával. Ahogy Rolland bemutatja, úgy kétszeresen igaznak érezzük: Teher alatt nő a pálma. Valóban: Beethovent egész életében csapás csapásra éri: hogy ettől jobbak lettek-e művei? Nem tudjuk. De egy biztos: a rengeteg tragédia, csapás és szerencsétlenség csak megedzette jellemét: lehet, hogy zsenialitása ezek hatására szökkent szárba: legalábbis Romain Rolland ezt sugallja... A kötetet Mikes Lajos értő műfordításában adjuk közre.

Romain Rolland - Händel
Nem ​tanulmányt kap ebben a kis kötetben az olvasó, hanem egy csodálatosan felépített, kristálytiszta melódiákkal átszőtt zeneművet. Úgy találkozik Händellel, úgy hallja lenyűgöző muzsikáját, mintha maga is ott ülne a londoni opera tombolva lelkesedő közönsége között. Olyan elevenséggel, olyan hatalmas művészi erővel jeleníti meg Rolland Händelt és korát, amilyenre csak a legnagyobb írói lángelme képes. Händel lebilincselően olvasmányos, szuggesztív erővel és művészi gonddal megírt életrajza nemcsak a zenéjét szerető nagyközönségnek jelent majd maradandó élményt, hanem a zenei szakemberek körében is nagy érdeklődésre tarthat számot, tudományos pontossága és esztétikai ítéletei miatt. Händel műveinek magyarországi népszerűsége nagymértékben indokolja a zenekedvelő közönségnek azt az igényét, hogy a régen hiányolt, valóban mesterien megírt Händel életrajzhoz is hozzáférjen.

Romain Rolland - Goethe ​és Beethoven
Ezt ​a művet, melyet a francia kiadó a Beethoven-ciklus második kötetének nevez, Romain Rolland "közjátéknak" szánta abban a sorozatban, amelyben Beethoven nagy alkotó korszakait kívánja jellemezni.

Romain Rolland - Beethoven
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - Danton
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - Zenei ​utazások a múlt birodalmában
Ez ​a gyűjtemény folytatása első sorozatomnak, a Hajdani muzsikusoknak (Musiciens d'autrefois). A cikkek nagy részét annak az átmeneti korszaknak szenteltem, amelyben modern zenénk érzésvilága, esztétikája és formája kibontakozott. Eléggé általános jelenség a történelemben, hogy rendszerint nem a legnagyobb művészi egyéniségek a jövendő úttörői. A J. S. Bachok sokkal magasabban állnak köruk fölött, semhogy közvetlen hatással lehetnének rá, kívül esnek a századon, ragyogásukat csak távolból lehet érzékelni. Az új áramlatok megindítói a Telemannok, a Hassék, a mannheimi szimfonikusok. Megkíséreltem itt új életre kelteni Telemannt; majd elmondom, milyen csodálattal és szerettel viseltetem Hasse iránt. Roppant igaztalanul bántak ezekkel a mesterekkel. Életükben talán túlzott volt a dicsőségük, de a feledés, ahová azóta zuhantak, kétségtelenül még túlzottabb. Az eszmék ébresztői, mint Telemann és a "mannheimiek", ritkán érnek rá az elmélyülésre. Vaktában szórták a magot. Legyünk hálásak nekik a gyümölcsért, amit ma szüretelünk. Ne kívánjuk tőlük az ősz tökéletes érettségét, hiszen ők voltak a szeszélyes és termékeny tavasz. Adjuk meg mindenkinek a maga osztályrészét. A 18. század első felében élt újító muzsikusoké elég szép: ők törtek utat Mozartnak és Beethovennek.

Romain Rolland - Jean-Christophe
Jean-Christophe-nak, ​a küzdő és csak fájdalmas kudarcok árán győzedelmeskedő muzsikus.zseninek története: Romain Rolland egyik leghíresebb s egyben első nagy alkotása. Ez a mű a századforduló emberének vallomása, annak a nemzedéknek tapasztalatait, tévedéseit, jóhiszeműségét és csalódásait summázza, amely fellázadt az emberi értékeket, képességeket gúzsba kötő társadalom ellen. A főhős - egy német kisváros ragyogó tehetségű szülötte - Németországban, Párizsban és Svájcban vívja meg harcát a boldogságért és az igazi művészet diadaláért. Az író szenvedélyes humanizmusa hatja át a művet, ez szüli tiltakozását a művészetet áruvá züllesztő világ embertelenségével szemben.

Romain Rolland - Colas ​Breugnon
A ​XVII. század első felének derék, burgundi mesterembere, a reneszánsz szellemének bővérű utóda, a köztiszteletben álló polgár, a harmadik rend öntudatos képviselője a Bastille majdani lerombolóinak itt még tűrő őse. Egyelőre békével és humorral szemléli a dolgokat. Bölcs, aki néha a bolond szerepében is tetszeleg, életművész, az élet nagy kalandjának kíváncsi élvezője. Egyszemélyben asztalosmester, művész, író filozófus, választott elöljáró és mókamester. Szószátyár, borissza és szoknyabolond, akinek erkölcsi rangját az adja meg, hogy nem akar több lenni önmagánál, így válik a humánum megtestesítőjévé, így marad sok viszontagság után is emberi, emberséges ember.

Romain Rolland - Robespierre
Harmincesztendős ​volt Romain Rolland, mikor belefogott egy hatalmas, 12 színműből álló drámai eposzba a francia forradalomról. Élete delén járt, mikor a ciklus egyik legjelentősebb darabja, a "Július 14" színpadra és könyvpiacra került. És 72 éves, amikor 1938-ban befejezi a Robespierre-t, mely saját vallomása, valamint az író francia és magyar kritikusai szerint is a forradalmi drámaciklusnak mind szemléletileg, mind művészileg legjobb darabja. A hősök nem elvont eszmék és elvek hordozói, hanem viharos és nemes szenvedélytől fűtött republikánusok, akik - más-más eszközökkel - egytől egyig a Köztársaság üdvéért küzdenek életre-halálra. Az író a francia forradalom utolsó szakaszát és szinte végzetszerű bukását, a történelmi események okait és következményeit sokoldalúan, hitelesen és megrázóan eleveníti meg.

Kollekciók