Ajax-loader

Marylyle Rogers könyvei a rukkolán


Marylyle Rogers - Hajnalének
Wulf, ​az ifjú szász nemesúr elért már mindent életében, amit csak kívánhatott: gazdag, délceg, s hű szolgálataiért királya hűbérbirtokkal adományozta meg. Csupán párt nem talált még magának a büszke harcos. Ám egy sötét pillanatban, mikor családi intrikák következtében egy orgyilkos merénylet majdnem végez vele, a sors összehozza Brynnával, a törékeny szépségű, erdőlakó kelta lánnyal, akit varázsló hírében álló nagyapja nevel a rengeteg mélyén. Brynna megmenti Wulf életét, bimbózó szerelmüknek azonban útját állja a kelta és a szász nép évszázados ellenségeskedése, a Wulf rokonságában dúló gyilkos belviszály és a zord nagyapa, aki hajadonnak akarja megőrizni lányunokáját, hogy a hagyományok szerint átruházhassa rá a druidák ősi titkait. Sikerül-e a szerelemtől fűtött fiatalok forró szenvedélyének felülkerekednie az évszázados gyanakvás fojtó légkörén, rosszakaróik alattomos ármányán és a saját lelkükben kavargó ellentmondásos érzelmeken?

Marylyle Rogers - A ​sas dala
LINNET: ​a kötelességtudat, engedelmesség és ártatlanság megtestesítője. Kalitkába zárt madárként, magányosan él apja, a normandiai fejedelem, radwei-i kastélyában. Egy napon apja fogadótermében megpillantja azt a különös aranyhajú idegent, akinek egyetlen pillantása felébreszti szunnyadó képzeletét. A hős férfi jelenléte megdobogtatja szívét, és felszítja legvadabb álmait. Csak akkor döbben rá, hogy a férfi valójában apja esküdt ellensége, az \"aljas Sas\", amikor az már a várfalat megmászva szobájába toppan, hogy elrabolja. RHYS: walesi herceg, a normann hódítók fogságában eltöltött tíz keserves év után hazatérve, otthonát felégetve, földjét kifosztva és lepusztítva találja. Hőstettei hamarosan a legendás hírű száműzött Sassá emelik, és csak ravaszsága révén tudja megvédeni az őt megillető jogokat. Már első találkozásukkor észreveszi az elkényeztetett Lady Linnet rajongó pillantásait, de bája igazán csak akkor keríti hatalmába, amikor szobájába lépve megpillantja a kandalló fényében a lány elefántcsontszínű bőrét. Feltörő érzelmei a vártnál is nehezebbé teszik a lány elrablását.

Marylyle Rogers - Büszke ​szívek
Esküdt ​ellenségek voltak, szerelemre ítélve... Sir William Kensham mérgesen rontott be a Cassandra Gavre börtönéül szolgáló kunyhóba, mert emberei ellenszegültek a parancsnak, hogy öljenek meg minden franciát, akik megszállták a wealdi erdőt. Haragját csak kicsit csillapította az, hogy foglya egy francia főúr leánya volt. A levendulakék szemű szépség váltságdíja Henrik király céljait fogja segíteni, és William csak azért imádkozott, hogy a cserét minél hamarább hajtsák végre, mert nem szerette a főúri osztályhoz tartozó gőgös dámákat. A becsület azt kívánta, hogy váltságdíj fejében lemondjon róla... de a lány szerelme minden kincsnél többet ért! Cassandra azonban nem volt ijedős, elkényeztetett leány. Jóképű, megszállott fogvatartója megijesztette, de ugyanakkor elkápráztatta. Szemrebbenés nélkül állta pillantását... olyan vágyódással töltve el Williamet, amit szenvedés lett volna visszautasítani. És végre, amikor kölcsönös megadással egyesültek és magukénak követelték a kétségbeesett, de tiltott gyönyört, William megesküdött, hogy soha nem engedi át a bátor, szenvedélyes asszonyt, akinek sorsa az volt, hogy a menyasszonya legyen...

Marylyle Rogers - Hajnali ​varázslat
Marylyle ​Rogers kitűnő érzékkel idézi fel a régmúlt csodálatos Britanniáját, amikor még a varázslatnak ereje volt... így a szerencsétlen csillagzat alatt született szerelmesekre mégis tündőklő, szenvedélyes szerelem vár... Mint egy ijedt őzikéé, úgy feszült pattanásig Llys minden érzékszerve, amikor megpillantotta a lába előtt heverő vonzó férfit. A sebesült ráirányuló tekintete azonban mélységesen megdöbbentette - nem látott benne mást, csak izzó, gyűlöletet. A férfi azt hitte róla, ellenség - de nem azért, mert egyikőjük szász nemesember, a másik druida papnő -, azt gondolta, hogy egy feslett nőszemély áll előtte. Az ártatlan Llysnek még soha nem volt dolga férfival, még álmaiban sem, míg Throckenholt várában össze nem találkozott az aranyhajú Adammel, Oaklea urával. A lány gyengéd, gyógyító érintésére Adam kételkedni kezd emlékei igazában: csak néhány nappal ezelőtt látta ugyanezt a lányt kéjvágyó mosollyal az ajkán, meztelenül a korrupt püspök cellájában. A sötét erők közeledtével a királyság sorsa az ő kezükbe kerül. Együtt harcolnak a legfeketébb mágia ellen, segíti őket llys druida öröksége és szerelmük lángoló ereje, mely tisztán csillog, akár a hajnalcsillag.

Marylyle Rogers - Suttogás ​a sötétben
Rhodare: ​A parasztok arról suttogtak, hogy Wythe grófjának második fia magának a sátánnak gyermeke, s a bizonytalan származású, jóképű lovagot nem is szólították másként, mint "Démon Dare"-nek. Dare azonban fellázadt apja bűne és a méltatlan vád ellen: elhagyta Angliát. Amikor visszatért örökségéért Wythe-be, becsületét is kockára tette, csak hogy megízlelhesse eltiltott szerelme, Alyce édes ajkát, megérinthesse bársonyos bőrét... Alyce: Apja mindig arra intette, hogy dús, aranybarna haját rejtse fátyol alá, s zabolázza meg lázongó lelkét. Alyce így is tett... és hozzámnent egy olyan fiúhoz, akit előtte sohasem látott, és aki szinte még gyermek volt. Szüzességben élt, mígnem Démon Dare lángra lobbantotta vérét, és a szívét követelte... Csókjának ára ártatlanságának elvesztése volt.

Kollekciók