Ajax-loader

ifj. Fekete István könyvei a rukkolán


ifj. Fekete István - Bűn ​lenne panaszkodnom
Ifj. ​Fekete István legújabb önéletrajzi könyvében több alkalommal is megígéri, hogy az igazat, csakis a színtiszta igazat írja. Emlékeztetni is kell erre az olvasót, hiszen a szerző élete bővelkedik hihetetlen, kalandos fordulatokban, különleges élményekben, érdekesebbnél érdekesebb karakterekben, melyek akár egy kalandregény oldalain is elférnének. A négy országot átszelő emigráns utazás, majd a chicagói megpróbáltatások valóban egy nem mindennapi életpályát rajzolnak meg. Ám ami valóban különlegessé teszi az emlékezést, nem pusztán az életrajzi tények sora, hanem az a derű és optimizmus, ami áthatja még a legnagyobb viszontagságok leírását is.

ifj. Fekete István - Útkeresés
Vajon ​megmenekül a nyilasoktól a bujkáló Dajcs család? Szövődhet szerelem Dajcsék kislánya és az őket rejtegető Halmos Péter nevelt fia között? Hogyan ismerkedik meg velük a katonás viselkedésű Benedek Vili? És mi lesz a könyv hőseinek sorsa, ha véget ér az ostrom, és elkezdődik az ország újjáépítése? Ifj. Fekete István új regénye a 40-es évek Budapestjére kalauzolja el olvasót, ahol két család egy bérház nagy, polgári lakásában igyekszik átvészelni a háborút. A Halmos és a Dajcs család tagjai, valamint barátaik hosszú beszélgetéseket folytatnak, szóba kerül az amerikai demokrácia, a háború kitörése, a Horthy-rendszer. Miközben odakint zajlik a harc, a négy fal között világnézetek csapnak össze, és a főszereplők élete végérvényesen összefonódik. A fordulatos regény egy barátság felemelő, megható történetét meséli el, amely nehézségek között, egymásra utaltságban születik meg, s talán ezért is olyan erős és megbonthatatlan.

ifj. Fekete István - A ​csillagok földjén
„Azzal, ​hogy az Úristen adott nekem némi humorérzéket, ami némi íráskészséggel is párosult, nagy ajándékot kaptam. Több mint négy évtizedes irodalmi berzenkedésem alatt sok ezer olvasó került velem kapcsolatba – hogy ezt önszántukból tették-e, avagy azért, mert az első betűtől az utolsóig elolvasták az újságokat, és így rákényszerültek, hogy az én műveimet is olvassák, azt most ne firtassuk. Tény azonban – és erre büszke vagyok −, hogy az említett évtizedek alatt levélen vagy telefonon keresztül több száz olvasóval megismerkedtem, és közülük több tucattal barátok lettünk, noha soha nem találkoztunk.”

ifj. Fekete István - Zászlóalj ​a Don-kanyarban
A ​2. magyar hadsereg doni katasztrófája mindenki előtt többé-kevésbé ismeretes. Kondezovo, Novij-Oszkol, Voronyezs, Uriv, megannyi történelmi hely, ahol 1943 első hónapjaiban több tízezer magyar katona vesztette életét. Ifj. Fekete István, az emigrációban élő író e hősi halottaknak kívánt emléket állítani. Könyve a háború kegyetlen mindennapjait mutatja be, s teszi mindezt úgy, hogy a Thurzó-zászlóalj eseményeire szűkített történet mögött valójában az egész keleti front reménytelen helyzete megmutatkozik. A szereplők nem mindegyike kitalált figura, számos közülük egykoron valós vagy ma is élő személy. A kötet bőséges történelmi ismereteket nyújt olvasójának, hiszen a mű egyben olyan hadtörténet is, amely nem kerüli meg a korszak politikájának kusza világát sem. A történelmi kontextusban kibontakozó, páratlanul izgalmas és lebilincselő történet egyaránt szól barátságról, szerelemről, bajtársiasságról és nem utolsó sorban hősiességről.

