Ajax-loader

Zöldág László könyvei a rukkolán


Zöldág László - Kutyagenetika ​és örökletes betegségek
Hazánk ​a fajták nagy száma és az általuk képviselt genetikai bázis tekintetében nemzetközi viszonylatban is jelentős kutyatenyésztő és -tartó ország. A kutya kultúrált tartása és nemesítése nem nélkülözhet olyan genetikai ismereteket, amelyek a minőségi és a mennyiségi tulajdonságok, de a különféle váratlanul föllépő rendellenességek öröklődésében is útmutatóul szolgálhatnak. A könyv foglalkozik a megértéshez nélkülözhetetlen genetikai alapfogalmakkal, a színöröklés részleteivel, a tenyésztés módszereivel, valamint az öröklődő alkati hibák és betegségek témakörével. Nincs még egy olyan háziállatfajunk, amely nagyobb változatosságot mutatna, mint a kutya. A fajták tarkasága és feltűnő eltérései, de a genetikai rendellenességek gyakoribb előfordulása is az ember közreműködésének köszönhetők. Az ember számos szempont, de mindenekelőtt esztétikai megfontolások alapján olyan mértékben szelektálta a kutyafajtákat, hogy azok zöme külső megjelenésében már alig emlékeztet az eredeti ősökre. A fajtanemesítés legfontosabb feladata a jó minőségű és egészséges kölykök születésének biztosítása. A genetikus ismereteivel is rendelkező kutyatenyésztőnek nagyon nehéz egyértelműen és világosan meghatároznia azokat a módszereket, amelyekkel ez a tenyészcél elérhető. Minden nemesítési terv a gének ezrei véletlenszerű játékának is függvénye. A hazai kinológiai irodalomban újdonságnak számító könyv ehhez a szép feladathoz kíván segítséget nyújtani.

Zöldág László - A ​háziállatok öröklődő betegségei
A ​könyv kisebb részben a megértéshez elengedhetetlen általános állatgenetikai alapokat, majd nagyobb részben a háziállatokban jelenleg ismert és nagyobb jelentőségű genetikai hátterű rendellenességeket tárgyalja szervek és szervrendszerek szerinti csoportosításban.

Zöldág László - Kutyaszülészet ​és szaporodásbiológia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Haraszti János - Zöldág László - A ​háziállatok szülészete és szaporodásbiológiája
Az ​állattenyésztésnek egyik sarkalatos kérdése az állatok szaporodása. A tenyésztő célja, hogy egészséges tenyészállatoktól egészséges, kellő számú utód származzék, hogy a háziállatok tartása kifizetődő legyen. A mú az általános tudnivalókon túl ismerteti a női és a hím nemi szervek anatómiáját és élettanát, gyakorlati útmutatót ad a vemhesség megállapításáról, az ellésről, az újszülött ellátásáról. Bemutatja a nőstény és a hím állatok nemi működését, valamint szaporodási zavaraikat. Különös alapossággal emeli ki a szarvasmarha szaporodásának lehetséges buktatóit, és tájékoztat a háziállatok mesterséges megtermékenyítéséről is.

Zöldág László - A ​kutya tenyésztése és egészségvédelme
A ​kutya nemcsak a szabadidő eltöltésének szórakoztató partnere, hanem hasznos segítőtárs a vadászatban, a sportban, a vakvezetésben, a bűnüldözésben, a mentésben és a vagyonvédelemben is. A tenyésztés feladata, hogy a célnak legjobban megfelelő egyedek születését segítse elő. Ehhez genetikai alapismeretekre és tenyésztési módszerekre van szükség. Ezeken kívül a könyv ismerteti a kutya táplálását, tenyésztéshigiéniáját, etológiáját, foglalkozik az egészségtannal, valamint a tenyésztés néhány fontos jogi kérdésével is.

Kollekciók