Ajax-loader

Solymosi Norbert könyvei a rukkolán


Reiczigel Jenő - Harnos Andrea - Solymosi Norbert - Biostatisztika ​nem statisztikusoknak
A ​PARS Könyvek második kötetét elsősorban a bevezető statisztika kurzusok hallgatóinak szánjuk, hogy a középiskolai matematika tananyag ismeretére építve segítse őket az alapfogalmak és a legszükségesebb módszerek elsajátításában, valamint a statisztikai szemléletmód kialakításában. Könyvünket ajánljuk azoknak is, akiknek szükségük van a statisztika alkalmazására, de úgy érzik, hogy ismereteik kiegészítésre és rendszerezésre szorulnak. Szeretnénk meggyőzni az olvasót, hogy a statisztika nem bűvészkedés, a módszerek korrekt alkalmazását több-kevesebb erőfeszítés árán bárki elsajátíthatja. Tankönyvünk nem recept könyv, röviden ismerteti a módszerek elméleti hátterét is, de ahol csak lehet, szemléletesen, minél kevesebb elvont definícióval és képlettel terhelve az olvasót. Példáinkat az élettudományok területéről vettük, ezért könyvünket legtöbb haszonnal valószínűleg a biológus, orvos, állatorvos és agrárszakos hallgatók forgathatják. Könyvünk hasznos lehet azoknak a statisztikát már jobban ismerő és munkájukban rendszeresen használó kutatóknak is, akik szeretnének közelebbről megismerkedni az R programcsomaggal. Az R egy ingyenes programcsomag, mely a statisztikai módszerek szinte végtelen választékát kínálja és folyamatos fejlesztése miatt valószínű, hogy a legújabb eljárások először R-ben válnak elérhetővé. A 2010-es javított utánynomásban javítottuk a Hibajegyzékben szereplő hibákat, valamint néhány bekezdéssel, ábrával, példával – melyek hamarosan felkerülnek a Kiegészítő anyagok közé – bővült a tankönyv.

Dinya Elek - Solymosi Norbert - Biometria ​a klinikumban 2.
Az ​R-nyelv statisztikai elemzések, adatfeldolgozások és adatok grafikus ábrázolására létrehozott programnyelv. Az R-nyelv töretlenül fejlődik, egyre nő jelentősége a statisztikai elemzésekben, az orvostudomány területén is egyre több magas impaktfaktorú folyóiratban ennek a programcsomagnak az alkalmazásával végzik el az adatok analízisét a szerzők. A könyv hiánypótló a hazai biostatisztikai alkalmazásokban, mert magyarul eddig nem jelent meg hasonló témájú könyv, amely az R klinikai alkalmazására fókuszált. Jelen könyvben minden feladatot áttettek a szerzők a SAS-alapkönyvből, és futtattak R-környezetben. Bemutatják a futáshoz szükséges szkript-eket, a futási eredményeket, megadják az eredmények klinikai értelmezését is. A módszertani részt kibővítették két fontos újabb alkalmazással: metaanalízissel és a propensity score résszel. A könyv használata során az Olvasó megismerheti és elsajátíthatja a probléma megoldáshoz szükséges szkript megírásának technikai útját, mire kell figyelnie, hogyan következtessen a kapott statisztikai eredmények alapján. Elsősorban a módszerek helyes használatára, az eredmények értékelésének bemutatására helyezték a hangsúlyt, de az Irodalomjegyzékben számos könyv segíti az elmélyülést az egyes területeket illetően.

Kollekciók