ifj. Fekete István - USA, ​USA, USA... te csodás?!
Fekete ​István tehetsége, írói életműve komoly örökség. Fia, ifjabb Fekete István gondozza az apai hagyatékot, kiadta a hátrahagyott leveleket, naplórészleteket, és maga is beletanult az írói szerepkörbe. Először édesapja nagy sikerű éllatregényeit folytatta, majd saját múltjából, emlékeiből merített. Ebben a kötetben nem szépirodalmi művet nyújt olvasóinak, hanem amerikai magyar újságokban megjelent sikkei gyűjteményét. A forrás, a nyersanyag ismét sját élete, Amerikának, választott hazájának mindennapjai. Megismert bennünket az emigrációban élő magyarság érdekes alakjaival, felvonultat sok-sok különös szereplőt, akikkel munkája során találkozott. Ifjabb Fekete IStván sosem felejti el, honnan származik, milyen történelemből érkezett. A sokszor öngúnyt sem nélkülöző ironikus hangvételű írásokban sajátos párbeszédet folytat az egyén és a közösség, a múlt és a jelen. Amerika és Magyarország.

ifj. Fekete István - Gyilkos ​idők
Bódog, ​az álmos kis alföldi település lakói boldog életet élnek. A két világháború között járunk, amikor még a nagypolitikában sem érződik a második nagy világégés veszélye, nemhogy ezen a félreeső kis településen. Békében él itt egymás mellett zsidó és keresztény, szegény és gazdag polgár egyaránt. Ám a történelem egy napon Bódogra is bekopogtat, vagy inkább berúgja az ajtót, és visszavonhatatlanul feldúlja az idilli kis település életét. Ifj. Fekete István újabb műve egy letűnt korszaknak állít emléket, egy olyan világot mutatva be, ahol az önzetlen barátság, a tolerancia és a kölcsönös megbecsülés még magától értetődőnek számított egy település kisközösségében. A regény nem csupán a nagy történelmi események kisemberekre gyakorolt hatását mutatja be, de legalább ennyire fontos vállalása a 30-40-es évek hétköznapjainak részletekbe menő felelevenítése.

ifj. Fekete István - Emlékek ​gyalogútján
Ifj. ​Fekete István új, válogatott írásainak kötetében legszűkebb családjának tagjai mellett rokonait, gyerekkori barátait, tanítóit, első, kamaszkori szerelmét teszi elevenné. Írásában összecsúszik a jelen és a múlt, a dokumentumirodalom, a memoár és a szépirodalom, azt mondhatnánk: könyve az emlékek láncreakciója.

ifj. Fekete István - Emberek ​vagyunk
Ifj ​. Fekete István 1956 novemberéig a budapesti Új Ember című katolikus hetilap szerkesztőségében dolgozott. A szabadságharcban vállalt szerepe miatt azonban jobbnak látta ha, elhagyja Magyarországot. így vall saját magáról: A nyugati határt 1956. december 4-én léptem át. Néhány hétig Bécsben, majd Münchenben éltem és 1957. február 4-én a kanadai Montrealba emigráltam. Kanadában dolgoztam mint pincér, a magyar favágók francia tolmácsa, gyári munkás, majd a diplomám megszerzése után sport- és gyógymasszőr lettem. 1963 nyarán, mint kanadai állampolgár, gyermekkori barátom, Harmath István csábítására áttelepültem Chicagóba, ahol: masszőr, sportclub-menedzser, majd -igazgató, ezután üzletvezetési előadó és riporter voltam a milliós példányszámú Chicago Tribüné című napilapnál, amelynek máig is munkatársa vagyok. Magyarországon eddig 16 könyvem jelent meg, remélem nem ez a kötet lesz az utolsó.

ifj. Fekete István - Fekete ​Istvánra emlékezve...
A ​szerző új kötete folytatása, kiegészítése a Fekete István az édesapám volt... nagy sikerű emlékkönyvnek. Helyet kaptak benne a korábban terjedelmi okokból kimaradt levelek és Fekete István naplójának azon részletei is, melyeket 1969-70-ben jegyzett le a kiváló író. Természetesen nem maradt ki a göllei újratemetés "története" sem, mint ahogy tartalmazza a kötet az újabb méltatásokat és reflexiókat Fekete István hatalmas életműve kapcsán. Ifj. Fekete nem kívánja kanonizálni édesapja írásművészetét, hiszen ezzel maga az irodalomtudomány is mindmáig adós, ugyanakkor elkerüli a kritikai kiadás rendszeres buktatóit is: a Fekete Istvánra emlékezve... nem több és nem kevesebb, mint tisztelgés az Író előtt, fiúi-írói emlékező-tisztelgő aktus mindannyiunk - olvasók, Fekete-rajongók és irodalmárok - legnagyobb örömére.

