Ajax-loader

Falk Géza könyvei a rukkolán


Falk Géza - Verdi ​élete és művei
Verdi ​visszavonultan, egyszerűen és csak a munkának élt. Emberi élete nyugodt, csendes és tiszta. Művészi élete pedig a minden hiúságtól, önreklámtól és feltűnéstől mentes munka teljes élet. Isten kegyelméből való és az emberiség igaz boldogságára szolgáló hosszú életének minden pillanatát a művészi munka töltötte be. Néhány igaz barátján kívül senki mással nem érintkezett, összeköttetéseket nem keresett és lelkét mindenki elől szemérmesen elzárta. A kíváncsiakat és lármacsinálókat kegyetlenül elűzte, a hízelkedőket megvetette és a világnak élő üres lelkűeket messze elkerülte. Nőiesen finom mimózalelkét józan bölcsességgel védte és minden felesleges izgalomtól kímélte.

Falk Géza - Beethoven ​összes szimfóniái
Beethoven ​összes szimfóniáinak részletes elemzéséi és ismertetését adja e művészi kiállítású könyvben. Az emberiség zenei közkincse: Beethoven valamennyi szimfóniája tárul az olvasó elé, az egyes művek mély költőiségének, izgalmának, szenvedélyének és halhatatlan témaanyagának ismertetésében 188 kótapélda, 16 eredeti illusztráció és választékos képanyag gazdagítja Falk Géza e nélkülözhetetlen könyvét. Beethoven összes szimfóniáinak csodálatos szépségét, mint az emberiség örök élvezetforrását eleveníti meg a könyvben. Azonkívül Beethoven élete, emberi és művészi problémái, Beethoven és a zenehallgatóság lelki kapcsolata is az olvasó elé tárul, felfedve sok-sok - eddig érintetlen - érdekes és értékes zenei kérdést. A szimfóniák valamennyi témája és sok művészi műmelléklet emeli a könyv élvezhetőségét.

Falk Géza - Csajkovszkij ​különös élete
Ez ​évben ünnepli az egész világ Csajkovszkij születésének 100 éves évfordulóját. Itt az ideje, hogy végre egy Csajkovszkij-biográfia - ha szerény méretekben is - magyar nyelven megjelenjen. Az első magyar Csajkovszkij-életrajz nem tudományos munka. Célja, hogy a nagyközönség előtt érzékeltesse a nagy zeneköltő misztikus életét, hatalmas alkotásait, jellemének erényeit és hibáit. Csajkovszkijról sem életében, sem a halála utáni években nem jelent meg biográfia; ő az életrajzírókat egyelőre nem érdekelte.

Falk Géza - Mindentudó ​zenei zsebkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Falk Géza - Wagner
Új ​könyv jelenik meg Wagner Richárdról. Talán feleslegesnek látszik, mert hiszen a vele foglalkozó irodalom majdnem oly gazdag, mint a Napóleoné. És mégis merem állítani, - noha tömegével jelentek meg tanulmányok, könyvek, breviáriumok, élet- és jellemrajzok, ismertetések és másfajta írások - hogy mindmáig nincs oly kritikai munka, mely valójában felfedi Wagner muzsikus mivoltát és művészetének, zenedrámáinak lényegét.

Kollekciók