Ajax-loader

David Herbert Lawrence könyvei a rukkolán


David Herbert Lawrence - Szivárvány
A ​"Lady Chatterley szeretője" című regény írója szókimondó merészségével keltett feltűnést. A szerző e regényét megjelenésekor erotikus műnek tartották, s bár kétségtelenül megtalálhatók a naturizmus elemei, műve elsősorban azt vizsgálja, hogy létezhet-e igazi emberi kapcsolat a huszadik század megváltozott viszonyai között.

David Herbert Lawrence - Szerelmes ​asszonyok
A ​Szerelmes asszonyok kamaramű a három nemzedék sorsát végigkövető Szivárványhoz képest, igazából négy főszereplője van csak, és a cselekmény ideje is jóval rövidebb. A regény a Brangwen lányok, Ursula és Gudrun kapcsolatkeresésének története. A két szerelem - két pólus. Ursula a magáéban megtalálja a teljességet. Férje, Birkin, az író világnézetét képviseli, lázas próféta, aki önmagától épp annyit követel, mint szerelmesétől. Gudrun szerelme, Gerald, gazdag bányatulajdonos, aki rájön az ipari civilizáció embertelenségére. Ezért a szerelemben keres menedéket - ám Lawrence felfogása szerint a szerelem nem lehet kompenzáció. A regény nemcsak a trilógiát, hanem az angol író első alkotói korszakát is lezárta - Lawrence ezután írta prófetikus ihletésű, misztikus műveit.

David Herbert Lawrence - A ​vér szava
A ​vér hatalma című regény folytatása. Paul Morel helyzete a Jordan cégnél egyre szilárdabb. Ugyanakkor erősen kötődik anyjához és változatlanul gyűlöli apját. Paul és Miriam kapcsolata összeomlik, szinte csak azért, hogy kivirágozzék Morel és Clara a férjes asszony közti szerelem... Clare férje verekedésre kényszeríti a ifjú Morelt. Mikor Morel rájön, hogy remegve szeretett anyja halálos beteg, szakít Clarával. Ekkor ismét megjelenik Miriam... Lawrence műve nem elsősorban erotikus mű, sokkal inkább az emberi kapcsolatok igazi naturalista ábrázolása.

David Herbert Lawrence - Szülők ​és szeretők
A ​Szülők és szeretők, Lawrence önéletrajzi trilógiájának első része 1913-ban jelent meg. A regényben, amely viszonylag lazán kapcsolódik a Szivárvány-hoz és a Szerelmes asszonyok-hoz, a ciklus két szorosabban összetartozó részéhez, az író tulajdon gyermek- és ifjúkorát mondja el a főszereplő Paul Morel történetében. Bemutatja a bányászfalut, ahol családja élt, s fájdalmas mélységgel elemzi kapcsolatát szüleivel. A puritán, szigorú anya műveltebb a bányász apánál, aki a családi feszültségek elől az italhoz menekül. A művészhajlamú fiú erős ellenszenvet érez apja iránt, anyjának viszont kedvencévé válik. Ám az anya erőszakos szeretete pusztító hatású: tönkreteszi Paul első szerelmét, az Oidipusz-motívum erősebbnek bizonyul a társkapcsolatnál, s az anya halála után a fiú megtörten marad magára.

David Herbert Lawrence - A ​szűz és a cigány
A ​kötetünkben szereplő írások közül A kapitány bábujában az alpesi táj, A szűz és a cigány, A róka és a Szerelem a kazlak közt címűekben pedig az író által oly bensőségesen ismert angol vidék ad hátteret férfi és nő örök küzdelme, a birtoklásvágy, a delejes vonzalom, az animális életerő jellegzetesen lawrence-i ábrázolásához.

David Herbert Lawrence - A krizantém
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Herbert Lawrence - Harc a szerelemért
Mr. Lindley volt Aldecross az új bányászfalu tiszteletese. Az eldurvult közönyös bányászlakosság nem valami szívélyesen fogadta. Mr. Linleynek két legidősebb lánya, Mary és Louisa szerelemről és boldogságról álmodozott. Azonban amikor Mary hozzámegy feleségül a nyomorék, fiatal tiszteleteshez, csupán érdekből, Louisa fellázad. Ettől kezdve élete megváltozik, de eltökélt szándéka hogy csak az a férfi lesz az övé, akit szeret....

