Ajax-loader

Berend Mihály könyvei a rukkolán


Berend Mihály - Berend Mihály - Szerényi Gábor - Szerényi Gábor - Gömöry András - Gömöry András - Biológia ​IV.
Az ​önfenntartás és az önszabályozás szervezetszintű tananyaga elsősorban az emberrel foglalkozik, de az állatvilággal kapcsolatos információkat is tartalmazza. Az etológia a magatartásgenetikával, a magatartás belső, endogén tényezőivel is foglalkozik.

Berend Mihály - Berend Mihály - Szerényi Gábor - Szerényi Gábor - Gömöry András - Gömöry András - Biológia ​IV.
Az ​önfenntartás és az önszabályozás szervezetszintű tananyaga elsősorban az emberrel foglalkozik, de az állatvilággal kapcsolatos információkat is tartalmazza. Az etológia a magatartásgenetikával, a magatartás belső, endogén tényezőivel is foglalkozik.

Berend Mihály - Szerényi Gábor - Biológia ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Szerényi Gábor - Biológia ​I.
Ez ​a négykötetes tankönyvcsalád a biológiával komolyabban foglalkozóknak, érettségire, felvételire felkészülőknek készült, Bőséges ismeretanyaga és a kapcsolódó feladatgyűjtemény lehetővé teszi az eredményes felkészülést a tanulmányi versenyekre, érettségire, felvételire. Azokban az iskolákban, ahol a kerettantervi óraszámoknak megfelelően csak 3 évig tanulnak biológiát, az első és második kötet (természetesen megfelelően szelektált) anyagrészei együtt képezik a 10. évfolyam anyagát. A növénytani anyag egymás után következik, nem tagolódik szét, nem keveredik az állattani vagy embertani ismeretekkel. A növényszervezettan az evolúciós megjelenés sorrendjében, a rendszertani anyagban kapott helyet. A növényélettanban különleges hangsúlyt kaptak a csak növényekre jellemző életműködések.

Berend Mihály - Genetikai ​ábécé
Egy ​tudomány születése Néhány alapfogalom A genetikai kód - az öröklődés titkosírása A végtelen variációk - a genetikai kombináció Amikor a genetikus térképet rajzol Az ikerkutatás a humángenetika szolgálatában A családfák vizsgálata ma a tudományt szolgálja Ha a bűvös sorrend megváltozik... Ha a kromoszómaszám megváltozik Genetikai terheltségünk Az egyedfejlődés szintjén - a környezeti hatások szerepe az öröklöttség érvényre juttatásában A sorscsapás elkerülhető - az ember öröklöttségének javítása És mit hozhat a jövő?

Berend Mihály - Biológiai ​mindenttudó - Genetika
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Berend Mihály - Dr. Berendné Németh Éva - Biológiai ​diáklexikon
A ​diáklexikon sajátos, egyre népszerűbb műfaj, összekapcsolja a tudományos szakkönyvek - tankönyvek - ismeretterjesztő munkák háromféle szintjét azáltal, hogy a tudomány fogalomrendszerét és a szaknyelvi kifejezésformákat a tanulók számára is érthető szinten adja elő. Ezért készült a Biológiai diáklexikon is. Ebben rejlik népszerűsége és különbözősége a forgalomban lévő szakirányú lexikonokkal és enciklopédiákkal történő összehasonlításban. A BDL a biológia csaknem valamennyi szakterületét érinti. A szerzők a szócikkek írásakor igen gondos és alapos munkát végeztek, amikor a biológia fogalomrendszerét mintegy 2500 címszóban és több mint 1500 szócikkben foglalták össze. A feldolgozáshoz közel 500 ábra tartozik, köztük számos, egyedülállóan érdekes mikrofotó. Használatát minden biológiát tanuló diáknak ajánljuk.

Berend Mihály - Dr. Berendné Németh Éva - Szerényi Gábor - Kiss János - Biológiai ​feladatsorok felvételizőknek
Könyvünk ​a középiskolai biológia tananyaghoz kapcsolódó gondolkodtató feladatsorok gyűjteménye. Az ilyen jellegű feladatsorok a gondolkodóképesség, a kreativitás, valamint a tananyag-áttekintő képesség fejlesztésére és mérésére kiválóan alkalmasak, így fontos helyet töltenek be a biológiai gondolkodásmód és tudásszint értékelése sorén, mind az egyetemi felvételi vizsgák új rendszerében, mind a középiskolai oktatásban. Feladatsoraink többsége az ún. problémamegoldó feladatsorok közé sorolható, amelyek instrukciókból és hozzájuk kapcsolódó tesztkérdésekből állnak. Eredményes megoldásukhoz alapvető fontosságú az eligazítások sokoldalú, alapos átgondolása, továbbá a feladatok sajátos felépítésével, kérdésfelvételével is meg kell barátkozni az olvasónak, amihez gyakorlat kell. Mindehhez sok segítséget nyújt ez az összeállítás, mely az ötletek sokaságának gazdag tárháza. Mivel egyetemi felvételi vizsgákon egyéb feladattípusok is szerepelnek, beiktattunk számítási, táblázatmegoldási, ábraelemzési és esszéfeladatokat, továbbá instrukció nélküli tesztkérdéseket is. A kötet a feladatok megoldásait is tartalmazza, melyek nem csupán az ellenőrzést segítik, hanem a magyarázatok által újabb, még alaposabb tanulás lehetőségét, új információk megszerzését is biztosítjuk. Könyvünket egyaránt ajánljuk azoknak a diákoknak, akik felsőfokú biológiatanulmányokra készülnek, és azoknak a biológiatanároknak, akik tanóráikat feladatmegoldásokkal változatosabbá kívánják tenni.

Berend Mihály - Halál ​zeneszóra
...halott ​volt...ennél halottabb már nem is lehetett. Elengedtem a kezét. Ettől a semmi kis mozdulattól a holttest megbillent, és arccal előredőlt. Estében feldöntötte a kamillateás fazekat. Úgy álltam ott, mint egy szélütött. A lábam előtt egy hulla, a cipőm meg hovatovább átázik a kamillateától...És akkor halk neszezést hallottam a hálószobából... Rólam sok mindent el lehet mondani. Egyes bírálóim nem átallják azt hangoztatni, hogy olykor kissé elvetem a sulykot, különösen, ha saját magamról írok...De még a legelszántabb rosszakaróim is megegyeznek abban, hogy alaptulajdonságaimat, a korrektséget és a pontosságot előnyösen egészíti ki a rettenthetetlen bátorság. Most sem haboztam, kinyitottam és beugrottam a szobába. Édeskés parfümillat csapott meg. A következő pillanatban az ég hasadt le rám. Valahonnan a nyúltagyam tájékáról lilásvörös ragyogással csillagok indultak el, áthatoltak az agytörzsemen, csináltak egy kitérőt a kisagyamhoz, majd diadalmasan foglalták el nagyagyam minden területét. Valami rettenetes ordítás szakadt ki belőlem, kezem az ég felé csaptam és összeestem. Kihunyó értelmemmel még észleltem, hogy két láb áll meg mellettem. Két rózsaszínű, csatos női cipőt láttam... Többre nem emlékszem...

Berend Mihály - Gömöry András - Müllner Erzsébet - Tóth Géza - Kiss János - Biológia ​III.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók