Ajax-loader

Köteles Pál könyvei a rukkolán


Köteles Pál - Búcsú ​Erdélytől
"Rendkívüli ​gondolati és nyelvi erővel villantja fel Köteles Pál a remény, majd a kiábrándulás napjait, az árulás és a kitartás módozatait. Földre taposott zászlók és hitek története ez, a túlélés története, és most mindennél fontosabb ez a hiteles hang, mert jövőbemutatás is. "Ne legyen gyűlölet-határ a szívekben", ez a könyv üzenete, olyan időkben, amikor a gyűlölet lángja szinte perzsel." Szentmihályi Szabó Péter

Köteles Pál - Hotel ​Kárpátia
Az ​erdélyi Gyantán - a regénybeli Egyházason -, mint annyi szomorú helyén a világnak, ártatlan emberek estek áldozatul a faji, a vallási, a nemzetiségi gyűlöletnek. Akkor és ott, a második világháború vége felé, éppen magyarok, 1944 szeptemberében gyerekeket, öregeket, asszonyokat és életerős férfiakat válogatás nélkül állítottak a kivégzőosztag elé. Az író az ügy kivizsgálására kirendelt két román jogász, a bíró és az ügyész szemszögéből láttatja az eseményeket. A rettegő túlélők elejtett szavaiból, összeszorított szájú hallgatásából, gyanakvó pillantásaiból és a megszólaló bűnösök védekezéseiből és vádaskodásaiból idézi föl a drámai pillanatokat. Sokféle nézőpont ütközik egymással a regényben, hiszen még a két román jogász sem ért egyet a bűntett megítélésében, mint ahogyan abban sem, hogy érdemes-e felszínre hozni az eseményeket, vagy jobb lenne elhallgatni. A két nyomozó jogász fölött is összecsapnak az indulatok: a fővárosban a hatalomért és Erdély északi részének újra megszerzéséért folyó küzdelmek során ellenvélemények alakulnak ki a nyomozásról. S eközben a bűnösök egy szanatóriummá átalakított szállodában élnek inkognitóban, illetve halottá nyilvánítva, hogy a nemzetközi botrányt elkerüljék. Egyszer csak betoppan közéjük a két jogász, és kezdetét veszi a veszedelmekkel teljes, szívós, könyörtelen párharc a jog képviselői és a jog megtiprói között.

Köteles Pál - Az ​ügy avagy kilépő a paradicsomból
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Köteles Pál - Magyar ​világ Amerikában
A ​romániai magyar író Magyarországra való áttelepülése után, esszéiben, publicisztikáiban az itthoni, a kisebbségi és a szórványmagyarság (főként a Nyugaton élők) együttműködésének, együttgondolkodásának esélyeit kutatta. A harmadik ágról gyűjtött ismereteiből és tapasztalataiból e máig kéziratban maradt munkája őrzi a legtöbbet. Amit az ország vesztett a kivándorlással, emigrációval, azon a nemzet nyerhet - az odakint élők jó hírünket öregbítik. Mégis szükség van az amerikai és a kanadai magyarságról alkotott képünk demitizálása. A kintieket, amint azt az úti napló hol komikus, hol tragikus fejezetei mutatják, megosztják az ideológiai, a generációs, a szociális különbségek, a vállalt - s eltérő - erkölcsi normáik, a nemzeti mítoszokról és a modernizáció szükségességéről alkotott képünk. Különféle magatartásformáik évtizedünkben itthon is meghonosodtak, energiájuk viszont több jel szerint is kárba vész. Ezek a tények is hitelesítik a napló időszerűségét.

Köteles Pál - Balkánkeringő
Részlet ​a regényből: "- A szobor Filoménának jár. Történetünknek legfőbb kovácsa. - Egy kurva - zökkent ki akaratlanul a trónörökösből a minősítés, mint málészájú gyerek fogai közül a finom falat. Ezen a meggondolatlan közbevetésen mindenki fölháborodott, hiszen egyértelmű volt, hogy az országszerzésben Filoménáé a kulcsszerep, hogy szobor jár neki. A trónörökös a rosszallást látva elröstellte magát, s alig hallható bocsánatot rebegett."

Kollekciók