Ajax-loader

Gróf Lajos könyvei a rukkolán


Gróf Lajos - Az ​ígéret gyermekei
A ​szentség és titokzatosság: a misztérium légköre lebeg a katolikus pap személye körül, akit a hívek ünnepek alkalmával, liturgikus öltözetben látnak, tőle szent igéket hallanak, de magánélete, emberi arca, hétköznapi örömei és fájdalmai rejtve maradnak előttük. Gróf Lajos kézen fog bennünket, sorra bekopogtat a plébániák és pap otthonok ajtaján és tapintatos kíváncsisággal feltárja a magyar katolikus egyház rejtett kincseit: papjaink benső világát. Megszólaltatja, vallomásra készteti őket. Valamiféle leletmentés ez, ásatás történelmünk legfelsőbb rétegeiben, emlékek összegyűjtése, melyeket rövidesen elsöpör az áradat. Valóban, a megszólaltatottak közül egy már a mennyei liturgia résztvevője. Az idősebb hívek számára ezek a sorok felidézik saját életük emlékeit, a fiataloknak pedig megidézik szüleik és nagyszüleik világát. Az Isten- és emberszeretet világát, a keresztény családok életét, melyben megfogant és gyökeret eresztett a papi hivatás csírája, hogy aztán ezerszínű virággal díszítse az Úr oltárát. Mindegyik egy tőről fakadt, s mégis más-más színű, illatú. A közös hivatás nem nyomja el, hanem kibontja szerteágazó egyéni életútjukat. De ezeken az oldalakon másféle titokra is fény derül. Arra, amit a Szentírás mysterium iniquitatisként, a gonoszság titkaként emleget. A fél évszázados egyházüldözés mozzanataira, az ÁVH, a párttitkárok és az állami egyházügyi hivatalnokok összehangolt titkos munkájára, a kihallgatásokra, házkutatásokra, a hirtelen áthelyezésekre, a híveket megdöbbentő letartóztatásokra, az ateista és osztályharcos ideológia magyarországi gyakorlatára. A személyes vallomások sorozata történelmi olvasókönyvvé áll össze: adalékok a legújabb kori magyar művelődés- és politikatörténethez, mindenekelőtt egyházunk történetéhez. Életforrás, mert a növény a földbe, a lélek a múltba mélyeszti tápláló gyökereit. Kuklay Antal körömi plébános

Kollekciók