Ajax-loader

José Maria Eca de Queirós könyvei a rukkolán


José Maria Eca de Queirós - Amaro ​atya bűne
A ​nagy múlt századi portugál író világhírű regénye egy hivatástudati válsággal küzdő fiatal pap és egy vakbuzgó úrilány tragikus szerelmének története egy álmos kisváros képmutató közegében. A gátlásos és buja Amaro mind mélyebbre süllyed tilalmas mámorukba, és mire végül jóvátehetetlen tettre ragadtatja magát, teljes komorságában tárul fel előttünk a szenteskedő kispolgári erkölcs embertelensége. Eca de Queirós (1845-1900) a modern portugál irodalom legeurópaibb alakja, "patriótába oltott világpolgár", Balzac és Zola művészetének méltó folytatója; írásaiban, melyek a portugál prózát világirodalmi színvonalra emelték, megsemmisítő iróniával fest nagyszabású körképet a múlt század második felének Portugáliájáról. Az _Amaro atya bűne_, ez a széles medrű társadalmi regény, kritikai irányát és stílusát tekintve Eca egész életművének foglalta, egyben a portugál realizmus legkiemelkedőbb, számos hazai és külföldi kiadást megért alkotása.

José Maria Eca de Queirós - A ​város és a hegyvidék
A ​XIX. századi nagy portugál realista író, Eça de Queirós kései regényében egy civilizációtól megcsömörlött fiatal portugál nemes tér vissza ősei földjére, Észak-Portugália hegyei közé. A gunyoros hangvételű művet a portugál kritika sokáig úgy értelmezte, mint a "nagy visszatérés" regényét, amelyben a portugál közállapotokat egykor indulatosan ostorozó író megbékél hazájával, és fölfedezi szülőföldje örök értékeit, patriarchális nyugalmát. A harcosan realista regények, mint a magyarul már megjelent _Amaro atya bűne_ és _A főváros,_ majd a XIX. századi Portugália roppant tablóját festő _Maia-család_ után - amelynek megjelentetését ugyancsak tervezi kiadónk - ez a regény az elmaradott Portugáliával elégedetlen fiatal nemzedék kritikája, s egyben az író önkritikája is. A fejlett Európa bűvöletében szülőföldjüket elhagyó portugál világpolgárok élete célok és eszmények híján puszta létezéssé sivárosul a civilizált világ központjában, s létezésüknek talán csak úgy adhatnak értelmet, ha visszatérnek a gyökereikhez, s a hagyományokkal, szűkebb környezetükkel összhangban élnek és munkálkodnak.

José Maria Eca de Queirós - Ramalho Ortigao - A ​cintrai út titka
A ​későbbi nagy, realista író és jó barátja a nyári unalomban tespedő portugál fővárost akarta felrázni. A cintrai út titka című, rejtélyes gyilkosságról szóló regényével, amelyet 1870-ben közölt folytatásokban az egyik lisszaboni napilap. A kísérlet túlságosan jól sikerült, mert a regény megjelenése nyomán a jámbor polgárok hónapokig nem mertek sötétedés után végigkocsizni a népszerű kirándulóhelyre vezető országúton. A romantikus elemekben bővelkedő történet, amelyet már a múlt században lefordítottak magyarra, ma is érdekfeszítő olvasmány azoknak, akik szeretik az izgalmas kalandokat, a romantikus szenvedélyeket, és a sírig tartó szerelmeket.

José Maria Eca de Queirós - A ​főváros
A ​főváros a kiábrándult, epés-indulatos, szatirikus, nemzetostorozó és egyszersmind nemzetrajongó, egyszerre humoros és keserű Ecát mutatja. Az Amaro atya bűné-ben - amely mindmáig az egyetlen magyarul is megjelent regénye - a vidéki kispolgárság és a korrupt papság volt a céltáblája; itt Liasszabon bugris polgársága és sekélyes művész-bohémvilága ellen fordul. Azt írja meg, hogy kerül Artur Corvelo, egy kis vidéki romantikus "költő" - "forradalmár" - patikussegéd a fővárosba, hogy csetlik-botlik a szerkesztőségek, szalonok és színházak világában, hogy próbálkozik érvényesülni gyönge verseivel és naiv színművével abban a csüggesztően alantas társadalomban, álmainak cifrán is nyomorúságos városában, hogyan hízelgik körül - amíg pénze van - az álnok, léhűtő barátok meg a szép spanyol örömlányok, hogy vall kudarcot - mind a művészetben és a szerelemben, mind a társadalmi érvényesülés tekintetében -, és hogyan hanyatlik vissza, kiábrándultan, a nagyvárosi provincializmusból a vidéki provincializmusba.

José Maria Eca de Queirós - Ramalho Ortigao - O ​Mistério da Estrada de Sintra
Naquele ​que é justamente considerado o primeiro romance policial português, conta-se a história de um médico que regressa de Sintra acompanhado por um amigo. A meio do caminho, ambos são raptados por um grupo de mascarados, que os levam para um prédio isolado onde aparecera um homem morto. A partir daí, os acontecimentos sucedem-se em catadupa. Quem é o morto e quem o matou? E porquê? Quem era a mulher com quem ele se encontrava, e quem são os mascarados que pretendem proteger a sua honra? A história foi publicada no _Diário de Notícias_ entre Julho e Setembro de 1870 sob a forma de cartas anónimas, e foram muitos os que se assustaram com os acontecimentos narrados. Só no final é que Eça de Queirós e Ramalho Ortigão admitiram tratar-se de uma brincadeira e que eram eles os autores das cartas. O _Mistério da Estrada de Sintra_ foi publicado em forma de livro nesse mesmo ano. Em 1885, houve uma segunda edição revista por Eça de Queirós, que é a utilizada na presente edição.

José Maria Eca de Queirós - Egy ​szőke leány különcségei
A ​XIX. századi portugál irodalom kimagasló klasszikusának, Eça de Queirósnak nálunk is jól ismert és sikeres regényei - Amaro atya bűne, A főváros, A cintrai út titka, A város és a hegyvidék - után elbeszéléseiből adunk közre egy csokorra valót. Az argentin Jorge Luis Borges véleménye szerint is európai léptékű félszigeti író, aki hazájának elmaradottságát ostorozta realista regényeiben, egészen más arcát mutatja meg rövid, prózai írásaiban. Ezek a kikapcsolódásként, vagy egyegy később regényként feldolgozott téma előgyakorlataként megírt rövidebb művek egy érzelmes-játékos szellemiségű művésszel ismertetnek meg bennünket, aki emberi gyöngeségekről, sírig tartó, romantikus szerelmekről, a XIX. századi gépi civilizáció áldásai elől vidékre menekülő fiatalemberekről, Szent Ferenc és Krisztus korában megesett példázat értékű történetekről, az anyai szeretetről és alattvalói hűségről ír

Kollekciók