ifj. Fekete István - Fekete ​István az Édesapám volt...
"Édesapám ​halála óta tucatnyi kiadó tett ajánlatot, hogy ismertessem szüleim életének és házasságának olyan meghitt vonatkozásait, amelyeket eddig még senki sem tárt a nyilvánosság elé, írjak a családtagokról, tegyem a könyvembe a szüleim egymásnak küldött és mástól kapott értékesebb leveleit, a jelentősebb kritikákat... Összefoglalva: állítsak össze egy kötetet, mert Fekete István hatalmas olvasótáborát minden érdekli, ami az íróval kapcsolatos." Ifj. Fekete István kötete széles körű érdeklődésre tarthat számot: szélsőséges érzelmek, végletesen eltérő nézetek feszülnek benne egymással szembe, azok közé a nagyon érdekes olvasmányok közé tartozik, amelyeket nem lehet letenni.

ifj. Fekete István - Nők, ​nők, nők
1956 ​őszén három jóképű fiatalember érkezik egy osztrák menekülttáborba: Vigh Sándor, Molnár Péter és Darvas Tibor. Mindhárman részt vettek a magyar forradalomban, és azért hagyták el az országot, hogy elkerüljék a kegyetlen megtorlást. Ausztriában életre szóló barátságot kötnek, és úgy döntenek, tovább utaznak Amerikába. A szerző, aki szintén 1956-ban hagyta el hazáját, végigkíséri a három Amerikába szakadt magyar sorsát egészen nyugdíjas korukig. Sándor, Péter és Tibor szép karriert futnak be, és nagy vagyonra tesznek szert. Sosem nősülnek meg, és munkájuk mellett a nők meghódításának szentelik minden idejüket. A fordulatos, erotikától sem mentes történet olvasása közben betekintést nyerünk a század második felének amerikai hétköznapjaiba, és megismerjük az amerikai társadalom fő feszültségpontjait, problémáit.

ifj. Fekete István - Amerika ​ez is
Ifj. ​Fekete István, Fekete István író fia a forradalomban való szerepe miatt 1956 decemberében hagyta el az országot. 1957-től 1963-ig Kanadában, 1963 óta pedig az USA-ban, Chicagóban él. Dolgozott, mint masszőr, fizikoterapeuta, sportklub-igazgató, üzleti közíró a milliós példányszámú Chicago Tribune c.napilapnál, s közben három diplomát is szerzett. Később laptulajdonos-főszerkesztője volt az 1905-ben alapított magyar hetilapnak. (Chicago és Környéke). Elbeszéléseit 1970-től európai, kanadai és amerikai magyar hetilapok közölték. 1985-óta állandó heti rovata van az emigráció legismertebb és a világ összes kontinensén olvasott Kanadai Magyarságban. Az Amerika ez is a tizedik könyve, melyben publicisztikája javát gyűjtötte egybe. Az írások témái szerteágazóak, egyéni élete apróbb eseményeit éppúgy megörökíti, mint az Államokbeli élet furcsaságait, visszásságait, a helyi politikai csatározásokat, az amerikai magyarság életét, humoros, tragikus vagy épp csak jellemző momentumokat. A kemény tollú újságíró sokszor leleplező erejű tárcáit olvasva képet kaphatunk az USA egy szeletének hétköznapjairól, a szerző világlátásáról és talán az amerikai magyar újságírás színvonaláról is.

ifj. Fekete István - Vuk ​újra otthon
Hónapok ​teltek el azóta, hogy Vuk a Simabőrűek fogságába esett. Hű társa, Csele és legjobb barátja, Sut már-már letesznek arról, hogy valaha viszontlátják. Annál nagyobb az örömük, amikor egy napon Vuk újra megjelenik az erdőben, hamarosan Cseléhez költözik, és együtt nevelik a kölykeiket. De nemcsak Vuk találja meg újra a maga boldogságát, hanem Faragó vadőr is, aki korábban a rókát csapdába csalta. Faragó megismerkedik Judittal, a fiatal és szép tanítónővel, és hamarosan úgy döntenek: összekötik az életüket. A könyv a szerző korábbi sikeres művének, a Vuk és a Simabőrűek című regénynek a folytatása.

ifj. Fekete István - Vuk ​és a Simabőrűek
A ​klasszikus rókatörténetet ifj. Fekete István folytatja. Vuk, a Simabőrű méltó ellenfele nem kevés gondot okoz az immáron fővadőrré előléptetett Borsosnak, aki azonban zseniális csapdát állít a ravasz rókának. És a leleményes szerkezet működésbe lép...

ifj. Fekete István - Keresztutak
Ifj. ​Fekete István, az emigrációban élő író regényét bátran ajánljuk a háborús és légiós történeteket kedvelő olvasóknak. És természetesen nem csak nekik!