David Herbert Lawrence - Aki ​a szigeteket szerette
A ​szerző művei körül állandóan folyik támadóinak és híveinek harca, de a néhány évtizedes távlat már lehetővé teszi, hogy életművéből ma már maradandó értékű darabokat válogathassunk ki. Aki elolvassa a kötetünkben levő novellákat, bizonyára megérzi azt, amit a szerző írásaival is, szóban is hirdetett: hogy szívvel-lélekkel hisz a szerelemben, erkölcsi értéket lát az ösztönök érvényesítésében - s erkölcstelenséget abban, ha az ösztönöket elnyomják. Tizenöt éve nem jelent meg magyarul Lawrence-nek, a sokat ünnepelt és sokat támadott szerzőnek egyetlen műve sem. Ezt a hiányt igyekszik pótolni novelláinak és kisregényeinek ez a válogatása. Ítélje meg az olvasó maga: becsülje benne, ami szép és költői, vesse el, ami ízlésének nem felel meg, vagy amiről úgy érzi, hogy eljárt felette az idő.

David Herbert Lawrence - Tollas ​kígyó
Kate ​először látott bikaviadalt életében. A döbbenettől és az undortól szinte önkívületi állapotban volt. Mocskosnak és közönségesnek látta a vértől megittasult embereket. Ilyennek látta Mexikót is: bűnösnek, kiábrándítónak, taszítónak - elvágyódik innen. Mégis itt ismerkedik meg a férfias és szenvedélyes indián tábornokkal, Don Ciprianóval. Volt valami ebben a félvad emberben, ami a mexikói sárkányra emlékeztette. Az asszony szívét örökre rabul ejtette, s már nem tudott, nem is akart többé szabadulni innen. Quetzalcoatl magához láncolta...

David Herbert Lawrence - A ​szerelem hullámai
Lawrence ​ebben a világirodalmi elismerésű regényében három nemzedék életét tárja fel. Az első nemzedék: Lydia egyre inkább az anya, sem mint feleség... A második nemzedék maga a szerelmi harc, Will és Anna úgy csapnak le egymásra szeretkezéseikben, mint a ragadozó madarak... A harmadik nemzedésk Ursula Brangwent az a lány, aki magához ragadja a kezdeményezést. Három generáció szerelmi harca egymásért és egymás ellen.

David Herbert Lawrence - Birds, ​Beasts and Flowers
D. ​H. Lawrence (1885-1930) made a contribution to poetry that, in the words of Louise Bogan, "can now be recognized as one of the most important, in any language, of our time." Birds, Beasts and Flowers, his first great experiment in free verse, was published when he was thirty-eight. This Black Sparrow edition re-sets the text in the format of the first edition (New York: Thomas Seltzer, 1923) and restores several "indecent" lines suppressed by the original publisher. Lawrence's original jacket artwork is reproduced on the jacket in full color. Many of these individual poems are popular in anthologies, however they are best read in the context and continuum of the whole book. In preparing the original collection for publication, Lawrence grouped the poems in a purposeful sequence and prefaced many of the sub-sections with brief quotations from the third edition of John Burnet's Early Greek Philosophy, which particularly interested him at the time.

David Herbert Lawrence - A ​vér hatalma
A ​"Lady Chatterley szeretője" című regény írója szókimondó merészségével keltett feltűnést. Következő regénye legalább ilyen értékes és maradandó alkotás. D. H. Lawrence saját gyerekkorában megélt tragédiáját írja meg Paul Morel nevű főszereplője bőrébe bújtatva. Megismerhetjük a bányászfalut, ahol ő és családja élte nem mindennapi, érzelmektől zaklatott életét. Apja iránt érzett mélységes megvetése és anyjához fűződő gyengéd kapcsolata sorsdöntően befolyásolja a művészhajlamú fiú első szerelmi viszonyát. A szerző e regényét megjelenésekor erotikus műnek tartották, s bár kétségtelenül megtalálhatók a naturalizmus elemei, műve elsősorban azt vizsgálja, hogy létezhet e igaz emberi kapcsolat a huszadik század megváltozott viszonyai között.

David Herbert Lawrence - Sons ​and Lovers
Drawing ​on his own childhood and adolescence, Lawrence depicts the early married life of the Morels - the father a hardworking, hard-drinking Nottinhamshire coal miner, the mother a refined woman of middle-class aspirations. Born into the family battle, their son Paul Morel initially takes his mother's part, until in adolescence he meets and falls in love with a young girl, Miriam, and discovers a new conflict of loyalties. Sons and Lovers portrays the sexual and emotional struggle of Paul Morel, caught between the women he attempted to love, and in it D. H. Lawrence transforms autobiography into art.

David Herbert Lawrence - Szerelem ​a kazlak közt
Ez ​a költői kisregény két szerelem születésének és beteljesülésének története egy perzselő nyári napon s egy viharos nyári éjszakán : két testvér - a játékos kedvű Maurice és a keserű Geoffrey - éli át a testi szerelem csodáját : az első szenvedélyben feltörő életerő magányoldó , lélektágító élményét.

David Herbert Lawrence - Az ​érintés föltámadása
D. ​H. Lawrence (1885-1930), az angol irodalom lázadó és profetikus mestere, gyakran félreértett és botrányosan szabadosnak tekintett művek alkotója gazdagon áradó költészetében is megfogalmazta legfőbb eszméit. Lírája a Blake- és Whitman-féle szabadverset, valamint a háború utáni beatköltészetet kapcsolja össze: Lawrence a szabadvers nagy költője. Mint egyik kötetének előszavában kifejti, kétféle költészet léteik: a csiszolt "gyöngyszem-költészet" a zárt, befejezett, végsőkig megmunkált művek, a tökéletes szerkezetek költészete; és a "most" lírája. "'A közvetlen jelenben nincs tökéletesség - írja -, nincs lezártság, semmi sem végleges.... az örökjelen élet nem ismeri a befejezettséget, a végső kikristályosodást... A most költője sosem befejezett, nem olyan, mint az öröklét kígyója, farkával a fejénél: nincs önmagába visszatérő ritmusa. Nincs megállapodott tökély, nincs véglegesség, amit félelmünkben oly megnyugtatónak tartanánk." Lawrence mitikus, látnoki lírája az ember és világszellem belső azonosságát sugallja, az ember érzelmi felszabadítására törekszik, amely a szexuális tabuk lerombolásával jár együtt.

David Herbert Lawrence - Szerelem ​a szénaboglyák között
Az ​író elbeszélése két fiútestvér első szerelmes éjszakáját meséli el. A testvérek két különböző férfitípust testesítenek meg. A fiatalabb, Maurice csinos, könnyed, vidám legény; Geoffrey testileg nehézkesebb, lelkileg zárkózott, túlérzékeny. Alkatuknak megfelelően Maurice-nak jóval nagyobb sikere van a nőknél, mint bátyjának, aki túlságosan hamar behódol. Így pártol Paurice-hoz a szomszédban lakó külföldi nevelőnő is, aki kezdetben Geoffrey-hoz vonzódott jobban. Geoffrey, mint általában a félszeg, érzékeny emberek, sértődötten szenved, de a harcot nem veszi fel, arról ábrándozik, hogy egyszer megismer majd egy nőt, aki észreveszi az ő értékeit is, aki nem lép túl rajta, miután meghódította. Egy esős éjszakán azután mindkét fiú életében bekövetkezik a csoda; megismerik a számukra rendeltetett nőt. Az író érzékelteti, hogy az értékesebb Geoffrey-nek van nagyobb szerencséje, ő nemcsak nőt, igazi társat is talált. - Az intellektuálisan is izgalmas lírai novella minden felnőttnek ajánlható.

David Herbert Lawrence - The ​Rainbow
Lush ​with religious and metaphysical imagery, this is the story of three generations of the Brangwen family, set against the decline of the rural English midlands. It peers into a family's sexual mores, exposing the sexual dynamics of marriage and physical love.

David Herbert Lawrence - The ​Letters of D. H. Lawrence
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Herbert Lawrence - Love ​Among the Haystacks / Szerelem a kazlak közt
Ez ​a költői kisregény két szerelem születésének és beteljesülésének története egy perzselő nyári napon s egy viharos nyári éjszakán: két testvér - a játékos kedvű, magabíző Marurice és a keserű, zárkózott Geoffrey - éli át a testi szerelem csodáját: az első szenvedélyben feltörő életerő magányoldó, lélektágító élményét. D. H. Lawrence, a huszadik századi angol regény és novella egyik legnagyobb mestere, a vitalitás és a testi szerelem prófétája - ezúttal minden szónokias célzatosságtól mentesen, gyengéd érzéki lírával s a csodától kissé maga is meghatódva meséli el a kettős új-öntudatra-ébredés modern regéjét.

