Ajax-loader

Bábel Balázs könyvei a rukkolán


Bábel Balázs - Hit, ​erkölcs, történelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bábel Balázs - A ​hit kegyelmét kérve
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bábel Balázs - Mindig ​úton vagyunk
Jelen ​kötetben nem egyszerűen prédikációgyűjteményt vehetünk a kezünkbe. Sokkal többről van szó. Egy hiteles pap, egy a rábízottakért felelősséget érző főpásztor átdolgozza szívében a katolikus egyház tanítását, amellyel töltekezhetünk. Így a kötet tartalmára is érvényesek az idézett sorok: „Mit ér a szó, ha nem igaz? / Mit ér a szó, ha nem vigasz?” Szívből ajánlom tehát e gyűjteményt minden hívő és nem hívő honfitársunknak, aki mélyebbre akar hatolni az igényesebb lelki életben! - Osztie Zoltán, plébános

Bábel Balázs - Isten ​országútján
A ​Bábel Balázs kalocsai érsekkel folytatott beszélgetések anyagából vallomásos mű született. Amikor elkészült a könyv, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a beszélgetőtárs kérdései fölöslegesek az írott formában. Az érsek úr által elmondottak önmagukért beszélnek – kirajzolódik előttünk egy életpálya, s annak hátterében történelmünk utóbbi fél évszázada. Ellentmondások, feszültségek, indulatok, drámai helyzetek és sorsok, jó szándékú nekibuzdulások, egyén és hatalom viszonya bontakoznak ki – s mindez a személyes átéléssel hitelesítve. Ám mindvégig ott húzódik az a fényes fonál, melynek mentén az ember kiléphet létezése pillanatnyi zavarából és kiismerhetetlenségéből. Értelme és hite által fölismerheti létezésünk teljességbe helyezett éneimét, igaz, „most még csak tükör által, homályosan”, mint Szent Pál mondja. Délelőttönként, s több alkalommal délután is folytattuk a beszélgetéseket a kalocsai érseki palotában. Nyitva volt az ablak, nyáreleji hangok és melegség árasztott el mindent. Békesség odakint, s békességről szóltak Bábel érsek szavai: közvetlen természetességgel egy hiteles ember által, aki ugyan-akkor – és ez is a hitelességhez tartozik – a megkülönböztetés igényével és pontosságával fogalmazta meg élettapasztalata alapján, amit igenelni érdemes, s amit kritikával szükséges illetni. Egyéniség, hivatás, feladat: a főpásztor életvallomásával is evangelizál, beszéljen akár az irodalomról vagy másféle művészetről, a nevelésről, a közéletről, illetve arról az ősi örökségről, melyet a Duna-Tisza közi földműves elődök hagyományoztak rá. S az olykor megpróbáltatások ellenére is derűvel végzi szolgálatát Isten országának építésében. (Elmer István)

Bábel Balázs - A ​hit erejével
A ​hit évében Bábel Balázs érsek atya – prohászkai elhivatottsággal – az emberi életet érintő minden területet az evangélium fényével megvilágítva személyes és közösségi hitre hívja hallgatóit és olvasóit. Alapos biblikus ismeretekkel, a kulturális, irodalmi, történelmi és művészi tudás gazdagságából emeli ki a hitre mutató és a hitre elvezető utakat, melyekhez sokszor a szólás bátorsága és az egyház tanításához való ragaszkodás merészsége is szükséges. - Dr. Kránitz Mihály

Kollekciók