Ajax-loader

Giovannino Guareschi könyvei a rukkolán


Giovannino Guareschi - Don ​Camillo Moszkvában
Mit ​keres egy olasz falucska plébánosa az ötvenes évek második felének Szovjetuniójában? Tévedésről szó sincs, megtévesztésről annál inkább. Az érvei súlyának érzékeltetéséhez olykor lapátkezét is igénybe vevő, de ezzel együtt igaz szívű pap e történetben ugyanis Krisztus titkos ügynökeként indul űtnak , hogy egy csoportos elvtársi jutalomutazás beépült résztvevőjeként saját szemével győződjön meg arról, hogyan élnek valójában a szovjet birodalom alattvalói.

Giovannino Guareschi - Don ​Camillo kisvilága
Ki ​lő rá az olasz falucska plébánosára, mikor templomában éppen Krisztus megrepedt keresztjét javítja? Csakugyan annak köszönheti-e az életét, hogy a Megváltó a veszedelmes pillanatban hátralöki a fejét? Megkeresztelheti-e tisztelendőnk a párttitkár fiát, s nyerheti-e a kisded a szent keresztségben a Lenin nevet? Mit szól hozzá Krisztus, aki mindig szívesen elbeszélget szelíd, de módfelett indulatos szolgájával? Ki tud nagyobbat csapni a vásári erőmérő gépre, a népes kommunista párt vezérbikája vagy a Szent Szűzhöz fohászkodó, ugyancsak roppant erejű lelkipásztor? Guareschi hőse, don Camillo ugyanis szakadatlan hadakozásban van a falu erőszakos-harcos, de igazában jámbor lelkű párttitkárával. S ha vallásos, illetve pártos hevületükben olykor el is vetik a sulykot, a bajban azért kénytelen-kelletlen mindig összetartanak.

Giovannino Guareschi - Comrade ​Don Camillo
Things ​have changed in the little world of Don Camillo, the parish priest. Peppone, the Communist mayor of the village, has won ten million lira in the soccer sweepstakes, using an assumed name. If word gets out that he is the winner he will be forced to pay taxes and give the rest of the money to the party-unless his wife seizes it first. It is an embarrassing situation for a faithful husband and champion of the proletariat. In desperation he enlists the aid of his long-time adversary, Don Camillo, who safely and secretly deposits the money on behalf of Peppone. In spite of this, the mayor continues to bombard the citizenry with anti-clerical statements, and Don Camillo smolders with unpriestly rage. He finds his opportunity when Peppone is invited to take a group of the party "elect" on a junket to the Worker's Paradise. "Comrade Camillo," in mufti, insists on going along, threatening to disclose Peppone's secret if he is not accepted. He takes with him a prayer hook, hound in a cover stamped Maxims of Lenin. The trip is a fiasco, much to the pleasure of Don Camillo, who knows in his heart that the victory is not his alone.

Giovannino Guareschi - Don ​Camillo (Easy Readers)
Giovanni ​Guareschi è l’autore di una serie di fortunati romanzi su Don Camillo nei quali, con facile e immediato umorismo, esprime la situazione di contrasto politico ed ideologico dell’immediato dopoguerra in Italia. Grazie alle sue vicende, talvolta comiche, Don Camillo, e il compagno Peppone hanno riscosso fama e simpatia nel mondo. Su di essi e la folla di caratteristici personaggi che li circonda sono stati ricavati numerosi film di grande successo.

Giovannino Guareschi - The ​Little World of Don Camillo
Fiction, ​with line-drawing illustrations. Don Camillo was so popular that the author wrote several more books about him.

Giovannino Guareschi - Don ​Camillo és a fiatalok
Mit ​tehet egy olasz falucska öregedő plébánosa, ha a múlt század sok szempontból forrongó hatvanas éveinek közepén szinte a szó szoros értelmében a nyakába szakad zabolátlan unokahúga s a lány mindenre képes barátai; ha eredetileg segítségként kap maga mellé egy jó szándékú, felvilágosult, de izgágasága miatt többnyire bajkeverő káplánt; ha a helyi vörösök az osztályharc hevében minden alkalmat megragadnak, hogy borsot törjenek az idős pap orra alá? Mit tehet és mit tesz don Camillo, aki nemcsak szelíd szavú vagy bömbölve előadott érveket, de hatalmas tenyere és lába teljes lendületét is kész bevetni a védelmébe vett igazság érdekében? Mindez kiderül e könyv mulatságos és nemegyszer meglepő történeteiből. Miközben don Camillo világszerte népszerű kalandjain derülünk, a főhős gyermekien őszinte hite és az élet mélységeit feltáró bölcsessége mindannyiunkat megérint és gondolkodóba ejt.

Giovannino Guareschi - Egy ​év don Camillóval - Tavasz
Az ​'Egy év don Camillóval' 40 válogatott elbeszélés a több száz megjelentből. Miközben a két főhős állandóan civakodik és borsot tör egymás orra alá, mi megtanuljuk, hogy a tiszteletnek, a szimpátiának és barátságnak semmi köze a pártzászló és papi reverenda színéhez. Ami fontos, az a személyek embersége. A szerző mindezt humoros egyszerűséggel, könnyed, érthető stílusban adja elő. Az elbeszélések nagy sikerét bizonyítja az is, hogy eddig hat filmet forgattak Guareschi szövegei alapján don Camillo témára. Az kiadó úgy döntött, hogy az egykötetes eredeti példányt négy kötetre-évszakokra-bontva adja ki. Ezzel szeretné megkönnyíteni a hozzájutást ezen igen nagy olvasási élvezetet nyújtó műhöz.

Giovannino Guareschi - Egy ​év don Camillóval - Nyár
Az ​'Egy év don Camillóval' 40 válogatott elbeszélés a több száz megjelentből. Miközben a két főhős állandóan civakodik és borsot tör egymás orra alá, mi megtanuljuk, hogy a tiszteletnek, a szimpátiának és barátságnak semmi köze a pártzászló és papi reverenda színéhez. Ami fontos, az a személyek embersége. A szerző mindezt humoros egyszerűséggel, könnyed, érthető stílusban adja elő. Az elbeszélések nagy sikerét bizonyítja az is, hogy eddig hat filmet forgattak Guareschi szövegei alapján don Camillo témára. Az kiadó úgy döntött, hogy az egykötetes eredeti példányt négy kötetre-évszakokra-bontva adja ki. Ezzel szeretné megkönnyíteni a hozzájutást ezen igen nagy olvasási élvezetet nyújtó műhöz.

Kollekciók