David Herbert Lawrence - Lady ​Chatterley szeretője
Büntetett ​előéletű regény a Lady Chatterley szeretője. Évtizedeken keresztül botránykő volt, 1928-ban, megjelenésekor pornográfia vádjával elkobozták az angol hatóságok. Szövegét megcsonkitották, nyomdafestéket nem tűrő szavait, mondatait, fejezeteit gondos munkával törölték. Több mint harminc évet töltött le büntetéséből, míg az 1960-as perújrafelvétel rehabilitálta, s végre Angliában is megjelenhetett a teljes szöveg, amely addig csak külföldön nyomtatott kalózkiadásokban volt olvasható. Az elgépiesedett civilizáció, a kiégett racionalizmus tagadásának regénye ez, szenvedélyes, poétikus, fésületlen alkotás. A modern társadalom bajainak orvosságát a természetes ösztönök, az érzelmek, érzékek szabadjára eresztésében, az emberi gyöngédségben látja. Tabukat sért meg, a modern regényirodalomban elsőként ábrázolja kendőzetlenül, szókimondóan a testi szerelmet. Magyar nyelven először 1933-ban látott napvilágot - csonkított formában -, aztán egy fél évszázadon keresztül csak irodalmi legenda volt. Teljes szövegét kapja most kezébe az olvasó, a legenda szétfoszlik, s egy irodalomtörténeti jelentőségű mű foglalja el helyét a könyvespolcon.

David Herbert Lawrence - Love ​among the Haystacks (Oxford Bookworms)
Egyszerűsített ​olvasmány angol nyelven. Hasznos segítség a nyelvtanulásban. A kötet 2. nehézségi fokozatú, az olvasásához kb. 700 szavas szókincs szükséges. "Oxford Bookworms Stage 2" It is hay-making time on the Wookey farm. Two brothers are building the haystack, but thinking about other things - about young women, and love. There are angry words, and then a fight between the brothers. But the work goes on, visitors come and go, and the long hot summer day slowly turns to evening.

David Herbert Lawrence - Tövis ​a testben
A ​tövis a testben című válogatás elbeszélései 1904 és 1914 között születtek. Hősei sokfélék. Van köztük arisztokrata tiszt, aki végzetes leszámolásba hajszolja tisztiszolgáját, félelmeivel viaskodó, ösztöneit szabadjára engedő katona, önmagát alárendelő, de függetlenségét védő bányász, rangkórságban szenvedő tiszteletes, önfeladó vagy az érzelmeit vállaló fiatal nő. Vér, láng, sötétség - ezek azok a drámai erejű hívószavak, amelyek vezérmotívumként az itt összeválogatott elbeszélések többségében is jelen vannak. Beleillenek abba a különleges kifejezésmódba, amellyel Lawrence az értelem és az ösztönök egyensúlyra törekvő összefonódását hirdette. És amelynek köszönhetően erőteljes, összetett érzelemvilágú, látomásos elbeszélések születtek tollából.

David Herbert Lawrence - Women ​in Love
A ​sequel to Lawrence's earlier The Rainbow (1915), Women in Love continues the story of the Brangwen sisters in the coal-mining town of Beldover. Based in part on Lawrence's own stormy marriage to German aristocrat Frieda von Richthofen, the tale is charged with intense feelings and psychological insights.

David Herbert Lawrence - A ​tiszteletes úr leányai
A ​modern kritika Lawrence-t századunk legnagyobb angol írói közt tartja számon. E korai kisregénye, a Tiszteletes úr leányai, a legjobb oldaláról mutatja be: már teljes írói érettségben, kialakult, sajátos világszemlélettel, de még annak túlzásai nélkül. A történet az író számára örök helyszínül szolgáló, rohamosan iparosodó angol bányavidéken játszódik. Mr. Lindley az új bányászfalu, Aldecross tiszteletese. Az eldurvult, közönyös bányászlakosság nem valami szívélyesen fogadta. Így aztán az évek során az előkelő tiszteletesből és feleségéből lassanként minden tartás kihalt. Csak a gyerekeikbe próbálták elkeseredetten belenevelni az előkelőséget. A két legidősebb leány - Mary és Louisa - szerelemről és boldogságról álmodoznak. Azonban amikor Mary hozzámegy feleségül a nyomorék, fiatal tiszteleteshez, csupán érdekből, Louisa fellázad. Ettől kezdve élete megváltozik, de eltökélt szándéka, hogy csak az a férfi lesz az övé, akit szeret...

Kollekciók