Ajax-loader

Josef Schreiner könyvei a rukkolán


Josef Schreiner - Az ​Ószövetség teológiája
A ​II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint a Szentírás tanulmányozása a hittudomány lelke. Josef Schreiner - a würzburgi egyetem nemrég elhunyt professzora - könyvében a teológiai fogalom nyelvi jelentéséből indul ki. Istent állítja a középpontba, a kinyilatkoztatást Tőle kiindulva veszi szemügyre, majd felvázolja az utat, amelyen isten Izraelt vezette, s amelyen e nép a saját hittapasztalatából végigment. Ezek során különösen az alábbi kérdésekre ad választ: Milyen Isten az, akit Izrael szent iratai egyetlen Istenként hirdetnek? Mi következik ebből a világ, az emberek és az emberi társadalom számára? Hogyan kezeli Jahve egyfelől a bűnt, a bűnösséget és a szenvedést, másfelől az ünnepet és az ünneplést? Milyen távlatot nyit meg Jahve a világ és az emberiség számára? Schreiner könyve rávilágít, hogy a Katolikus Egyház teológiája milyen mértékben épül az ószövetségi kinyilatkoztatásra, s látásmódja rávezet arra, hogy az egyedi szövegrészek helyett az Ószövetség egészét kell tekintetünk, ha meg akarjuk ismerni annak teológiáját.