ifj. Fekete István - Csí ​és Vit meg az emberek
ifj. ​Fekete István könyve édesapja nagy sikerű, fecskékről szóló kisregényének, a Csínek folytatása. Miután Csí, Vit hajdani férje új párt talált magának, Vit is új életet kezd Ri, a sérült szárnyú, sokat tapasztalt fecske oldalán. A fecskepár felderíti az afrikai papiruszerdők csodás vidékét, és számos barátra tesz szert. Repülés közben Vit aggódva látja, hogy Ri szárnya nehezen gyógyul. A távoli Magyarországon tavaszodik, a fecskéknek hamarosan indulniuk kell haza. A nagy útnak azonban csak ép szárnnyal lehet nekivágni...

ifj. Fekete István - Bogáncs ​Amerikában
Különös ​társaság hódítja meg Amerikát: egy milliomos professzor, egy kalandvágyó nyelvtanár és Bogáncs, a terelőkutya. Mindhárman Magyarországról származnak, és egy lakókocsival járják be Amerikát. A két férfi már nyugdíjas, de életerejük töretlen: amerre elhaladnak, jókedvet és boldogságot hagynak maguk után, barátokat szereznek, és közben talán észre sem veszik - az időben is utaznak. Beszélgetéseikkel felidézik fiatalságukat, a kamaszéveket, barátságuk történetét. Fogynak a kilométerek, és nem sejtik, hogy útjuk végén olyan ajándék várja őket, amelyről álmodni sem mertek. Ifj. Fekete István regénye egyszerre szórakoztató útikönyv, hangulatos road movie és egy mély barátság megható története. Bogáncsot, a két bohém öregúr hűséges kísérőjét az olvasók már ismerhetik Fekete István híres regényéből. Az okos pumi most bebizonyítja, hogy az amerikai prériken is megállja a helyét.

ifj. Fekete István - Ítéletidő
Merész ​elgondolás megírni Fekete István kalandos, romantikus, szinte egyedülálló és megismételhetetlen regényének folytatását. Megeleveníteni ismét a könyvből és filmről is megismert szereplők alakját, új utakra vezetni őket. Nehéz, de egyben hálás feladat – ha ihletett, az eredeti mű szellemétől áthatott regény születik, mint a jelen esetben –, mert a ráismerés örömével ajándékozza meg az olvasókat. Az író bátran gombolyítja tovább a történet fonalát, s az olvasó nem csalódik, mert a fiú apja mellett lépdel, és nem marad el tőle. Ifj. Fekete István első könyve – édesapja iránti végtelen szeretete és kegyelete jeléül is – Fekete István legnépszerűbb történelmi regényének, A koppányi aga testamentumának folytatása. A török hódoltság idején játszódó alapműben Fekete István azt meséli el, hogy egy magyar végvári vitéz, Babocsai László hogyan szúrta le párviadalban Oglu koppányi agát, édesapja legyőzőjét.(...) Sok kaland után Babocsai László feladja a vitézi életet, és otthon marad szép ifjú feleségével, hogy most már birtokán gazdálkodjék. De mi történik tovább? – kérdezték sokan, amikor befejezték a könyvet. Ezt a „tovább”-ot olvashatjuk most ifj. Fekete István könyvében, éppen olyan kedves könnyedséggel, izzó magyarsággal és ragyogó tollal megírva, mintha csak édesapja írta volna

ifj. Fekete István - Karácsonyok ​fényessége
Tudta-e ​Fekete István 1932 februárjában, amikor István fia megszületett, hogy azt a meghitt, érzékeny hangot, emberséget, amit ő jelentett a magyar irodalomban - a Zsellérek és a Koppányi aga testamentuma óta -, mintegy harminc évvel később a fia fogja folytatni a tengeren túl? Az 1956-ban emigrálni kényszerült fiatalember kötetünkben található novelláinak legtöbbje karácsonyi elbeszélés. Az idegenben élő magyarokat a legbensőségesebb ünnep, a karácsony köti össze. Ragyoghatnak bár az amerikai nagyvárosok fényei százannyira, a hátrahagyott gyermekkor szentestéinek vibráló gyertyalángja elhomályosítja szívükben a metropoliszok minden csillogását. Egyszerű, hétköznapi helyzetek emelkednek ki a megszokottból, olykor szívszorító, máskor derűs vagy tragikus, de mindig emberséggel átélt és átélhető sorsfordulatokban.

Kollekciók